Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Kapelionai atsiliepia į karių dvasinius poreikius


Vasario 15 dieną Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) susitikime taip pat kalbėta apie „karo kapelionų vaidmenį karinėse pajėgose ir religijos laisvę“. Diskusijoje pasisakė Nuolatinis Šventojo Sosto delegatas mons. Janusz Urbańczyk, kuris primena, kad katalikų Bažnyčia stengiasi pasirūpinti dvasiniais poreikiais ir tų, kurie yra kariuomenėje – taikos ir karo metu.

Karas visada palieka žymę žmoguje, subjauroja ne vien brolių ir tautų ryšius, bet žaloja ir kareivius, kurie mato karo žiaurumą. Todėl Bažnyčia siunčia kapelionus palydėti kareivius kiekvienoje situacijoje ir kontekste, paremti juos, būti su jais kasdienybėje, padėti suprasti jiems žmogaus orumą ir bendrąjį gėrį. Kapelionai turi siekti tarnauti, šv. Jono Pauliaus II žodžiais, gyvybei, teisingumui, atleidimui ir laisvei.

Šventojo Sosto diplomatas priminė, kad šiuo metu kariuomenės ordinariatuose darbuojasi per 2500 kapelionų. Be šių tiesiogiai karių ir kariuomenės personalo sielovadoje dirbančių kunigų, kiekviena parapija gali priimti karius.

Kalbėdamas apie religijos laisvę, mons. Janusz Urbańczyk pabrėžė, kad ši pamatinė teisė turi būti gerbiama ir išlaikoma kiekvienu laiku ir kiekvienoje situacijoje, kad kiekvienas žmogus galėtų ja naudotis, karo ir taikos metu. Ypač karinėse pajėgose tų šalių, kurios įsipareigoja gerbti žmogaus teises, kaip kad ESBO narės. (Vatikano radijas)