Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežius Rytų ortodoksams: Kuo greičiau tepasibaigia karas Artimuosiuose Rytuose

Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su Tarptautinės bendros Katalikų ir Rytų Ortodoksų Bažnyčių teologinio dialogo komisijos nariais, užbaigiančiais šiomis dienomis vykusį savo susitikimą.

Šia proga popiežius visų pirma paminėjo persekiojamus krikščionis Artimuosiuose Rytuose, ypač Irake ir Sirijoje. Atsimename visus regiono gyventojus, bet ypač mūsų brolius krikščionis, gyvenančius alinančiomis konflikto sąlygomis. Kartu su jumis meldžiuosi, kad kuo greičiau ateitų diena, kai konfliktas bus išspręstas derybomis. Prašau, kad Dievas būtų gailestingas visiems, prislėgtiems tos baisios tragedijos. Visi krikščionys yra pašaukti vieni kitus pripažindami ir vieni kitais pasitikėdami siekti taikos ir teisingumo. Jūsų bendruomenes testiprina kankinių liudijimas ir šventųjų užtarimas, - sakė  ...»Popiežius apie tėvų vaidmenį: vaikai šeimoje kartais jaučiasi kaip našlaičiai (+video)

Trečiadienį bendrosios audiencijos metu, pasveikinęs susirinkusius piligrimus, popiežius tęsė katechezių apie šeimą ciklą, šį kartą kalbėdamas apie tėvo figūrą. „Brangūs broliai ir seserys, toliau eikime katechezių apie šeimą keliu. Šiandien leiskimės vedami žodžio „tėvas“.  ...»


Popiežiaus žinia Gavėnios proga: Sustiprinkite savo širdis

Antradienio rytą Šventojo Sosto spaudos salėje buvo pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų Gavėnios proga. Jos tema – apaštalo šv. Jokūbo raginimas: „Sustiprinkite savo širdis“ (Jok 5,8). Šiemet Gavėnios liturginis laikotarpis prasidės  ...»


Popiežius Pranciškus užbaigė maldų savaitę už krikščionių vienybę (+video)

Sausio 25-ąją, minint apaštalo šv. Pauliaus atsivertimą, užbaigiama tradicinė maldų už krikščionių vienybę savaitė. Šia proga popiežius Pranciškus sekmadienio vakarą vadovavo mišparams Romos Šv. Pauliaus už mūrų  ...»


Pranciškus: „Blogai, kad krikščionys pasidalinę“. Sekmadienį popiežius taip pat prašė nutraukti kovas Ukrainoje (+video)

Sekmadienio vidudienį, prieš Viešpaties Angelo maldą, kalbėdamas keliems tūkstančiams tikinčiųjų susirinkusių į Šv. Petro aikštę, popiežius Pranciškus šios dienos Evangeliją apie pirmųjų apaštalų pašaukimą susiejo su šiomis dienomis švęsta ir šį sekmadienį pasibaigusia maldų savaite už krikščionių  ...»


Popiežiaus laiškas būsimiems kardinolams: Pašauktieji naujai tarnystei

Popiežius Pranciškus parašė laišką būsimiems kardinolams, kurie vasario 14-osios iškilmingos konsistorijos metu bus priimti į Kardinolų kolegiją. Kaip žinoma, tą dieną kardinolais taps dvidešimt Bažnyčios ganytojų.  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Keturi artimo meilės keliai

Kambodžos sostinės katalikų bendruomenė neseniai pratęsė „Baltosios nakties už pašaukimus“ tradiciją. Kasmetinė, jau 34-oji, maldų už pašaukimus diena įvyko Kūdikėlio Jėzaus parapijoje, Kambodžos sostinė Pnompenio pietiniame  ...»


Pakistane dėl žurnalo „Charlie Hebdo“ užpulta krikščioniška gimnazija

Smurto banga kilusi dėl prancūzų satyrinio žurnalo „Charlie Hebdo“ neatslūgsta Pakistane. Grupė 300 musulmonų studentų, ginkluotų strypais ir lazdomis, sausio 27 dieną užpuolė krikščionišką gimnaziją, sužeisdami keturis moksleivius. Musulmonų studentai protestavo prieš prancūzų žurnalą,  ...»


Liuksemburge stabdomas tikybos dėstymas

Liuksemburgo vyriausybė drastiškai sumažino išlaidas religijų reikalams. Pavyzdžiui, mokyklose nebebus dėstoma tikyba. Liuksemburgo katalikų arkivyskupas po pirmadienį pasirašytos konvencijos pareiškė, kad nuo dabar jo Bažnyčia bus neturtingesnė, tačiau to nereikia bijoti.  ...»


JAV religijų atstovų laiškas prezidentui Obamai dėl Artimųjų Rytų taikos

JAV religijų atstovai paprašė prezidento Baracko Obamos vyriausybės ryžtingai siekti izraeliečių-palestiniečių konflikto užbaigimo. Nacionalinė tarpreliginė iniciatyvinė grupė už taiką Artimuosiuose rytuose (NILI) savo prašymą prezidentui išdėstė atvirame  ...»


Šiaurės Korėjos komunistinis režimas leido surengti tarpreliginį susitikimą

Korėjos religijų konferencija už taiką gavo Šiaurės Korėjos komunistinės valdžios leidimą surengti tarpreliginį susitikimą Pchenjane. Susitikimas, kurio metu bus meldžiamasi už taiką, turėtų įvykti antroje metų dalyje  ...»


Malaizijos nuosprendis katalikų savaitraščiui: “Ne!” Alachui

“Dievas yra meilė“. Katalikai Malaizijoje, kaip ir kiti šalies krikščionys, jau keturis šimtus metų sako ir rašo „Alachas yra meilė“, meldžiasi „į Alachą“. Pagal šalyje nusistovėjusią Šventojo Rašto ir liturginių tekstų tradiciją Dievas yra vadinamas  ...»


Šeimų sinodas: Šeimos gyvenimas yra palaima visiems

Gyvename nepaprastu istoriniu laikotarpiu: pats Popiežius prašo padėti jam spręsti pastoracines problemas. Ir mes esame jam už tai dėkingi, pažymėjo Airijos vyskupas Liam MacDaid, laiške kreipdamasis į šeimas. Ganytojas priminė, jog spalio mėnesį Vatikane įvyks eilinis šeimos Sinodas ir kad liko nedaug laiko jam  ...»


Rytų Bažnyčių patriarchai: sustabdykite teroristus, padėkite benamiams.

Rytų Bažnyčių patriarchai paprašė tarptautinės bendruomenės, ir ypač arabų šalių, sustabdyti terorizmą ir padėti konfliktų pabėgėliams iš Artimųjų rytų kraštų sugrįžti į gimtines. Patriarchų susitikimas įvyko antradienį Libane, maronitų patriarcho būstinėje  ...»


Sunkiai sužeistas katalikų kunigas Rytų Ukrainos kovose. Keisis Krymo katalikų statusas

Debalcevėje, Ukrainos rytuose, per ginkluotus veiksmus sunkiai sužeistas rytų apeigų katalikų kunigas, praneša naujienų portalas Risu. Donecko srities mieste nukentėjęs kunigas nugabentas į ligoninę. Katalikų kunigai jau daugelį kartų  ...»


Pradėtos minėti šv. Jono Bosko 200-osios gimimo metinės

Turine pradėta minėti 200 m. Jono Bosko gimimo metinių sukaktis. „Italų jaunimui, kaip ir viso pasaulio jaunimui, vis dar reikia mūsų. Mes esame didžio žmogaus, tikro savo laikmečio vaiko, kūrusio istorijos audinį, įpėdiniai.  ...»VISUOTINĖ: Kad įvairių religinių tradicijų tikintieji ir visi geros valios žmonės bendradarbiaudami ugdytų taiką. EVANGELIZAVIMO: Kad šiais Pašvęstojo gyvenimo metais vienuoliai ir vienuolės džiugiai sektų Kristumi ir uoliai tarnautų vargšams. ...»


Papildytas Šventojo Tėvo liturginis kalendorius

Popiežius Pranciškus kovo 7-osios pavakare aukos Šv. Mišias Romos Visų Šventųjų parapijos bažnyčioje. Vatikano dienraštis praneša, jog popiežius ...»


Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos

Taip pat ir šiemet Gavėnios rekolekcijos, kuriose dalyvauja popiežius ir Romos Kurija, vyks ne Vatikane, bet rekolekcijų namuose Aričia miestely, į pietus nuo ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Atsiminkime pirmą susitikimą su Jėzumi (+video)

Krikščionis privalo saugoti pirmo susitikimo su Kristumi atminimą ir pasitikėti Kristumi, suteikiančiu jėgų kiekvieną dieną drąsiai eiti tikėjimo keliu. Kas rimtai myli, visada atsimena pirmąsias įsimylėjimo ...»


Keičiasi palijaus suteikimo arkivyskupams tvarka

Popiežius Pranciškus nusprendė, kad palijaus uždėjimo naujiems arkivyskupams metropolitams iškilmės nuo dabar vyks ne Romoje, bet arkivyskupų vadovaujamose vietinėse ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: „Neprivatizuokime“ išganymo (+video)

Neseka Jėzumi, neina Jėzaus nurodytu nauju keliu tie, kurie „privatizuoja“ išganymą, kurie niekina kitus ir apie save galvoja, kad priklauso kažkokiems ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie Šventąją šeimą
›  Pranciškus: Bažnyčia keliauja link Karalystės
›  Popiežiaus katechezė: Visuotinis pašaukimas į šventumą
›  Pranciškaus katechezė: Kokie turi būti Bažnyčios ganytojai?
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie hierarchiją Bažnyčioje
›  Popiežiaus katechezė: Regimoji ir dvasinė Bažnyčia
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčia – Kristaus kūnas
›  Praniškaus katechezė: Kas laukia Dievo tautos?
›  Pranciškaus katechezė apie Bažnyčią: Krikščionių vienybė
›  Pranciškus: Ką reiškia „visuotinė“ ir „apaštalinė“ Bažnyčia?
›  Pranciškus: Charizmų įvairovė ir vienybė Bažnyčioje
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo
›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Ateinančią savaitę Katalikų Bažnyčios Lietuvoje ganytojai lankysis Romoje. Tai bus visiems vyskupams kas keletą metų privalomas vizitas „Ad limina apostolorum“, ...»


Sausio 25 d. kai Katalikų Bažnyčia šventė Viešpaties dieną – sekmadienį ir prisiminė šv. apaštalo Pauliaus atsivertimą bei baigė maldų už krikščionių vienybę ...»


Sausio 27 d. buvo švenčiamas pal. Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas. Marijampolėje minėjimas prasidėjo ...»


Sekmadienį, sausio 25 d., Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje ekumeninėmis pamaldomis užsibaigė maldų už krikščionių vienybę savaitė. Pamaldose dalyvavo trijų konfesijų ...»


Šią savaitę ypatingai meldžiamės už visų krikščionių vienybę. Ta proga Vatikano radijo ...»


Sausio 24 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ Eidamas palei Galilėjos ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising