Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Įvykiai

Krokuvos atstovai Panamos jaunimui įteiks PJD simbolius


Romoje Verbų sekmadienį Lenkijos katalikiškas jaunimas perduos Pasaulinės jaunimo dienos (PJD) keliaujančius simbolius – Kryžių ir Dievo Motinos ikoną – jaunimo atstovams iš Panamos, Centrinės Amerikos kraštų ir Meksikos. Kryžiaus ir Marijos, romiečių gelbėtojos „Salus populi romani“ paveikslo perdavimas įvyks pasibaigus Kristaus kančios sekmadienio Mišioms Šv. Petro aikštėje, kurioms vadovaus popiežius Pranciškus.

Tą pačią dieną viso pasaulio vyskupijose pradedami pasirengimo XXXII Pasaulinei Jaunimo dienai „Panama 2019“ trimetis. Popiežiaus kvietimu , jaunimas raginamas dvasiškai pasirengti tarptautiniam sąskrydžiui apmąstant Dievo Motinos Marijos vaidmenį išganymo istorijoje. Pirmųjų pasirengimo metų tema: „Didžių dalykų padarė man Viešpats!“. Tai Marijos ištarti giesmės „Magnificat“ žodžiai iš Luko Evangelijos.

Kryžių ir „Salus populi romani“ ikoną iš lenkų jaunimo perims du šimtai visų Panamos vyskupijų, Centrinės Amerikos kraštų ir Meksikos jaunimo atstovų. Panamos delegacijai vadovaus keturi Bažnyčios Panamoje ganytojai: Panamos arkivyskupas Jose Domingo Ulloa Mendieta, David vyskupas kardinolas Jose Luis Lacunza, Chitre vyskupas Rafael Valdivieso ir Panamos arkivyskupo augziliaras, vysk. Uriah Ashley.

Lenkijos ir Centrinės Amerikos jaunimo atstovai bus pagrindiniai dalyviai visų pasaulio vyskupijų jaunimo pastoracijos suvažiavime Romoje. Tarptautinį suvažiavimą „Nuo Krokuvos iki Panamos. Sinodas eina su jaunimu“ surengė Popiežiškoji dikasterija pasauliečiams, šeimai ir gyvybei. Vyskupijų delegatai su „Panama 2019“ organizatoriais aptars PJD Krokuvoje rezultatus ir diskutuos apie katalikiško jaunimo ateitį šiuolaikinėje visuomenėje.

Dvi suvažiavimo sesijos bus skirtos būsimai eilinei Vyskupų sinodo asamblėjai Romoje 2018 metais. Popiežiaus Pranciškaus sprendimu, asamblėjai parinkta tema: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įvertinimas“. Su jaunimo delegatais balandžio 6 ir 7 dienomis susitiko Popiežiškosios dikasterijos pasauliečiams, šeimai ir gyvybei pirmininkas kard. Kevin Joseph Farrell ir Vyskupų Sinodo tarybos generalinis sekretorius kard. Lorenzo Baldisseri su Vyskupų Sinodo tarybos pasekretoriu vysk. Fabio Fabene

Susitikimas su Jėzumi kaip savęs dovanojimo pradžia

Jaunimo suvažiavime „Nuo Krokuvos iki Panamos. Sinodas eina su jaunimu“ kongresų centre „Mater Ecclesiae“ dalyvauja per tris šimtus jaunimo atstovų. 270 delegatų, palydimi Lenkijos ir Panamos dvasininkų, kardinolų, vyskupų ir kunigų, atstovauja 103 kraštų Bažnyčioms, 44 bendruomenėms ir bažnytiniams sąjūdžiams. Suvažiavime dalyvavę Vyskupų Sinodo vadovai susiejo pasirengimus  Pasaulinei Jaunimo dienai Panamoje ir būsimam Vyskupų sinodui Romoje kaip vientisą ėjimą kartu.

Kardinolas Lorenzo Balsdisseri patikino, kad būsimo eilinio Vyskupų Sinodo temą „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“ popiežius Pranciškus parinko po plačių konsultacijų paaiškindamas, kad „Sinodas nėra apie jaunimą, kaip tyrimo objektą, nei tai „jaunimo sinodas“, nes Sinodas yra vyskupų, tačiau Sinodas „su jaunimu“ ir „jaunimui“, kad, kaip kviečia popiežius, jie „liudytų tikėjimą ir jį perduotų“.

Sinodo parengiamasis dokumentas yra tik kelionės pradžia: pasirengimo metu bus dedamos pastangos atidžiai įsiklausyti į visas situacijas, jas giliai apmąstyti, o vaisius bus galima surinkti tik sinodinės kelionės pabaigoje, sakė kardinolas Baldisseri.

Jo pavaduotojas, Sinodo tarybos pasekretoris vysk. Fabio Fabene savo ruožtu patikino, kad „Sinodas nori kalbėtis su visais, su toliausiai nutolusiais, kaip ir su tais, kuriems „vienodai rodo“, parodant jų dabartimi ir ateitimi besirūpinančią Bažnyčią. Tuo metu bažnytinės bendruomenės jaunimas turi tapti misionieriais bendraamžiams, būti arti jų tokiomis formomis, kurias pasiūlys savo kraštų vyskupijoms“, sakė vyskupas Fabene. Kalbėdamas suvažiavimo dalyvių Mišiose vyskupas patikino, kad „susitikimas su Jėzumi nėra kelionės pabaiga, o savęs dovanojimo pradžia“. (Vatikano radijas)