Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Homilijos

Jau daugiau kaip 500 popiežiaus ryto homilijų


Per visą Didžiąją Savaitę ir Velykų oktavą nebuvo tradicinių popiežiaus Pranciškaus aukojamų ryto Mišių su trumpomis homilijomis, kurios, skelbiamos Vatikano radijo ir Vatikano dienraščio „L‘Osservatore Romano“, susilaukia gana didelio dėmesio. Paskutinį kartą rytines Mišias su homilija Vatikano svečių namų Šv. Mortos koplyčioje Šventasis Tėvas aukojo ketvirtadienį prieš Didžiąją savaitę, balandžio 6 d. Mišios su homilija vėl bus aukojamos ateinantį pirmadienį, balandžio 24-ąją. Tačiau reguliarus kassavaitinis ritmas bus atstatytas ko gero tik po popiežiaus kelionės į Egiptą.

Rytinių Mišių homilijos yra šio pontifikato naujovė. Anksčiau popiežiai kas rytą aukodami Mišias savo privačioje koplyčioje homilijų nesakydavo. Popiežius Pranciškus, po išrinkimo pasilikęs gyventi Vatikano šv. Mortos svečių namuose, kas rytą Mišias aukoja šių namų koplyčioje, paprastai koncelebruojant ir kitiems svečių namuose gyvenantiems vyskupams ir kunigams, dalyvaujant kelioms dešimtims žmonių. Iš pradžių į rytines popiežiaus Mišias buvo kviečiami Vatikano darbuotojai. Vėliau – Romos vyskupijos parapijų tikintieji; kiekvieną kartą maždaug po penkias dešimtis žmonių vis iš kitos parapijos.

Nuo pontifikato pradžios, tai yra per kiek daugiau kaip ketverius metus, popiežius Pranciškus jau pasakė 507 tokias homilijas. Be kasdienio jų santraukų skelbimo per Vatikano radiją ir Vatikano dienraščio puslapiuose, du kartu per metus Vatikano leidykla išleidžia jų rinkinius. Lig šiol išleisti jau aštuoni tokie tomeliai.

Popiežiaus rytinės homilijos skelbiamos ne ištisai, o tik trumpi, jų turinį geriausiai atspindintys, fragmentai. Taip pat nuo pat pradžių nuspręsta, kad šie trumpi tekstai bus laikomi ne oficialiais popiežiaus pasisakymas, bet privačiais asmeniškais jo pamąstymais, skirtais dienos liturginiams skaitiniams. Tokio dalinio rytinių homilijų skelbimo norėjo pats Pranciškus. Norint spontaniškai sakytas homilijas skelbti ištisai, reikėtų jas perrašyti, suredaguoti, duoti popiežiui perskaityti, kad jis tekstą autorizuotų. O tai, savo ruožtu, pareikalautų ir laiko bei pastangų, ir kartu sumažintų tą nuoširdų spontaniškumą, kuris yra būdingas gyvam kalbėjimui. Tad nuspręsta iš kiekvieno homilijos išrinkti po kelis trumus fragmentus ir juos skelbti neredaguotus, palydint juos skelbiančio žurnalisto komentaru.

Tekstinį tokios santraukos variantą paskelbia Vatikano dienraštis „L‘Osservatore Romano“. Garso įrašą su trumpu pristatymu parengia Vatikano radijas. Yra ir trečiasis pats trumpiausiais popiežius rytinės homilijos variantas – vaizdo žinutė, kurias bendromis pastangomis parengia Vatikano televizijos centras ir Vatikano radijas. Vaizdo žinutes galite žiūrėti ir įgarsintas lietuvių kalba. Tuo pasirūpiname mes – Vatikano radijo laidų lietuvių kalba redakcija.

Primename, kad po Didžiosios savaitės ir Velykų oktavos pertraukos, popiežiaus rytinės Mišios su homilija vėl bus aukojamos pirmadienį, balandžio 24 d. Paprastai popiežius šias Mišias aukoja kiekvienos savaitės pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį ir penktadienį.

Popiežiaus homilijų rinkinys >>>>>

(Vatikano radijas)