Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežius apie tėvų vaidmenį: vaikai šeimoje kartais jaučiasi kaip našlaičiai

Trečiadienį bendrosios audiencijos metu, pasveikinęs susirinkusius piligrimus, popiežius tęsė katechezių apie šeimą ciklą, šį kartą kalbėdamas apie tėvo figūrą. „Brangūs broliai ir seserys, toliau eikime katechezių apie šeimą keliu. Šiandien leiskimės vedami žodžio „tėvas“. Tai žodis, kuris, pasak popiežiaus, labiau nei bet kuris kitas brangus krikščionims, nes šiuo žodžiu Jėzus mus išmokė kreiptis į Dievą. Jo reikšmė tapo ypač svarbi būtent tada, kai Jėzus vartojo jį kreipdamasis į Dievą ir taip parodydamas savo ypatingą santykį su Juo. Palaimintas artumo tarp Tėvo, Sūnaus, Dvasios slėpinys, kurį atskleidė Jėzus, tai mūsų krikščioniško tikėjimo širdis, sakė popiežius.

Visi žinome žodį „tėvas“, jis universalus. Jis nurodo esminį ryšį tokį seną kaip žmogaus istorija. Tačiau šiandien matome  ...»


VATICAN AGENDA

JAN
28
Wed
h: 09:50
JAN
29
Thu
h: 07:00
JAN
30
Fri
h: 07:00
 

VATICAN PLAYER

 
LIETUVIŲ mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Popiežiaus žinia Gavėnios proga: Sustiprinkite savo širdis

Antradienio rytą Šventojo Sosto spaudos salėje buvo pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų Gavėnios proga. Jos tema – apaštalo šv. Jokūbo raginimas: „Sustiprinkite savo širdis“ (Jok 5,8). Šiemet Gavėnios liturginis laikotarpis prasidės Pelenų trečiadieniu vasario 18 d. ir pasibaigs Didžiąja Savaite ir Velykomis, kurios šiemet bus švenčiamos balandžio 5 d.

Vis mes Dievui svarbūs, visi  ...»Popiežius Pranciškus užbaigė maldų savaitę už krikščionių vienybę (+video)

Sausio 25-ąją, minint apaštalo šv. Pauliaus atsivertimą, užbaigiama tradicinė maldų už krikščionių vienybę savaitė. Šia proga popiežius Pranciškus sekmadienio vakarą vadovavo mišparams Romos Šv. Pauliaus už mūrų  ...»


Pranciškus: „Blogai, kad krikščionys pasidalinę“. Sekmadienį popiežius taip pat prašė nutraukti kovas Ukrainoje (+video)

Sekmadienio vidudienį, prieš Viešpaties Angelo maldą, kalbėdamas keliems tūkstančiams tikinčiųjų susirinkusių į Šv. Petro aikštę, popiežius Pranciškus šios dienos Evangeliją apie pirmųjų apaštalų pašaukimą susiejo su šiomis dienomis švęsta ir šį sekmadienį pasibaigusia maldų savaite už krikščionių  ...»


Popiežiaus laiškas būsimiems kardinolams: Pašauktieji naujai tarnystei

Popiežius Pranciškus parašė laišką būsimiems kardinolams, kurie vasario 14-osios iškilmingos konsistorijos metu bus priimti į Kardinolų kolegiją. Kaip žinoma, tą dieną kardinolais taps dvidešimt Bažnyčios ganytojų.  ...»


Popiežius audiencijoje priėmė kongreso „Dignitas connubii“ dalyvius (+video)

Šeštadienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė tarptautinio kongreso apie santuokos orumą dalyvius. Kongresą surengė Popiežiškojo Grigaliaus universiteto kanonų teisės fakultetas minint dokumento „Dignitas connubii“ paskelbimo  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Rytų Bažnyčių patriarchai: sustabdykite teroristus, padėkite benamiams.

Rytų Bažnyčių patriarchai paprašė tarptautinės bendruomenės, ir ypač arabų šalių, sustabdyti terorizmą ir padėti konfliktų pabėgėliams iš Artimųjų rytų kraštų sugrįžti į gimtines. Patriarchų susitikimas įvyko antradienį Libane, maronitų patriarcho būstinėje Bkerke. Krikščionių lyderiai taip pat paprašė pasirūpinti izraeliečių-palestiniečių konflikto sprendimu, praneša katalikiškas portalas  ...»


Sunkiai sužeistas katalikų kunigas Rytų Ukrainos kovose. Keisis Krymo katalikų statusas

Debalcevėje, Ukrainos rytuose, per ginkluotus veiksmus sunkiai sužeistas rytų apeigų katalikų kunigas, praneša naujienų portalas Risu. Donecko srities mieste nukentėjęs kunigas nugabentas į ligoninę. Katalikų kunigai jau daugelį kartų  ...»


Pradėtos minėti šv. Jono Bosko 200-osios gimimo metinės

Turine pradėta minėti 200 m. Jono Bosko gimimo metinių sukaktis. „Italų jaunimui, kaip ir viso pasaulio jaunimui, vis dar reikia mūsų. Mes esame didžio žmogaus, tikro savo laikmečio vaiko, kūrusio istorijos audinį, įpėdiniai.  ...»


Pradedama Fokoliarų judėjimo įkūrėjos Chiaros Lubich beatifikacijos byla

Fraskačio vyskupas Raffaello Martinelli paskelbė, kad pradedama Fokoliarų judėjimo įkūrėjos Chiaros Lubich skelbimo palaimintąja byla. Bylos procesas bus iškilmingai pradėtas sausio 27 dieną Fraskačio  ...»


Minint „Atminties dieną“: Viešpatie, kodėl miegi?!

2005 metais Jungtinių Tautų Organizacijos asamblėja nusprendė į savo kalendorių įrašyti „Atminties dieną“, sukakus 60 metų nuo Aušvico konclagerio kalinių išlaisvinimo Lenkijoje, minint Holokausto pabaigą. Šių metų sausio 27-ąją sukanka 70 metų nuo tos dienos,  ...»


Kard. Filoni apie vizitą Vietname: Misionierystė Azijoje gali rasti dar daug erdvės

Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas kard. Fernando Filoni, grįžęs po pastoracinio vizito į Vietnamą, davė interviu Vatikano radijui apie tai, kokį atgarsį turėjo jo vizitas Vietnamo Bažnyčioje. Pasak jo, vietos Bažnyčios priėmimas pranoko  ...»


Kard. F. Filoni Vietnamo tikintiesiems: „Kiek žmonių laukia, kad šiandien galėtų pažinti Kristų“

Kardinolas Fernando Filoni, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas, šią savaitę su pastoraciniu vizitu lankėsi Vietname. Ketvirtadienį jis susitiko su kai kuriais valdžios atstovais, šeštadienį aukojo Mišias pastoraciniame Da Nang centre.  ...»


Karas Sirijoje ir Irake naikina žmonijos kultūrinį paveldą, taip pat ir krikščioniškąjį

Karas Sirijoje ir Irake naikina ne vien gyvybes, ne vien žmonių turtą, bet ir istorinį paveldą, senųjų civilizacijų pėdsakus, kurie priklauso visos žmonijos lobynui. Šis regionas yra vienų iš seniausių civilizacijų židinys, čia yra šimtai svarbių archeologinių  ...»


Krikščionių vienybė: koks yra ekumenizmo tikslas?

Šiomis dienomis švenčiant Maldų už krikščionių vienybę savaitę, vieną iš svarbiausių ekumeninių iniciatyvų metų eigoje, vyksta daug susitikimų, konferencijų, apmąstymų, bendros maldos sueigų. Šie susitikimai, viena vertus, yra spontaniški, kylantys iš pačių  ...»


Vietnamas. Jėzuitai paminėjo 400 metų atvykimo jubiliejų

Šiomis dienomis Vietnamo jėzuitai įvairiose vyskupijose ir parapijose mini savo konfratrų atvykimą į šią šalį prieš 400 metų, 1615-aisiais, jubiliejų. Pagrindinis minėjimo renginys buvo surengtas, dalyvaujant porai šimtų Vietname esančių jėzuitų  ...»VISUOTINĖ: Kad įvairių religinių tradicijų tikintieji ir visi geros valios žmonės bendradarbiaudami ugdytų taiką. EVANGELIZAVIMO: Kad šiais Pašvęstojo gyvenimo metais vienuoliai ir vienuolės džiugiai sektų Kristumi ir uoliai tarnautų vargšams. ...»


Šeimų sinodas: Šeimos gyvenimas yra palaima visiems

Gyvename nepaprastu istoriniu laikotarpiu: pats Popiežius prašo padėti jam spręsti pastoracines problemas. Ir mes esame jam už tai dėkingi, pažymėjo ...»


Popiežiaus liturgijų kalendorius

Popiežius Pranciškus taip pat šiemet vadovaus Velykų tridienio apeigoms, Kryžiaus kelio apmąstymams prie Koliziejaus ir suteiks velykinį palaiminimą „Urbi et orbi“. Tai jau trečias kartas, kad popiežius Pranciškus vadovaus ...»


Popiežius Pranciškus: Dievas mums tepadeda pažinti ir vykdyti jo valią (+video)

Reikia melstis ir kiekvieną dieną prašyti Dievą, kad jis suteiktų mums malonę suprasti jo valią, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą aukodamas Mišias Šventosios Mortos namų ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Gyvenkime tikėjimu (+video)

Pirmadienį Bažnyčia liturgijoje minėjo šventuosius Timotiejų ir Titą, pirmojo amžiaus Bažnyčios vyskupus, apaštalo šv. Pauliaus mokinius. ...»


Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai

Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Angelo Amato ir suteikė jam leidimą skelbti ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie Šventąją šeimą
›  Pranciškus: Bažnyčia keliauja link Karalystės
›  Popiežiaus katechezė: Visuotinis pašaukimas į šventumą
›  Pranciškaus katechezė: Kokie turi būti Bažnyčios ganytojai?
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie hierarchiją Bažnyčioje
›  Popiežiaus katechezė: Regimoji ir dvasinė Bažnyčia
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčia – Kristaus kūnas
›  Praniškaus katechezė: Kas laukia Dievo tautos?
›  Pranciškaus katechezė apie Bažnyčią: Krikščionių vienybė
›  Pranciškus: Ką reiškia „visuotinė“ ir „apaštalinė“ Bažnyčia?
›  Pranciškus: Charizmų įvairovė ir vienybė Bažnyčioje
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo
›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Ateinančią savaitę Katalikų Bažnyčios Lietuvoje ganytojai lankysis Romoje. Tai bus visiems vyskupams kas keletą metų privalomas vizitas „Ad limina apostolorum“, kurio metu jie susitiks su popiežium ir Romos Kurijos vadovais, informuos apie savo ...»


Sekmadienį, sausio 25 d., Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje ekumeninėmis pamaldomis užsibaigė maldų už krikščionių vienybę savaitė. Pamaldose dalyvavo trijų konfesijų ...»


Maldos už krikščionių vienybę savaitę Kaune, paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, sausio 23 d. vakare į Ekumenines pamaldas susirinkę kelių krikščioniškų Bažnyčių ...»


Šią savaitę ypatingai meldžiamės už visų krikščionių vienybę. Ta proga Vatikano radijo ...»


Sausio 19 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Susirinkimo pradžioje buvo bendrai meldžiamasi Liturginių valandų Rytmetine malda, ...»


Maldų už pasaulio krikščionių vienybę savaitės metu, sausio 21 d., Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaryta ekumeninė Lietuvos krikščionių menininkų paroda „Per Jį, su Juo ir Jame“, kurioje tapybos, fotografijos, skulptūros darbus ir ...»


Sausio 24 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ Eidamas palei Galilėjos ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising