Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Pranciškaus Vidudienio malda Milane: melskitės už mane!


Po susitikimo su dvasininkais ir pašvęstaisiais Milano katedroje popiežius katedros aikštėje vadovavo Vidudienio maldai, maldą įvesdamas padėkos žodžiu ir prašymu prisiminti jį maldose. „Dėkoju už parodytą šilumą ir prašau jūsų, kad mestumėte Dievą už mane! Melskite, kad galėčiau tarnauti Dievo tautai, tarnauti Viešpačiui, vykdyti Jo valią“, prašė popiežius Milane, sukalbėjus maldą visus palaimino.

Iš katedros aikštės Šventasis Tėvas, lydimas Milano arkivyskupo kard. Angelo Scola, nuvyko į Milano kalėjimą „San Vittore“, vieną iš didžiausių Italijoje. Pasveikinęs jį sutikusios kalėjimo administratorius ir kitus pareigūnus, lydimas kalėjimo direktoriaus ir kapeliono, popiežius Pranciškus lankė kalėjimo kameras, individualiai susitiko su kaliniais, pietavo Trečiajame korpuse su jame gyvenančiais asmenimis.

Iš „San Vittore“ kalėjimo popiežius išvyko į Moncos parką, aukojo šv. Mišias Milano arkivyskupijos tikintiesiems, pasakė homiliją. (Vatikano radijas)