Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

UNICEF: vaikai „savižudžiai“ tampa teroristų strategija


Jungtinių Tautų vaikų fondo – UNICEF ataskaitoje, pavadintoje  „Tyli gėda“, konstatuojama, jog islamistinės teroristinės sektos Afrikos kontinente Boko Haram veiklos zonoje vaikų ar paauglių panaudojimas teroro aktuose tampa sąmoninga strategija.

Boko Haram veikia Nigerijos, Čado, Nigerio ir Kamerūno teritorijose. 2014 metais užregistruoti keturi atvejai, kai vaikai buvo pasisiųsti į mirtį kaip savižudžiai sprogdintojai. 2015 metais - jau 56, 2016 – 30, o per tris pirmuosius 2017 metų mėnesius  - jau 27 ir vien Nigerijoje. Teroristai pasinaudoja tuo, kad vaikai gali lengviau įžengti į turgus ar prisiartinti prie policijos bei kariuomenės patikros postų. Iš viso teroro aktuose buvo panaudota 117 vaikų, keturi penktadaliai iš jų buvo mergaitės.

Dalis iš jų buvo įtikintos, apsvaigintos, įbaugintos. Bet, kaip 2016 metais liudijo viena mergina, vardu Fati, šešiolikos metų amžiaus, kai kurios pasirinko „savanoriškai“ savižudžio sprogdintojo lemtį, kaip būdą užbaigti prievartos, prievartavimų, žeminimų grandinę, nekalbant apie badą. Be to yra šiokia tokia tikimybė, kad sutikus kareivius jie sugebės nuimti sprogdintojo diržą ir išlaisvinti.

Į tarptautinę žiniasklaidą pateko vadinamasis „Čiboko mergaičių“ epizodas: islamistai iš mokyklos Nigerijos Čiboko mieste išsivedė 276 mergaites. Kelios dešimtys iš jų pabėgo ar kitaip išsivadavo, tačiau dauguma tebėra Boko Haram rankose, dažnai prievarta ištekintos už teroristų.

Tačiau, primena UNICEF ataskaita, Čiboko mergaičių likimą patyrė ar patiria šimtai kitų. Ataskaitoje užrašytas trumpas mergaitės nigerietės Dados pasakojimas. Dvylikos metų ji ir jos sesuo buvo pagrobtos Boko Haram kovotojų ir nuvestos į kaimelį džiunglėse, kuriose buvo daug kitų kaip ji, taip pat ir berniukų – šie buvo jėga verčiami stoti į grupuotės gretas, palaužiami naudojant grasinimus ar narkotikus. Buvo galvojančių kaip pabėgti, bet vieną dieną vaikams buvo liepta susirinkti, jėga atitempta viena pabėgti bandžiusi jauna mergina ir visų akivaizdoje jai peiliu buvo nupjauta galva, perspėjant, kad tas pats laukia už naujus pabėgimo bandymus. Po kelių mėnesių Dada buvo atiduota į „žmonas“ vienam aštuoniolikos metų kovotojui. Dar po keliolikos mėnesių mergaitei vis tik pasitaikė proga pasprukti, ji pasiryžo pavojingai kelionei ir sugebėjo pasiekti reguliariosios kariuomenės stovyklavietę, kurioje buvo kariai iš Kamerūno. Ten ji sužinojo apie savo nėštumą ir vėliau jai gimė mergaitė. Šiandien Dadai penkiolika metų ir ji gyvena Maiduguri mieste, Nigerijoje. Dados istorija, priduriama UNICEF ataskaitoje, toli gražu nei išskirtinė, nei vienintelė. Spėjama, kad Boko Haram rankose šiuo metu yra per 600 pavergtų vaikų. Deja, dažnai net ir pabėgimas neženklina laimingos pabaigos. Pabėgėliai linkę slėpti savo istoriją, nes kitaip į juos žiūrima įtariai, jų šalinamasi. 

Ataskaitoje rašoma: „daug vaikų, kurie buvo susieti su ginkluotomis grupėmis, tyli apie savo patirtis, nes bijo stigmatizavimo ar net atmetimo ir smurto. Tad jie kenčia patirtą siaubą tylioje gėdoje ir gyvena izoliacijoje, nes patys šalinasi kitų, baimindamiesi, kad apie juos bus sužinota ir jie bus dar labiau izoliuoti“. (Vatikano radijas)