Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

12 tūkst. karių lankosi Lurde


Gegužės 19-21 dienomis Lurde, Prancūzijoje, lankosi apie 12 tūkst. karių iš 40 šalių.  Kasmet rengiamoje tarptautinėje karių piligrimystėje į Lurdo Marijos šventovę dalyvauja ir Lietuvos ginkluotųjų pajėgų delegacija.

Pirmą kartą Prancūzijos ir kelių kitų šalių kariai, kaip organizuota piligrimystė, Lurdo šventovę aplankė 1959 m. Nuo tada karių piligrimystės rengiamos kasmet ir šiemetinė yra jau 59-oji.

Šiemetinės piligrimystės renginiai prasidėjo penktadienį po pietų. Pirmiausia buvo iškilmingai atidaryta tarptautinė karių stovykla. Paskui iš jos kariai atžygiavo į Lurdo šv. Pijaus X baziliką ir joje vyko oficiali atidarymo ceremonija. Piligrimystės programoje šeštadienį dieną numatyti sporto ir muzikos renginiai, pavakare – žuvusių pagerbimas, o vakare dalyvavimas procesijoje. Sekmadienio rytą bus aukojamos pagrindinės šio tarptautinio karių susitikimo Mišios. Po pietų numatyta oficialios dalies uždarymo ceremonija. Sekmadienio vakarą vyks Vokietijos ir Italijos karių surengtas koncertas.

Į Lurdą atvykusius karius pasveikino ir popiežius Pranciškus. Jo vardu laišką parašė Vatikano Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin. Popiežius visų pirma dėkoja visiems kas dalyvauja taikos pasaulyje atkūrimo ir palaikymo operacijose. Dabartiniais sunkiais laikais turime visada atsiminti, kad taika yra dovana ir kad dėl to, žmonės turi nepaliauti melsti Dievą taikos malonės. Tėvas išklauso savo vaikų prašymus, atsiliepia į juos labai konkrečiai – pašaukia iš žmonių taikdarius, brolybės ir solidarumo kūrėjus. Popiežius ragina karius sekti Kristaus pavyzdžiu ir visada atmesti neapykantos kitiems pagundą, visada stengtis būti tiesos liudytojais. Galiausiai kardinolas Sodano patikina karius, kad popiežius už juos visus meldžiasi ir prašo jiems, ypač tarnaujantiems ypatingo pavojingumo sąlygomis, Lurdo Mergelės Marijos globos. (Vatikano radijas)