Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Įvykiai

Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos žinia budistams Vesak proga


Vesak (Visakha Puja) yra svarbiausia budistų šventė, kuria paminimi esminiai Budos gyvenimo įvykiai. Šiais metais Vesak bus minima gegužės 10 dieną. Šia proga Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba balandžio 22 d. proga paskelbė žinią „Krikščionys ir budistai: ėjimas kartu nesmurto keliu“.

Žinioje, kurią pasirašė Tarybos pirmininkas, kardinolas Jean-Louis Tauran, ir sekretorius vysk. Miguel Ángel Ayuso Guixot, pabrėžiama būtinybė skleisti taikos ir nesmurto kultūrą. Šias vertybes puoselėjo ir Jėzus Kristus, ir Buda. 

Žinioje primenama, kad Jėzus nesmurto keliu ėjo iki pat galo, iki kryžiaus, krikščionys ir  šiandien kviečiami priimti jo mokymą apie nesmurtą. Taip pat ir Buda skelbė šią žinią ir ragino visus pyktį įveikti ne-pykčiu, blogį nugalėti gerumu, šykštumą įveikti dosnumu, melą – tiesa. 

Pripažindami abiejų religijų unikalumą, sutariame, kad smurtas kyla iš žmogaus širdies, ir kad vieno asmens vykdomos blogybės išauga į blogio struktūras, rašoma žinioje, ir kviečiama bendrai iniciatyvai ištirti smurto priežastis, kovoti prieš smurtą ir melstis už taiką pasaulyje kartu žengiant nesmurto keliu. (Vatikano radijas)