Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Dokumentai ir potvarkiai

Popiežius paskyrė savo atstovą Maltos Ordine


Vatikano Valstybės sekretoriaus pavaduotoją arkivysk. Angelo Becciu popiežius Pranciškus paskyrė savo specialiuoju atstovu Maltos Ordine. Talkindamas laikinajam Maltos Ordino vadovui Ludwigui Hoffmannui von Rumersteinui, popiežiaus atstovas turi rūpintis Ordino narių pašvęstųjų ir pasauliečių gerove ir susitaikinimu, o taip pat parengti generalinę kapitulą, kuri turi išrinkti naują Didįjį Magistrą ir atnaujinti Ordino konstituciją.

Skirdamas savo atstovą, popiežius dekrete pabrėžia ypač įžadus davusių Ordino narių dvasinio ir moralinio atsinaujinimo svarbą, kad jie galėtų gerai atlikti savo užduotis, kaip skelbia Konstitucija - „garbindami Dievą, siekdami šventumo, būdami klusnūs tikėjimui ir popiežiui, tarnaudami artimui“. Dekrete taip pat pabrėžta, kad iki naujo Didžiojo Magistro išrinkimo, popiežiaus paskirtasis arkivyskupas bus vienintelis jo įgaliotinis visiems reikalams, kurie liečia Šventojo Sosto ir Ordino santykius.

Popiežiaus atstovo paskyrimas yra dar vienas žingsnis į jau kurį laiką trunkančios krizės Maltos Ordino viršūnėse sprendimą. Nesusipratimai prasidėjo pernai, kai dėl vidinių nesutarimų buvo pašalintas iš pareigų Maltos Ordino Didysis kancleris Albrecht von Boeselager. Jam nesutinkant su sprendimu, buvo sudaryta Šventojo Sosto komisija, kuri turėjo viską ištirti ir informuoti popiežių. Reaguodamas į komisijos paskyrimą, Didysis Magistras Matthew Festing pareiškė, kad tai pažeidžia Maltos Ordino savarankiškumą. Šventojo Sosto reakcija buvo kategoriška. Nors Maltos Ordinas, kaip suverenus tarptautinės bendruomenės subjektas, yra visiškai nepriklausomas politinėje plotmėje, jis tuo pat metu būdamas ir katalikų vienuolija, yra pavaldus popiežiui. Dėl to Maltos Ordino Didžiajam Magistrui teko atsistatydinti.

Sausio 25-ąją popiežiui priėmus Didžiojo Magistro Matthew Festingo atsistatydinimą, buvo pranešta, kad vadovavimą Ordinui laikinai perima Didysis Komandoras ir kad bus paskirtas Popiežiaus atstovas. Dabar, jau paskyrus popiežiaus atstovą, krizę galutinai turėtų užbaigti Ordino kapitulos sušaukimas ir naujo Didžiojo Magistro išrinkimas. (Vatikano radijas)