Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežius Pranciškus: Kaip labai norėčiau, kad Kinijos vyskupai šiandien būtų su mumis (+video)

Šeštadienį įvyko dar vienas Šventojo Tėvo susitikimas su vyskupais, dalyvavusiais Vyskupų kongregacijos ir Tautų evangelizavimo kongregacijos kasmet rengiamuose kursuose, skirtuose per pastaruosius vienerius metus paskirtiems naujiems vyskupams. Naujus vyskupus, paskirtus tarnystei savarankiškose vietinėse Bažnyčiose, Popiežius priėmė jau prieš kelias dienas, o šeštadienio audiencija buvo skirta naujiems vyskupams iš misijų šalių.

Susitikimo metu nebuvo perskaityta šiai progai parengta Popiežiaus kalba. Ją Pranciškus vyskupams įteikė raštu. Kaip prieš porą dienų priimtai pirmai naujų vyskupų grupei, taip ir naujiems ganytojams paskirtiems misijų šalyse, popiežius Pranciškus labiausiai pabrėžia tarnavimą kaip pagrindinį vyskupo misijos bruožą. Vyskupas tesugeba atsiklaupti ant kelių ir  ...»Popiežius priėmė tarptautinio susitikimo „Evangelii gaudium sielovadinis projektas“ dalyvius. Pokalbis su Kauno arkivyskupijos atstove. (+video)

Penktadienio vakarą popiežius Pranciškus susitiko su beveik dviem tūkstančiais tarptautinio susitikimo, skirto apaštališkajam paraginimui „Evangelii gaudium“, dalyvių. Susitikimą tema: „Evangelii gaudium sielovadinis projektas“ surengė Popiežiškoji  ...»


Popiežius priėmė Latvijos prezidentą (+video)

Šeštadienio rytą popiežių Pranciškų Vatikane aplankė Latvijos prezidentas Andris Bērziņš. Buvo aptarti dvišaliai Šventojo Sosto ir Latvijos santykiai, kalbėta ir apie artėjantį Latvijos pirmininkavimo pusmetį  ...»


Pranciškus pavedė savo kelionę į Albaniją Švč. M. Marijai

Popiežius Pranciškus pavedė savo būsimą Apaštališkąją kelionę į Albaniją Dievo Motinos globai Maria Maggiore bazilikoje, kurią aplankė ketvirtadienio vėlyvą popietę. Šventojo Tėvo apsilankymas buvo  ...»


Popiežius priėmė Armėnijos prezidentą (+video)

Penktadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Armėnijos Respublikos prezidentą Seržą Sergsianą. Pokalbių metu visų pirma buvo pareikštas pasitenkinimas dvišalių santykių stiprėjimu.  ...»


Popiežius priėmė Pasaulinio žydų kongreso delegaciją

Trečiadienio vakarą popiežius Pranciškus Šv. Mortos namuose priėmė Pasaulinio žydų kongreso delegaciją. Į Vatikaną buvo atvykę beveik 40 šios organizacijos narių, vadovaujami Kongreso prezidento Ronaldo Lauderio. Tarp delegacijos narių buvo ir Lotynų Amerikos žydų kongreso prezidentas Claudio Epelman. Susitikimas buvo surengtas artėjančių žydų kalendoriaus naujųjų metų, Roš Hašana šventės proga.  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Sesuo Giovannina Franchi: nuolankumo ir kilnios širdies palaimintoji

Rugsėjo 20 dieną Šaurinės Italijos Komo mieste paskelbta palaimintąja Giovannina Franchi, Sopulingosios slaugių seserų kongregacijos steigėja. Beatifikacijos iškilmėms vadovavo kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos  ...»


Pristatytas naujas „Pagonių kiemo“ susitikimas

Rugsėjo 26-28 dienomis Bolonijoje vyks naujas tikinčiųjų ir netikinčiųjų susitikimas „pagonių kieme“. Jo programa buvo pristatyta ketvirtadienio rytą Šventojo Sosto spaudos  ...»


Pergamo metropolitas Jonas: Krikštas yra bendras ortodoksų ir katalikų tikėjimo šaltinis

Ortodoksų Bažnyčios ir katalikų Bažnyčios mišri teologinio dialogo komisija, nuo pirmadienio, rugsėjo 15 dienos susirinkusi į plenarinį posėdi Jordanijoje, sesijos darbus pradėjo simboliškoje vietoje, prie Jordano  ...»


Šventojo Sosto delegatas: būtina šalinti čiabuvių tautų marginalizavimą

Šventasis Sostas paragino Jungtinių Tautų organizaciją imtis priemonių, kad būtų visiškai eliminuoti bet kokie bandymai marginalizuoti čiabuvių tautas. Šventojo Sosto nusistatymą išsakė arkivyskupas Silvano  ...»


Prisimenant Bažnyčios Albanijoje kankinius

Popiežiui Pranciškui paskelbus apie savo ketinimą nuvykti į Albaniją, kuris bus įgyvendintas jau šį sekmadienį, ne vienas apžvalgininkas taikliai pakomentavo, kad tai kelionė į tam tikrą Europos periferiją  ...»


Belgijoje eutanazija praranda ribas

Pildosi perspėjimai tų, kurie kalbėjo apie pavojų, jog kartą įteisinus eutanazija, ši palengva praras ribas ir galiausiai taps mirties įrankiu prieš tuos, kurie yra vienokiu ar kitokiu būdu yra bejėgiai. Šiomis dienomis belgų spauda daug rašė apie Franko Van Den Bleekeno  ...»


Pranciškaus dovana Albanijos prezidentui – pirmosios knygos albanų kalba faksimilė

Įprasta, kad popiežių kelionėse yra paliekama įvairių dovanų aplankytose vietose. Tai gali būti Mišių taurė, naudota popiežiaus vadovaujamose pamaldose, taip pat ypatingesnės, specialiai kelionėms paruoštos  ...»


Rytų Bažnyčių ganytojai JTO būstinėje Ženevoje: ISIS ideologija kelia grėsmę visiems

Antradienį, rugsėjo 16 dieną, Rytų Bažnyčių patriarchai ir vyskupai JTO būstinėje Ženevoje, padedant Šventojo Sosto diplomatinei atstovybei, dar kartą pakartojo savo pagalbos ir teisingumo šauksmą  ...»


Vatikano pašto ženklas ir moneta Berlyno sienos griuvimo 25-osioms metinėms

Artėja komunizmo žlugimo Europoje simboliu tapusio įvykio – Berlyno sienos griuvimo 25-sosios metinės. Tai įvyko 1989 metais, naktį iš spalio 9-osios į  ...»


Nigerijos vyskupų komisijos įspėjimas: „Nigerijoje vyksta karas“

Nigerijos katalikų vyskupai ypač susirūpinę dramatiškų poslinkių raida krašto šiaurės rytuose. Pagrindinė susirūpinimo priežastis – islamistinės sektos Boko Haram teroristiniai  ...»BENDROJI: Kad psichikos ligomis sergantys žmonės būtų mylimi ir aprūpinti viskuo, ko reikia oriam gyvenimui. EVANGELIZAVIMO: Kad krikščionys, įkvėpti Dievo Žodžio, tarnautų vargstantiesiems ir kenčiantiesiems.
 ...»


Paskirtas naujas Čikagos arkivyskupas metropolitas

Popiežius Pranciškus priėmė kardinolo Francis George, O.M.I., prašymą dėl amžiaus atleisti iš Čikagos ganytojo pareigų. Kardinolui George, Marijos Oblatų kongregacijos nariui sausio 16 dieną sukako 77 ...»


Popiežius žada reformuoti santuokos kanoninio proceso sistemą

Popiežius nutarė įsteigti Specialiąją studijų komisiją santuokos kanoninio proceso reformai parengti. Tokį sprendimą popiežius Pranciškus priėmė rugpjūčio 27 dieną, pranešė šeštadienį ...»


Popiežius pavasarį lankysis Neapolyje

Popiežius Pranciškus kovo 21 dieną lankysis Neapolyje. Žinią neapoliečiams brangią dieną – minit šv. Januarijų - pranešė jų arkivyskupas penktadienį ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: krikščionio tikslas – prisikėlimas (+video)

„Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias, ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse“, sako apaštalas Paulius laiške, rašytame Korinto bendruomenei, kurio ištrauka buvo skaitoma penktadienio ...»


Popiežius pasveikino Europos katalikų socialinių dienų dalyvius

Vienas didžiausių iššūkių šiandien metamų Bažnyčiai Europoje yra pareiga surasti naujus būdus, kad Evangelijos šviesa padėtų spręsti didžiąsias ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo


›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Bendroji audiencija. Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
›  Pranciškus: Ar mes gerai suprantame kas yra Eucharistija?
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Vilniuje šiomis dienomis susitiko Europos šalyse apsigyvenusių lietuvių sielovada besirūpinantys ...»


Baigiamąją atlaidų dieną, rugsėjo 15-ąją, su visa Bažnyčia švenčiant Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją, Šilinių piligrimai ne tik iš Lietuvos, ...»


Brangūs tikintieji, Nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius pagerbti Dievo Motiną Jos Gimimo šventėje ir drauge su Ja pasimelsti už mūsų šeimas, prašyti joms gilaus tikėjimo ...»


Brangūs broliai, Gerbiami Valdžios atstovai, Mieli broliai ir seserys! Šį rytą švęsdami Eucharistinę Auką, mes, atvykę iš daugybės skirtingų vietovių, išgyvename gilią vienybę ir ...»


Rugsėjo 19 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą: „Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising