Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (vasario 18)


Kastantas Lukėnas

Valstybės atkūrimo dienos proga Vilniaus arkikatedroje arkivyskupas Gintaras Grušas iškėlė sąvokoje „Nepriklausomybė“ glūdinčias prasmes. „Brangindami Lietuvos Nepriklausomybę nuo kitų šalių valdymo, turime vienodai branginti jos priklausomybę nuo mūsų. “, – sakė ganytojas. „Mes esame susaistyti su Lietuva atsakomybės ryšiais <…>Lietuvos valstybė priklauso Lietuvos žmonėms – mes  esame atsakingi už jos šiandieną ir už jos ateitį.“ Vilniaus arkivyskupas  pabrėžė, kad laisvė žmogaus gyvenime reiškia priklausomybę Dievui ir artimui, laisvai dovanojant save. Jis ragino dažniau su meile prisiminti, kad esame laisvai pasirinkę priklausyti šeimos nariams. Pamoksle tai pat primintas garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo liudijimas: nors jam teko daug kalėti, niekas iš jo negalėjo atimti laisvės. Jis sakė: „Laisvės vertę gali pilnai įkainoti tik tas, kuriam teko būti nelaisvėje“.Jis buvo laisvas ir drąsus, suvokdamas, kad visa jo būtis priklauso nuo Dievo.

Kaune Kristaus Prisikėlimo bazilikoje arkivyskupas Lionginas Virbalas ragino minėti Vasario 16-ąją nepasitenkinant praeities įvykiu, bet apimant dabarties troškimus ir ateities siekius. Jis pabrėžė, kad Nepriklausomybę reikia ginti ne tik nuo svetimųjų okupacijos, bet ir nuo kolonizacijos. Ganytojas aptarė popiežiaus Pranciškus dažnai minimą „ideologinės kolonizacijos“ grėsmę: tai svetimo ir griaunančio požiūrio, mąstysenos primetimas, protų ir sielų okupacija. Pasak arkivyskupo, tokios kolonizacijos pavyzdžiai yra nuoseklios pastangos griauti šeimą, santykius tarp vyrų ir moterų, iškreipti žmogaus prigimtį. Priminęs biblinį Sandoros įvaizdį ganytojas meldė Lietuvai Dievo palaimos, kylančios iš ryšio su Juo.

Kauno arkivyskupija, Kristaus Prisikėlimo parapija ir Marijos radijas Valstybės atkūrimo metinių proga pakvietė tikinčiuosius į 40 valandų Švenčiausiojo Sakramento adoraciją. Taip dėkota Dievui už laisvės dovaną, drauge paminėta garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio iniciatyva pradėti Kaune nuolatinę Eucharistijos adoraciją.

Kun. Vytenis Vaškelis, dalydamasis „Mintimis Vasario 16-ajai“ kviečia pirmiausia džiaugtis tuo, kad Lietuva priėmė Krikštą ir pakvietė Kristų: tai atvėrė kelią dieviškos laisvės horizontams. Jis ragina malda ir kasdieniais artimo meilės darbais prisidėti prie šalies gerovės ir baigia mintimi: „Kuo daugiau valstybė turės gyventojų, siekiančių įveikti šios dvasinės kartelės aukštį, tuo stipresnę atramą turės Dieve“.

Jau dešimtą kartą Kaune vyko „Valentino diena KITAIP“. Į šventinį renginį Žalgirio arenoje susirinko pusaštunto tūkstančio žmonių, renginys tiesiogiai transliuotas LRT „Kultūros“ kanalu ir per Marijos radiją. Valentino dienos išvakarėse „Bernardinai.lt“ dienraštyje pakalbintas vyskupas Kęstutis Kėvalas praplečia Valentino dieną švenčiančiųjų būrį, sakydamas: „Visus yra ištikusi įsimylėjėlio dalia“. Pasak jo, renginyje „Valentino diena kitaip“ meilė pristatoma plačiau: tai meilė kitiems žmonėms, meilė Dievui, meilė savo kraštui. „Įsimylėjimo autorius yra Dievas. Jis pirmas mus įsimylėjo, dėl to mes galime švęsti įsimylėjėlių dieną“, – sako vyskupas.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje ses. Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF rašo „Apie aistrą gyventi“. Ji dalijasi bendravimo su paaugliais ir jaunuoliais patirtimi ir pastebi, kad juose iššūkių baimė dažnai pasirodo didesnė už aistrą gyventi. Ji drąsina laisvės ir tikro gyvenimo trokštančius jaunuolius, nurodydama Jėzaus pavyzdį: „Su savimi turime Gyvenimo Duoną, turime patį Gyvenimą: Jis su mumis pasidalijo gyvenimo aistra“, – rašo sesuo vienuolė, linkėdama „aistros gyventi, patirti, jausti, kurti, o ne priimti gyvenimą kaip paruoštą pusfabrikatį“.

Praėjusį šeštadienį Kaune vyko kasmetinė „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių šventė, subūrusi bemaž 200 dalyvių. Šventėje dalyvavo svečiai iš Latvijos kur ši bendruomenė kuriasi, taip pat dviejų Lietuvoje esančių „Arkos“ bendruomenių nariai. Eucharistijai Kauno arkikatedroje vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, lydėjęs „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenes nuo pat jų įsikūrimo Lietuvoje. Šventės dalyviai sveikino kardinolą Audrį J. Bačkį 80-mečio proga. Jo jubiliejaus proga buvo išleista knygelė „Angelų visiems užteks“. Tai lietuviški „Tikėjimo ir Šviesos“ žiedeliai“, pluoštas nuostabių akimirkų ir istorijų iš bendruomenių gyvenimo, pavadinimu nurodant aliuziją į šv. Pranciškaus fioretti pasakojimus. Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės šiuo metu veikia Kaune, Klaipėdoje, Kretingoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Vilniuje.

Vasario 16 -osios išvakarėse Kauno rotušėje Gerumo kristalu už reikšmingus ir neatlygintinus darbus apdovanota sesuo salezietė Irutė Dovydaitytė FMA.

Kalėjimų departamentas apdovanojo pranciškoną kun. Arūną Peškaitį OFM garbės ženklu: jis jau dešimt metų dirba Lukiškių kalėjimo kapelionu, kur bendrauja su itin sunkius nusikaltimus padariusias žmonėmis. „Bernardinai.lt“ dienraštyje kunigas dalijasi patirtimi, kaip nuteistieji atranda Dievą ir liudija atsivertimą savo darbais. Jis taip pat atskleidžia plačias veiklos galimybes Bažnyčios savanoriams, ragina intensyviau bendrauti su nuteistaisiais, tarpininkauti siekiant aukų ir kaltininkų susitaikymo.