Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Įvykiai

Popiežius prisiminė savo pirmtaką šv. Joną Paulių II


Popiežius Pranciškus sveikindamas skirtingų kalbinių grupių maldininkus įsakmiai pasveikino savo pirmtako šv. Jono Pauliaus II kraštiečius, prisiminė, kad balandžio pirmosiomis dienomis sukako iš Krokuvos kilusio popiežiaus mirties dvyliktosios metinės.

„Jis buvo didis Kristaus liudytojas, uolus tikėjimo paveldo gynėjas. Jis pasiuntė pasauliui dvi ypatingas žinias: Gailestingo Jėzaus ir Fatimos“.

„Pirmoji žinia buvo prisiminta per neeilinį Gailestingumo jubiliejų. Antroji – apie blogį nugalėjusios Marijos Nekalčiausiosios Širdies galutinę pergalę, mums primena Marijos apsireiškimų Fatimoje šimtmetį. Priimkime šias žinias taip, kad jos persmelktų mūsų širdis ir atvertume duris Kristui. Garbė Jėzui Kristui“, - pasveikino lenkus piligrimus popiežius Pranciškus.

Šv. popiežius Jonas Paulius II – Karolis Wojtyla, gimė Vadovicuose 1920 metais, buvo išrinktas popiežiumi 1978 metais ir mirė Romoje 2005 metais. Pasikėsinimą į jo gyvybę 1981 metais išgyvenęs lenkas popiežius buvo įsitikinęs, kad jo gyvybę stebuklingai išgelbėjo Fatimos Marija. Jo pontifikatas, vienas ilgiausių Bažnyčios istorijoje, atvėrė kelią paskelbti šventąja Dievo gailestingumo apaštalę, Gailestingojo Jėzaus kulto pradininkę, šv. Faustiną Kowalską. Popiežius Pranciškus kanonizavo Joną Paulių II 2014 metų balandžio 27 dieną, per Dievo Gailestingumo sekmadienį, liturginę šventę, kurią įvedė lenkų kilmės popiežius. Šv. Jono Pauliaus liturginis minėjimas švenčiamas spalio 22 dieną, jo pontifikato iškilmingos inauguracijos 1978 metais metinių dieną. (Vatikano radijas)