Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Bažnyčia iš tiesioginės patirties žino apie sveikatos apsaugos trūkumą


Sveikatos klausimas yra vienas iš svarbiausių žmonėms, o tai atsispindi įvairiuose tarptautiniuose susitarimuose, kuriuose kalbama apie teisę visiems gauti prieigą prie pilnaverčių medicinos paslaugų. Tačiau taip pat yra gerai žinoma, jog milijonams žmonių tai yra tik idealas ar svajonė.

Diskusijoje apie tai, Jungtinių Tautų Organizacijos Ženevoje būstinėje, dalyvavo ir Šventojo Sosto stebėtojas arkivyskupas Ivan Jurkovič.

Pasak jo, prieiga prie medicinos paslaugų ir medicinos inovacijų nėra šiaip pagalba, tačiau moralinis įpareigojimas. Jis pasidžiaugė, kad buvo rasta būdų mažiau išsivysčiusiems kraštams gaminti ir teikti vaistus už prieinamą kainą, taip pat tokioms ligoms gydyti kaip AIDS, tuberkuliozė ar maliarija. Vis dėl to daug vaistų ir priemonių, ypač naujesnių, ten dar negalima gauti. Kita vertus, vaistai už prieinamą kainą nėra vien besivystančių, bet ir išsivysčiusių valstybių problema.

Arkivyskupas Jurkovič priminė, kokį didžiulį darbą, pasauliniu lygiu, sveikatos srityje dirba katalikų Bažnyčia: įvairioms bažnytinėms organizacijoms priklauso arba yra jų administruojamos virš 5000 ligoninių ir virš 15 500 mažesnių klinikų, medicinos centrų, tūkstančiai senelių namų, socialinės reabilitacijos centrų ir pan. Dažnai šios institucijos veikia ten, kur gyvena itin neturtingi žmonės ir be jų nėra kitos infrastruktūros. Remiantis katalikiškų sveikatos institucijų ir čia dirbančių patirtimi jo delegacija, pasak Šventojo Sosto diplomato, jaučia pareigą konstatuoti, kad tikrovė dar labai toli nuo tarptautinėse sutartyse aprašytų teisių. Deja, dažnai įmanoma pažanga, dėl visų, sveikatos srityje ir kitose srityse, yra stabdoma ar ribojama pavienių ar grupinių interesų. Šiame kontekste reikia sąžiningo ir skaidraus dialogo bei moralinių principų, nes vis labiau suprantama, kad vien mokslinė ir technologinė pažanga savaime neužtikrina geresnio ir laimingesnio gyvenimo, jei ji palenkiama monopoliams, kažkam pelningiems barjerams ir kitoms godumo formoms. Taip pat svarbu atrasti geresnę pusiausvyrą tarp intelektualinių teisių ir tarp kitų žmogaus teisių, šiuo atveju, teisės į sveikatos paslaugas, kad asmens orumas iš tiesų ir konkrečiai būtų gerbiamas. (Vatikano radijas)