Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Katalikų ir žydų draugystė. Susitaikymo gestai Palerme


Sicilijos sostinės Palermo arkivyskupui Corrado Lorefice paskirtas reikšmingas apdovanojimas už indėlį į religijų dialogą, susitaikymą ir tautų brolystę. Tarptautinio Raoulio Wallenbergo fondo taryba Niujorke pranešė, kad vienbalsiu sprendimu apdovanojo Palermo katalikų arkivyskupą metropolitą švedų diplomato atminimui skirtu „Raoulio Wallenbergo medaliu“. Fondo tarybos įsitikinimu, arkivyskupo Lorefice nutarimas leisti žydų bendruomenei įsikurti arkivyskupijai priklausančiose patalpose yra pagyrimo vertas geros valios ir brolybės gestas, nutiesiantis dialogo ir supratimo tiltus.

Palermo arkivyskupas Lorefice, norėdamas iš dalies atitaisyti istorinę Sicilijos žydų skriaudą patirtą penkioliktajame šimtmetyje, suteikė Palerme beatsikuriantiems žydams galimybę įsikurti vienoje buvusioje arkivyskupijos oratorijoje. Ganytojas paskelbė apie oratorijos atidavimą žydams sausio 12 dieną, minint karalienės Izabelės I Kastilietės ir karalius Ferdinando Aragoniečio 1493 metų įsako, kuriuo žydai buvo išvaryti ne tik iš Sicilijos, bet ir visų šių monarchų valdomų teritorijų, metinių dieną.

Bažnyčia ant didžiosios Palermo žydų bendruomenės sinagogos griuvėsių pastatė šv. Mikalojaus Tolentiečio vienuolyną. Šventovės komplekse, kuris amžiams bėgant iškilo buvusiame žydų kvartale miesto centre, taip pat iškilo katalikų bendruomenės šiandien liturgijai jau nebenaudojama Šv. Šeštadienio Marijos oratorija, kurią arkivyskupas atidavė žydams nuolatiniam naudojimui. Pasak Wallenbergo fondo tarybos, arkivyskupas davė „skirtingų tikėjimų asmenų susitaikymo ir abipusės pagarbos pavyzdį, kažką gyvybiškai svarbaus, ypač dabartiniais sunkiais laikais“.

Arkivyskupas Lorefice, paskirtas eiti Palermo ganytojo pareigas tik prieš dvejus metus, oratorijos perdavimą žydų bendruomenei apibūdino kaip svarbų žingsnį nuoširdaus dialogo ir draugystės kelyje. „Dievo vardas nesupriešina, o leidžia tiesti tiltus. Oratorijos paskyrimas žydų bendruomenės kulto reikmėms yra vilties ir žmonių taikingos santarvės ženklas; tai gestas, kurį išugdė katalikų ir žydų draugystė“, pasakė arkivyskupas.

Tarptautinis Raoulio Wallenbergo fondas saugo ir ugdo švedų diplomato Raoulio Wallenbergo ir kitų asmenų, drąsiai gelbėjusių žydus nuo holokausto ir kitų persekiojimų aukas, dvasinį paveldą. Fondas taip pat siekia išaiškinti kur ir kada mirė švedų diplomatas. 2012 metais, minit jo gimimo šimtąsias metines prisiminta, jog 1945 metų sausį išvadavus Budapeštą Raoul Wallenberg buvo nuvykęs į susitikimą su Sovietų Sąjungos atstovais, tačiau iš susitikimo nebegrįžo. Sovietų Sąjungos vyriausybė 1957 metais paskelbė, kad Raoul Wallenberg mirė 1947 metais Lubiankos kalėjime nuo „širdies infarkto“, tačiau įtariama, kad jis po šios datos daug daugelį metų buvo gyvas kažkur Rusijoje.

Raoulio Wallenbergo Fondo garbės komisijai priklauso dešimtys valstybių vadovų, Nobelio premijos laureatų, taip pat popiežius Pranciškus, tapęs nariu dar kai buvo Buenos Airių arkivyskupas. Fonde nuo 2000 metų veikia komitetas „Angelo Giuseppe Roncalli“, kurio tikslas yra pagerbti 1958 metais popiežiumi Jonu XXIII tapusį buvusi Apaštališkąjį delegatą Turkijoje, kuris irgi padėjo išgelbėti iš mirties tūkstančius nacių persekiotų žydų. (Vatikano radijas)