Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Arkivysk. Pizzaballa: matome klaidas ir neteisingus sprendimus


„Gavėnia tikrai yra atsivertimo kelionė. Mes vyskupai ir kunigai, esame nusidėjėliai. Mes meldžiame Dievą pasigailėjimo ir prašome atsivertimo malonės. Akivaizdžiai matome savo klaidas ir savo neteisingus sprendimus“. Taip Gavėnios proga paskelbtame ganytojiškajame laiške rašo Jeruzalės lotynų patriarchato apaštališkasis administratorius arkivysk. Pierbattista Pizzaballa.

Gavėnios proga paskelbtame laiške, be sielovadinių pamąstymų ir paraginimų, arkivyskupas paliečia taip pat dabartinius finansinius ir administracinius sunkumus, kuriuos sukėlė neatsakingai tvarkoma Jordanijoje veikiančio katalikiškojo universiteto vadyba. „Mūsų patriarchatas jau 170 metų atlieka labai svarbų vaidmenį Šventosios Žemės krikščionių gyvenime, - rašo arkivyskupas. Mūsų parapijos, mokyklos ir kitos institucijos daug nuveikia šiose teritorijose gyvenančių krikščionių labui, padeda būti Kristaus mirties ir prisikėlimo liudytojais. Tačiau buvo padaryta ir klaidų, finansinių bei administracinių, kurios žeidžia patriarchato gyvenimą“. Patriarchas konkrečiai pamini Madabos Amerikiečių universitetą.

Arkivyskupo Pizzaballa Gavėnios laiške minimas universitetas, kurio netinkamas administravimas sukėlė rimtų finansinių sunkumų Jeruzalės lotynų patriarchatui, buvo įkurtas 2011 m. Madabos mieste, Jordanijos vakarinėje dalyje, netoli Negyvosios jūros ir sienos su Izraeliu bei Palestinos valstybe. Katalikiškos aukštosios mokyklos įkūrimas buvo svarbus įvykis Šventosios Žemės katalikų gyvenime. Universiteto įkūrimo projektas siekia 2005 m. Buvo ilgai ruošiamasi, ieškoma rėmėjų. Galiausiai susitarta, kad kuriamas Madabos universitetas palaikys glaudžius ryšius su Junginių Amerikos Valstijų Niuhempšyro universitetu, dėl to ir oficialus Jordanijoje įkurto katalikų universiteto pavadinimas - Madabos Amerikiečių universitetas. Kertinį akmenį naujojo universiteto statybai pašventino popiežius Benediktas XVI 2009 m. lankydamasis Šventojoje Žemėje. O jau po dvejų metų Madabos universitetas pradėjo pirmuosius mokslo metus. Deja per penkerius metus nesugebėta garantuoti finansavimo, nesėkmingas universiteto administravimas palietė ir viso Jeruzalės lotynų patriarchato finansinę būklę.

„Padarėme klaidų kai kuriose svarbiose srityse, galbūt dėl to, kad išleidome iš akių savo svarbiausią misiją: skelbti Evangeliją ir rūpintis sielovada“, - rašo Patriarchato apaštališkasis administratorius. Savo laiške Gavėnios proga jis informuoja tikinčiuosius, jog pastaruoju metu problemos buvo aptariamos su kunigija ir pasauliečių atstovais, buvo svarstoma kaip įveikti sunkumus. „Mūsų laukia didelis darbas. Turime pradėti reformos, atstatymo ir atsinaujinimo darbą daugelyje mūsų patriarchato administravimo sričių ir ne tik. Tačiau svarbiausia – turime visada didžiausią dėmesį skirti sielovadai, mūsų bendruomenių dvasiniams poreikiams“. Arkivysk. Pizzaballa paršo, kad vis Šventosios Žemės katalikų bendruomenė melstųsi už savo vyskupus ir kunigus, už visų darnų bendradarbiavimą. (Vatikano radijas)