Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis mini 80-ties metų jubiliejų


Vasario 1-ąją J. Em. kardinolas Audrys Juozas Bačkis mini 80-ties metų jubiliejų. Išvakarėse kardinolą sveikino Lietuvos vyskupai, o šiandien, jubiliejaus dieną, kardinolas leido su Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančiais kunigais. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčioje kardinolas aukojo šv. Mišias. Vėliau ganytoją sveikino ir už ilgametį tėvišką rūpestį dėkojo kunigai, kurių nemaža dalis kunigystės šventimus priėmė iš kardinolo rankų.

Pamokslo metu kardinolas prisiminė žmones, kurie lydėjo gyvenimo kelyje: tėvelius, kunigus, paskatinusius ir įkvėpusius rinktis kunigystę, dvasios vadovus, kurių patarimu visada kliovėsi. Kardinolas pažymėjo, kad ėjo ten, kur siuntė Bažnyčia. Jis dėkojo kunigams, kurių apie šimtą susirinko kartu švęsti ir dėkoti už kardinolo gyvenimo tarnystę. Jubiliatas priminė, kad visi kunigai yra jungiami vienos kunigystės, kuri yra Kristaus. Kardinolas kvietė gaivinti savyje tą dovaną, kurią rankų uždėjimu kunigai gavo per šventimus. Jis patikino, kad nepaliauja melstis už kunigus, kuriuos teko įšventinti ar sutikti gyvenimo kelyje.

Po šv. Mišių Vilniaus II dekanato dekanas kun. Valdas Girdžiušas sveikino kardinolą kunigų vardu. Sveikindamas kun. Valdas Girdžiušas atkreipė dėmesį, kad Mozė buvo pašauktas kaip tik tokio amžiaus, kokio šiandien sulaukė kardinolas ir linkėjo tęsti tarnystę. Dekanas kalbėjo, kad, kaip Mozė buvo palaikomas bendražygių, taip šiandien Vilniaus arkivyskupijos kunigai lieka kardinolo tarnystės bendražygiai ir lydi jį malda.

Seminarijos bendruomenės vardu kardinolą pasveikino VI kurso seminaristas Gabrielius Satkauskas, o Opus Dei prelatūros sveikinimus kardinolui perdavė kun. John Farrell Peternal.

Vilniaus arkivyskupijai kardinolas Audrys Juozas Bačkis vadovavo 1991–2013 m.

Vilniaus arkivyskupija