Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Lenkijoje atnaujinamas pasiaukojimas Marijos Širdžiai


Bažnyčios Lenkijoje katalikų ganytojai Zakopanėje antradienį pradėjo episkopato plenarinę asamblėją, kurios svarbiausios temos – naujoji pastoracinė programa, liturginiai klausimai, sutuoktinių sielovada, ypač gyvenančių be bažnytinės santuokos. Ganytojai taip pat paminės šv. popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Zakopanę dvidešimtąsias metines.

Lenkijos vyskupų pilnaties susirinkimas – 376-sis – bus švenčiamas itin iškilmingai: ganytojai antradienio popietę atnaujins Lenkijos paaukojimą Marijos Nekalčiausiai Širdžiai, pirmą kartą atliktą Čenstakave 1946 metų rugsėjį, sekant Garbingojo Dievo tarno popiežiaus Pijaus XII pasaulio paaukojimu Marijai, kuris iš dalis buvo įkvėptas Fatimos Marijos apsireiškimų žinios.

Lenkijos paaukojimo Marijai aktas, praneša italų katalikų žinių agentūra SIR, įvyks Krzeptowki Fatimos Marijos šventovėje. Episkopato sekretorius vysk. Artur Mizinski atkreipė dėmesį į vyskupų didžiai sureikšmintą iškilmę Krzeptowki Marijos šventovėje: Lenkijos paaukojimas Marijos Širdžiai bus nacionalinės reikšmės įvykis, dalyvaus Respublikos prezidentas Andrzej Duda ir vyriausybės atstovai. Žinių agentūra Sir primena, jog Lenkijos Respublikos Seimas balandį paskelbtu nutarimu atkreipė dėmesį į Fatimos Marijos apsireiškimų ypatingą svarbą. (Vatikano radijas)