Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežius Pranciškus: Tikėjimas kilnoja abejingumo kalnus (+video)

Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su septyniais su puse tūkstančio Popiežiaus Jono XXIII bendruomenės narių. Ši organizacija, įkurta Italijoje prieš daugiau kaip keturis dešimtmečius ir šiandien išplitusi į kelias dešimtis šalių, globoja neįgalius vaikus ir paauglius, taip pat rūpinasi į narkomanijos, nusikalstamumo pinkles pakliuvusiais paaugliais, padeda jiems pradėti visavertį savarankišką gyvenimą.

Popiežius dėkojo šio judėjimo savanoriams už neparastai vertingą artimo meilės tarnystę ir liudijimą. Žmonės išvaduojami iš vergystės, į kurią buvo juos įstūmęs jų pačių silpnumas ir kitų egoizmas. Konkrečios žmonių patirtys, su kuriomis jūs susiduriate, įvairios dvasinio ir moralinio skurdo formos, slegiančios dabartinį pasaulį, byloja apie pačią skaudžiausią skurdo formą ir kitų  ...»Popiežius priėmė tris naujus ambasadorius

Šeštadienio rytą trijose atskirose audiencijose popiežius Pranciškus priėmė naujus Olandijos, San Marino ir Argentinos ambasadorius prie Šventojo Sosto, kurie įteikdami savo skiriamuosius raštus oficialiai pradėjo savo  ...»


Popiežius padėkojo už Kalėdų eglę ir prakartėlę (+video)

Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su vietinės valdžios ir vietinių bažnytinių bendruomeninių delegacijom iš pietų Italijos Kalabrijos regiono Katancaro ir iš Veronos, šiaurinėje Italijoje. Iš Kalabrijos atvežta Kalėdų eglė,  ...»


Popiežius italams sportininkams: Būkite tikėjimo atletai (+video)

Popiežius Pranciškus penktadienį Šv. Petro bazilikoje susitiko su penkiais tūkstančiais italų sportininkų, taip pat sportininkų su negalia, ir su Italijos nacionalinio olimpinio komiteto vadovais. Sveikindamas Italijos sporto žmones šiemet sukankančių Olimpinio komiteto šimtųjų metinių  ...»


Popiežius: Prašykime atleidimo už vienų kitiems padarytas skriaudas (+video)

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Vokietijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios delegaciją. Šia proga popiežius trumpai apžvelgė katalikų ir liuteronų dvišalio ekumeninio dialogo būklę, pakartojo, jog Katalikų Bažnyčia pasiryžusi prisidėti prie jau po kelerių metų minėsimų  ...»


Popiežius vaikams: Su Jėzumi viskas įmanoma

Penkiasdešimt vaikų, atstovaujančių visiems Italijos Katalikų akcijos vaikams, ketvirtadienio rytą susitiko su Šventuoju Tėvu ir palinkėjo jam džiugių Kalėdų. Dėkodamas už sveikinimus, popiežius ragino vaikus dažnai malda bendrauti su Jėzumi, su juo kalbėtis, nes jis yra geriausias mūsų draugas, kuris niekada  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Kubos ir JAV santykių kontekste: popiežius Bergoglio užbaigė tai, ką pradėjo popiežius Wojtyla

„Popiežius Kubos ir JAV suartėjimo širdyje“, „Kaip popiežius padėjo ištirpdyti JAV ir Kubos ledus“, savo antraštėse skelbia prancūzų dienraštis „le Monde“ ir Didžiosios Britanijos dienraštis „Financial Times“, abu turintys iš tiesų didelį prestižą. Panašias antraštes atrasime ir daugelyje kitų dienraščių bei interneto portalų po gruodžio 17 dienos, kai Kubos ir JAV prezidentai tuo pat metu  ...»


Pranciškonų ordinas pateko į finansines bėdas

Mažesniųjų brolių ordino, pranciškonų, vyresnysis Michael Perry OFM gruodžio 17 dieną paskelbė laišką, kuriuo kreipiasi į „visus ordino brolius“ ir kuris paskelbtas ordino interneto portale. Jame pranešama apie tai, kad ordinas ir ordino generalinė kurija pateko į iš tiesų labai sunkią finansinę situaciją,  ...»


Istorinis JAV ir Kubos santykių atkūrimas. Prezidentai B. Obama ir R. Castro padėkojo popiežiui Pranciškui

Laba diena. Šiandien Jungtinės Amerikos Valstijos keičia savo santykius su Kubos tauta. Reikšmingiausiame mūsų politikos pokytyje per daugiau nei penkiasdešimt metų mes nutrauksime pasenusią laikyseną, kuri, per dešimtmečius, nesugebėjo palaikyti mūsų interesų, ir vietoj to normalizuosime santykius tarp dviejų šalių,  ...»


Jeruzalės patriarcho Kalėdų žinia: geriausias laikas ir blogiausias laikas

Gruodžio 18 dieną Jeruzalės lotynų apeigų patriarchas Fouad Twal inauguravo Katalikų medijų centrą ir ta pačia proga surengė tradicinį susitikimą su žurnalistais, kuriems perskaitė praėjusius metus apžvelgiančią  ...»


Solidarumo Kalėdos su Irako krikščionimis

Pasninkas, malda ir atgaila tris paskutines iki Kalėdų likusias dienas, kvietimas atsisakyti muzikos ir šokių per šventes. Tokių atgailos formų ragina imtis Babilonijos chaldėjų patriarchas vyskupas Louis Raphaël I Sako meldžiant, kad baigtųsi smurtas Mosule ir Ninevės  ...»


Kard. Turkson vizitas Siera Leonėje ir Liberijoje: solidarumas kovojant su Ebola

Kardinolas Peteris Turksonas, Popiežiškosios Teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas, lankosi Siera Leonėje ir Liberijoje. Šios šalys, kartu su Gvinėja, labiausiai nukentėjo nuo Ebolos viruso. Gruodžio 16-18 dienomis vykstančio vizito tikslas – nešti solidarumo ir vilties žinią Bažnyčiai, sveikatos apsaugos darbuotojams ir tautai,  ...»


Ataskaita po moterų vienuolijų JAV vizitacijos

Antradienį Šventojo Sosto spaudos salėje buvo pristatyta ataskaita užbaigus Jungtinėse Amerikos Valstijose veikiančių moterų vienuolinių kongregacijų apaštališkąją vizitaciją, kurios prireikė dėl kai kurių doktrinos ir bažnytinės disciplinos  ...»


Kardinolas Gracias po išpuolio Pakistane: ši nelaimė yra visų nelaimė

Mano siela yra perverta didelio skausmo dėl pasibaisėtinų nekaltų vaikų žudynių Pešavaro mokykloje. Jaunų, brangių gyvybių praradimas kaimyniniame Pakistane yra skausmingas ir mano šaliai, Indijai, - katalikiškai žinių agentūrai „Asianews“ sakė Mumbajaus arkivyskupas kardinolas Osvaldas Gracias,  ...»


Sidnėjaus arkivyskupas po teroro akto: ar įmanomas Kalėdų džiaugsmas?

Trijų žmonių, dviejų įkaitų ir paties teroristo, mirtimis baigėsi įkaitų drama Australijoje, Sidnėjuje, pačiame miesto centre, greta svarbių valstybės institucijų. Iraniečių kilmės Man Haron Monis. Australijoje gyvenęs nuo 1996 metų kaip politinis pabėgėlis, ISIS teroristinės islamistinės organizacijos gerbėjas, įkaitais vienoje kavos ir šokolado parduotuvėje buvo paėmęs 17 asmenų.  ...»


Romoje vyko Europos jaunimo sielovados suvažiavimas. Pokalbis su jame dalyvavusiais Lietuvos atstovais.

Baigėsi gruodžio 11-13 dienomis Romos Popiežiškojoje „Maria Mater Ecclesiae“ kolegijoje vykęs ketvirtasis Europos jaunimo sielovados suvažiavimas, kuriame dabartinė jaunimo sielovados Europoje situacija ir ateitis nagrinėta iš popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo Evangelii gaudium perspektyvos. Popiežiškosios pasauliečių tarybos inicijuotame renginyje, kurio tema „Jauna Bažnyčia,  ...»VISUOTINĖ: Kad Išganytojo gimimas atneštų taiką ir viltį visiems geros valios žmonėms. EVANGELIZAVIMO: Kad tėvai būtų tikri evangelizuotojai, perduotų vaikams brangią tikėjimo dovaną.
 ...»


Paskirtas naujas Šventosios Romos Bažnyčios kamerlingas

Popiežius Pranciškus naujuoju Šventosios Romos Bažnyčios kamerlingu paskyrė Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos primininką kardinolą Jeaną – Louis ...»


T. R. Cantalamessa trečiasis Advento pamokslas: taika ir ramybė širdyse

Trečiajame Advento pamoksle t. Raniero Cantalamessa OFM Cap, Popiežiaus namų pamokslininkas, klausantis popiežiui Pranciškui ir Romos Kurijai, kalbėjo ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Bažnyčia tebūnie vaisinga Motina (+video)

Penktadienio Mišių skaitiniai kalba apie dvi bevaises moteris, kurios Dievo dėka tampa vaisingomis ir pagimdo svarbius išganymo istorijos ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Dievas kuria istoriją kartu su mumis (+video)

Dievas norėjo mus išgelbėti istorijoje, - sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Mūsų išganymas tai ne sterilus, laboratorinis, bet įvykęs ...»


Popiežiaus vadovaujamų kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka

Iki Kalėdų – jau tik keletas dienų. Popiežiaus ceremonmeistris mons. Guido Marini paskelbė kalėdiniu laikotarpiu Šventojo Tėvo vadovausimų liturginių ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Popiežiaus katechezė: Visuotinis pašaukimas į šventumą
›  Pranciškaus katechezė: Kokie turi būti Bažnyčios ganytojai?
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie hierarchiją Bažnyčioje
›  Popiežiaus katechezė: Regimoji ir dvasinė Bažnyčia
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčia – Kristaus kūnas
›  Praniškaus katechezė: Kas laukia Dievo tautos?
›  Pranciškaus katechezė apie Bažnyčią: Krikščionių vienybė
›  Pranciškus: Ką reiškia „visuotinė“ ir „apaštalinė“ Bažnyčia?
›  Pranciškus: Charizmų įvairovė ir vienybė Bažnyčioje
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo
›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Gruodžio 17 d. kurijoje vyko paskutinė šiais metais arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija. Joje gausiai dalyvavę dvasininkai kartu su arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi bei vyskupu augziliaru Kęstučiu Kėvalu po bendros Valandų ...»


Šį antradienį, gruodžio 16 d., Romoje gyvenančiam buvusiam Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos vicerektoriui prel. Kazimierui Dobrovolskiui sukako 103 ...»


Švenčiausioji Nekaltai Pradėtoji Mergelė Marija yra Šiaulių vyskupijos globėją. Švęsti Jos iškilmių į Šiaulių katedrą gruodžio 8 d. susirinko visi Šiaulių vyskupijos kunigai. ...»


Panevėžio Kurijoje gruodžio 10 d. vyko vyskupijos kunigų susitikimas. Savo įspūdžiais iš Vatikane vykusio Šeimų Sinodo „Iššūkiai šeimai evangelizacijos kontekste“ dalinosi Vilniaus Šeimos centro direktorius Algis ...»


Gruodžio 20 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising