Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Vidudienio malda

Pranciškus: nepamirškime dvasinio ir jausmo matmens tikėjime


Po šventųjų Mišių Pranciškus vadovavo sekmadienio vidudienio maldai šv. Petro aikštėje. Komentuodamas skaitinį iš Evangelijos pagal Joną apie „Gerojo ganytojo“ palyginimą, popiežius kalbėjo apie du vaizdinius, kuriuos Jėzaus pats sau pritaiko: savo avis gerai pažįstančio ir rūpestingo ganytojo, ir „vartų“, per kuriuos eidamos avys bus išgelbėtos.

Jėzus, gerasis avių ganytojas ir vartai yra galva, - sakė popiežius, - kurio autoritetas pasireiškia tarnavimu, kuris vadovaudamas dovanoja gyvybę ir nereikalauja kitų jos aukoti. Tokiu vedliu galima pasitikėti taip, kaip avys, klausančios savo ganytojo balso, nes žino, kad su juo pasieks geras ir gausias ganyklas. Pakanka balso, šūktelėjimo ir jos paklūsta, eina vedamos balso, kuriame atpažįsta draugišką palydą, stiprią ir švelnią tuo pat metu, kuri kreipia, saugo, guodžia ir gydo.

Toks Kristus yra mums. Yra krikščioniškos patirties matmuo, kurį galbūt šiek tiek paliekame šešėlyje: dvasinis ir jausmų matmuo. Jautimąsi, kad esu ypatingai susietas su Viešpačiu, kaip avys su ganytoju. Kartais pernelyg racionalizuojame tikėjimą ir rizikuojame nebegirdėti tembro to balso, balso Kristaus, gerojo ganytojo, kuris mus žadina ir žavi. Kaip tai nutiko dviem mokiniams pakeliui į Emausą, kurių širdys degė, kai Prisikėlusysis kalbėjo eidamas su jais. Jaustis Jėzaus mylimais yra nuostabi patirtis: jam nesame svetimi, tačiau draugai ir broliai, - tęsė popiežius, pridurdamas, jog ne visada lengva atpažinti ganytojo balsą, galima jį supainioti su plėšiko, su apsimetėlių ir kitais balsais.

Maldininkams šv. Petro aikštėje popiežius priminė apie sekmadienį švęstą Maldos už pašaukimus dieną, meldė savo ryte įšventintiems kunigams Dievo Motinos globos. Jis taip pat priminė apie Ispanijos pilietinio karo kankinių beatifikaciją. Pasveikinęs įvairias piligrimų grupes iš viso pasaulio popiežius priminė, kad gegužės mėnuo skirtas Rožinio malda ir prašė ją kalbėti taikos intencija, kaip norėjo Dievo Motina, apsireiškusi Fatimoje, kur jis keliaus vis už kelių dienų, minint apsireiškimų šimtmetį. (Vatikano radijas)