Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Dokumentai ir potvarkiai

Šv. Pijaus X brolijos kunigai gali laiminti santuokas


Popiežiškosios komisijos „Ecclesia Dei“, kurios tikslas – popiežiui neklusnią Šv. Pijaus X kunigų broliją susigrąžinti į visišką vienybę su Apaštalų sostu, vadovai – komisijos pirmininkas kard. Gerhard Muller ir sekretorius arkivysk. Guido Pozzo – parašė laišką visiems Vyskupų konferencijų vyskupams, kuriuo informuojama apie popiežiaus Pranciškaus sprendimą suteikti teisę Šv. Pijaus X brolijos kunigams laiminti santuokas.

Laiške visų pirma primenama, kad jau kuris laikas vyksta susitikimai ir imamasi iniciatyvų, kuriomis siekiama sugrąžinti Šv. Pijaus X kunigų broliją į visišką vienybę su Bažnyčia; paminėtas neseniai paskelbtas popiežiaus leidimas šios Brolijos kunigams teisėtai klausyti išpažinčių.

„Nors Šv. Pijaus X brolija vis dar yra kanoninio neteisėtumo būklėje, Šventasis Tėvas, atsižvelgdamas į Tikėjimo mokymo kongregacijos ir komisijos „Ecclesia Dei“ siūlymą, nusprendė įgalioti vietinių Bažnyčių vyskupus ordinarus duoti leidimus švęsti Brolijos kunigų sielovadinėje globoje esančių tikinčiųjų santuokas“.

Tokiais atvejais, kur įmanoma, santuokinį sutikimą iš besituokiančiųjų priima ordinaro paskirtas vyskupijos kunigas ir tik po to Brolijos kunigas aukoja votyvines Mišias senomis apeigomis. Ten kur nėra diecezinio kunigo, kuris priimtų santuokinį sutikimą, vietos ordinaras atitinkamus įgaliojimus gali suteikti ir Brolijos kunigui, primindamas jam pareigą kuo greičiau vyskupijos kurijai pateikti dokumentus apie sudarytą santuoką. (Vatikano radijas)