Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Dokumentai

Popiežiaus žinia 2017 metų Ligonių dienai


Paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei ligonių dienai, kuri bus minima 2017 metų vasario 11 dieną. Pirmiausia laiške primenama, kad 1992 metais ją įsteigė šv. Jonas Paulius II, pirmą kartą ji minėta 1993 metais Lurde, Prancūzijoje. Ši diena atkreipia visų dėmesį į ligoje ar, plačiau žiūrint, kančioje atsidūrusius asmenis ir tuos, kurie jais rūpinasi – artimaisiais, slaugais ir savanoriais, dėkojant už iš Viešpaties gautą pašaukimą lydėti sergančius brolius.

Mintis apie būsimą Ligonių dieną popiežius Pranciškus glaudžiai susiejo su Lurdu, su tenai nutikusių įvykių istorija, taip grįždamas prie ištakų. Kasmetinės Ligonių dienos data sutampa su pirmuoju Dievo Motinos apsireiškimu Bernadetai, paprastai mergaitei, 1858 vasario 11-ąją, Masabielės grotoje. Vieno iš 18 regėjimų metu „Gražioji ponia“, kaip ją vadino Bernadeta, pasakė mergaitei, kad jei kas žemę grotoje, atras šaltinį: taip ir įvyko. Kaip gerai žinoma, šiandien prie šio šaltinio atvyksta tūkstančiai ligonių iš viso pasaulio. Keli tūkstančiai yra paliudiję apie čia gautas malones ir stebuklus, o keliasdešimt atvejų, po atidaus medicininio ir teologinio tyrimo, yra viešai pripažinti stebuklingais išgijimais.

„Jau dabar dvasiškai atsistodamas prie Mesabielės grotos, priešais atvaizdą Nekaltosios Marijos, kurioje Visagalis padarė didelių dalykų dėl žmonijos atpirkimo, trokštu išreikšti savo artumą visiems jums, broliai ir seserys, kurie išgyvenate kančios patirtį, ir jūsų šeimoms; kaip ir savo padėką visiems, kurie, skirtinguose vaidmenyse ir visame pasaulyje pasklidusiose medicinos struktūrose, dirba su kompetencija, atsidavimu ir atsakomybe dėl jūsų slaugos, kasdienės gerovės ir palengvinimo“, rašo popiežius Pranciškus, tęsdamas: „trokštu paraginti visus, ligonius, kenčiančius, medikus, slaugus, artimuosius, savanorius kontempliuoti Mariją, ligonių Sveikatą, Dievo švelnumo kiekvienam žmogui garantą, pasitikėjimo Dievo valia pavyzdį; tikėjime, maitinamame Žodžio ir Sakramentų, atrasti jėgų mylėti Dievą ir brolius taip pat ligos patirtyje“.

Ligonis, pabrėžia Šventasis Tėvas, visada išlieka žmogiška būtybė ir su juo turi būti elgiamasi, kaip su tokia. Sunkiai sergantys, ypač sunkių ligų nešiotojai, turi savo neatsiejamą orumą ir misiją gyvenime, niekada netampa paprastais objektais ir nors kartais gali atrodyti pasyvūs, tikrovėje visada yra kitaip.

„Gražioji ponia“ Bernadetai patikėjo pašaukimą tarnauti ligoniams, įstojus į Gailestingumo seserų kongregaciją, ir taip pat paprašė melstis už nusidėjėlius. O tai, pasak Pranciškaus, mums primena, jog ligoniai ir kenčiantieji nori ne vien išgyti, bet ir krikščioniškai gyventi savo gyvenimą, iki pat jo dovanojimo kaip tikri ir misionieriški Kristaus mokiniai. Ligonis yra ne vien tas, kuriam reikia pagalbos, bet ir tas, kuris savo dovanomis dalijasi su kitais.

„Tegu Marijos, kenčiančiųjų Paguodos, žvilgsnis apšviečia Bažnyčios veidą jos kasdieniame rūpestyje stokojančiais ir kenčiančiais“, rašo popiežius, dėkojamas už gausius tokio rūpesčio vaisius, primindamas, kad jis yra Dievo gailestingumo dalis. Pranciškus priduria, kad Pasaulinė ligonių diena taip pat yra stimulas gyvybei, sveikatai ir aplinkai pagarbiai kultūrai, kovai už asmenų orumą ir integralumą, taip pat ir sprendžiant bioetinius klausimus.

Tiems, kurie rūpinasi ligoniais, popiežius priminė „Dievo draugų“ – šv. Kamilio Leliečio ir šv. Motinos Teresės iš Kalkutos šviesius pavyzdžius. Laiškas užbaigiamas trumpa malda ir palaiminimu. (Vatikano radijas)