Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Kunigas palaimino ir „Mėlynuosius Rūmus“ ir naująjį P. Korėjos prezidentą


Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-in, būdamas pamaldus katalikas, prieš persikeliant į oficialią valstybės vadovo rezidenciją, kreipėsi į kunigą, kad palaimintų naujus namus. Ką tik gavęs savo naujosios rezidencijos, vadinamųjų „Mėlynųjų Rūmų“, kuriuose taip pat rengiami užsienio valstybių vadovų oficialūs priėmimai, raktus, gegužės 13 dieną, prezidentas Moon Jae-in pakvietė Švč. Trejybės parapijos kunigą atlikti namų šventinimo apeigas, praneša iš Seulo misijų žinių agentūra „Fides“. Parapijos, kurioje ligi šiol gyveno naujasis Korėjos prezidentas, klebonas atvyko į „Mėlynuosius Rūmus“ Seulo gatvėje Cheon Wa Daw, nr. 1 su keliomis jį lydėjusioms vienuolėmis. Kun. Paulius Ryu Jong-Man ne tik pašventino „Mėlynuosius Rūmus“, bet rankų uždėjimu ant naujojo Pietų Korėjos valstybės vadovo ir jo žmonos galvų meldė Dievą, kad prezidentas būtų išmintingas kaip karalius Saliamonas ir kad prieš darant bet kokį sprendimą dėl valstybės melstų Šventąją Dvasią, kad apšviestų savo šviesa ir sustiprintų savo jėga. Švč. Trejybės parapijos klebonas be to papasakojo, kad naujasis Pietų Korėjos prezidentas ant kairiosios rankos bevardžio piršto nešioja „Rožinio žiedą“, liudijantį apie prezidento pamaldumą į Švč. Dievo Gimdytoją Mergelę Mariją. Prezidento ingresas į „Mėlynuosius Rūmus“ gegužės 13-ąją – Fatimos Marijos apsireiškimo metinių dieną - irgi yra liudijimas, kad prezidentas Moon Jae-in valstybės vadovo tarnystę praėjo prašydamas Dievo Motinos globos. (Vatikano radijas)