Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Pristatytas fondo „Centesimus Annus Pro Pontifice“ rengiamas suvažiavimas


Trečiadienį Vatikano spaudos salėje pristatytas fondo „Centesimus Annus - Pro Pontifice“ rengiamas suvažiavimas, skirtas didinti Socialinio Bažnyčios mokymo žinomumą. Gegužės 18-20 dienomis Vatikane vyksianti konferencija pavadinta „Konstruktyvios alternatyvos visuotinio sąmyšio eroje. Darbo vietų steigimas ir žmogaus integralumas skaitmeninėje erdvėje – paskata solidarumui ir pilietinėms dorybėms“.

Spaudos konferencijos metu pristatyti ir Trečiosios tarptautinės premijos „Ekonomika ir visuomenė“ nugalėtojai.

Pristatydamas tarptautinį suvažiavimą fondo pirmininkas Domingo Sugranyes Bickel paminėjo, jog kongrese dalyvaus 250 ekspertų, verslininkų, savivaldos atstovų, politikų, akademikų ir Bažnyčios socialinio mokymo ekspertų. Sritys, į kurias gilinasi fondas besiruošiant suvažiavimui – verslo iniciatyvos kovoje su skurdu; skaitmeninė ekonomika bendrojo gėrio tarnystėje; naujos sąjungos ir etikos dialogas, siekiant įtraukiančių ekonominių reformų. Šios veiklos atliepia į fondo tikslus, kuriuos apibrėžė jo steigėjas Šv. Jonas Paulius II: skleisti Bažnyčios socialinį mokymą, humaniškas ir krikščioniškas etines ir socialines vertybes ir informaciją apie Šventojo Sosto veiklą.

Premijos „Ekonomika ir visuomenė“ nugalėtojus pristatė kardinolas Reinhard Marx, Miuncheno ir Freisingo arkivyskupas. Iš 57 darbų,  parašytų 6 kalbomis dvylikoje šalių, autorių šį kartą pripažintas nugalėtoju vokiečių rašytojas Markus Vogt, Bažnyčios socialinio mokymo profesorius, kuris jau virš 20 metų gilinasi į darnaus vystymosi klausimus. Knygoje, už kurią gaus apdovanojimą, autorius apsvarsto tris esmines žmogaus gyvenimo dimensijas: ekonomika, ekologija ir socialinė dimensija. Ilgainiui ekonomika negalės klestėti be sveikos aplinkos ir neišspręstos skurdo problemos. M. Vogt knyga nagrinėja darnaus vystymosi temą iš įvairių perspektyvų: etinės, teologinės, mokslinės, sociologinės ir politinės. Reikia naujo požiūrio, kuris apimtų ir atsakomybę prieš ateities kartas (solidarumo principas) ir kuris traktuotų gamtą ne kaip pramoninei produkcijai naudingų resursų visumą, tačiau kaip kūriniją, kaip dovaną.  Koks Bažnyčios vaidmuo siekiant darnaus vystymosi? M. Vogt nuomone, Bažnyčia turėtų priimti darnų vystymąsi kaip vieną pagrindinių socialinio mokymo principų, šalia asmens orumo, solidarumo ir subsidiarumo. Darnų vystymąsi jis mato kaip tradicinio bendrojo gėrio principo plėtrą mūsų laikais.

Dvi premijos šiemet bus įteiktos žurnalistams: prancūzui kunigui Dominique Greiner už jo blògą, skelbiamą laikraštyje „La Croix“, skirtą Bažnyčios socialinio mokymo sklaidai. Pasitelkdamas internetą, Dominique Greiner tiems, kurie nori gilintis į Bažnyčios socialinį mokymą, suteikia turtingą ir vertingą instrumentą vedantį link teisingesnės, broliškesnės ir vieningesnės visuomenės.

Burkhard  Schäfers, antrasis žurnalistas, savo laidose pristatė vieną didžiausių Bažnyčios socialinio mokymo figūrų, veikusių XIX a. - Oswald von Nell-Breuning. Radijo laidų metu kalbinti įvairūs pašnekovai iliustravo subsidiarumo, asmens orumo ir solidarumo principus, o šiuos komentarus apibendrino apmąstymai apie socialinio Bažnyčios mokymo tinkamumą šiandienai.

Premijos bus įteiktos 2017 m. gegužės 18 d.  fondo „Centesimus Annus Pro Pontifice“ rengiamame suvažiavime Vatikane. (Vatikano radijas)