Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Popiežiaus Valstybės sekretorius vadovaus Pasaulinės ligonių dienos minėjimui


Vasario 11-ąją, minint Lurdo Švč. Mergelės Marijos šventę, jau dvidešimt penktą kartą bus minima Pasaulinė ligonių diena. Šį kasmetinį minėjimą įsteigė popiežius Jonas Paulius II 1992 m. gegužės 13 d. Pirmą kartą ji paminėta 1993 m. vasario 11 d. Lurde. Nuo to laiko Pasaulinės ligonių dienos pagrindiniai minėjimai pakaitomis buvo rengiami garsiosiose Marijos šventovėse visuose kontinentuose. Dvidešimt penktosios Pasaulinės ligonių dienos pagrindiniai minėjimai vėl vyks Lurde ir jiems vadovauti popiežius paskyrė savo Valstybės sekretorių kard. Pietro Paroliną. Ateinantį šeštadienį, vasario 11-ąją, Lurdo šventovėje jis aukos Švč. M. Marijos šventės Mišias.

„Jau dabar dvasia stoviu prie Massabielle grotos, Nekaltai Pradėtosios Mergelės akivaizdoje, - rašė popiežius Pranciškus gruodžio mėnesį paskelbtoje savo žinioje 2017 m. Pasaulinės ligonių dienos proga. Didžių dalykų padarė joje dėl žmonijos išganymo. Trokštu išreikšti savo artumą jums visiems, broliai ir seserys, kurie kenčiate, taip pat ir jūsų šeimos. Trokštu padėkoti visiems, kas eidami įvairias pareigas įvairiose po pasaulį pasklidusiose medicinos struktūrose, dirba su kompetencija, atsidavimu ir atsakomybe [...]. Trokštu paraginti visus, ligonius, kenčiančiuosius, jų artimuosius, medikus, slaugytojus ir savanorius, kontempliuoti Mariją, Ligonių sveikatą, Dievo gerumo kiekvienam žmogui liudytoją ir pasitikėjimu Dievu pavyzdį“. (Vatikano radijas)