Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Pasaulinės liuteronų federacijos suvažiavimas: malonė – ne pardavimui


Gegužės 10 dieną Namibijoje prasidėjo dvyliktoji Pasaulinės liuteronų federacijos asamblėja. Ji tęsis iki gegužės 16 dienos. Tokia asamblėja yra šaukiama maždaug kas šešerius - septynerius metus, tai aukščiausias Pasaulinės liuteronų federacijos sprendžiamasis organas. Kaip praneša organizatoriai, suvažiavime Namibijoje dalyvauja per 800 delegatų, iš kurių beveik keturi šimtai atvyko iš 98 valstybių, kuriose jie atstovauja 145 Bažnyčioms narėms. Galima prisiminti, kad Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčia taip pat yra Pasaulinės liuteronų federacijos narė.

Suvažiavimas yra ilgo pasiruošimo kulminacija ir tuo pat metu atspirties pagrindas ateičiai. Jo pagrindinė tema skamba taip – „Išlaisvinti Dievo Malonės“. Tai ašinė Liuterio teologijos formulė ir tezė, kuri išryškinta minint 500 metų Reformacijos sukaktį. Prie jos prisišlieja trys potemės: „Išganymas – ne pardavimui; žmogiška būtybė – ne pardavimui; kūrinija – ne pardavimui“.

Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininkas vyskupas Munib Younan viename 2016 metų pamoksle šias temas apibūdino taip:  Dievo malonė mums buvo duota kaip visiškai nemokama ir besąlygiška dovana. „Negalima vadintis krikščioniu, jei netiki, jog Jėzus mus išgelbėjo ant kryžiaus veltui“, sakė liuteronų vyskupas.

Iš to išplaukia ir pirmoji potemė – jei išgelbėjimas buvo duotas veltui, jis negali būti parduodamas ir perkamas. Taip vadinamosios „gerovės Evangelijos“ pamokslininkai, populiarūs kai kuriose šalyse, siejantys Evangeliją, materialinę naudą ir įgeidžių išpildymą, yra „melagingi ganytojai“, pabrėžia vyskupas Younan, pridurdamas, kad pagundą taip manyti ir elgtis, mažiau akivaizdžiu būdu, patiria dažnas. Kitas tos pačios prigimties nukrypimas yra religinis ekstremizmas, manymas, kad ekstremistiniu aktu pelnysi Dievo malonę. Kuri jau duota, pakartojo liuteronų ganytojas.

Antrąją poteme norima pabrėžti pagal Dievo paveikslą sukurtų asmenų orumą ir lygybę. Tuo tarpu daugybė žmonių gyvena tokiomis ekonominėmis sąlygomis, sukurtomis žmogiško godumo, kurias galima pavadinti šiuolaikine vergyste. „Todėl skelbiame savąją kryžiaus teologiją: žmogiška būtybė – ne pardavimui“, apibendrino vyskupas, primindamas, jog liuteronų karitatyvinė veikla remia daugiau nei du milijonus žmonių.

Trečioji potemė primena, kad pasaulis yra Dievo dovana žmogui. Kiekvienas asmuo, kiekviena bendruomene ir tauta yra atsakingi už jos išlaikymą, tiek vietos lygiu, tiek globaliniu lygiu, kaip kad klimato kaitos atveju. Be to, šis punktas susisieja su antruoju: neigiamas poveikis klimatui, gamtinei aplinkai didina socialinę nelygybę. „Dėl šios priežasties vienas iš geriausių būdų mums pagerbti Reformacijos 500 metų jubiliejų yra prisidėti prie visų tautų žmonių sakant – kūrinija nėra pardavimui“, - sakė Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininkas.

Gegužės 10 dieną jis skaitė įvadinį pasaulinės liuteronų asamblėjos pranešimą, kuriame daug dėmesio skyrė ekumenizmui ir, ypač, Reformacijos sukakties minėjimų pradžią Švedijoje, Lunde ir Malmėje, kartu su popiežiumi Pranciškumi ir plačia katalikų delegacija. Vyskupas Younan šį įvykį nedvejodamas vadina „istoriniu“ ir savo klausytojams pasakojo apie tikrą, beveik mistinį daugelio patirtą džiaugsmą jo metu. Jis linkėjo, kad Lundo susitikimo energija smelktųsi tiek į liuteronų, tiek į katalikų Bažnyčias, be izoliavimosi dėl skirtumų, kurie taip pat egzistuoja. „Lundo energija sukurs daugiau energijos ir pasitikėjimo, ir ne vien tarp liuteronų bei katalikų. Neabejotinai, tai yra Šventosios Dvasios darbas“, - pasakė jis. Beje, kalbėdamas apie susitaikymo gestus – kurie buvo įmanomi sąžiningai ir abipusiškai pripažįstant savo trūkumus – liuteronų vyskupas pasakė, jog su dėkingumu priimant Liuterio doktriną nebegalima sutikti su jo pareiškimais prieš katalikų Bažnyčią arba apie žydus ir musulmonus.

Šeštadienį, gegužės 13 dieną, vyskupo Younan ir kitų atsakingųjų kadencija baigsis, Pasaulinės liuteronų federacijos asamblėja rinks naujus savo lyderius ateinantiems septyniems metams. (Vatikano radijas)