Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Vidudienio malda

Sekmadienio vidudienio malda: vykdykime Viešpaties mokymą ne formaliai


Sekmadienį popiežius Pranciškus tradiciškai sveikino piligrimus ir maldininkus šv. Petro aikštėje, taip pat pateikdamas trumpą šv. Rašto komentarą. Praėjusio sekmadienio liturgijoje buvo skaitoma dar viena ištrauka iš taip vadinamojo „Kalno pamokslo“. Evangelistas Matas šiomis eilutėmis perteikia Jėzaus troškimą, kad jo mokiniai ir klausytojai nauju būdu skaitytų Mozės įstatymą.

Jėzus parodo šio įstatymo pradines intencijas ir autentiškus aspektus, per savo pamokslavimą ir, ypač, savęs paaukojimą ant kryžiaus. Jėzus moko pilnai išpildyti Dievo valią, kur kas pilniau nei Rašto aiškintojai ar fariziejai. Ne formaliai, skirstant kas galima ir kas ne, bet su meile ir su gailestingumu, paliečiant įsakymų esmę.

Konkrečiai, primena popiežius, Jėzus kalbėjo apie tris didelius ir svarbius įsakymus: nežudyti, nesvetimauti ir klaidingai neprisiekti, mokydamas kaip juos išpildyti iki galo.

Kalbėdamas apie įsakymą „nežudyti“ Jėzus tvirtina, kad šį įsakymą pažeidžia ne vien iš tiesų įvykdytas nusikaltimas, bet ir tas elgesys, kuris pamina žmogaus orumą, kaip kad įžeidinėjimai. Žinoma, užgauliojimai neturi to paties svorio, kaip nužudymas, tačiau priklauso tam pačiam matmeniui, išreiškia tą patį piktavališkumą. Jėzus nenori skirstyti įžeidimų pagal sunkumą, tačiau sako, kad jie visi yra blogi tiek, kiek nukreipti prieš artimą. Kartais, pridūrė popiežius, esame tiek įpratę įžeidinėti, kad tai tarsi pasakyti „laba diena“. Bet tai priklauso žudymo matmeniui. Nes įžeidinėjantis savo brolį nužudo jį savo širdyje.

Panašiai, Jėzus nurodo, kad įsakymas „nesvetimauk“ yra išpildomas ne vien per išorinę ištikimybę, tačiau pirmiausia savo širdyje. Tuo metu, primena popiežius, į svetimavimą buvo žiūrima kaip į vyro teisių į moterį pažeidimą, tačiau Jėzus žvelgia giliau. Svetimavimas yra troškimas viduje „turėti“ kitą asmenį nei savo sutuoktinį. Kai širdyje padaromas toks pasirinkimas, jis realizuojamas ir elgesyje, pradedama eiti link faktinio svetimavimo.

Galiausiai Jėzus perspėja savo mokinius neprisiekti Dievu – nenaudoti Dievo autoriteto žmogiškuose reikaluose, kaip dviprasmio garanto. Vietoj to reikia stengtis kurti aiškumo ir pasitikėjimo klimatą, kad nereikėtų remtis kitais dalykais tam, kad mumis būtų pasitikima.

Savo mintis Pranciškus užbaigė trumpa malda: „tegu Mergelė Marija, įsiklausymo ir džiugaus paklusnumo moteris, mums padeda vis labiau šlietis prie Evangelijos, kad būtume ne „fasado“, tačiau esmės krikščionys. Tai įmanoma per Šventosios Dvasios malonę, kuri leidžia viską daryti su meile ir pilnai išpildyti Dievo valią“.

*

Po „Viešpaties Angelo“ maldos, palinkėjęs gero sekmadienio, Pranciškus dar kartą priminė – „nepamirškite: neįžeidinėti, nežiūrėti piktomis, turėti norinčiomis akimis į kito žmoną, neprisiekinėti. Trys mums Jėzaus nurodyti dalykai. Tai nesunku. Ir prašau, nepamirškite melstis už mane“. (Vatikano radijas)