Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Malda už popiežių Pranciškų Šiluvoje


Kovo 13-ąją, po antrojo gavėnios sekmadienio, atvykusieji į Šiluvą bei „Marijos radijo“ klausytojai šventė Marijos dieną, prašydami Šiluvos Dievo Motinos užtarimo meldėsi  bendromis ir asmeninėmis intencijomis.

Iškilminga Eucharistija vidudienį buvo švenčiama Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas bei kunigai. Giedojo Šiluvos parapijos choras, vadovaujamas Vytauto Šveikausko.

Kauno arkivyskupas L. Virbalas pakvietė šioje Eucharistijoje melstis už popiežių Pranciškų, kurio išrinkimo 4-ąsias metines minime, dėkoti Dievui už Šventąjį Tėvą, jo tarnystę vedant Bažnyčią Šventosios Dvasios įkvėpimu.

Homiliją sakęs arkivysk. S. Tamkevičius atkreipė dėmesį į išgyvenamą gavėnios metą, skatinantį keisti savo gyvenimą. Dievo žodis (Lk 6, 36–38) kviečia į gailestingumą ir didžiadvasiškumą, tačiau krikščionims bene sunkiausia Evangelijos pamoka yra priešų meilė. Žmogaus prigimtis linkusi nekęsti to, kas užgavo, nuskriaudė, gal net atėmė gyvenimą.

„O jei Viešpats taip spręstų apie mus, kai padarome bloga?“ – klausė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog Jėzus pirmas nuėjo kryžiaus kelią, jam ir budeliai nebuvo priešai. Ant kryžiaus suspindėjo gailestingoji Jėzaus meilė. Ši meilė palietė ir kitą šalia jo buvusį nukryžiuotąjį. Pasak ganytojo, Evangelijos raginimas nereiškia emocinės meilės – tai raginimas už pikta neatsimokėti piktu, melstis, kad Dievas pasigailėtų skriaudėjo. Homiliją užbaigiant pakviesta melsti Dievą malonės – priešų meilės, kuri rodytų krikščionišką brandą.

Visuotinėje maldoje melstasi už popiežių, Bažnyčią, vyskupus, kunigus, kad drąsiai kviestų žmones į susitaikymą. Be kita, melstasi už Lietuvą prašant žmonių sugyvenimo, taip pat už persekiojamus krikščionis pasaulyje.

Ypatingą Marijos dieną švęsime gegužės 13-ąją. Ganytojas pakvietė tądien atvykti į Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje 100 metų jubiliejaus paminėjimą Šiluvoje. Spalio 19–22 d. Fatimoje bus švenčiama Lietuvos diena.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba