Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežiaus Pranciškaus katechezė. Bažnyčia – Kristaus kūnas (+video)

Tęsdamas katechezę apie Bažnyčią, šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje, popiežius Pranciškus aiškino ką reiškia kalbant apie Bažnyčią labai dažnai naudojamas kūno, Kristaus kūno įvaizdis.

Kai norima pabrėžti, kad tam tikrą tikrovę sudarantys elementai yra vienas su kitu labai glaudžiai sujungti ir visi jie kartu sudaro vienybę, dažnai naudojamas kūno įvaizdis. Apaštalas Paulius šį įvaizdį pritaikė ir Bažnyčiai ir buvo visuotinai pripažinta, kad jis labai giliai ir gražiai išreiškia Bažnyčios esminius bruožus.

Bažnyčia yra Kristaus kūnas! Tai ne tik žodžiai. Mes tikrai esame Kristaus kūnas! Tai didžiulė dovana, kurią gauname krikšto dieną. Krikšto sakramentu tampame Kristaus kūno nariais, Jis mus priima į savo kryžiaus slėpinį, į savo didžiąją meilę, kad su juo  ...»


VATICAN AGENDA

OCT
22
Wed
h: 10:25
OCT
23
Thu
h: 07:00
OCT
24
Fri
h: 07:00
 

VATICAN PLAYER

 
LIETUVIŲ mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Popiežius Pranciškus: Šv. Jonas Paulius visam pasauliui priminė Dievo gailestingumo slėpinį

Nepamirškime šv. Jono Pauliaus II dvasingumo paveldo! Taip kalbėjo popiežius Pranciškus trečiadienį pasveikindamas lenkus maldininkus. Šv. Jonas Paulius II pakvietė visus atverti duris Kristui, pirmą kartą lankydamasis Lenkijoje šaukėsi Šventosios Dvasios, kad nužengtų ir atnaujintų Lenkijos žemę ir visam pasauliui priminė Dievo gailestingumo slėpinį. Šv. Jono Pauliaus II dvasingumo paveldas  ...»


Popiežius Pranciškus lankysis Turkijoje. Paskelbta kelionės programa.

Popiežius Turkijoje praleis tris dienas, ortodoksų Patriarchate švęs šv. Andriejaus šventę ir su patriarchu pasirašys bendrą  ...»


Popiežius vadovavo kardinolų konsistorijai: Daugiau solidarumo su tikėjimo broliais Artimuosiuose Rytuose

Pirmadienio rytą Vatikane vyko kardinolų konsistorija, popiežiaus Pranciškaus sušaukta dviem klausimais: atsiklausti kardinolų nuomonės dėl dviejų naujų šventų skelbimo ir informuoti kardinolus apie Šventojo Sosto pastangas ginant Artimųjų Rytų krikščionių  ...»


Pauliaus VI beatifikacijos Mišios: „Ačiū už tavo nuolankų ir pranašišką meilės Kristui ir Bažnyčiai liudijimą“ (+ video)

Mes, priimdami mūsų brolio Luciano Monari, Brešios vyskupo, daugelio kitų brolių episkopate ir daugelio tikinčiųjų troškimą, gavę Šventųjų skelbimo kongregacijos nuomonę, savo apaštaliniu autoritetu sutinkame, kad garbingasis Dievo tarnas Paulius VI, popiežius, nuo šiol būtų vadinamas palaimintuoju  ...»


Popiežiaus kalba uždarant Vyskupų Sinodo asamblėją. Bažnyčia turi „užpilti aliejaus ir vyno“ ant žmonių žaizdų (+video)

Galiu ramiai sakyti, kad šiomis dienomis matėme tikrą kolegialumo ir sinodiškumo dvasią, kad šis Sinodas tikrai buvo solidarus „ėjimas kartu“, - sakė popiežius Pranciškus, šeštadienio vakarą užbaigiant paskutinį Vyskupų Sinodo posėdį.  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Spalio 22-oji - šv. Jono Pauliaus II liturginis minėjimas. „Būkite laimingi ir ištikimi Kristui!“

Trečiadienį, spalio 22 d., pirmą kartą minima šv. popiežiaus Jono Pauliaus II liturginė šventė. Liturginio kalendoriaus data primena istorinę dieną šv. Karolio Wojtylos - Jono Pauliaus II gyvenime: naujojo Romos vyskupo ir popiežiaus Visuotinės Bažnyčios ganytojo tarnystės oficialią pradžią 1978 metų spalio  ...»


Religinių filmų festivalio laimėtojas – iš Serbijos

Spalio 21 dieną Italijoje, Trento mieste, baigėsi filmų festivalis „Religion Today“, kuris yra rengiamas nuo 1997 metų ir kuriame yra rodomi filmai tiesiogiai ar reikšmingai susiję su religijos tematika: įvairiuose  ...»


Šventojo Sosto diplomatas: Taiki kosmoso erdvė tebūnie visų gėris

Pastarosiomis dienomis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijoje Niujorke arkivyskupas Bernardito Auza aktyviai dalyvavo įvairiose diskusijose ir pats pasisakė ne vienu klausimu: dėl tarptautinio bendradarbiavimo, dėl vaikų teisių, dėl tvarios plėtros ir aplinkos apsaugos.  ...»


Prigimtinis įstatymas, „gender“ teorija ir šeima

Tarptautinės teologinės komisijos 2008 metų dokumente „Ieškant universalios etikos: naujas žvilgsnis į prigimtinį įstatymą“ yra kalbama apie tai, kad asmenys ir bendruomenės yra pajėgūs protu suvokti moralinio veikimo gaires, kurios atitinka paties asmens prigimtį, išreikšti jas normatyvine kalba  ...»


Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba sveikina hinduistus Divali šventės proga

Kaip ir kasmet, Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba paskelbė žinią, kurioje hinduistai sveikinami Divali šventės proga, kuri šiemet vyks spalio 23 dieną. Divali, kuria minima tiesos pergalė prieš melą, šviesos prieš tamsą, žinoma kaip „Šviesų  ...»


Arkiv. Tadeusz Kondrusiewicz mini vyskupystės 25 metų jubiliejų: Esu dėkingas Bažnyčiai Lietuvoje

Nuoširdžiai sveikiname Minsko ir Mogiliavo arkivyskupą Tadą Kondrusiewiczių, kaip tik šį pirmadienį švenčiantį vyskupystės 25 metų jubiliejų. 1989 metų spalio 20 dieną – šventasis popiežius Jonas Paulius II jus konsekravo  ...»


Kiek tęsis bado skandalas?

Sekmadienį, spalio 19-ąją, maratone Romos gatvėse dalyvavo tūkstančiai bėgikų, atsiliepę į Jungtinių Tautų Organizacijos Maisto ir Žemės ūkio agentūros (FAO) kvietimą tokiu būdu paminėti ir atkreipti platesnės visuomenės dėmesį į bado ir badmiriavimo problemą  ...»


Į Romą atvežta pal. Pauliaus VI relikvija

Į Pauliaus VI beatifikacijos iškilmę sekmadienį Vatikane atvyko skaitlingos maldininkų grupės iš dviejų šiaurės Italijos vyskupijų, Brešios, kurios teritorijoje 1897 m. rugsėjo 26 d. gimė palaimintasis ir kurios kunigu buvo įšventintas vyskupijos katedroje 1920 gegužės 29 dieną ir iš Milano arkivyskupijos, kurios ganytoju buvo  ...»


Paulius VI – Palaimintas taikos pasiuntinys

Pirmasis lėktuvu keliavęs popiežius, Paulius VI, 1965 spalio 4 dieną išsirengė į savo trečiąją tarptautinę kelionę, į Jungtinių Tautų Organizacijos būstinę Niujorke. Kelionė buvo išskirtinė, nes tai nebuvo Šventojo Tėvo asmeninė piligrimystė, kaip pirmoji jo kelionė į Šventąją Žemę, į Jėzaus gimtinę 1964 metų sausį, ir nebuvo sielovadinė kelionė, kaip kad buvo antroji, Paulių VI nuvedusi į Indiją, į Eucharistinį kongresą Bombėjuje 1964 metų gruodį. Popiežius skrido į Niujorką  ...»


Išleisti popiežiaus Pranciškaus raštai apie šeimą

Vatikane išleisti popiežiaus raštai apie šeimą: „Jorge Mario Bergoglio - Popiežiaus Pranciškaus mokymas apie šeimą ir apie gyvybę 1999-2014“. Veikalas italų kalba yra pirmas Popiežiškosios šeimos tarybos naujos serijos „Šeima ir gyvybė“ leidinys. Veikale pateikta 35 Buenos Airių arkivyskupo, kardinolo Bergoglio ir daugiau kaip 130 popiežiaus Pranciškaus homilijų, kalbų, katechezių, meditacijų ir  ...»BENDROJI: Kad Viešpats suteiktų taikos dovaną karų ir smurto slegiamiems pasaulio regionams. EVANGELIZAVIMO: Kad Pasaulinė misijų diena sužadintų visuose tikinčiuosiuose troškimą uoliai skelbti Evangeliją visam pasauliui. ...»


Tarp naujų Popiežiškosios mokslo akademijos narių – žinomas antropologas ir evoliucionistas bei Nobelio premijos laureatė, biochemikė

Šiomis dienomis buvo pranešta apie popiežiaus Pranciškaus paskirtus du naujus Popiežiškosios mokslų akademijos narius: Ada E. Yonath ir Yves Coppens. ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Esame viena tauta, o ne bevardžiai ir be tapatybės (+video)

Krikščionis tai žmogus, kuris laukia Jėzaus. Dėl to krikščionis – vilties žmogus. Taip popiežius Pranciškus kalbėjo antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje ...»


Per Pauliaus VI beatifikaciją – šeštasis viešas Pranciškaus ir Benedikto susitikimas

Nuo Benedikto XVI atsistatydinimo 2013 m. vasario 28 d. iki šiandien įvyko šeši vieši susitikimai tarp popiežiaus emerito ir Pranciškaus. Sekmadienį įvykęs dviejų popiežių susitikimas minint Pasaulinę Misijų dieną, baigiant Sinodą ir švenčiant popiežiaus Pauliaus VI beatifikacijos ...»


Vysk. Rimantas Norvila: Sinodas duos naujo gyvybingumo šeimų sielovadai

Pasibaigė neeilinė Vyskupų Sinodo asamblėja, dvi savaites svarsčiusi šeimos sielovados problemas. Šį kartą ir dėl svarstomų temų aktualumo, ir dėl dinamiškesnės negu anksčiau pačios asamblėjos eigos, Sinodas sulaukė ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Saugokimės veidmainystės (+video)

Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Šiomis plytomis išgrįstas į Dangų vedantis kelias, kuriuo kiekvienas pradėjome eiti kai tapome ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Praniškaus katechezė: Kas laukia Dievo tautos?
›  Pranciškaus katechezė apie Bažnyčią: Krikščionių vienybė
›  Pranciškus: Ką reiškia „visuotinė“ ir „apaštalinė“ Bažnyčia?
›  Pranciškus: Charizmų įvairovė ir vienybė Bažnyčioje
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo
›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Bendroji audiencija. Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Š. m. spalio 17 d. Telšių vyskupijos Katedroje Telšiuose vyko permanentinis kunigų formacijos susirinkimas. Tą pačią dieną į Telšius iš visos Telšių vyskupijos rinkosi ...»


Lietuvos Katalikių Moterų Sąjunga, įsteigta 1994m., šiais metais švenčia gražų dvidešimties metų jubiliejų. Paminėti šį jubiliejų rinkosi ir Šiaulių katalikių moterų šv. Elžbietos ...»


Spalio 17 d. vakare Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje buvo paminėtos monsinjoro Alfonso Svarinsko 60-osios kunigystės ...»


Spalio 15-ąją Kaune iškiliai ir džiugiai paminėtas katalikiško mėnraščio šeimai „Artuma“ 25-erių metų jubiliejus. Šią dieną ganėtinai ilgam ir gražiam gyvavimo jubiliejui švęsti „Artumos“ redakcija ...»


Spalio 18 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

„Fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti kalboje. Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, neatsižvelgi į asmenis. Tada pasakyk, kaip manai: valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?“ ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising