Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Susitikimai

Popiežius sekmadienį lankys anglikonų parapiją Romoje


Jei popiežiaus Pranciškaus ir jo pirmtakų susitikimus su Kenterberio arkivyskupu, anglikonų primu, ir kitais anglikonų ganytojais jau sunku suskaičiuoti, tai Pranciškus bus pirmasis popiežius, kuris šio sekmadienio popietę, vasario 26-ąją, aplankys anglikonų bažnyčią ir parapiją Romos mieste.

Visų Šventųjų anglikonų bažnyčios bendruomenė neseniai minėjo savo dviejų šimtų metų gyvavimo jubiliejų. 1816 metų spalio 27 dieną pirmą kartą viename bute Romos mieste buvo švęsta pilna liturgija. Keli šių pamaldų dalyviai sudarė pirmąjį bendruomenės branduolį. 1882 metais buvo įsteigta oficiali parapija, kuri pasistatydino savo bažnyčią: darbai buvo užbaigti ir bažnyčia buvo pašventinta 1887 metų Velykų sekmadienį. Bažnyčia yra neogotikinio stiliaus, vitražai pasakoja apie šventųjų ir kankinių gyvenimus. Beje, vienas iš jų vaizduoja VIII amžiuje mirusį šv. Bedą Garbingąjį, garsų anglų vienuolį, teologą ir istoriką, visos Bažnyčios Mokytoją. Iš vieno jo komentaro apie Jėzaus ir evangelisto Mato susitikimą popiežius Pranciškus pasiskolino lotynišką moto savo popiežiškajam herbui - „Miserando atque eligendo“.  Šis gali būti išverstai taip  - „meiliai į jį pažvelgė ir pasirinko“ arba „išsirinkdamas pažvelgė į jį su gailestinga meile“.

Popiežiaus susitikimas su anglikonų Visų Šventųjų parapija prasidės 16 valandą. Vyks bendri Mišparai, kuriuose Pranciškus pasakys pamokslą, o vėliau, laisva forma, kalbės su anglikonų bendruomenės nariais ir atsakys į jų klausimus.

Susitikime numatyti dar du svarbūs momentai: pirma, bus oficialiai paskelbtas anglikonų parapijos susigiminiavimas su tokios pačios dedikacijos, Visų Šventųjų katalikų parapijos Romoje bendruomene. Taip pat bus palaiminta vieno brito dailininko nutapyta Šventojo Išganytojo ikona.

Galima priminti, kad praėjusį spalio mėnesį Pranciškus aplankė Romos anglikonų centrą, minint katalikų ir anglikonų dialogo penkiasdešimties metų jubiliejų. (Vatikano radijas)