Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia Lietuvoje

Savaitės apžvalga (gegužės 26)


Prieš svarstant Seime Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, viešu laišku į visuomenę ir politikus kreipėsi LVK pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Laiške pastebima, kad viešojoje erdvėje pabrėžiamas visuomenės supriešinimas, alkoholio priklausomybės varginamus žmones atskiriant nuo „sveikosios“ visuomenės dalies. „Mūsų visuomenė pamiršo, ką reiškia solidarumas. Yra kovų, kurių nelaimėsime, jei stiprieji nesutiks prisiimti naštos kartu su silpnaisiais, sveikieji – su sergančiais“, – rašo ganytojas. Laiške patvirtinama, kad siekiant kurti saugią visuomenę reikalingos kompleksinės priemonės: prevencija, ribojimai, veiksminga pagalba sergantiems alkoholizmu ir jų šeimų nariams. „Tačiau pirmiausia reikia solidarumo kovojant su visuomenės negerovėmis. Reikia tikėjimo, kad mano laisvė turi tarnauti tam, kad ir kitas galėtų būti laisvas“, – rašoma LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo laiške.

Planuojami alkoholio apribojimai kėlė platesnių diskusijų apie laisvės sampratą. „Bernardinai lt“ dienraščio „Dialogo“ skiltyje pateiktuose komentaruose svarstyta: ar dera pasirinkimo laisvę priešpriešinti rūpesčiui dėl bendrojo gėrio? Kodėl draudimų politika kelia nepasitenkinimą? Justinas Dementavičius analizuoja, kokia laisvės samprata vadovaujasi reikalaujantieji „laisvės rokenrolui“. Armas Rudaitis primena, kad ne pirmą kartą bandymai riboti alkoholio prieinamumą sulaukia priešiškos reakcijos – straipsnyje „Kova su alkoholizmu: ratas apsisuko“.

„Laisvos visuomenės instituto komentare“ dalijamasi informacija apie Seime ir viešojoje erdvėje bręstantį susidūrimą tarp dviejų Civilinio kodekso keitimo projektų. Komentare paaiškinama, kad liberalų teikiamos pataisos atvertų kelią ir vienalyčių santuokų įteisinimui. Grupė Seimo narių pasiūlė kitokį pataisų projektą: „susitarimą dėl bendro gyvenimo“. Šios pataisos padėtų sureguliuoti kartu gyvenančių asmenų interesus; drauge jomis būtų apsaugota prigimtinės šeimos samprata. LVI komentare taip pat primenama, kad Stambulo konvencija vis dar tebėra politikų darbotvarkėje ir reikalauja atkaklaus piliečių pasipriešinimo.

Skirtingi požiūriai į partnerystės įteisinimą apžvelgti taip pat „Lietuvos žinių“ Robertos Tracevičiūtės straipsnyje.

Vilniaus Visų Šventųjų parapijos svetainėje skelbiamas arkivyskupo Gintaro Grušo žodis parapijos tikintiesiems, ganytojui aplankius parapiją ir suteikus Sutvirtinimo sakramentą. Interviu forma arkivyskupui užduota klausimų ir kaip Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriato nariui: kaip veiksmingiausiai skleisti Gerosios Naujienos žinią. Jis sako: „Nors internetas suformuoja savo bendruomenę, ši negali atstoti gyvos parapijos bendruomenės. Asmeninis kontaktas bendruomenėje yra ten, kur mes pajaučiam Viešpaties artumą tarp mūsų“.

Marijampolės specialieji socialinės globos namai mini veiklos dešimtmetį. Ta proga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija apdovanojo vyskupą Rimantą Norvilą aukščiausiu ministerijos apdovanojimu – „Gerumo žvaigžde“.

Leidinyje „Universiteto žurnalistas“ paskelbtas pokalbis su Krekenavos parapijos klebonu kun. dr. Gediminu Jankūnu „apie bendruomenę, depresiją ir modernumą“. Kunigas pastebi, kad žmonėms vis dar trūksta suvokimo, kad patys esame atsakingi už bendruomenę, kurioje gyvename: apie tai reikia sąmoningai kalbėti. Bažnyčios žinia negali apsiriboti sakykla, ji turi būti skelbiama ir kitomis komunikavimo priemonėmis; kita vertus, kunigas pastebi, kad „kartais tenka pristabdyti su modernumu, kad žmonės jaustųsi saugiau, stabiliau besikeičiančiame pasaulyje“.

Praėjusį šeštadienį Vilniuje vyko Lietuvos jaunimo dienų savanorių mokymai. Juose dalyvavo beveik pusantro šimto jaunuolių iš visos Lietuvos. Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje vykę užsiėmimai baigėsi Mišiomis, kurias aukojo kun. Antanas Saulaitis SJ, giesmėmis šlovino LJD choras.

„Vilties bėgimas“ daro Klaipėdą Vilties miestu. Jo žurnalistė Živilė Aleksandravičiūtė padėkos rašiniu apibendrina: „Vilties bėgimas baigėsi, bet jo vaisiai jaučiami visus metus“.

Gegužės viduryje ypatinga iškilmė vyko Prienų dekanatui priklausančioje Šilavoto parapijoje. Čia minėtas Šilavoto davatkyno muziejinės veiklos dešimtmetis. Iškilmėse dalyvavęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana ragino puoselėti šioje unikalioje vietoje gyvenusių pamaldžių moterų paliktą tikėjimo ir kultūros paveldą. Prieš dešimtį metų Šilavoto davatkynas tapo Prienų krašto muziejaus padaliniu. Čia organizuojami dailininkų plenerai, poezijos šventės, kiti renginiai. Apie tai pasakojama Vilkaviškio vyskupijos svetainėje.

„Biržiečių žodis“ pasakoja istoriją iškalbingu pavadinimu: „Dvi moterėlės pastatė bažnyčią“. Biržų rajone sudegus Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčiai prieš dešimtį metų statybų iniciatyvos ėmėsi dvi kaimo moterys: Regina Simonavičienė ir Ona Masonienė, o joms talkino visa Lietuva. Straipsnyje aprašoma naujosios bažnyčios pašventinimo iškilmė, džiaugiamasi vyskupo Lino Vodopjanovo apsilankymu.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje antrosios kun. Vaclovo Aliulio MIC mirties metinės paminimos Petro Kimbrio tekstu „Iš dovanojančiojo Dievo dosnumo“.

Laikraštyje „XXI amžius“ pristatoma nauja skiltis „Interneto tinklalapių apžvalga“. Šios savaitės numeryje apžvelgiamos publikacijos iš portalų „Pro Patria.lt“, „Tiesos.lt“ ir „lzinios.lt“. (Parengė Kastantas Lukėnas)