Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Migracija. Kita perspektyva


Dažnai apie migraciją yra kalbama iš sunkumų, kuriuos ji kelia priimančioms šalims, perspektyvos: kiek ji kainuoja, kokias įtampas žadina. Tačiau norint geriau suprasti migracijos reiškinį, taip pat reikia pamatyti ir kitos pusės, šalių, iš kurių migruojama, perspektyvą. 

Tokią perspektyvą pristatė katalikų arkivyskupas iš Kongo Demokratinės Respublikos Bukavu miesto, François-Xavier Maroy Rusengo. Tai jis padarė susitikime su Europos Komisijos ir Europarlamento atsakingaisiais, nagrinėjant migracijos centrinės ir rytų Afrikos regione priežastis.

Visų pirma jis parodė savo kryželį, kurį nešioja kaip vyskupas. Šis kryželis nukaltas iš kulkų. Galbūt ir tokių, kurios pervėrė žmogų. Tokių kulkų Konge yra milijonai, liudijančių apie vieną iš kruviniausių istorijų po II Pasaulinio karo. Viena kulka atsimušė į jo kabineto sieną, šalia galvos. Kažkas taikėsi į jį. Kodėl? „Kiekvienas pamokslaujantis apie taiką, pas mus gyvena pavojuje“, pasakė arkivyskupas.

Endeminė prievarta, prievartos ir smurto lygis – nuo to bėga Kongo žmonės. Smurtas, kartais sunkiai suvokiamo žiaurumo, naikina gyvybes ir naikina infrastruktūrą, valstybės ar Bažnyčios. Konge yra per 3,7 milijonus vidaus pabėgėlių, daugiau nei pusė milijono – išorės pabėgėlių.

Kodėl didelė, natūraliais ištekliais labai turtinga šalis  išgyvena tokią dramą? Kam nereikia demokratinio, klestinčio ir vieningo Kongo?  Arkivyskupas Rusengo išskyrė tris dideles priežastis: gamtiniai ištekliai, politinis akligatvis ir vidinės bei išorinės pastangos palaikyti karinį konfliktą.

Didžiuliai gamtiniai ištekliai vietoj palaiminimo tapo prakeikimu, kuris suka smurto ir skurdo ratą. Kruvinų konfliktų šerdyje yra ekonominiai ir politiniai interesai dėl gamtinių resursų kontrolės. Kartais jie vaizduojami etniniais konfliktais, tačiau tai nėra jų esmė. Etniškumas yra instrumentalizuojamas ir išnaudojamas. Konge nelegaliai išgaunamos ir parduodamos koltano rūdos reikia elektroninių aparatų gamybai. Neturi būti taip, kad išmanieji telefonai finansuotų karą Konge ir tęstų prievartą. Todėl ne kartą buvo kreiptasi į tarptautinę bendruomenę, taip pat Europos Sąjungą, kad ši kontroliuotų savo teritorijų įmones ir verslus, neleisdama pelnytis iš kančių.

Antra, Kongas yra politiniame akligatvyje, demokratinis procesas yra užblokuotas, daug žmonių yra tapę beteisiais. Dabartinė valdžia, kuri atima iš savo žmonių laisvę, daro sunkų nusikaltimą, be užuolankų pareiškė arkivyskupas. Ir tai viena iš pagrindinių priežasčių žmonėms bėgti iš šalies. Bėgti nuo persekiojimų, bėgti iš nevilties. Migracija tampa patrauklia iniciatyva, dėl kurios verta rizikuoti viskuo.

Trečia, be vietinių nusikaltėliškų grupių konflikto zonose veikia ir svetimos, sudarytos iš kaimyninių valstybių piliečių. Tai dažniausiai susiję su minėta nelegalia prekyba ištekliais. Iš Kongo jie išgabenami į kaimynines valstybes, tada toliau. Šios grupės trokšta, kad chaosas, konfliktai tęstųsi, stengiasi juos tęsti, nors tai reiškia ištisų kaimų sunaikinimą, žudymą ir žmonių išvijimą.

„Konge vyksta tyli ir nematoma tragedija“, pasakė Bukavu miesto arkivyskupas, kalbėdamas apie tai, kad šie reiškiniai tarptautinėje bendruomenėje ir žiniasklaidoje yra nematomi. Jis pateikė savo miesto pavyzdį: per dešimt metų jis padidėjo dvigubai, nuo pusės milijono iki milijono. Tai vidaus pabėgėliai, kurie atvyko pas gimines, pas draugus ar tiesiog su viltimi mieste atrasti galimybę pragyventi. Jie gyvena skurde, patiria maisto trūkumą, tokia aplinka palanki nelegalumui.

Kraštui nepadeda tos valstybės, kurios parduoda ginklus, nors puikiai supranta, kad skurdo ir ekstremizmo aplinkoje jais anksčiau ar vėliau bus piktnaudžiaujama.

Valstybei nesugebant ar tyčia nenorint pasirūpinti savo piliečių saugumu ir gerove, Bažnyčia daro ką gali nepaisant to, kad jos institucijos yra perkrautos: išlaiko reabilitacijos centrus išgyvenusiems sunkias traumas, remia jaunimo projektus žemės ūkyje ar žvejyboje, remia įvairaus laipsnių švietimą ir medicinos paslaugas.

Europos Sąjunga, norėdama iš tiesų spręsti migracijos problemą, turi imtis priemonių, kurios liečia jos priežastis: imtis priemonių, kad iškasenų importas nefinansuotų karų kitose šalyse, investuoti į darbą, saugumą, sveikatą, teisingumą ir švietimą pačioje Afrikoje. (Vatikano radijas)