Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (vasario 4)


Kastantas Lukėnas

Vyskupijų svetainėse pranešama apie Pašvęstojo gyvenimo dienos minėjimus. Vilniaus arkivyskupijos kurijoje vienuoliai klausėsi jėzuito kun. Gintaro Vitkus SJ paskaitos, po to arkikatedroje vyko adoracija ir Mišios. Kardinolas Audrys J. Bačkis homilijoje akcentavo klusnumą Šventosios Dvasios veikimui: klusnumas Dievo valiai įgalina vienuolius bei vienuoles būti pranašais, aukoti gyvenimą, kad būtų apreikšta Dievo meilė žmonėms.

Kaune Kristaus Paaukojimo šventės liturgija prasidėjo Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Procesija su žvakėmis iš šios bažnyčios per Rotušės aikštę ėjo į arkikatedrą, kur tą proga buvo atvertos ir palaimintos naujosios arkikatedros durys. Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ homilijoje atkreipė dėmesį į Evangelijos sceną, kurioje minimas senelis Simeonas, apglėbęs ir šlovinantis Kūdikį Jėzų. „Pašvęstasis gyvenimas – tai laikyti Jėzų apglėbus visa širdimi“, – sakė ganytojas, taip pat pasirinkęs pašvęstojo gyvenimo kelią. Šventinė agapė vyko benediktinių vienuolyne: tai buvo tarsi Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metų piligrimystė į šventovę, kurioje jo rūpesčiu pirmąkart Lietuvoje buvo pradėta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija.

Vilkaviškio vyskupijoje gyvenantys ir tarnaujantys vienuoliai šiemet Pašvęstojo gyvenimo dieną šventė Aleksoto parapijoje. Apie 70 pašvęstojo gyvenimo žmonių dalyvavo konferencijoje, po to drauge su parapijiečiais šventė Mišias, bendravo agapėje. Vyskupas Rimantas Norvila homilijoje kalbėjo, kaip svarbu dalytis tikėjimu ir išganymo žinia. Pasak ganytojo, vienuoliai turi ypatingą pašaukimą liudyti anapusinę tikrovę, jų liudijimas ypatingas ir labai pastebimas, girdimas ir pageidaujamas.

Kardinolo Audrio Juozo Bačkio 80-metis pažymėtas pamaldomis, sveikinimais šventiniais renginiais. „Bernardinai.lt“ svetainėje paskelbtuose vaizdo įrašuose ta proga mintimis dalijasi filosofas Vytautas Ališauskas, prof. Paulius Subačius, pokalbių knygos apie kardinolo gyvenimą autorius Antanas Gailius . Pasak ambasadorės Irenos Vaišvilaitės komentaro, „Kardinolas atnešė į Lietuvą povatikaninės Bažnyčios patirtį“.

Laikraštyje „XXI amžius“ iliustruoti reportažai skirti mons. Alfonso Svarinsko pagerbimui Viduklėje, taip pat mons. Kazimiero Senkaus šimtmečio jubiliejui.

Praėjusį penktadienį Marijampolėje iškilmingai paminėta pal. Jurgio Matulaičio mirties – gimimo dangui 90 metų sukaktis. Šventė išsiskyrė dalyvių gausumu: liturgijoje dalyvavo 12 vyskupų ir per 50 kunigų. 

Lietuvą sukrėtė smurtine mirtimi pasibaigusi keturmečio berniuko gyvenimo istorija. Žiniasklaidoje daug piktintasi, ieškota kaltų, gerokai rečiau skambėjo blaiviu krikščionišku realizmu grindžiami argumentai. Daugelyje portalų perteiktos arkivyskupo Liongino Virbalo mintys, išsakytos arkikatedroje meldžiantis už vaikus, kad jie nepatirtų smurto. Ganytojas pažymėjo, kad nieko neišsprendžia aklas pyktis, badymas pirštais ar pagieža kaltiesiems. Pripažindamas, kad smurtas jokiu būdu netoleruotinas ir draustinas įstatymais, arkivyskupas pabrėžia, kad tik mylinti šeima yra geriausia aplinka augti vaikui. „Nėra kitos institucijos, kurioje vaikas geriau augtų ir būtų ugdomas“, – teigia Kauno arkivyskupas. Baigdamas jis atkreipia dėmesį, kad žmogaus gyvybė šventa ir neliečiama visais gyvenimo tarpsniais, „ne nuo kažkurio laiko, ne nuo kažkurios savaitės“ – pradėję skaičiuoti jos „galiojimo“ terminus jau kasamės po jos pamatais.

Šia tema vertas dėmesio portale „15min“ paskelbtas politologo Vytauto Sinicos straipsnis „Kaip apsaugoti vaikus smurto visuomenėje“. Jis apibendrina teisininkų komentarus, patvirtinančius, kad jau dabar galiojantys įstatymai pakankamai apibrėžia smurto sąvoką, o „papildomas smurto apibrėžimas niekuo nepadėtų smurtą ar kitokį pavojų patiriantiems vaikams“. Jo nuomone, reformuojant vaiko gerovės sistemą reikia orientuotis į pagalbos šeimai priemones ir tarnybų stiprinimą, o ne smurto sąvokos plėtimą.

Praėjusį sekmadienį Kaune katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ sukvietė į Atsinaujinimo dieną, jos metu taip pat paminėtas katalikų charizminio atsinaujinimo penkiasdešimtmetis. VDU Didžiojoje salėje iš įvairių Lietuvos vietų gausiai susirinkę žmonės klausėsi konferencijų, meldėsi, giedojo, dalyvavo darbo grupėse, o pabaigoje šventė Eucharistiją. Konferencijas apie dvasinį prabudimą, atgailą ir susitaikymą vedė pranciškonas kun. Gediminas Numgaudis OFM.

Tęsiama iniciatyva rengti Atsinaujinimo dienas ir Kauno arkivyskupijos parapijose: tai vienas iš būdų pakviesti naujų žmonių. Sausio pabaigoje apie 50 parapijų misijų koordinatorių dalyvavo jau antrajame specialiame seminare. Per Atsinaujinimo dienas parapijose susiburia aktyvių žmonių komanda, atgaivinamos jau veikiančios grupės.

Kun. Roberto Skrinsko sudaromame interneto biuletenyje „Pro vita žinios“ palyginamos dvi neseniai Vašingtone vykusios masinės eisenos ir jose deklaruotos vertybės. Žiniasklaida entuziastingai garsino „Moterų žygyje“ skelbtus reikalavimus, tarp jų, beje, ir abortų šalininkų, – bet menkai domėjosi tūkstančių reiškiama pagarba gyvybei „Gyvybės žygyje“.

Pristatyta atnaujinta svetainė apie garbingąjį Dievo tarną Teofilių Matulionį, kuri pritaikyta naudotis išmaniųjų technologijų priemonėmis. Nuo šiol interneto naršytojai galės ieškoti informacijos adresu www. teofilius.lt. Svetainės kuratorius mons. Algirdas Jurevičius, kviečia visus tapti „Teofiliaus draugais, pirmiausia socialiniuose tinkluose“.