Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Pradėta kun. Jacques'o Hamelio beatifikacijos byla


Pradėta kun. Jacques’o Hamelio, Prancūzijoje nužudyto Ruano vyskupijos dvasininko, beatifikacijos byla. Apie oficialiai pradėtą beatifikacijos bylą pranešė Ruano vyskupas Dominique Lebrun Didįjį Ketvirtadienį Ruano katedroje, po Krizmos Mišių, kuriose dalyvavo daug kunigų, diakonų ir paprastų tikinčiųjų. Apie pradėtą beatifikacijos bylą pranešama vyskupijos portale. Bylos postulatorius yra kun. Dominique Vigouroux.

Kun. Jacques’ą Hamelį nužudė du jauni islamistai liepos 26 dieną Saint Etienne de Rouvaray bažnyčioje. Jie užpuolė kunigą Mišių metu; perpjovė garbaus amžiaus dvasininkui gerklę. Ruano vyskupas dar spalio 2 dieną atšventindamas išniekintą Saint Etienne de Rouvaray bažnyčią pranešė, kad kun. Hamel beatifikacijos bylos pradžia išimties tvarka bus paankstinta gavus Šventųjų skelbimo kongregacijos ir paties popiežiaus Pranciškaus pritarimą. Beatifikacijos bylos pradedamos ne anksčiau kaip po penkerių metų nuo kandidato į palaimintuosius mirties, o dažnai tik praėjus daugeliui metų ar net dešimtmečių. Dabar padaryta išimtis, kun. J. Hamelio byla pradedama gerokai anksčiau nei privalomi penkeri metai po mirties. Tokios išimtys daromos tik retais atvejais. Bažnyčios naujausių laikų istorijoje popiežiai leido paankstinti tik kitų dviejų beatifikacijos bylų pradžią: Šv. Kalkutos Motinos Teresės ir šv. popiežiaus Jono Pauliaus II.

Popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie nužudytą Ruano vyskupijos kunigą Jacques‘ą Hamelį yra sakęs: „Jis kankinys! O kankiniai skelbiami palaimintaisiais!“. Grįždamas į Romą po apaštališkosios kelionės į Kaukazą popiežius Pranciškus su juo skridusiems žurnalistams sakė, kad kalbėjosi su kardinolu Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektu, jog bus atlikti tyrimai ir kardinolas apie tai praneš. Bendras nusistatymas toks: norime atlikti tyrimą, kad būtų galima nuspręsti ar yra pagrindo pradėti bylą. Svarbu surinkti liudijimus. Svarbūs gyvi liudijimai, tai ką žmonės matė, nes su laiku vieni miršta, kiti užmiršta... taip būna“, pasakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)