Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežiaus bendroji audiencija. „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“ (+video)

Balandžio 23 d. Bažnyčia mini kankinį šv. Jurgį, popiežiaus Pranciškaus – Jorge Mario (Jurgio Marijaus) Bergoglio dangiškąjį globėją. Popiežiaus vardo diena – tai Vatikane oficialiai minimas šventadienis, šiemet švenčiamas Velykų oktavoje. Už šiomis dienomis gautus sveikinimus Šventasis Tėvas padėkojo trečiadienio rytą šv. Petro aikštėje vykusios bendrosios audiencijos metu.

Audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus komentavo šiomis dienomis liturgijoje skambantį klausimą, kurį Velykų rytą išgirdo prie kapo nuskubėjusios moterys: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“ (Lk 24,5). Šie žodžiai lydi Bažnyčią per visą jos istoriją, - sakė popiežius. Šie žodžiai trikdo, jei neatsiveriame Gerajai Naujienai, jei manome, kad miręs Jėzus mažiau mums kliudytų, negu gyvas Jėzus! Kiek kartų savo  ...»"Dangaus Karalienės" malda: Popiežius paragino skaityti Šventojo Rašto pasakojimus apie Jėzaus prisikėlimą (+video)

Popiežius Pranciškus pirmadienio vidudienį vadovavo „Dangaus Karalienės“ maldos susitikimui, kuris Velykų laikotarpiu pakeičia įprastinę „Viešpaties Angelo“ vidudienio maldą. Susitikimas su maldininkais iš viso pasaulio įvyko įprastoje vidudienio maldos susitikimų  ...»


Velykų Urbi et orbi (+video su titrais, taip pat ir lietuvių kalba)

Brangieji broliai ir seserys, džiugių ir šventų Velykų! Šiandien po visą pasaulį pasklidusioje Bažnyčioje skamba moterims angelo paskelbta žinia: „Jūs nebijokite! Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra, jis prisikėlė...  ...»


Popiežius Pranciškus Velykų naktį: sugrįžkime į Galilėją, kur viskas prasidėjo (+ video)

Šeštadienio naktį šv. Petro bazilikoje Romoje, kaip ir visame pasaulyje, suskambo senovinė velykinė „Exsultet“ giesmė – „Tedžiūgauja dangaus angelų minios, tebūna džiaugsmingai švenčiamos dieviškos paslaptys ir tesveikina Kristaus pergalę skardūs  ...»


Kryžiaus kelias Koliziejuje: „Kryžiuje matome žmogaus žiaurumą ir Dievo gailestingumo didybę“ (+video)

„Kryžiuje matome žmogaus žiaurumą tada, kai leidžiame, kad mums vadovautų blogis, tačiau matome ir Dievo gailestingumo didybę, kuris elgiasi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį, bet remdamasis savo  ...»


Paskutinės Vakarienės Mišiose popiežius apkabino kančios pasaulį (+video)

Šventasis Tėvas Pranciškus Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės Vakarienės Mišias aukojo Apvaizdos Šventosios Marijos ligoninės ir reabilitacijos centre šiaurinėje Romos periferijoje, Casalotti-Boccea  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Popiežius aplankys kelias Romos bažnyčias

Velykų oktavos ketvirtadienį, balandžio 24 d., popiežius Pranciškus aplankys Romos šv. Ignaco bažnyčią; gegužės 4-ąją numatytas popiežiaus vizitas šv. Stanislovo bažnyčioje, Romos centre, o po dviejų savaičių, gegužės 18-ąją, – šalia Romos miesto esančioje Marijos, Dieviškosios Meilės Motinos  ...»


Artėjant kanonizacijai: Roma ruošiasi priimti piligrimų antplūdį

Likus nepilnai savaitei iki iškilmių, kai Gailestingumo sekmadienį popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje paskelbs šventaisiais du savo pirmtakus – pal. Joną XXIII ir pal. Joną Paulių II, Romos miestas pasirengęs priimti iki 3 milijonų  ...»


Sukako metai nuo dviejų ortodoksų vyskupų pagrobimo Sirijoje

Balandžio 22 dieną sukako lygiai metai nuo dviejų ortodoksų vyskupų pagrobimo Sirijoje. Praėjusiais metais buvo pagrobti sirų ortodoksų metropolitas Gregorios Yohanna Ibrahim ir graikų ortodoksų metropolitas Boulos Yazigi, abu iš Alepo  ...»


JAV valstybės sekretorius: partnerystė su Šventuoju Sostu sprendžiant prekybos žmonėmis problemą

Dienraštis „Boston Globe“ paskelbė JAV valstybės sekretoriaus John Kerry straipsnį, kuriame šis vienas iš svarbiausių šalies politikų rašo apie svarbią partnerystę su Šventuoju Sostu kovojant prieš tą globalinę rykštę, kuria yra prekyba  ...»


Artimųjų Rytų Bažnyčių vadovų sveikinimuose – kvietimas susitaikymui ir taikai

Šiemet visas krikščioniškas pasaulis Velykas švenčia tą pačią dieną. Tad neatsitiktinai Jeruzalės krikščionių bažnyčių vadovai ir patriarchai išplatino bendrą sveikinimą Velykų proga. „Prisikėlimo žinia pirmą kartą pasigirdo būtent šio miesto  ...»


Nepale per Velykas krikštą priėmė 60 katalikų

Velykos yra ta diena, kai krikšto prasmė itin išryškėja – mirti su Kristumi ir prisikelti su Kristumi. Mirti nuodėmei ir prisikelti gyvenimui. Todėl nuo seno gyvuoja tradicija katechumenus, kurie po deramo pasiruošimo nusprendė tapti katalikų Bažnyčios  ...»


Nigerijos krikščionys paprašė pasninkauti ir melstis už pagrobtų moksleivių išlaisvinimą

Nigerijoje teroristinės sektos Boko Haram lyderis prisiėmė atsakomybę už sostinėje Abudžoje autobusų stoties aikštelėje prieš savaitę pirmadienį surengtą pasibaisėtiną sprogdinimą. Per teroristinę ataką žuvo 75 žmonės, daugiau kaip šimtas sužeista. Tuo metu vis dar neaiškus likimas maždaug aštuoniasdešimties mergaičių, kurios buvo pagrobtos tą patį pirmadienį, balandžio 14 dieną, Chiboko vietovės  ...»


Nužudytas Centrinės Afrikos respublikos kunigas

Centrinės Afrikos respublikoje Didįjį Penktadienį buvo nužudytas ugandiečiui kankiniui dedikuotos šv. Kizito parapijos Paoua vietovėje klebonas Kristus Foreman Wilibona, iš Bossangoa vyskupijos. Pasak vieno  ...»


Britų premjero velykinis sveikinimas: tikėjimas motyvuoja žmones daryti gera

Velykų savaitė yra Bažnyčios liturginių metų ašis, kuri iškelia krikščioniško tikėjimo pamatus: Kristaus kančią už visus ir Prisikėlimą, atperkant visus. Krikščioniškų bendruomenių lyderiai, parapijų,  ...»


Tragedija Pietų Korėjoje ir popiežiaus kvietimas maldai

„Prašau kartu su manimi melstis už kelto nelaimės Korėjoje aukas ir jų šeimas“, savo paskyroje „Twitter“ socialiniame tinkle pakvietė popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas kalba apie balandžio 16 dienos tragedijos Pietų  ...»BENDROJI: Kad vyriausybės skatintų kūrinijos apsaugą ir teisingą gamtinių išteklių paskirstymą.
MISIJŲ: Kad prisikėlęs Viešpats pripildytų vilties širdis tų žmonių, kurie kenčia skausmo ir ligos išmėginimą.

 ...»


Jonas Paulius II: didžiausia dovana Bažnyčiai yra šventumas

Sekmadienį Jonas Paulius II skelbiamas šventuoju, kartu su savo pirmtaku Jonu XXIII. Vatikano II Susirinkimas mokė, kad šventumas nėra rezervuotas keliems asmenims, vienuoliams ar kunigams, bet yra krikščioniško gyvenimo vidinis ...»


Jonas XXIII: popiežiaus garbė nėra savo giminaičių praturtinimas

Sekmadienį šventuoju skelbsimas popiežius Jonas XXIII, iki išrinkimo apaštalo Petro įpėdiniu nešiojęs Angelo Roncalli vardą, buvo kilęs iš paprastos ir neturtingos, tačiau darbščios, dievobaimingos ir garbingos valstiečių ...»


Popiežių Jono XXIII ir Jono Pauliaus II apaštalinės kelionės: nuo Asyžiaus iki tolimiausių pasaulio kampelių

Dažnos ir gausios apaštalinės kelionės, žymėję ilgą popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikatą, istoriniu požiūriu nebuvo naujovė. Istorikai prisimena, kad kai kuriems VI – VII a. popiežiams kelionės į Konstantinopolį buvo tam tikra prasme ...»


Jonas Paulius II – šventasis, nes pasitikėjo Dievui

Pasikėsinimą Šv. Petro aikštėje išgyvenęs pal. Jonas Paulius II bijojo į ją sugrįžti, tačiau siūlymą po baltu popiežiaus abitu dėvėti neperšaunamą liemenę atmetė. „Tikrai buvo nelengva sugrįžti į aikštę po pasikėsinimo, taip, bijojau, tačiau drąsieji nėra tie, kurie ...»


Bažnyčios istorijoje buvo 80 popiežių šventųjų

Balandžio 27 d. šventaisiais paskelbus Joną XXIII ir Joną Paulių II Bažnyčios liturginiame kalendoriuje iš viso bus minima 80 šventųjų popiežių (iš 264). Paskutinė popiežiaus kanonizacija vyko prieš 60 metų – popiežius Pijus XII 1954 ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Katechezė apie Šventosios Dvasios dovanas. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Pranciškus: Gavėnia - proga pakeisti kryptį
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
›  Pranciškus: Ar mes gerai suprantame kas yra Eucharistija?
›  Pranciškus: Svarbu sekmadieniais dalyvauti Mišiose
›  Pranciškus: Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Melskimės, kad išnyktų skandalingas susiskaldymas
›  Pranciškus: Niekas neišsigelbsti pats vienas
›  Pranciškus: Katechezė apie sakramentus. Krikštas
›  Pranciškus: Dievas yra su mumis ir mumis pasitiki
›  Pranciškus: Paskutinis teismas
›  Pranciškus: Tikiu kūno iš numirusių prisikėlimą
›  Pranciškus: Mūsų gyvenimas nesibaigia mirtimi
›  Pranciškus: Einu išpažinties kas penkiolika dienų
›  Pranciškus: Krikštas - atgaivinimas ir šviesa
›  Pranciškus: Mus vienija sakramentų, charizmų ir meilės bendrystė
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Balandžio 20-ją, Velykų dieną, po Prisikėlimo šv. Mišių Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, lydimas generalvikaro kun. Eugenijaus Styros, dviejų seserų kotryniečių ir dviejų pasauliečių, lankėsi „Rimi“, „Iki“ ir „Maxima“ prekybos centruose ...»


Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus Praniškaus paraginimą apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje Evangelii gaudium. Ieškokite katalikų knygynuose.
 ...»


Vilniuje nuo Šv. Velykų švenčiama Gailestingumo savaitė, kuri baigsis Dievo Gailestingumo švente Atvelykio sekmadienį. Antrąją Velykų dieną 12 val. šv. Mišias šventovėje aukoja Vilniaus arkivyskupas ...»


Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo velykinis laiškas

Brangieji, sveikinu Jus visus Šv. Velykų proga. Kristaus Prisikėlimas yra mūsų tikėjimo ir gyvenimo viltis. Linkiu, kad per šias Velykas kiekvieno iš mūsų gyvenimą apšviestų Kristus. Jo Prisikėlimo ...»


Trečiadienį, balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė naujojo Šventojo Sosto nuncijaus Pedro Lopezo Quintanos skiriamuosius raštus. Šalies vadovė su nuncijumi aptarė glaudų Lietuvos ir Vatikano bendradarbiavimą, ...»


Kastantas Lukėnas, balandžio 19 d. RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais, sėdinčius – vieną galvūgalyje, ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising