Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Velykų Urbi et orbi (+video)

„Brangieji broliai ir seserys, linkiu džiugių Velykų jums visiems, kurie atvykote į šią aikštę iš visų pasaulio pakraščių. Velykinius sveikinimus siunčiu taip pat tiems, kas įvairiose šalyse su mumis vienijasi visuomenės komunikavimo priemonių pagalbą. Neškite į savo šeimas ir bendruomenes džiugią žinią, kad Kristus, mūsų taika ir mūsų viltis, prisikėlė“. Šie popiežius Pranciškaus sveikinimai Velykų sekmadienį skambėjo šv. Petro aikštėje.

Velykų sekmadienio rytą popiežius Pranciškus priešais šv. Petro baziliką aukojo Viešpaties Prisikėlimo iškilmės dienos Mišias. Dalyvavo dešimtys tūkstančių maldininkų. Aikštę puošė daugybė gėlių, kurias padovanojo Olandijos gėlininkai. Kaip kasmet, buvo išsirikiavusios Šveicarų gvardijos ir Italijos ginkluotųjų pajėgų garbės sargybos. Popiežius nesakė  ...»


VATICAN AGENDA

APR
20
Sun
h: 12:00
APR
21
Mon
h: 12:00
 

VATICAN PLAYER

 
LIETUVIŲ mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Popiežius Pranciškus Velykų naktį: sugrįžkime į Galilėją, kur viskas prasidėjo (+ video)

Šeštadienio naktį šv. Petro bazilikoje Romoje, kaip ir visame pasaulyje, suskambo senovinė velykinė „Exsultet“ giesmė – „Tedžiūgauja dangaus angelų minios, tebūna džiaugsmingai švenčiamos dieviškos paslaptys ir tesveikina Kristaus pergalę skardūs trimitai“.

Jėzaus Kristaus prisikėlimo Evangelija prasideda moterų keliu link kapo, auštant dienai po šeštadienio. Jos eina prie kapo, kad pagerbtų  ...»Kryžiaus kelias Koliziejuje: „Kryžiuje matome žmogaus žiaurumą ir Dievo gailestingumo didybę“ (+video)

„Kryžiuje matome žmogaus žiaurumą tada, kai leidžiame, kad mums vadovautų blogis, tačiau matome ir Dievo gailestingumo didybę, kuris elgiasi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį, bet remdamasis savo  ...»


Paskutinės Vakarienės Mišiose popiežius apkabino kančios pasaulį (+video)

Šventasis Tėvas Pranciškus Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės Vakarienės Mišias aukojo Apvaizdos Šventosios Marijos ligoninės ir reabilitacijos centre šiaurinėje Romos periferijoje, Casalotti-Boccea  ...»


Popiežius Pranciškus kunigams: Esame patepti džiaugsmo aliejumi (+video)

Didžiojo ketvirtadienio rytą, kaip visi vyskupai savo katedrose, popiežius Pranciškus, tiesa, ne Romos katedroje, bet šv. Petro bazilikoje, kartu su Romoje gyvenančiais kardinolais, vyskupais ir vyskupijos kunigijos atstovais aukojo Krizmos Mišias. Jų metu visi kartu atnaujino kunigystės šventimų dieną duotus pažadus. Mišių metų taip pat pašventinti  ...»


Popiežiaus bendroji audiencija: Bučiuokime kryžių ir sakykime: „Ačiū, Viešpatie“ (+video)

Didžiojo trečiadienio rytą šv. Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus kalbėjo apie šiomis dienomis Bažnyčios švenčiamus slėpinius. Maldininkams sakytą kalbą jis pradėjo primindamas, kad šį trečiadienį  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Nužudytas Centrinės Afrikos respublikos kunigas

Centrinės Afrikos respublikoje Didįjį Penktadienį buvo nužudytas ugandiečiui kankiniui dedikuotos šv. Kizito parapijos Paoua vietovėje klebonas Kristus Foreman Wilibona, iš Bossangoa vyskupijos. Pasak vieno  ...»


Britų premjero velykinis sveikinimas: tikėjimas motyvuoja žmones daryti gera

Velykų savaitė yra Bažnyčios liturginių metų ašis, kuri iškelia krikščioniško tikėjimo pamatus: Kristaus kančią už visus ir Prisikėlimą, atperkant visus. Krikščioniškų bendruomenių lyderiai, parapijų,  ...»


Tragedija Pietų Korėjoje ir popiežiaus kvietimas maldai

„Prašau kartu su manimi melstis už kelto nelaimės Korėjoje aukas ir jų šeimas“, savo paskyroje „Twitter“ socialiniame tinkle pakvietė popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas kalba apie balandžio 16 dienos tragedijos Pietų  ...»


Centrinės Afrikos Respublikoje sulaikytas vyskupas vėl laisvas

Centrinės Afrikos Respublikoje trečiadienį sulaikytas katalikų vyskupas vėl laisvas. Sostinės Bangui arkivyskupas Dieudonné Nzapalainga Didįjį ketvirtadienį pranešė Vatikano radijui, kad Bossangoa vyskupijos  ...»


Didžiosios Savaitės maldos už Afrikoje pagrobtų misionierių išlaisvinimą

Kamerūno katalikai labai susirūpinę dėl pagrobtų misionierių, dviejų italų kunigų ir kanadietės vienuolės. Kiti italai kunigai, kaip pagrobtieji tarnaujantys „fidei donum“  ...»


Ekumeninėse pamaldose Romoje paminėti naujųjų laikų Bažnyčios kankiniai

Vatikano valstybės sekretorius antradienio pavakare Romoje vadovavo ekumeninei vigilijai už naujuosius Bažnyčios kankinius Švč. M. Marijos in Trastevere bazilikoje. Metinį minėjimą surengė šv. Egidijaus bendruomenė. Kardinolas homilijoje prisiminė popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog „šiandien, dvidešimt pirmajame amžiuje, mūsų Bažnyčia yra kankinių Bažnyčia“. Daug kankinių tampa persekiojimų  ...»


Popiežiaus dovana kaliniams Velykų proga

Šį trečiadienį, balandžio 16 d., Popiežiaus išmaldininkas arkiv. Konrad Krajewski aplankys Romos Regina Coeli kalėjimą ir kaliniams išdalins 1200 egzempliorių kišeninio formato Evangelijos knygų. Tai tos pačios Evangelijos, kurias popiežius Pranciškus dovanojo  ...»


Damaske į katalikų mokyklą pataikė raketa. Yra aukų ir sužeistų

Damaske armėnų katalikų mokyklos kieme sprogusi raketa užmušė vieną vaiką ir sužeidė kelias dešimtis kitų vaikų, tėvų ir mokytojų. Raketa nukrito antradienį, maždaug 7.30 val. ryto, kai vaikai su tėvais ir mokytojais kieme laukė  ...»


Nigeriją sukrėtė teroristinių užpuolimų banga

Tarptautinė bendruomenė pasmerkė teroristinę ataką prieš nekaltus žmones Nigerijos sostinėje Abudžoje. Oficialiai skelbiama, kad per sprogimus Nyanya Motor Park autobusų stotyje žuvo 75 žmonės ir buvo sužeista 141. Anot sveikatos ministro Onyebuchi Chukwu, žuvusiųjų skaičius tikriausiai išaugs nustačius galutinį aukų skaičių. Kai kas spėlioja, jog žuvo galbūt net daugiau kaip šimtas žmonių. Ataka  ...»


Vyskupas korėjietis: norime jaunimui perduoti kankinių liudijimą

Jauna Bažnyčia pietų Korėjoje su dideliu džiaugsmu laukia popiežiaus Pranciškaus. Krikščionybė Korėjoje atėjo ne per misionierius, bet per įtikėjusius pasauliečius, tarp kurių buvo ir mokslininkų. Šiuo metu katalikai sudaro apie 10 procentų visos pietų Korėjos  ...»BENDROJI: Kad vyriausybės skatintų kūrinijos apsaugą ir teisingą gamtinių išteklių paskirstymą.
MISIJŲ: Kad prisikėlęs Viešpats pripildytų vilties širdis tų žmonių, kurie kenčia skausmo ir ligos išmėginimą.

 ...»


Viešpaties kančios minėjimas. „Jo išdavikas Judas irgi stovėjo tarp jų“ (+video)

Didžiojo penktadienio pavakare popiežius Pranciškus šv. Petro bazilikoje vadovavo Viešpaties kančios pamaldoms. Kaip įprasta, šia proga homiliją sakė ...»


Šv. Jonas Paulius II, maldos ir užtarimo žmogus

Popiežius Jonas Paulius II asmeniškai įšventino daug kunigų ir vyskupų. Tačiau tarp jų nedaug lietuvių. Vienas iš Lietuvos Bažnyčios kunigų gavusių šventimus iš pal. Karolio Wojtylos rankų ...»


Velykų apeigos Romoje su popiežiumi Pranciškumi

Popiežius Pranciškus jau antrą kartą Romoje vadovauja Velykų tridienio apeigoms ir kitiems tradiciniams Didžiosios Savaitės renginiams. Didžiojo ...»


Didysis Penktadienis. Šventojo Tėvo žinutė.

Didysis Penktadienis Jėzų atvedė iki Kalvarijos kalno ir didžiausios gyvenimo aukos. Ėjimą šiuo keliu ir Jėzaus Kristaus sekimą priminė Šventasis ...»


Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai

Popiežius Pranciškus antradienį priėmė audiencijoje kardinolą Angelo Amato ir įgaliojo jo vadovaujamą Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Katechezė apie Šventosios Dvasios dovanas. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Pranciškus: Gavėnia - proga pakeisti kryptį
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
›  Pranciškus: Ar mes gerai suprantame kas yra Eucharistija?
›  Pranciškus: Svarbu sekmadieniais dalyvauti Mišiose
›  Pranciškus: Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Melskimės, kad išnyktų skandalingas susiskaldymas
›  Pranciškus: Niekas neišsigelbsti pats vienas
›  Pranciškus: Katechezė apie sakramentus. Krikštas
›  Pranciškus: Dievas yra su mumis ir mumis pasitiki
›  Pranciškus: Paskutinis teismas
›  Pranciškus: Tikiu kūno iš numirusių prisikėlimą
›  Pranciškus: Mūsų gyvenimas nesibaigia mirtimi
›  Pranciškus: Einu išpažinties kas penkiolika dienų
›  Pranciškus: Krikštas - atgaivinimas ir šviesa
›  Pranciškus: Mus vienija sakramentų, charizmų ir meilės bendrystė
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo velykinis laiškas

Brangieji, sveikinu Jus visus Šv. Velykų proga. Kristaus Prisikėlimas yra mūsų tikėjimo ir gyvenimo viltis. Linkiu, kad per šias Velykas kiekvieno iš mūsų gyvenimą apšviestų Kristus. Jo Prisikėlimo ...»


Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelias jau tampa tradicija Klaipėdos mieste. Jau ketvirti metai, kai organizuojant Klaipėdos dekanui, kan. Viliui Viktoravičiui, didžiausios krikščionių bendruomenės – katalikai, stačiatikiai ir liuteronai-evangelikai, ...»


Trečiadienį, balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė naujojo Šventojo Sosto nuncijaus Pedro Lopezo Quintanos skiriamuosius raštus. Šalies vadovė su nuncijumi aptarė glaudų Lietuvos ir Vatikano bendradarbiavimą, ...»


Pirmadienį po pietų Lietuvos vyskupai Vilniaus oro uoste pasitiko į Lietuvą atvykusį naują Apaštališkąjį nuncijų arkivyskupą Petro Lopez Quintana. Naujasis nuncijus ketina Vilniaus katedroje dalyvauti Velykų ...»


Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ pristato interneto svetainę www.susitarem.lt prašydamas iki š.m. gegužės 2 d. skirti 2 procentus organizacijos veiklai. Čia galima ne tik susipažinti su vaikais, kuriuos tiesiogiai pasieks parama, bet ir gauti jų ...»


Kastantas Lukėnas, balandžio 19 d. RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais, sėdinčius – vieną galvūgalyje, ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising