Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Velykos Šventojoje Žemėje. Džiaugsmas ir liūdesio šešėlis


Šiemet kur kas daugiau, negu paprastai, maldininkų Velykų proga lankėsi Šventojoje Žemėje. Didesnio skaičiaus priežastis labai paprasta – šiemet tą pačią dieną Kristaus prisikėlimą minėjo ir Romos katalikai bei kiti Vakarų krikščionys, ir Julijaus kalendoriaus besilaikančios Rytų Bažnyčios. Be to, krikščionių Velykos sutapo ir su žydų Velykų – Peisacho savaite, prasidėjusia krikščionių Didžiojo pirmadienio vakarą.

Šiemet Velykos Šventojoje Žemėje iš tiesų buvo ypatingos, - sakė Vatikano radijui t. David Neuhaus SJ, vadovaujantis Jeruzalės lotynų patriarchato šv. Jokūbo vikariatui, tai yra atsakingas už hebrajiškai ir rusiškai besimeldžiančių žydų kilmės katalikų sielovadą. Švęsdami liturgiją dažnai girdėjome čia pat besimeldžiančių mūsų brolių ortodoksų giesmę. Ir tai skambėjo tarsi trokštamos mūsų visų vienybės pažadas. Svarbus ir krikščionių Velykų sutapimas su Peisachu, žydų Velykomis, nes juk be žydų Velykų nebūtų įmanoma iki galo suprasti Kristaus mirties ir prisikėlimo. Jėzus buvo žydas ir svarbiausi mūsų krikščioniškojo tikėjimo faktai – jo mirtis ir prisikėlimas – vyko žydų Velykų kontekste, - kalbėjo Vatikano radijui už žydų kilmės katalikų sielovadą atsakingas Izraelio jėzuitas.

Tačiau, kad ir koks būtų džiaugsmas visiems kartu švenčiant svarbiausius mūsų tikėjimo įvykius, negalime nematyti neapykantos ir smurto, dėl kurio šiuo metu kenčia daugybė žmonių visame Artimųjų Rytų regione, o taip pat vis dar temdo ir Šventosios Žemės gyvenimą, - sakė t. David Neuhaus SJ. Prieš pat Velykas sutikome skaudžią žinią apie tai, kas įvyko Egipte. Šiemet Didžiosios Savaitės proga į Jeruzalę atvyko daug egiptiečių. Jų buvimas su mumis priartino jų tragediją, ir mes kartu su jais kentėjome. Karo siaubo, priešiškumo, mirties šešėlis krito ir ant mūsų liturgijų. Tačiau tai dar labiau stiprino įsitikinimą, kad Jėzus savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu įveikė tą blogį. Ypač šiomis dienomis mes jaučiame pareigą liudyti Jėzaus pergalę. Net jei mūsų kasdienybė byloja ką kita, mes turime tikėti ir su džiaugsmu skelbti, kad Jėzus nugalėjo, - sakė Vatikano radijui t. David Neuhaus, vadovaujantis Jeruzalės lotynų patriarchato šv. Jokūbo vikariatui, kuris rūpinasi hebrajiškai ir rusiškai besimeldžiančių žydų kilmės katalikų sielovada. (Vatikano radijas)