Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Popiežius / Kelionės

Arkivyskupas Welby: Kelionė į Pietų Sudaną ne atšaukta, o atidėta


Popiežius nori nuvykti į Pietų Sudaną, tikėjosi dar šiemet aplankyti šalies krikščionis kartu su  Anglikonų Bažnyčios vadovu, Westminsterio primu arkivyskupu Justinu Welby. Nors Šventojo Sosto spaudos salės direktorius Greg Burke prieš kelias dienas pranešė, kad popiežius šiemet nekeliaus į Pietų Sudaną, Vestminsterio primas po šio pareiškimo patikslino: siūloma kelionė į karo niokojamą Pietų Sudaną ne atšaukta, o atidėta tol, kol ji negalės maksimaliai prisidėti prie konflikto taikingo sprendimo.

Apie planuojamą kelionę su Anglikonų primu kalbėjosi Anglijos katalikų žurnalas „Tablet“. Pokalbyje arkivyskupas patikino, kad „kelionė galutinai neatšaukta, bet atidėta. O ji atidėta todėl, kad galėtų įvykti tokiu metu, kai galės labiausiai paveikti užmirštą pasibaisėtinai žiaurų karą“.

Arkivyskupas nepasakė, kada galėtų įvykti spalio mėnesiui kartu su popiežiumi planuota kelionė. Pasak Welby, „tai priklausys nuo vietinių sąlygų, nuo į šią kelionę dedamų lūkesčių ir nuo vietinių derybų padėties. Nepamirškime, kad taiką sukuria į konfliktą įsitraukusieji, o ne išorės veikėjai, todėl jie turi būti tam pasiruošę“, samprotavo Anglikonų Bažnyčios primas Welby.

Po Šventojo Sosto spaudos salės pareiškimo, kad planuota popiežiaus kelionė neįvyks šiais metais, kai kurie apžvalgininkai Italijoje paskelbė, kad popiežius Pranciškus kelionę „atšaukė“ dėl nesaugios padėties Pietų Sudane.

Kalbėdamas apie nesaugumą Pietų Sudane, Anglikonų primas sakė, kad žmonių kančios toje šalyje viršija bet kokį įsivaizdavimą. Todėl yra visiškai aišku, kad jeigu įvyks tokio pobūdžio kelionė, o ji būtų beprecedentinė, tada tam reikia dėti visas pastangas ir tinkamu laiku. Pasirengimas kelionei tęsiasi, patikino arkivyskupas Welby ir pridūrė, kad Anglikonų Bažnyčios atstovas Romoje mons. David Moxon bendros su popiežiumi kelionės reikalu palaiko nuolatinį kontaktą tiek su Šventuoju Sostu, tiek su valstybių tarnybomis.

Pietų Sudaną, naujausią pasaulio valstybę, primena žurnalas „Tablet“, nusiaubė nuo 2013 m. vykstantis pilietinis karas, įvairūs baisumai, įskaitant etninio valymo atvejus. Paskaičiuojama, kad daugiau kaip 300 000 žmonių žuvo karo veiksmuose arba jų pasekmėje ir kad jau daugiau kaip milijonas vaikų tapo pabėgėliais užsienyje, o dar apie milijonas žmonių tapo benamiais krašto viduje. Dar kiti milijonai badauja.

Popiežius Pranciškus yra sakęs, kad jis norėtų kartu su Anglikonų Bažnyčios vadovu arkivyskupu Welby nuvykti į Pietų Sudaną, paliudyti artumą šalies gyventojams ir paraginti juos atkurti santarvę. (Vatikano radijas)