Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Belgijos vyskupų klausimai jaunuoliams


„Popiežius kas dvejus ar trejus metus sukviečia vyskupus iš viso pasaulio kartu mąstyti apie didžiąsias Bažnyčios ir pasaulio temas. Šie susitikimai vadinasi “Vyskupų sinodai“. Ateinančiais metais, 2018 spalį, popiežiaus Pranciškaus sinodui parinkta tema yra apie „jaunuolius, tikėjimą ir pašaukimo radimą“. Šis pasirinkimas nėra banalus: jaunuoliai jam giliai širdyje“, rašoma pirmosiose eilutėse laiško, kurį Belgijos vyskupai adresuoja visiems „jaunuoliams Belgijoje“.

Laiške tęsiama, jog tikėjimas į Dievą, Jėzaus Kristaus sutikimas, gyvenimas Šventosios Dvasios stiprybėje kai kuriems jaunuoliams yra keisti žodžiai, kuriuose jie nemato daug prasmės, tačiau kitiems tikrovė, teikianti gyvenimą ir džiaugsmą. Dažniau nei manoma tarp jaunuolių yra tų, kurie išgyvena stiprias ir gražias tikėjimo patirtis: šeimoje, judėjimuose – jaunimo, dvasingumo ar kituose, mokyklose, bažnyčioje ar širdies slaptumoje. Išgyvena įvykius, kurie įsispaudžia ir tampa posūkiais gyvenime, džiugias ir skausmingas patirtis. Tai gali būti rekolekcijos, sutvirtinimas, piligrimystė. Kitą kartą tai gedulas ar išbandymas šeimoje, asmeninė krizė, abejonės. Kai kurie, laimei, atrado Viešpatį, kuris mums kalba ir kreipiasi per visą tai.

Kad paruoštų 2018 metų sinodą popiežius Pranciškus paprašė vyskupų iš viso pasaulio nuomonės. Belgijos vyskupai, kad paruoštų savąją, kreipėsi tiek į tikinčius, tiek į ieškančius jaunuolis, rašoma ganytojų laiške priduriant: „jūsų nuomonė ir pasidalijimas patirtimi yra labai vertingi ir mes jūsų prašome paskirti šiek tiek laiko, pavieniui ar grupėje, atsakant į kelis klausimus“.

Belgijos vyskupai paprašė atsakyti į keturis didelius klausimus. Pirmasis yra apie tai, kaip jaunuoliai, jei tikintys, pažino Jėzų. Kokie tarpasmeniniai susitikimai, vietos ar įvykiai leido jį atrasti. Kokios patirtys pakeitė suvokimą apie tikėjimą ar sužadino norą tikėti.

Antruoju klausimu vyskupai klausia apie tai, kas augina jaunuolių tikėjimą – nes visi turi jį auginti, tai nėra kartą visiems laikams gauta tikrovė. Tad kokie žmonės ir kokie žodžiai padėjo augti tikėjimo kelyje? Kokį palydėjimą suteikė krikščionių bendruomenė?

Trečiasis klausimas buvo apie Bažnyčią. Ji yra motina, kuriai reikia savo vaikų, nors tiesa, kad gali juos ir nuvilti. Kiek ir kur jaunuoliai susiduria su Bažnyčia? Kokiu būdu susisieja su vietine Bažnyčia, savo kaimynystėje, ir visuotine, visame pasaulyje? Kokios gražiausios patirtys Bažnyčioje, kokie lūkesčiai, klausia Belgijos vyskupai.

Ketvirtuoju klausimu paliečiama pakvietimo būti mokiniu arba pašaukimo tema. Kas sunkiausia susidūrus su pasirinkimu? Kas gali padėti pasirinkti – darbas, laikas, uždarbis, šeima, santykiai, socialiniai tinklai? Kas gali padėti padaryti, Evangelijos šviesoje, didžiuosius gyvenimo pasirinkimus – sukurti šeimą, tapti kunigu, diakonu, vienuoliu? Kas galėtų palydėti asmeniškai ruošiantis šiems pasirinkimams?

Laiške pridedamas ir penktasis klausimas, prašant jaunuolių nurodyti tai, kas jiems patiems atrodo svarbu, nors kituose klausimuose nepaminėta. Nurodoma, kad atsakymai vyskupus gali pasiekti raštu arba per specialų interneto portalą. Užtikrinamas dėmesys ir noras įsiklausyti į jaunuolius, sveikinant juos su Velykų džiaugsmu. (Vatikano radijas)