Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežius Pranciškus užjaučia Irake prievarta iš namų varomus krikščionis

Popiežius Pranciškus sekmadienį pokalbyje telefonu su Antiochijos sirų katalikų patriarchu Ignacijumi Youssefu III Younanu užtikrino, jog atidžiai ir susirūpinęs seka išvaromų Mosulo krikščionių dramą. Apie Šventojo Tėvo Pranciškaus skambutį Antiochijos sirų katalikų patriarchui pranešė italų katalikiška žinių agentūra SIR. Pranešime cituojamas sirų katalikų patriarchas, pasak kurio pokalbis su popiežiumi užtruko devynias minutes. Pokalbio metu patriarchas padėkojo popiežiui ir paprašė intensyviau stengtis paveikti pasaulio galinguosius, kad jie suprastų, jog Ninevės provincijoje šiauriniame Irake vyksta masinis valymas religijos pagrindu. Kokia gėda, kad vadinamasis civilizuotas pasauli tyli! – tvirtino patriarchas. Jis papasakojo, kad pasibaigus pokalbiui, popiežius suteikė  ...»


Pasirengimai Pasauliniam šeimų susitikimui Filadelfijoje

Šv. Jonas Paulius II ir šv. Joana Beretta Molla paskelbti ateinančiais metais Filadelfijoje vyksiančio Pasaulinio šeimų susitikimo dangiškaisiais globėjais. Šv. Jonas Paulius II yra šių pasaulinių šeimų susitikimo tradicijos  ...»


Popiežius Pranciškus: Melskimės už Irako krikščionis, už taiką Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje (+video)

Po vidudienio maldos popiežius Pranciškus dar kartą prašė melstis už Irako krikščionis ir už taiką Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje. „Man kelia susirūpinimą žinios apie krikščionių bendruomenes Mosule, Irake, ir kituose Artimųjų Rytų kraštuose,  ...»


Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Sekime Dievo kantrybe (+video)

Sekmadienio vidudienį, kreipdamasis į Viešpaties angelo maldos proga į Šv. Petro aikštę susirinkusius tūkstančius žmonių, popiežius Pranciškus komentavo Mišių Evangelijoje šią dieną girdėtą Kristaus palyginimą apie kviečius ir rauges  ...»


Popiežiaus žinia pasikėsinimo prieš Argentinos žydų bendruomenę dvidešimtųjų metinių proga

Šiomis dienomis Argentinoje buvo minimos pasikėsinimo į Argentinos žydų bendruomenės būstinę Buenos Airėse dvidešimtosios metinės. Sprogus iki šiol nenustatytų asmenų padėtas bombai 1994 m. žuvo 85  ...»


Šventasis Tėvas meldžiasi už žuvusius lėktuvo keleivius

Šventojo Sosto spaudos salė informuoja, kad „Šventąjį Tėvą Pranciškų sukrėtė žinia apie nelaimę, kuri ištiko Malaizijos avialinijų lėktuvą Ukrainos rytiniame regione, slegiamame didelės įtampos. Popiežius meldžiasi už žuvusius ir už jų artimuosius, vėl karštai kviesdamas konflikto dalyvius į taiką ir dialogą, kad būtų išvengta kitų nekaltų aukų.“ (Vatikano radijas)
  ...»Bažnyčia ir pasaulis 
Nepaprastas Bažnyčios gimimas Korėjoje

Apaštalas Paulius, juokauja prancūzų misionierius Renè Dupont, nuo 1969 iki 1990 metų Andongo vyskupijos pirmasis ganytojas, rašydamas Laiške romiečiams, „kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo?! Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo?! Kaip išgirs be skelbėjo?! O kas gi skelbs nesiųstas?“, numatė ne visas situacijas, kaip tai iliustruoja stebinanti ir nepaprasta Bažnyčios Korėjoje istorija.  ...»


Patriarchas Sabbah: Gazoje vyksta bergždžios žudynės

Tai kas vyksta Gazoje nėra karas, o žudynės, bergždžios žudynės, kurios nepadeda Izraeliui pažengti bent vieną žingsnį pirmyn į taiką ir saugumą. Kaip tik atvirkščiai, visos šios aukos pripildė izraeliečių ir palestiniečių širdis nauja neapykanta. Tai pareiškė Jeruzalės lotynų patriarchas emeritas Michel Sabbah katalikiškai žinių agentūrai „Fides“.

Patriarchas emeritas kvietė į taiką pažymėdamas,  ...»Prancūzijos religijų lyderiai: Ne Gazos konflikto išnaudojimui pasitelkiant religijas!

Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas ir Marselio arkivyskupas George Pontier pakvietė prancūzus katalikus sekančio sekmadienio, liepos 27 dienos, mišių intencijose ypač melstis už taiką Šventojoje Žemėje ir konfliktų zonose visame pasaulyje.

Arkivyskupas, be to, drauge su kitais Prancūzijos religijų lyderiais pirmadienį pasirašė bendrą atsišaukimą, kuriame prašoma Prancūzijoje išvengti  ...»Ukrainos jaunimas meldėsi už taiką

Sekmadienį, liepos 20 d., buvo švenčiami atlaidai Zarvanicos Marijos šventoje, kuri yra viena pagrindinių Marijos šventovių visoje Ukrainoje ir tradicinių piligrimysčių tikslas. Šiemetiniai Zarvanicos Marijos atlaidai tapo ypatingu maldos už taiką  ...»


Irako musulmonų užuojauta krikščionims dėl jų išvijimo iš Mosulo

Irako sostinėje Bagdade sekmadienį grupė musulmonų vyrų ir moterų simbolišku aktu pasmerkė užpuolimus, kurias islamistinė grupuotė ISIS privertė krikščionis skubiai apleisti savo namus antrajame Irako mieste Mosule, krašto  ...»


Sirijoje raketa pataikė į pranciškonų vienuolyną. Nuostoliai dideli. Sužeistas vienas brolis.

Sekmadienį, liepos 20 d., Sirijoje iššauta raketa pataikė ir smarkiai nuniokojo pranciškonų vienuolyną Yacoubieh kaime, Sirijos šiaurės vakaruose, prie pat Turkijos sienos, praneša Šventosios Žemės Kustodijos  ...»


Islamistai privertė evakuoti vienuolius iš seniausio sirų katalikų vienuolyno

Pagal naujausias žinias, pasiekiančias Romą iš šiaurės Irako, apsiskelbusio islamistų kalifato kovotojai sekmadienį išvijo vienuolius iš vieno seniausių sirų katalikų vienuolynų, Mar Behnam, esančio prie pat Karakošo  ...»


Mons. Liberio Andreatta: Piligrimai– trečioji Šventosios Žemės tauta

Pirmadienio pavakare, į Izraelį iš Romos atskrido mons. Liberio Andreatta, katalikiškos kelionių agentūros vadovo vadovaujama italų maldininkų grupė į Šventąją Žemę. Monsinjoras jau ne vieną dešimtmetį vadovauja italų katalikų piligrimystėms  ...»


Kardinolas L. Sandri Artimųjų rytų krikščionims: jūsų ašaros yra mūsų ašaros; dalijamės ta pačia viltimi, kurios vardas yra Kristus. Ir žinome, Jėzus Kristus ištikimas

Kardinolas Leonardo Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas, kuris šiuo metu JAV lanko Rytų apeigų katalikų bendruomenes, per Mišias Los Andželo maronitų bendruomenėje išreiškė  ...»


Mosulo krikščionių tragedija. Vyskupų reakcijos

Irako krikščionys priblokšti: Mosulas, antrasis Irako miestas, pirmą kartą istorijoje liko be krikščionių. Chaldėjų patriarchas Louis Sako pranešė, jog paskutinieji krikščionys išvyko po ultimatyvių grasinimų, kuriuos paskelbė zoną valdantys musulmonų sunitų kovotojai. Pranešimus apie Mosulo krikščionių išvalymą patvirtino kiti chaldėjų ir sirų katalikų hierarchai pasakodami apie padėtį vietovėje,  ...»Paskelbtos popiežiaus maldos intencijos liepos mėnesiui. Pranciškus melsis už jas ir kviečia prie šio maldos apaštalavimo prisijungti kitus tikinčiuosius.

Bendroji maldos intencija yra skirta sportui: Tegul sportas visada būna broliškumo ir žmogiškumo augimo galimybė.

Kita maldos intencija už evangelizavimą: Tegu Šventoji Dvasia remia darbą pasauliečių, kurie skelbia Evangeliją neturtingiausiose ...»


Dievo tarnas Jonas Paulius I – šventumo kelyje

„Positio“ (pozicija) termino paminėjimas šventųjų bylose Romoje paprastai reiškia, kad jau priartėjęs vienas iš svarbiausių bylos sprendimo etapų: ...»


Popiežiaus namų pamokslininkui 80 metų

Kapucinui t. Raniero Cantalamessa šį antradienį, liepos 22 d., sukako 80 metų. Popiežiaus namų pamokslininku jis buvo paskirtas prieš daugiau kaip tris dešimtmečius – 1980 m. Tradicinius Advento ir Gavėnios ...»


Popiežius pakviestas aplankyti Meksiką

Meksikos prezidentas Enrique Peña Nieto, prieš porą dienų susitikęs su Popiežiaus Valstybės sekretoriumi kard. Pietro Parolinu, paprašė perduoti kvietimą popiežiui Pranciškui atvykti į Meksiką. Prezidentas taip pat ir asmeniškai pakvietė Šventąjį Tėvą aplankyti Meksiką pats lankydamasis prieš kelias savaites ...»


Popiežius aplankys Italijos Kazertos miestą

Jau buvo skelbta, jog popiežius Pranciškus ketina aplankyti pietinės Italijos Kazertos mieste gyvenantį savo bičiulį iš Argentinos, evangelikų pastorių Giovanni Traettino. Dabar Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi patikslino, kad ta pačia proga, ...»


Popiežius susitiko su garsiu italų žurnalistu. Dialogas su netikinčiais stimuliuoja

Vieno iš didžiausio italų dienraščio „Repubblica“ steigėjas, jau 90 metų sulaukęs Eugenio Scalfari, sekmadienį paskelbė straipsnį, kuriame pasakoja apie šiomis dienomis įvykusį jau trečiąjį jo susitikimą su popiežiumi ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Pranciškus: Gavėnia - proga pakeisti kryptį
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
›  Pranciškus: Ar mes gerai suprantame kas yra Eucharistija?
›  Pranciškus: Svarbu sekmadieniais dalyvauti Mišiose
›  Pranciškus: Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Melskimės, kad išnyktų skandalingas susiskaldymas
›  Pranciškus: Niekas neišsigelbsti pats vienas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Pasaulio jaunimo dienų kryžius ir Dievos Motino ikona tęsia kelionę per Lietuvos vyskupijas. Prieš pusantros savaitės kryžių iš Baltarusijos jaunimo perėmė Lietuvos jaunimas. Po Kaišiadorių, Vilniaus ir Panevėžio vyskupijų, pirmadienį kryžius ir ikona atkeliavo į Kauno ...»


Pirmadienio vidudienį Vilniaus katedroje aukotos liepos 17 d. mirusio monsinjoro Alfonso Svarinsko laidotuvių Mišios. Velionio palaikai į Vilniaus katedrą atlydėti iš Šv. Ignoto ...»


Liepos 15 d. sukako 100 metų nuo poeto, pranciškono, kunigo Leonardo Andriekaus gimimo. Šimtosios gimimo metinės sekmadienį, liepos 20 d., minimos jo gimtuosiuose Barstyčiuose, netoli Žemaičių ...»


2014 metų liepos 17 dieną, eidamas 90-uosius metus, Vilniuje po sunkios ligos mirė monsinjoras Alfonsas ...»


Liepos 12 – ąją, paskutinę atlaidų dieną, tradiciškai buvo meldžiamasi už Žemaičių Kalvarijos ir jos kaimynystėje esančias ...»


Liepos 13 dieną Vilniuje baigėsi jubiliejinis Ateitininkų Federacijos (AF) suvažiavimas, išrinkęs dr. Vaidotą Vaičaitį naujuoju AF pirmininku. Renata Žiūkaitė: RealAudioMP3
 ...»


Liepos 19 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Jėzus pateikė minioms palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant, atėjo jo ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising