Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Sekmadienio vidudienio malda: Sekime Kristų, nepasiduokime pasaulio dvasiai (+video)

Evangelija, Eucharistija, malda – šios dovanos mums padeda sekti Kristų, atsispirti pasaulio dvasiai, - sakė popiežius Pranciškus prieš sekmadienio vidudienio maldą komentuodamas Mišių Evangelijos skaitinį. Jėzus sako mokiniams, kad jis turi eiti į Jeruzalę, kad ten jo laukia kančia ir mirtis, o taip pat prisikėlimas. Tai kritinis momentas, kuriame atsiskleidžia Jėzaus ir mokinių mąstysenos skirtumai. Petras netgi bando barti Viešpatį, nes jo įsivaizdavimu Mesijo veikla negali taip negarbingai pasibaigti. Jėzus dar griežčiau subara Petrą: Tu mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis; tu kalbi taip kaip nori gundytojas, šėtonas.

Apie dvi mąstysenas, apie du pasirinkimus, sekmadienio liturgijoje kalba ir šv. Paulius: „Nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte  ...»


VATICAN AGENDA

SEP
1
Mon
h: 07:00
SEP
2
Tue
h: 07:00
SEP
3
Wed
h: 10:25
 

VATICAN PLAYER

 
LIETUVIŲ mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Popiežius paskambino į irakiečių pabėgėlių stovyklą

Apie tai praneša katalikų žinių agentūra Zenit, pasakodama apie jau prieš keliolika dienų įvykusį popiežiaus Pranciškaus pokalbį su vienu irakiečių kunigu, kuris, kaip ir daugelis žmonių, buvo islamistų išvarytas iš Mosulo  ...»


Popiežius padrąsino Gazos krikščionis būti žemės druska.

Popiežius padrąsino tvirtai liudyti tikėjimą, kad būtume Gazoje žemės druska, po Pranciškaus audiencijos pasakė kun. Jorge Hernandez, argentinietis, vienintelės Gazoje katalikų parapijos klebonas. Jį popiežius Pranciškus priėmė penktadienio rytą  ...»


Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių (+video)

Trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusioje bendrojoje popiežiaus Pranciškaus audiencijoje dalyvavo apie 12 tūkst. maldininkų. Šventasis Tėvas jiems kalbėjo apie Bažnyčios vienybę ir šventumą. Tai buvo ketvirtoji dalis katechezių apie Bažnyčią  ...»


Popiežius Pranciškus pagerbs Pirmojo pasaulinio karo aukas

Šventasis Tėvas Pranciškus Pirmojo pasaulinio karo pradžios šimtųjų metinių proga lankysis paminklinėse Redipulja karo kapinėse Goricijos provincijoje, šiaurės Italijoje. Popiežiaus kelionė į Redipulją rugsėjo 13 d. bus trumpa,  ...»


Pranciškus: Mūsų santykį su Jėzumi "stato" Bažnyčia (+video)

Sekmadienio Vidudienio susitikime popiežius Pranciškus kalbėjo apie Mišių Evangelijoje skaitytą žinomą ir labai svarbų Mato Evangelijos pasakojimą apie tai, kaip Simonas dvylikos apaštalų vardu išpažino savo tikėjimą į Jėzų, kaip į Kristų, gyvąjį Dievo  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Tarptautinis katalikų parlamentarų suvažiavimas Italijoje

Libano katalikų patriarchas perspėjo dėl Irako ir Sirijos krikščionių bendruomenėms gresiančio realaus išnykimo pavojaus. Didžiausią kainą už teroristinės Islamo Valstybės (ISIS) ginkluotus veiksmus sumoka regiono krikščionys, pažymėjo kardinolas Bechara Rai  ...»


Akvilos mieste vyko garsieji šv. Jono Krikštytojo kankinystės šventės atlaidai

Vidurio Italijos Akvilos miesto pakrašty esančioje Santa Maria di Collemaggio bazilikoje nuo ketvirtadienio vakaro iki penktadienio vakaro vyko šv. Jono Krikštytojo kankinystės šventės atlaidai, kuriuos prieš daugiau kaip septynis šimtmečius  ...»


Rugsėjo mėnesį vyks Generalinė fokoliarų judėjimo asamblėja

Rugsėjo 1-28 dienomis vyks Generalinė fokoliarų judėjimo asamblėja, praėjus 6 metams po paskutiniojo susirinkimo, sušaukto po judėjimo steigėjos Chiaros Lubich mirties. Šalia Romos esančio Kastelgandolfo Marijapolio centre  ...»


Malda už taiką Ukrainoje Zarvanicos šventovėje

Rugpjūčio 27-28 dienomis Zarvanicos Dievo Motinos šventovėje, pietvakarinėje Ukrainoje, Julijaus kalendoriaus besilaikantys Ukrainos graikų apeigų katalikai šventė Mergelės Marijos Užmigimo iškilmę. Dalyvavo tūkstančiai  ...»


Pakistano moterys už taiką Irake ir Gazoje

Pakistanietis kapucinas surengė susitikimą už taiką Artimuosiuose Rytuose, į kurį pakvietė ypač moteris, atstovaujančias įvairioms tikyboms, pašaukimams, socialiniams sluoksniams ir pilietinėms organizacijoms. Pasak t. Francis Nadeem, į tarpreliginį ir tarpkonfesinį susitikimą, įvykusį šiomis dienomis antrajame Pakistano mieste Lahore, atvyko daug moterų. Jos meldėsi kartu ir prašė visų karštai  ...»


Konfliktas Sirijoje pavertė pabėgėliais jau vos ne pusę krašto gyventojų.

Iš viso apie 10 milijonų žmonių, daugiau kaip pusė mažamečiai, dėl smurto ir karo veiksmų išvyko svetur, tiek į krašto vidų, tiek į užsienį. Trys milijonai žmonių, arba kas aštuntas krašto gyventojas, tapo pabėgėliais  ...»


Komplikuojasi padėtis Libijos viduje

Ambasadorius JT organizacijoje pripažino, kad krašte atsiveria pilietinio karo situacija. Ligi šiol atmesdavau pilietinio karo galimybę, tačiau dabar padėtis pasikeitė, pažymėjo JT Saugumo tarybos posėdyje ketvirtadienį Libijos ambasadorius  ...»


Romos šv. Augustino bažnyčioje paminėta titulinė šventė ir Popiežiaus vizito metinės

Popiežiaus Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin ketvirtadienio vakarą aukojo šv. Augustino šventės Mišias šiam šventajam dedikuotoje Romos senamiesčio bažnyčioje. Kartu buvo paminėtos ir popiežiaus Pranciškaus apsilankymo  ...»


Indijos Bažnyčia minėjo krikščionių žudynių metines

Rugpjūčio 26 d. Indijos Bažnyčia minėjo Orisos valstijoje vykusių kruvinų išpuolių prieš krikščionis šeštąsias metines. Kartu buvo meldžiamais ir už šiandien kenčiančius Irako  ...»


Rytų Bažnyčių patriarchai kreipėsi į Vakarų valstybes

Rugpjūčio 27 d. Libano maronitų patriarchate Bkerke, šalia Beiruto, dar kartą buvo susitikę Rytų Bažnyčių patriarchai. I jų susitikimą buvo taip pat pakviesti Beirute reziduojantys Vakarų šalių  ...»BENDROJI: Kad psichikos ligomis sergantys žmonės būtų mylimi ir aprūpinti viskuo, ko reikia oriam gyvenimui. EVANGELIZAVIMO: Kad krikščionys, įkvėpti Dievo Žodžio, tarnautų vargstantiesiems ir kenčiantiesiems.
 ...»


Ispanijos Bažnyčios naujienos: paskirti nauji ganytojai Madride ir Valensijoje

Popiežius paskyrė Ispanijos vyskupų konferencijos vicepirmininką arkivyskupą Carlos Osoro Sierra naujuoju Madrido ganytoju. 69 metų arkivyskupas Osoro, šiuo metu Valensijos arkivyskupas, užims svarbiausią Ispanijos Bažnyčios sostą, ...»


Kubos Globėjos statula Vatikano soduose

Ketvirtadienio rytą buvo pašventinta vienoje Vatikano sodų alėjų pastatyta Kubos vyskupų padovanota Mergelės Marijos statula – nacionalinėje El Cobre Meilės Mergelės šventovėje esančios statulos kopija. Dalyvaujant Kubos Bažnyčios atstovams ir Vatikano ...»


Dar kartą apie eksnuncijų Wesolowskį

Šventojo Sosto spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ, atsakydamas į žurnalistų klausimus, patikslino koks dabar iš Šventojo Sosto diplomatinės tarnybos pašalinto buvusio nuncijaus ...»


Popiežius pasiuntė telegramą Metodistų ir valdiečių Bažnyčių sinodo dalyviams

Italijos Torė Peličės mieste, šalia Turino, rugpjūčio 24-29 dienomis vyksta Metodistų ir valdiečių bažnyčių sinodas. Ta proga Valstybės sekretorius Pietro Parolin pasiuntė sveikinimo telegramą popiežiaus Pranciškus vardu, perdavė sinodo dalyviams Romos vyskupo brolišką ...»


Popiežius emeritas Benediktas vadovavo „Ratzinger Schülerkreis“ susitikimo Mišioms

Popiežius emeritas Benediktas vadovavo „Ratzinger Schülerkreis“ susitikimo pabaigos Mišioms sekmadienį, Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje Vatikane. Metinis susitikimas nuo ketvirtadienio iki sekmadienio įvyko Mariapolio centre, Kastelgandolfe, ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Pranciškus: Gavėnia - proga pakeisti kryptį
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
›  Pranciškus: Ar mes gerai suprantame kas yra Eucharistija?
›  Pranciškus: Svarbu sekmadieniais dalyvauti Mišiose
›  Pranciškus: Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Melskimės, kad išnyktų skandalingas susiskaldymas
›  Pranciškus: Niekas neišsigelbsti pats vienas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Paskutinį, dar labai giedrą vasaros sekmadienį dvi piligrimų eisenos – nuo Dubysos ir nuo Tytuvėnų – vadovaujamos Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ ir Šiaulių vyskupo Eugenijaus ...»


Garsi ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų, Šiluvos šventovė ir šiemet tęs jau nuo XV a. vidurio piligrimų pamėgtąją Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų tradiciją. ...»


Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai bei katechetai, artėjant naujiems mokslo metams, renkasi į tradicinę šventę – Rudens konfernciją, kas metai vykstančią vis kitame vyskupijos dekanate. Š. m. rugpjūčio 28 d. Rudens konferncija vyko Šakių dekanate ...»


Tikintieji bursis maldai prie stebuklingo Marijos, Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos, atvaizdo Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ...»


Rugsėjo 8 dieną Vilniaus Šv. Juozapo parapija švenčia įsteigimo 15 metų jubiliejų. Tai progai atminti, parapijos bendruomenė rengia ...»


2014 08 30 RealAudioMP3

Lietuvoje ir toliau netyla polemika dėl šią vasarą parlamentarės M. A. Pavilionienės parengto ir Seimo posėdžių sekretoriate ...»

Šventadienio homilija 

Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku gyvu, Viešpatie, tau neturi taip atsitikti!“ ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising