Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Palaimintasis Ormieresas: Bažnyčios reikia ten, kur vargšai


„Dorybės yra grandys, iš kurių susideda auksinė šventumo grandinė. Turintieji vieną grandį, turi ir kitas“. Taip būsimą palaimintąjį kun. Liudviką Ormieresą apibūdino kardinolas Angelo Amato, kuris šeštadienį Oviedo katedroje, Ispanijoje, vadovavo Garbingojo kun. Liudviko Ormiereso beatifikacijai. Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas Vatikano radijui sakė, kad „kunigo Liudviko gilus tikėjimas išskleidė tokias savybes kaip santūrumą, geranoriškumą ir nuolankumą. Kaip žinia, nuolankumas yra visų dorybių pamatas, o kun. Liudvikas pasižymėjo ypač nuolankumu“.

Kun. Liudvikas Ormieresas gimė 1809 metais pietiniame Quillane miestelyje Prancūzijoje prie Ispanijos sienos. Kunigaudamas atsidėjo jaunimo ugdymui, įsteigė Angelų Sargų seserų kongregaciją, pavesdamas vienuolėms skurstančių vaikų švietimą. Paprastas ir veiklus kunigas buvo įsitikinęs, jog kur yra vargšų, ten turi būti ir Bažnyčia. Mirė 1890 metais sklindant garsui apie jo šventumą, savo dvasinei šeimai palikęs įkurtas 87 mokyklas Prancūzijoje ir Ispanijoje.

Pasak kardinolo Amato, būsimas palaimintasis buvo sumanus žmogus, iš prigimties pedagogas, turtingas krikščioniškomis dorybėmis - tikėjimu, viltimi ir meile ir žmogiškomis savybėmis -gerumu, dėkingumu, ramumu, draugiškumu. „Jame Dievo gailestingumas virto meile mažiesiems, silpniesiems, vargšams, nekaltiesiems. Jame išsipildė apaštalo šv. Pauliaus pamokymas: „Taigi jūs, Dievo išrinktieji, švelnieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu“ (Kol 3, 13).

Daugybė artimo meilės pavyzdžių palaimintojo Liudviko Ormiereso gyvenime. Pav. jis gina žmogų, neteisėtai kaltinamą vagyste, svetingai priima pabėgėlius iš Ispanijos, prašo pasiturinčią šeimą paremti jaunuolį, kurį po tėvo mirties užgriuvo šeimos išlaikymo našta, padeda jaunai vargstančiai vienišai dviejų vaikų motinai, tėviškai drąsina sunkiai sergančią vienuolę. „Jis buvo tikras Dievo žmogus, tikras šventasis!“, taip apie kun. Ormieresą parašė pirmasis jo biografas. Jis taip uoliai slaugė ligonius, kad vyskupas jį pavadino „tikru meilės kankiniu“. Pats palaimintasis drąsindavo vienuoles: „Mergaitės, būkite sparnuotos, būkit drąsios!“. (Vatikano radijas)