Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Mirė kardinolas Miloslav Vlk


Šeštadienį, kovo 18 d., eidamas 85-uosius metus, mirė Prahos arkivyskupas emeritas kard. Miloslav Vlk.

„Meldžiu Dievą, kad suteiktų amžiną atilsį uoliam ir dosniam ganytojui ir dvasia vienijuosi su vyskupijos bendruomene, kurioje jis rūpestingai vykdė savo tarnystę“, - rašo popiežius Pranciškus dabartiniam Prahos arkivyskupui kard. Dominikui Dukai pasiųstoje užuojautos telegramoje. Popiežius mini velionio kardinolo ištvermingą ištikimybę Kristui persekiojimų laikais, jo vaisingą plačią apaštališkąją veiklą, įkvėptą troškimo visiems liudyti Evangelijos džiaugsmą, siekimą autentiško atsinaujinimo, klausant Šventosios Dvasios balso. Popiežius prašo perduoti užuojautą velionio kardinolo artimiesiems, o visai Prahos arkivyskupijos tikinčiųjų bendruomenei suteikia apaštališkąjį palaiminimą.

Miloslav Vlk gimė 1932 m. gegužės 17 d. pietinėje Čekijoje. Baigęs vidurinę mokyklą dėl komunistinės valdžios trukdymų nebuvo priimtas į kunigų seminariją, dėl to metus laiko dirbo paprastu darbininku automobilių gamykloje, o vėliau buvo paimtas atlikti privalomą karinę tarybą. Prahos Karolio universitete studijavo archyvistiką. Baigęs studijas kelerius metu dirbo regioniniuose valstybiniuose archyvuose. 1964 m. pasitraukė iš valstybinės tarnybos ir įstojo į Kirilo ir Metodijaus teologijos fakultetą. 1968 m. birželio 23 d. jam buvo suteikti kunigystės šventimai.

Kunigas Miloslav Vlk dešimtį metų tarnavo vikaru ir vėliau klebonu keliose pietinės Čekijos parapijose. 1978 m. komunistų valdžia jam uždraudė eiti kunigo pareigas. Apie dešimtį metų „pilietis Miloslav Vlk“ dirbo įvarius atsitiktinius darbus Prahoje, vienu metu jo užsiėmimas buvo langų plovimas, porą metų dirbo pagal įgytą archyvaro profesiją Čekoslovakijos valstybinio banko archyve, tačiau tuo pat metu neoficialiai vykdė ir kunigo tarnystę, buvo nedidelių neformalių grupių sielovadininkas. Teisę oficialiai kunigauti atgavo tik 1989 m.

Pasibaigus komunistų valdymui, 1990 m. vasario 14 d. kunigą Miloslavą Vlką popiežius Jonas Paulius II paskyrė Česke Budejovice vyskupu, vos po metų – 1991-ųjų kovo 27-ąją – Prahos arkivyskupu, o 2004 m. pakėlė kardinolu. Prahos arkivyskupijai kardinolas Miloslav Vlk vadovavo iki 2010 m. (Vatikano radijas)