Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Homilijos

Pranciškaus homilija: ne išvedžiojimai, o tiesa ir gailestingumas


Penktadienio ryto Šventosiose Mišiose popiežius Pranciškus kalbėjo apie tai, kad Jėzus neužsiima kazuistika, situaciniais išvedžiojimais, tačiau skelbia gailestingumą tiesoje.

Dienos skaitinys iš Evangelijos pagal Morkų, kurį popiežius komentavo savo homilijoje, pasakojo apie fariziejų klausimą Jėzui, rezgant pinkles, ar „galima atleisti žmoną“?

Jėzus neatsako "leidžiama ar neleidžiama", nepriima jų kazuistinės logikos, - sakė Šventasis Tėvas. – Nes jie galvojo apie tikėjimą tik sąvokomis "kas galima, kas negalima", kiek ar iki galima. Tokia yra kazuistinė logika. Jėzus to nepriima. Pats paklausia – „ką jums įsakė Mozė? Kas parašyta jūsų įstatyme?“. Jie jam atsako, kad Mozė davė leidimą atleisti žmoną ir patys taip įkliūva. Nes Jėzus juos pavadina „kietos širdies“: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą“. Ir tada pasako tiesą. Be kazuistikos, be leidimų. Tiesą.

Ir vėliau savo mokiniams pakartoja: „Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“.

Jei tai toks didelis nusižengimas, kodėl Jėzus tiek daug kartų kalbasi su paleistuvėmis, geria iš tos pačios taurės, be apsivalymo apeigų. Ir vienai pasakė – „ir aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“. Kaip tai įmanoma?

Jėzaus kelias, - paaiškina Pranciškus, - yra kelias nuo kazuistikos prie tiesos ir gailestingumo. Jėzus neužsiima kazuistika. O tuos, kurie norėjo jį įvelti į pinkles, kurie vadovavosi vien „galima arba negalima“ logika, Jis, kitoje vietoje, pavadina veidmainiais.

Taigi, krikščionis savo kelyje neturi vadovautis situaciniais išvedžiojimais, o atsakyti su tiesa, kurią lydi, pagal Jėzaus pavyzdį, gailestingumas, nes pats Jėzus yra Tėvo Tiesos ir Gailestingumo įsikūnijimas ir negali paneigti pats save.

Kai pagunda tau paliečia širdį, - sakė Pranciškus, - šis kelias iš kazuistikos į tiesą ir gailestingumą nėra lengvas: reikia padedančios Dievo malonės, kad eitume pirmyn. Ir jos turime visada prašyti – „Viešpatie, kad būčiau teisus, bet teisus su gailestingumu“. Teisus ne išvedžiojimuose, o gailestingume. Kaip ir Tu. Teisus gailestingume.

Kai kas, su kazuistiniu mentalitetu, galėtų paklausti: kas Dievui svarbiau – tiesa ar gailestingumas? Bet tai yra sergantis mąstymas. Kuris iš dviejų dalykų svarbiau? Bet iš tiesų yra tik vienas dalykas. Dieve teisingumas yra gailestingumas ir gailestingumas yra teisingumas.

Viešpats, - baigdamas homiliją sakė popiežius Pranciškus, - mums tepadeda suprasti šį kelią, kuris nėra lengvas, bet mums suteiks laimę, mums ir daugybei kitų. (Vatikano radijas)