Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Septyni nauji Ispanijos kankiniai


„Kankinių minėjimas sutvirtina mūsų supratimą, kad Bažnyčia yra kankinių Bažnyčia. Kankiniai yra tie, kurie stengiasi mylėti brolius ir jiems padėti ir besąlyginiai mylėti Dievą“, neseniai pasakė popiežius Pranciškus. Kardinolas Angelo Amato pridūrė: „Jėzaus kalba yra meilės, o ne neapykantos kalba. Meilė atneša gerumą ir supratimą. Priešingai, neapykanta gimdo pasidalijimus ir persekiojimus. Žmonijos bendruomenei nereikia neapykantos, o meilės. Tai slėpininga meilės jėga, kuri leidžia žmonijai gyventi ir augti taikoje ir santarvėje“. Kardinolas Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kalbėjo apie septynis naujus Ispanijos kankinius, kuriuos popiežiaus dekretu šeštadienį, gegužės 6 dieną, Cheronoje, Ispanijos šiaurės rytuose, iškėlė į Altorių garbę.

Septyni naujieji Ispanijos kankiniai, žuvę antikatalikiškos revoliucijos kontekste 1936 metais, buvo Švč. Jėzaus Širdies misionierių kongregacijos pašvęstieji, gyvenę Katalonijoje, savo vienuolinės kongregacijos Canet de Mar Apaštališkojoje kolegijoje. Prasidėjus revoliucijai, kai kurie jų, vyresniesiems paliepus gelbėtis, apleido Canet de Mar kolegiją; vieniems pasisekė, kiti, suimti prie Prancūzijos sienos, buvo nuvesti į Seririą, Cheronos provincijoje, kur rugsėjo 29 dieną buvo įvykdytos egzekucijos. Visi septyni kankiniai buvo jauni vyrai. Vyriausiam, t. Hortiguela buvo 28, jauniausiam, b. Jose del Amo – 20 metų. 

Ispanijos pilietinis karas pasižymėjo neįtikėtino lygio baisumais. Tai buvo vienas iš tragiškiausių Ispanijos istorijos puslapių, tačiau ir vienas šlovingiausių krikščioniškojo heroizmo liudijimų. Tais metais popiežiavęs Pijus XI sielojosi, kad Bažnyčia Ispanijoje buvo persekiojama su tokia neapykanta, barbariškumu ir žiaurumu, kad nebuvo galima patikėti, kad taip įmanoma. Mokykloms buvo uždrausta kabinti kryžiaus simbolį, vienuolijos uždarytos, bažnytiniai pastatai nugriaunami, iš senovės paveldėti neįkainojamos vertės liturginiai reikmenys ir dailės kūriniai sudeginti. Kovotojai lygino lavonais nuklotą žemę.

„Blogis sugeba tik naikinti. Tai gėris, kuris kuria“, - sakė Vatikano radijui kardinolas Angelo Amato. Pasak jo, pirmą kartą Ispanijos istorijoje, rodos, ėmė viršų klastinga ideologija, jog Bažnyčia yra grėsmė, o ne brangus socialinis ir kultūrinis resursas krašto vystymuisi. Buvo užprogramuotas Bažnyčios sunaikinimas, ne vien juridinis, o fizinis, be gailesčio išžudant vyskupus, kunigus, pasauliečius.

Per Švč. Jėzaus Širdies misionierių kongregacijos brolių kankinystę esame tragiško blogio tamsos veido slėpinio akivaizdoje, bet kartu esme nepaprastos teisiųjų dvasinės jėgos, iš kurios sklinda blogį visuomet nugalinčio gėrio spinduliai, akivaizdoje. Viešpats pasėjo širdyje gėrio sėklą. Leiskime jai augti gerumu, kuris yra vienintelis ginklas blogiui sustabdyti. Kitaip tariant, paverskime sava paprastą šv. Pranciškui priskiriamą maldą: Viešpatie, padaryk mane savo taikos įrankiu: kur neapykanta, leisk man skleisti meilę, kur skriauda - atleidimą; kur nesutarimas - santaiką; kur abejonė - tikėjimą; kur klaida - tiesą; kur nusiminimas - viltį; kur liūdesys – džiaugsmą: kur tamsa - šviesą. (Vatikano radijas)