Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Kard. A. Sodano: Fatimos apsireiškimų šimtmetis neša vilties žinią


„Švenčiant Marijos apsireiškimų šimtmetį mus pasiekia vilties žinia“. Taip kalbėjo kardinolas Angelo Sodano, kovo 15 dieną Portugalijos ambasadoje prie Šventojo Sosto susitikęs su diplomatinio korpuso atstovais. Susitikimas vyko gegužės 12-13 dienomis numatyto popiežiaus vizito į Fatimą, skirto paminėti apsireiškimų šimtmetį, šviesoje. Skelbiame jo kalbos, kurią publikavo Vatikano laikraštis „L’Osservatore Romano“, santrauką.

„Šimtas metų, prabėgusių nuo 1917 m. įvykusių Marijos apsireiškimų Fatimoje, mus skatina pagalvoti apie šio įvykio svarbą Bažnyčiai ir pasauliui. Istorija yra gyvenimo mokytoja, sakydavo senovės romėnai. Fatimos įvykių prisiminimas gali mums padėti geriau suprasti Dievo Apvaizdos dalyvavimą žmonių gyvenimuose“.

Kardinolas prisimena, kad nuo mažens išmoko nuostabią Dievo Motinos apsireiškimų Fatimoje istoriją. Tragiškais Pirmojo pasaulinio karo metais jaunuolius labai guodė Dievo Motinos žodžiai, ištarti trims piemenėliams 1917 m. liepą skaudžių to meto įvykių akivaizdoje. Tai buvo vilties kupini žodžiai: „Pabaigoje mano Nekaltoji Širdis triumfuos!“

Pasak kardinolo, jau tada atrodė, kad Fatimos žinia nėra vien kvietimas maldai ir atsivertimui, tačiau kvietimas vilčiai, primenantis, kad Dievas nuolat yra su mumis, net ir tragiškiausiomis istorijos valandomis.

Kardinolų kolegijos dekanas dalijosi kaip vėliau tapęs kunigu galėjo vis labiau pajusti Švč. Mergelės Marijos misiją krikščionių bendruomenėje, o vėliau, atlikdamas įvairias tarnystes, vis labiau atrado Marijos dalyvavimo Bažnyčios gyvenime ženklus. Paminėjęs apie ypatingą popiežių – Jono Pauliaus II, Benedikto XVI, Pranciškaus – pamaldumą Švč. Marijai, kardinolas priminė apie artėjančią Pranciškaus kelionę į Fatimą, kurios moto bus „Piligrimystė viltyje ir ramybėje kartu su Marija“.

Kardinolas Sodano pastebėjo, kad pastaruoju metu teologai ypač padėjo atskleisti Marijos dalyvavimo tikinčiųjų gyvenimuose svarbą,  padėdami įsigilinti kaip Dievas veikia per Mariją ir šventuosius žmonijos istorijoje ir kaip šis veikimas padeda krikščionims geriau suprasti Dievo valią.

Kardinolas Sodano pacitavo Leiros-Fatimos vyskupo António Dos Santos Marto neseniai ištartus žodžius: „Malonė ir gailestingumas. Šie paskutinio Marijos apsireiškimo žodžiai Liucijai Tujos vienuolyne yra Fatimos žinios ir gailestingojo Dievo apreiškimo sintezė, kuri apglėbia visas žmonijos kančias“. Pasak kardinolo, švenčiant Marijos apsireiškimų šimtmetį mus pasiekia vilties žinia. Gali tekti patirti daug sunkių gyvenimo išbandymų, pasaulio tragedijų, tačiau Dievo meilė didesnė už visa tai. Jėzaus Motina iš Fatimos šventovės tarsi nori mums priminti Jėzaus žodžius, kuriuos jis ištarė savo mokiniams prieš įžengdamas į dangų: „Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 20). (Vatikano radijas)