Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Ignaco Lojolos šventės proga Pranciškus aplankė Jėzuitų generalinės kurijos namus. "Neramiojo" šv. Petro Faberio šventė

Liepos 31 dieną, ketvirtadienį, minint šv. Ignaco Lojolos, Jėzaus Draugijos steigėjo šventę, popiežius Pranciškus padarė dar vieną, jam įprastą staigmeną: prieš pat pietus paskambino jėzuitų ordino vyresniajam Adolfui Nicolas ir pasakė, kad aplankys jėzuitų ordino kuriją, kuri yra už kelių šimtų metrų nuo šv. Petro aikštės, ir papietaus su čia dirbančia jėzuitų bendruomene.

Vizitas buvo paprastas ir privatus, Šventasis Tėvas, kuris pats yra jėzuitas, papietavo su kurijos bendruomene ir Ignaco Lojolos šventės proga buvusiais svečiais, tarp kurių Sirijoje prieš metus dingusio jėzuito Paolo dall’Oglio broliais ir seserimis, kuriems pasakė kelis sustiprinimo ir paguodos žodžius. Tarp svečių buvo ir jauni jėzuitai iš Europos, kaip tik šiuo metu dalyvaujantys konferencijoje generalinės kurijos  ...»Krikščionybės grožis – vienybė įvairovėje. Popiežiaus kalba sekmininkų bažnyčioje Kazertoje (+video)

Pirmadienį popiežius Pranciškus buvo nuvykęs į Italijos Kazertos miestą, šalia Neapolio, susitikti su savo pažįstamu iš Buenos Airių laikų, pastoriumi Giovanni Traettino, kuris šiuo metu vadovauja Kazertos sekmininkų  ...»


Popiežius Pranciškus Kazertos kunigams: Jei kunigas apkartęs, vadinasi, jo dvasingumui kažko trūksta

Šeštadienio pavakare popiežius Pranciškus buvo nuvykęs į pietinės Italijos Kazertos miestą ir aukojo Mišias aikštėje priešais didingus, aštuonioliktajame amžiuje Neapolio karių statydintus užmiesčio rūmus. Prieš tai, rūmų koplyčioje, Šventasis Tėvas susitiko su Kazertos vyskupijos  ...»


Popiežius vėl paragino melstis už Artimuosius Rytus, Iraką ir Ukrainą (+video)

Po vidudienio maldos popiežius Pranciškus priminė liepos 28 d. sukankančias Pirmojo pasaulinio karo pradžios šimtąsias metines. Šia proga taip pat dar kartą paragino melstis už taiką  ...»


Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Teateinie Dievo meilės, teisingumo ir taikos karalystė

Sekmadienio vidudienį, įprastinėje kalboje prieš Viešpaties angelo maldą, popiežius Pranciškus komentavo Septynioliktojo eilinio sekmadienio Evangelijoje girdėtus Jėzaus palyginimus apie Dangaus karalystę.  ...»


Popiežius Pranciškus Kazertoje: Drąsiai sakykite „ne“ blogiui, smurtui, visoms korupcijos ir nelegalumo formoms (+video)

Šeštadienį po pietų popiežius Pranciškus išsiruošė į labai trumpą apaštališkąją kelionę į Italiją: aplankė netoli Neapolio esantį Kazertos miestą, susitiko su sielovadoje tarnaujančiais kunigais, šventė Eucharistiją kartu su vyskupijos tikinčiaisiais ir maldininkais iš viso  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Porciunkulės atlaiduose meldžiamasi už taiką Šventojoje Žemėje

Penktadienį Asyžiuje prasidėjusiuose tradiciniuose Porciunkulės atlaiduose šiemet ypatingai meldžiamasi už Šventąją Žemę, nes pranciškonus per beveik visą jų istoriją su Šventąją Žeme sieja ypatingas dvasinis ryšys ir ypatinga atsakomybė už Šventosios Žemės krikščionių  ...»


Patriarchas Twalas: Jei Gaza bus izoliuota, daugės viltį praradusių žmonių

Jeruzalės lotynų patriarchas Fouad Twal, Tautų evangelizavimo kongregacijos žinių agentūrai „Fides“ komentuodamas žinią apie Izraelio kariuomenės skelbiamas naujas humanitarines paliaubas Gazos ruože, sakė, kad nors pats paliaubų skelbimo faktas yra pozityvus, tačiau  ...»


Gazos klebonas: kiti kariauja, o mes už tai sumokame

Argentinietis kun. Jorge Hernandez jau penkerius metus vadovauja vienintelei Gazos ruože katalikų Šventosios Šeimos parapijai. Jo bendruomenė nedidelė – tik 46 šeimos, tai yra tik apie pusantro šimto žmonių. Visų krikščionių skaičius Gazoje siekia  ...»


Indonezijos musulmonų lyderiai kratosi „Islamo valstybės Sirijoje ir Irake“

Sirijos ir Irako teritorijose įsteigę „kalifatą“, islamišką valstybę, ekstremistinės musulmonų sunitų organizacijos „Islamo valstybė Irake ir Sirijoje (ISIS)“ lyderiai anaiptol nesulaukia entuziastingo kitų islamo lyderių  ...»


Jokių naujienų apie Afganistane pagrobtą jėzuitą, humanitarinį darbuotoją

Praėjo jau du mėnesiai nuo t. Aleksio Prem Kumar, Jėzuitų pabėgėlių tarnybos (JRS) Afganistane direktoriaus pagrobimo. Jis buvo pagrobtas birželio 2 dieną ginkluotų vyrų, kai lankė vieną mokyklą netoli Herato miesto vakarų  ...»


JAV. Katalikiško pasaulio veikėjams įteiktos premijos už įsipareigojimą už gyvybę

Paskutinėmis liepos dienomis Bostono arkivyskupas kardinolas Sean O’Malley, JAV vyskupų konferencijos Komiteto už gyvybę direktorius, įteikė 2014 metų premijas už įsipareigojimą už  ...»


JAV ataskaita apie religijos laisvę pasaulyje

Liepos 28 dieną JAV valstybės sekretorius John Kerry, vienas iš aukščiausių šalies pareigūnų, pristatė „Ataskaitą apie religijos laisvę“ pasaulyje 2013 metais. Tai viena iš išsamiausių tokio tipo ataskaitų, aprėpianti kiekvieną pasaulio valstybę,  ...»


Albanijos Bažnyčia džiaugiasi, kad jau greit ją aplankys popiežius Pranciškus

Apie būsimą Šventojo Tėvo vienos dienos kelionę į Albaniją Vatikano radijui duotame interviu kalbėjo Tiranos arkivyskupas Rrok Mirdita. Jis visų pirma priminė, kad albanų katalikų bendruomenė yra nedidelė ir kaip tik dėl savo mažumo ji per visą savo istoriją su ypatinga meile akis buvo nukreipusi į  ...»


Šv. Ignacas Lojola, Jėzaus Draugijos įkūrėjas

Liepos 31 d. Bažnyčios liturginis kalendorius minėjo šv. Ignacą Lojolą, Jėzaus Draugijos steigėją ir pirmąjį vadovą. Kaip kasmet šia proga, Romoje gyvenantys jėzuitai koncelebravo Mišias prie šv. Ignaco relikvijų, Romos Švenčiausiojo Jėzaus vardo  ...»


Sirijoje bomba pataikė į armėnų katalikų bažnyčios teritoriją

Per apšaudymą bomba pataikė į Švenčiausiosios Trejybės armėnų katalikų bažnyčios teritoriją Alepo mieste, Sirijoje, praneša žinių agentūra „Fides“. Sprogimas nusinešė tris armėnų bendruomenės narių gyvybes: dviejų seserų ir vieno  ...»BENDROJI: Kad pabėgėliai, prievarta išvaryti iš savo namų, būtų svetingai priimami ir kad būtų ginamos jų teisės. EVANGELIZAVIMO: Kad Okeanijos krikščionys džiugiai skelbtų tikėjimą savo žemyno žmonėms.
 ...»


Kard. Baldisseri apie rudenį vyksiančio Sinodo naujoves

Artėja spalio mėnesį Vatikane vyksianti neeilinė Vyskupų Sinodo asamblėja, skirta šeimai. Šeimos temai bus skirta ir ateinančiais metais vysianti eilinė Sinodo asamblėja, tad šiemetinis Sinodo susirinkimas bus tarsi parengiamasis ir vyks kiek kitaip, ...»


Šventojo Tėvo kelionės į Albaniją programa

Ketvirtadienį Vatikane paskelbta trumpos popiežiaus Pranciškaus kelionės į Albaniją programa. Šventasis Tėvas į Albaniją keliaus sekmadienį, rugsėjo 22-ąją. Kelionė truks tik vieną dieną ir apsiribos tik šalies sostine ...»


Popiežius dalyvavo kardinolo Francesco Marchisano laidotuvėse (+video)

Trečiadienio rytą Šv. Petro bazilikoje buvo aukojamos kardinolo Francesco Marchisano laidotuvių Mišios. Joms vadovavo Kardinolų kolegijos dekanas Angelo Sodano; koncelebravo kiti Romoje gyvenantys kardinolai. Dalyvavo ir popiežius Pranciškus, kuris po Mišių vadovavo ...»


Šventasis Sostas ir karai Artimuosiuose Rytuose. Arkiv. Mamberti interviu Vatikano radijui

Popiežiaus Valstybės sekretoriatas pasiuntė prie Šventojo Sosto akredituotoms ambasadoms verbalinę notą, kurioje primenami pastarųjų savaičių popiežiaus Pranciškaus pasisakymai apie padėtį Artimuosiuos Rytuose, raginimai atkurti taiką, gerbti tenykščių krikščionių teises, o taip pat viso pasaulio tikintiesiems ...»


Sausį Šventasis Tėvas keliaus į Šri Lanką ir Filipinus

Šventojo Sosto spaudos salė antradienio vidudienį paskelbtu oficialiu pranešimu patvirtino, jog ateinančių metų pradžioje popiežius Pranciškus aplankys Šri Lanką ir Filipinus. „Priimdamas civilinės valdžios ir vyskupų kvietimus, Šventasis Tėvas Pranciškus ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Pranciškus: Gavėnia - proga pakeisti kryptį
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
›  Pranciškus: Ar mes gerai suprantame kas yra Eucharistija?
›  Pranciškus: Svarbu sekmadieniais dalyvauti Mišiose
›  Pranciškus: Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Melskimės, kad išnyktų skandalingas susiskaldymas
›  Pranciškus: Niekas neišsigelbsti pats vienas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Šiaulių vyskupijos kurija praneša, kad trečiadienį, liepos 30 d., po staigios ir sunkios ligos mirė kun. altarista Pranciškus ...»


Pivašiūnai ir Krekenava – tai pagrindinės Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų šventovės. Jose kasmet vyksta svarbiausi visos Lietuvos mastu Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Žolinės, ...»


Šeštadienį ir sekmadienį Kryžių kalne vyko tradiciniai atlaidai, kurie šiemet sutapo ir su Pasaulio jaunimo dienų kryžiaus buvimu Šiaulių ...»


Vyskupo Jono Kaunecko paraginimą, išsakytą per mons. Alfonso Svarinsko laidotuves, savo vyskupijos tikintiesiems atvirame laiške – kreipimesi išsakė Šiaulių vyskupijos ganytojas. Priminęs neblaivių vairuotojų siaubingai skaudų ir neatsakingą elgesį ...»


Liepos 27 d., Dalia Žemaitytė RealAudioMP3

Šią savaitę Lietuvos žiniasklaida pradėjo pagerbdama pirmadienį į paskutinę kelionę išlydėto monsinjoro Alfonso ...»

Šventadienio homilija 

Jėzus bylojo minioms: „Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą. Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising