Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  

Popiežius Pranciškus charizmatikams: „Ieškokite vienybės, kuri yra Šventosios Dvasios darbas“(+video)

„Nebijokite įvairovės, ieškokite vienybės“, - sakė popiežius Pranciškus Katalikiškos charizminių bendruomenių ir draugijų brolijos nariams, susirinkusiems į XVI tarptautinę konferenciją Romoje. Spalio 31 dieną kreipdamasis į dalyvius, susibūrusius Pauliaus VI audiencijų salėje, popiežius kalbėjo apie vienybės įvairovėje  ...»


Belgijos ambasadorius įteikė Popiežiui skiriamuosius raštus

Misiją prie Šventojo Sosto pradedantis naujas Belgijos ambasadorius Bruno Nève de Mèvergnies ketvirtadienio rytą įteikė popiežiui Pranciškui skiriamuosius raštus. Nuo dabar Belgijos ambasadai prie Šventojo Sosto vadovaujantis diplomatas gimė 1951 m. Baigęs tarptautinės teisės studijas, nuo 1978 m. dirba savo šalies diplomatinėje tarnyboje. Be kitų pareigų Belgijos užsienio reikalų ministerijoje ir  ...»


Popiežius priėmė Utrechto senkatalikių vyskupus (+video)

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė dešimt vyskupų, kurie sudaro tarptautinę Utrechto senkatalikių vyskupų konferenciją. Senkatalikių bendruomenę devynioliktojo amžiaus pabaigoje suformavo keli vyskupai nepritarę Vatikano I Susirinkimui,  ...»


Popiežius priėmė Europos Parlamento pirmininką

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Europos Parlamento primininką Martiną Schulzą. Kaip žinoma, po mažiau nei mėnesio, lapkričio 25 d., popiežius Pranciškus aplankys Europos Parlamentą ir pasakys kalbą jo iškilmingoje sesijoje. To paties vienos dienos vizito Strasbūre metu Popiežius aplankys ir Europos Tarybą. (Vatikano radijas)
  ...»Bendrosios audiencijos katechezė. Regimoji ir dvasinė Bažnyčia (+video)

Bažnyčia yra pašaukta mūsų liudijimu būti artima kiekvienam žmogui, - sakė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje kalbėdamas apie Bažnyčią sudarančių dviejų tikrovių – regimosios ir dvasinės – tarpusavio  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Liuteronai. Dialogas, atmintis, viltis: Reformos jubiliejus ekumeniškai

Minėjimas, kuris primintų dialogo tarp Romos katalikų ir liuteronų Bažnyčių penkiasdešimtmetį, padėtų kritiškai prisiminti konfliktus, gimusius Europoje po Reformos, ir išreikštų viltį dėl didesnės vienybės tarp liuteronų ir Romos katalikų Bažnyčių.  ...»


Popiežiškosios Cor Unum tarybos sekretorius lankėsi Sirijoje

Spalio 28-31 dienomis Damaske lankėsi katalikišką labdarą viso pasaulio mastu koordinuojančios Popiežiškosios Cor Unum tarybos sekretorius mons. Giampietro Dal Toso. Vizito metu jis dalyvavo Sirijos vyskupų konferencijos posėdyje, susitiko su įvairiomis  ...»


Penkeri metai nuo „Anglicanorum Coetibus“

Kai prieš penkerius metus, 2009 metų lapkričio 4-ąją, popiežius Benediktas XVI paskelbė apaštalinę konstituciją „Anglicanorum Coetibus“, kilo nemažas triukšmas ir buvo parašyta daug komentarų, teigiamų ir  ...»


Po 18 metų darbo – Biblija persų kalba

Rugsėjo pabaigoje Londone buvo pristatytas Biblijos vertimas šiuolaikine persų, farsi, kalba. Kaip pristatyme sakė leidėjai, „Elam ministries“ ir „Wycliffe Bible Translators“, pilnam vertimui užbaigti prireikė 18 metų darbo ir trisdešimties žmonių  ...»


Misionierius iš Siera Leonės: nuo ebolos ne vien mirštama, epidemija keičia žmonių santykius

Italų misionierius Natale Paganelli, Makeni vyskupijos Siera Leonėje apaštalinis administratorius, pasakoja apie tai, kaip šalį ir žmonių santykius keičia ebolos epidemija. Pasak jo, jei pirma žinia apie susirgimą maliarija buvo tarsi prakeikimas, tai šiandien lengviau atsikvėpiama, kad tai ne ebola – taip per keletą mėnesių pasikeitė  ...»


Popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų tarybos XXIX konferencija: dėmesys autizmo sindromą turintiems žmonėms

Stiprinti, ir jei reikia – žadinti viltį žmonėms, paveiktiems autizmo spektro sutrikimo, jų artimiesiems ir visiems, kurie jais rūpinasi. Tai bus esminė gija, nužymėsianti Popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų tarybos surengtą XXIX tarptautinę konferenciją, kuri vyks Vatikane  ...»


Katalikiškos agentūros ir vyskupai prašo ES griežtinti žaliavų pirkimą iš konflikto zonos

Septyniolika nevyriausybinių katalikiškų vystymosi agentūrų vienijanti asociacija (CIDSE) parengė kreipimąsi į Europos parlamentą, kurį pasirašė per septynias dešimtis vyskupų iš keturių kontinentų. Šiame kreipimesi kalbama apie Europos Komisijos pasiūlytą projektą apie kai kurių  ...»


Europos rytų apeigų ganytojai: kuo greičiau atkurti taiką Artimuosiuose Rytuose ir Ukrainoje

Visos Europos graikų apeigų katalikų vyskupai išreiškė gilų rūpestį dėl nerimstančių konfliktų Artimuosiuose Rytuose ir Ukrainoje, jų neigiamų pasekmių. Patikindami apie savo dvasinį artumą ir solidarumą, ganytojai prašė tarptautinės bendruomenės ryžtingiau padėti konfliktuojančioms šalims  ...»


Pasaulinės Bažnyčių tarybos vadovas priminė Asia Bibi bylą

Pasaulinės Bažnyčių tarybos generalinis sekretorius pastorius Olav Fykse Tveit paskelbė pranešimą, kuriame primena pakistanietės katalikės Asia Bibi bylą ir prašo jos išteisinimo. Ši paprasta  ...»


Jėzuitas Šanchajuje: Kinijoje religingumas labai guvus

„Universitete dėstau, bet ne pamokslauju“, - žinių agentūrai Apic sakė jėzuitas Benoit Vermander, prestižinio Šanchajaus Fudano universiteto filosofijos fakulteto dėstytojas. Pasak jo, savo paskaitose  ...»BENDROJI: Kad vieniši žmonės jaustų Dievo ir brolių artumą. EVANGELIZAVIMO: Kad seminaristai, vienuoliai ir vienuolės turėtų išmintingus ir gerai pasirengusius ugdytojus.
 ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Kas įsikimba įstatymo, nežiūri meilės (+video)

Yra du keliai: arba įsikimbu įstatymo raidės, kuri draudžia šabo dieną gydyti ligonius, nepadedu kitam žmogui, elgiuosi kaip veidmainys, arba einu meilės ir teisingumo keliu, kuris ir yra tikras įstatymo ...»


Šventojo Tėvo Pranciškaus liturginis kalendorius

Papildytas popiežiaus Pranciškaus liturginis kalendorius. Penktadienį, gruodžio 12, Gvadelupės Švč. Mergelės Marijos šventės dieną popiežius vadovaus ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Ginkimės nuo gundytojo (+video)

Krikščioniškas gyvenimas tai kova – kova su velniu, su pasaulio dvasia, su kūno aistromis. Velnias yra ir mes turime su jo kovoti apsivilkę teisumo šarvais. Taip sako apaštalas šv. Paulius ...»


Šventojo Sosto diplomatas JTO: maisto politika turi išlikti prioritetine

Diskusijos apie žemės ūkį, maisto ir jo kokybės pakankamumą nėra ir negali būti kasmetinė rutina, - pabrėžė nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JTO Niujorke arkivyskupas Bernardito Auza, dalyvaudamas diskusijoje apie maisto ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Būkime Bažnyčios viduje, nestovėkime prie durų (+video)

Jėzus įkūrė Bažnyčią prieš du tūkstančius metų. Įkūrė tuomet kai išrinko dvylika apaštalų, juos paskyrė savo Bažnyčios kolonomis, o pats tapo kertiniu ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Praniškaus katechezė: Kas laukia Dievo tautos?
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčia – Kristaus kūnas
›  Pranciškaus katechezė apie Bažnyčią: Krikščionių vienybė
›  Pranciškus: Ką reiškia „visuotinė“ ir „apaštalinė“ Bažnyčia?
›  Pranciškus: Charizmų įvairovė ir vienybė Bažnyčioje
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo
›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Bendroji audiencija. Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


2014 m. spalio 28–31 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai S. Tamkevičius, G. Grušas, P. López Quintana; vyskupai ...»


„Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters“ – skelbia devintasis Dievo įsakymas, o naujausias „Artumos“ numeris savo skaitytojus kviečia šį žvarbų lapkritį praleisti drauge diskutuojant tokia karšta ...»


Spalio 22 dieną arkivyskupijos kurijoje vyko kunigų ugdymo konferencija. Joje arkivyskupijos ganytojai – Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ...»


Š. m. spalio 17 d. Telšių vyskupijos Katedroje Telšiuose vyko permanentinis kunigų formacijos susirinkimas. Tą pačią dieną į Telšius iš visos Telšių vyskupijos rinkosi ...»


Lietuvos Katalikių Moterų Sąjunga, įsteigta 1994m., šiais metais švenčia gražų dvidešimties metų jubiliejų. Paminėti šį jubiliejų rinkosi ir Šiaulių katalikių moterų šv. Elžbietos ...»


Lapkričio 1 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, ...»


Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising