Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Popiežiaus Valstybės sekretorius lankosi Afrikoje


Popiežiaus Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin jau savaitę lankosi Afrikoje. Kelionė sausio 26 d. prasidėjo vizitu Madagaskare; o dabar tęsiama Kongo Respublikoje, iš kurios vasario 5-ąją kardinolas grįžta į Romą. Skrisdamas iš Madagaskaro į Kongą kardinolas buvo trumpam sustojęs Kenijos sostinėje Nairobyje, kur susitiko su nuncijumi Kenijoje ir Pietų Sudane arkivyskupu Charlesu Danieliu Balvo. Nuncijus informavo kardinolą Valstybės sekretorių apie sunkią padėtį neseniai nepriklausomybę išsikovojusiame, bet pilietiniame konflikte paskendusiame Pietų Sudane.

Popiežiaus Valstybės sekretoriaus vizito Madagaskare tikslas buvo dalyvavimas Madagaskaro ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių užmezgimo 50 metų sukakties minėjimuose. Kardinolas dalyvavo oficialiuose renginiuose, taip pat susitiko su valstybės vadovais ir katalikų bendruomenės ganytojais bei tikinčiaisiais. Perdavė vietos katalikams Šventojo Tėvo palaiminimą ir raginimą darniai darbuotis visų šalies gyventojų labui.

Šiuo metu iš maždaug 21 mln. šalies gyventojų, apie trečdalis, tai yra apie 7 mln. yra katalikai. Šalyje veikia 5 bažnytinės provincijos, kurias sudaro 22 vyskupijos ir arkivyskupijos.

Taip pat ir trečiadienį prasidėjusio vizito Konge pagrindinis tikslas yra dalyvavimas dvišalius santykius žyminčioje sukaktyje. Šventojo Sosto ir Kongo Respublikos diplomatiniai santykiai buvo užmegzti prieš 40 metų. Lankydamasis sostinėje Brazavilyje kardinolas Valstybės sekretorius ir Kongo Respublikos premjeras pasirašys sutartį, aprėžiančią dvišalius santykius ir Katalikų Bažnyčios padėtį šalies viduje. Kaip ir vizito Madagaskare metu, lankydamasis Konge kardinolas susitiko su visais šalies vyskupais, iki vizito pabaigos aplankys kai kurias tikinčiųjų bendruomenės ir Bažnyčios išlaikomas karitatyvinės struktūras.

Kongo Respublikoje gyvena apie 4,5 mln. žmonių, kurių maždaug du trečdaliai yra katalikai. Šalyje veika devynios vyskupijos, priklausančios vienai Brazavilio bažnytinei provincijai. (Vatikano radijas)