Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežius vėl paragino melstis už Artimuosius Rytus, Iraką ir Ukrainą (+video)

Po vidudienio maldos popiežius Pranciškus priminė liepos 28 d. sukankančias Pirmojo pasaulinio karo pradžios šimtąsias metines. Šia proga taip pat dar kartą paragino melstis už taiką Artimuosiuose Rytuose, Irake ir Ukrainoje.

Brangieji broliai ir seserys. Rytoj sukanka šimtas metų nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios, kuris atnešė milijonus aukų ir milžiniškus sugriovimus. Tas karas, kurį popiežius Benediktas XV pavadino „nereikalingomis žudynėmis“, po ketverių ilgų metų pasibaigė netvirta taika. Rytoj bus gedulo diena, atsimenant tą dramą. Atsimindami tuos tragiškus įvykius, tikėkime, kad nebus kartojamos praeities klaidos, bet bus mokomasi iš istorijos, kad visada nulems troškimas įtvirtinti taiką kantriu ir drąsiu dialogu.

Šiandien ypatingai galvoju apie tris krizių regionus: Artimuosius  ...»Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Teateinie Dievo meilės, teisingumo ir taikos karalystė

Sekmadienio vidudienį, įprastinėje kalboje prieš Viešpaties angelo maldą, popiežius Pranciškus komentavo Septynioliktojo eilinio sekmadienio Evangelijoje girdėtus Jėzaus palyginimus apie Dangaus karalystę.  ...»


Popiežius Pranciškus Kazertoje: Drąsiai sakykite „ne“ blogiui, smurtui, visoms korupcijos ir nelegalumo formoms (+video)

Šeštadienį po pietų popiežius Pranciškus išsiruošė į labai trumpą apaštališkąją kelionę į Italiją: aplankė netoli Neapolio esantį Kazertos miestą, susitiko su sielovadoje tarnaujančiais kunigais, šventė Eucharistiją kartu su vyskupijos tikinčiaisiais ir maldininkais iš viso  ...»


Popiežius paskambino Bagdado chaldėjų patriarchui

Popiežius Pranciškus penktadienį paskambino Babilonijos chaldėjų patriarchui Luisui Sako, išreiškė solidarumą su juo ir su visais Irako krikščionimis, pažadėjo pats asmeniškai melstis ir raginti visus pasaulio katalikus melstis už Irako krikščionis ir už taiką visame  ...»


Popiežius pietavo Vatikano valgykloje

Popiežius Pranciškus padarė nemenką staigmeną Vatikano valgykloje penktadienį pietavusiems Šventojo Sosto ir Vatikano įstaigų darbuotojams. Jis atėjo į valgyklą, pasiėmė padėklą, atsistojo su kitais į eilę, paprašė maisto (makaronų be padažo ir keptos menkės) ir atsisėdęs papietavo kartu su kitais pietavusiais žmonėmis, su jais valandėlę pabendravo. (Vatikano radijas)
  ...»Popiežius priėmė nuo mirties išgelbėtą sudanietę krikščionę (+video)

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį priėmė iš Sudano į Romą atvykusią Meriam Yahia Ibrahim Ishag su šeima. Ši moteris Sudane buvo apkaltinta islamo išsižadėjimu ir nuteista mirties bausme. Jos atvejis sulaukė didelio tarptautinio atgarsio. Už ją meldėsi popiežius ir katalikai visame  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Jeruzalės lotynų patriarchas prašo padėti Šventosios Žemės krikščionims

Šiomis dienomis Jungtinėse Amerikos Valstijose lankosi Šventosios Žemės lotynų apeigų katalikų bendruomenės vadovas Jeruzalės patriarchas Fouad Twal. Baltuosiuose Rūmuose jį priėmė JAV prezidentūros vadovas ir vienas iš prezidento  ...»


Sudane krikščionims nepalankus sprendimas

Sudano ministras religijų klausimams paskelbė, jog krašto vyriausybė krikščionims nebeleis statyti naujų bažnyčių. Pasak ministro Shalil Abdallah, dabar esančių bažnyčių skaičius yra pakankamas krikščionims aptarnauti po to, kai atsiskyrė Pietų Sudano Respublika  ...»


Liepos vidury Rytų Ukrainoje pagrobtas kunigas jau laisvas

Šeštadienį separatistai Rytų Ukrainoje paleido katalikų kunigą Viktorą Vonsovičių, kurį buvo sulaikę prieš dešimtį dienų. Lenkų kilmės 39 metų amžiaus kunigas, Horlivkos, netoli Donecko, Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas,  ...»


Prancūzijos vyskupų solidarumas Irako krikščionims

Bagdado chaldėjų patriarchas, Vatikano radijui ketvirtadienį kalbėdamas apie krikščionių situaciją Irake po Mosulo krikščionių išvarymo, be kita ko pasidžiaugė Prancūzijos vyskupų liudijamu solidarumu. Pav. Liono arkivyskupas kardinolas Phillipe Barbarin pakvietė savo ganomuosius  ...»


Šv. Jokūbo šventė Santjago šventovėje

Liepos 25 d. Bažnyčios liturgijoje buvo minimas šv. Jokūbas Vyresnysis, vienas iš dvylikos Kristaus apaštalų, vėliau Jeruzalės krikščionių bendruomenės vadovas ir vienas iš pirmųjų kankinių. Apie jo nukirsdinimą kalbama Apaštalų darbų knygoje  ...»


Trijų Karalių relikvijų jubiliejus Kelne

Vokietijos Kelno mieste trečiadienį, liepos 23 d. buvo švenčiamos Trijų karalių relikvijų atgabenimo į šį miestą 850-osios metinės. Šia proga buvo aukojamos Mišios Kelno katedroje, kuri, beje ir buvo pastatyta, kaip šių relikvijų saugojimo  ...»


Tautų Evangelizavimo kongregacija: Jėzus toliau įpareigoja eiti ir daryti jo mokiniais visų tautų žmones

Daugiau kaip 250 Afrikos ganytojų šiomis dienomis posėdžiauja Malavio sostinėje Lilongvėje. Jie susirinkę į regioninės Rytų Afrikos vyskupų konferencijų asociacijos plenarinę asamblėją, kuri tęsis dešimt dienų iki šio sekmadienio, liepos 27 dienos. Ganytojų iš Eritrėjos, Etiopijos, Kenijos, Sudano, Pietų Sudano, Tanzanijos, Ugandos ir Zambijos, taip pat iš Malavio, asamblėjos tema: „Naujoji  ...»


Indijoje žinomas Indijos saleziečių teologas

Sekmadienį Indijoje nelauktai mirė 83 metų kun. Sebastijonas Karotemprel, žinomas Indijos saleziečių teologas, buvęs Popiežiškosios teologijos komisijos narys. Jis prieš tris savaites pargriuvo ir nuo tada gydėsi vienoje Shillongo  ...»


Pasirengimai Pasauliniam šeimų susitikimui Filadelfijoje

Šv. Jonas Paulius II ir šv. Joana Beretta Molla paskelbti ateinančiais metais Filadelfijoje vyksiančio Pasaulinio šeimų susitikimo dangiškaisiais globėjais. Šv. Jonas Paulius II yra šių pasaulinių šeimų susitikimų tradicijos  ...»


Nepaprastas Bažnyčios gimimas Korėjoje

Apaštalas Paulius, juokauja prancūzų misionierius Renè Dupont, nuo 1969 iki 1990 metų Andongo vyskupijos pirmasis ganytojas, rašydamas Laiške romiečiams, „kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo?! Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo?! Kaip išgirs be skelbėjo?! O kas gi skelbs nesiųstas?“, numatė ne visas situacijas, kaip tai iliustruoja stebinanti ir nepaprasta Bažnyčios Korėjoje istorija.  ...»Paskelbtos popiežiaus maldos intencijos liepos mėnesiui. Pranciškus melsis už jas ir kviečia prie šio maldos apaštalavimo prisijungti kitus tikinčiuosius.

Bendroji maldos intencija yra skirta sportui: Tegul sportas visada būna broliškumo ir žmogiškumo augimo galimybė.

Kita maldos intencija už evangelizavimą: Tegu Šventoji Dvasia remia darbą pasauliečių, kurie skelbia Evangeliją neturtingiausiose ...»


Popiežius Pranciškus dalyvaus Pasauliniame šeimų susitikime

Popiežius Pranciškus dalyvaus ateinančiais metais, 2015-ųjų rugsėjo 22-25 dienomis Filadelfijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, vyksiančiame Pasauliniame šeimų susitikime. Apie tai paskelbė Filadelfijos arkivyskupas Charles ...»


Šv. Onos liturginis minėjimas. Vatikano parapijos šventė

Liepos 26 d. Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minimi šventieji Ona ir Joakimas, Švenčiausiosios Mergelės Marijos tėvai. Šis minėjimas kasmet ypatingai švenčiamas Vatikane, nes šv. Onai yra dedikuota visą Vatikano Miesto Valstybės teritoriją apimančios parapijos ...»


Pranciškaus žinia Argentinos sostinės šv. Pantaleono šventovės jubiliejui

Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimo žinią savo tautiečiams Argentinos sostinės šv. Pantaleono šventovės įkūrimo penktojo dešimtmečio sukakties proga. Buenos Airių tikinčiųjų bendruomenė savo dangiškojo globėjo sukaktį minės šį sekmadienį, liepos 27 ...»


Popiežiaus sveikinimai britų katalikų švenčiamos gyvybės dienos proga

Sekmadienį, liepos 27 d., Didžiosios Britanijos katalikai minės gyvybės dieną. Šiemet jos tema „Gyvenk gyvenimą, saugok gyvybę“. Šį kartą gyvybės ...»


Kazertos vyskupija laukia Šventojo Tėvo

Šeštadienio pavakare popiežius Pranciškus aplankys Kazertos vyskupiją, pietinėje Italijoje, šalia Neapolio. Trumpas vizitas truks tik kelias valandas – 16 val. numatytas Šventojo Tėvo susitikimas su vyskupijos kunigais, 18 val. popiežius Pranciškus aukos ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Pranciškus: Gavėnia - proga pakeisti kryptį
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
›  Pranciškus: Ar mes gerai suprantame kas yra Eucharistija?
›  Pranciškus: Svarbu sekmadieniais dalyvauti Mišiose
›  Pranciškus: Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Melskimės, kad išnyktų skandalingas susiskaldymas
›  Pranciškus: Niekas neišsigelbsti pats vienas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Vyskupo Jono Kaunecko paraginimą, išsakytą per mons. Alfonso Svarinsko laidotuves, savo vyskupijos tikintiesiems atvirame laiške – kreipimesi išsakė Šiaulių vyskupijos ganytojas. Priminęs neblaivių vairuotojų siaubingai skaudų ir neatsakingą elgesį ...»


Po Šv. Mišių Vilniaus katedroje, laidotuvių kortežas išvyko į Ukmergės kapines, kur jau laukė keletas tūkstančių ...»


Pirmadienio vidudienį Vilniaus katedroje aukotos liepos 17 d. mirusio monsinjoro Alfonso Svarinsko laidotuvių ...»


Liepos 15-21 dienomis Nemunaityje, Alytaus rajone, jau dvyliktą kartą vyko Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro organizuojama stovykla, skirta Vilkaviškio vyskupijos ministrantams, ...»


Liepos 15 d. sukako 100 metų nuo poeto, pranciškono, kunigo Leonardo Andriekaus gimimo. Šimtosios gimimo metinės sekmadienį, liepos 20 d., buvo minimos ...»


Liepos 27 d., Dalia Žemaitytė RealAudioMP3

Šią savaitę Lietuvos žiniasklaida pradėjo pagerbdama pirmadienį į paskutinę kelionę išlydėto monsinjoro Alfonso ...»

Šventadienio homilija 

Jėzus bylojo minioms: „Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą. Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising