Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Pranciškus FAO: Pripažinkime badaujančių orumą ir mūsų pareigas (+video)

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus apsilankė Maisto ir Žemės ūkio Organizacijos (FAO), vienos iš JTO agentūrų, būstinėje, kuri yra Romoje. Šis vizitas nebuvo ilgas, jis truko apie pusantros valandos. Vizito metu Šventasis Tėvas kreipėsi II Tarptautinės konferencijos apie mitybą dalyvius, pasveikino FAO ir taip pat Pasaulinės sveikatos organizacijos vadovus.

Savo kalboje Pranciškus pabrėžė keletą temų, problemų, aspektų, apie kuriuos jau yra kalbėjęs daug kartų nuo savo pontifikato pradžios.

Pirmiausia apie tai, kad nors priklausome vienai žmonių šeimai, santykiai tarp tautų yra griaunami abipusių įtarinėjimų, kurie kartais virsta agresijos formomis, karinėmis ir ekonominėmis, užminuoja draugystę, galutinai atmeta tuos, kurie jau ir taip atmesti. Tai ypaš gerai žino tas, kuriam trūksta  ...»


VATICAN AGENDA

NOV
21
Fri
h: 07:00
NOV
23
Sun
h: 10:20
NOV
24
Mon
h: 07:00
 

VATICAN PLAYER

 
LIETUVIŲ mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Popiežiaus katechezė: Visuotinis pašaukimas į šventumą

Vienas svarbiausių dalykų, kuriuos mums padovanojo Vatikano II Susirinkimas, buvo Bažnyčios kaip bendruomenės vizijos sugrąžinimas, o tuo pačiu ir naujas požiūris į Bažnyčios valdymą ir hierarchiją. Tai mums padeda geriau suprasti, jog visi krikščionys, visi pakrikštytieji, yra Viešpaties apdovanoti vienodu orumu  ...»


Popiežius priėmė Senegalo prezidentą

Antradienio rytą su Šventuoju Tėvu Vatikane susitiko Senegalo prezidentas Macky Sall. Kalbant apie gerai besiklostančius dvišalius Šventojo Sosto ir Senegalo santykius, buvo pabrėžtas svarbus indėlis, kuriuo Katalikų Bažnyčia prisideda prie šalies gyventojų gerovės kūrimo švietimo ir sveikatos apsaugos srityse, o taip pat skatindama susitaikinimą ir stiprindama taiką. Kalbėta taip pat apie  ...»


Popiežius Pranciškus: nepasiduokime šeimos ideologinio apibūdinimo spąstams

Pirmadienį popiežius Pranciškus priėmė, pasveikino ir palinkėjo gerų darbų tarptautinei ir tarpreliginei konferencijai apie „vyro ir moters papildomumą“, kurios darbuose aktyviai dalyvauja keturios Šventojo Sosto dikasterijos, ypač Tikėjimo mokymo  ...»


Sekmadienio vidudienio malda. Nelaikykite malonės užrakintos seife (+video)

„Jėzus neprašo mūsų laikyti malonės seife... Jis nori, kad mes naudotume ją kitų labui“. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienį į Viešpaties Angelo maldą susirinkusiems piligrimams. Popiežiaus apmąstymų ašis buvo sekmadienio Evangelijoje minėtas Jėzaus palyginimas apie  ...»


Zambijos vyskupų vizitas „ad Limina“

Taip pat pirmadienį popiežių aplankė Zambijos vyskupų konferencijos nariai, iš viso vienuolika vyskupų. Šventasis Tėvas „ad Limina“ proga jį aplankiusius vyskupus paragino ypač rūpintis tikinčiųjų šeimos tvirtumu, nes kai kėsinamasi į šeimą, tada ir tikėjimo gyvenimas  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Vatikane vyksta kongresas apie migraciją ir migrantus

Nuo lapkričio 17 iki 21 dienos Romoje vyksta VII pasaulinis Migrantų sielovados kongresas, kurį rengia Popiežiškoji migrantų ir keliaujančiųjų sielovados taryba, bendradarbiaujant Popiežiškajam Urbono  ...»


Paroda apie šv. Pranciškų JTO būstinėje ir JAV

Lapkričio 13 ir lapkričio 17 dienomis dviejuose atskiruose renginiuose buvo pristatyta paroda apie šventąjį Pranciškų Asyžietį, kuri lapkričio 17 – 28 dienomis bus eksponuojama Jungtinių Tautų Organizacijos būstinėje Niujorke  ...»


Slovakijos ganytojai: Aksominės revoliucijos paveldas – gyventi oriai

Praėjus dvidešimt penkeriems metams nuo Aksominės revoliucijos Čekoslovakijoje, katalikų ganytojai pakvietė prisiminti komunistinės santvarkos persekiotus ir kalintus tikinčiuosius. Slovakijos katalikų vyskupai jubiliejui skirtame laiške paragino visus  ...»


Japonijos ir Korėjos katalikų ganytojai: Evangelija kaip priešnuodis nacionalizmui

Baigėsi kasmetinis japonų ir korėjiečių vyskupų susitikimas. Tai buvo proga abiejų šalių ganytojams patvirtinti įsipareigojimą ugdyti susitaikymo dvasią regione. Ganytojai patikino norį padėti įveikti iki galo neatslūgusią nacionalistinę įtampą Azijos šiaurės rytuose. Japonijos ir Pietų Korėjos ganytojai pakartojo,  ...»


Pristatyta Vatikane vyksianti konferencija apie autizmą

Antradienį, lapkričio 18 dieną, Vatikane buvo pristatyta netrukus, lapkričio 20-22 dienomis vyksianti tarptautinė konferencija apie autizmo sutrikimus, kurią rengia Popiežiškoji sveikatos sielovados taryba. Autizmas pasireiškia, viena vertus, santykių ir bendravimo deficitu, antra vertus, dažnai artimųjų  ...»


Sinagogos užpuolimas Jeruzalėje. Patriarcho užuojauta žuvusiųjų artimiesiems

Užuojautą sinagogos užpuolimo aukų artimiesiems pareiškė Jeruzalės katalikų Bažnyčios vadovas. Mes, katalikai, savo bažnyčiose ir vienuolynuose dar karščiau melsime Viešpatį, kad jis padėtų mūsų lyderiams žengti teisingus žingsnius vardan visų mūsų taikos ir saugumo, pareiškė Fouad Twal, Jeruzalės lotynų Patriarchas. Pareiškime patriarchas patikino, kad katalikų bendruomenė melsis už sinagogos  ...»


Asyžiuje vyko Pasauliečių pranciškonų ordino XIV Generalinė kapitula

Lapkričio 1–9 dienomis Asyžiuje vyko Pasauliečių pranciškonų ordino XIV Generalinė kapitula (VI Generalinė rinkimų kapitula). Tarp 170 delegatų kapituloje dalyvavo 70 oficialiai patvirtintų nacionalinių brolijų ir 46 besikuriančių nacionalinių brolijų atstovai. Lietuvai Generalinėje kapituloje atstovavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė  ...»


Teologinės komisijos narė: esu naujojo feminizmo atstovė

Jungtinių Valstijų jėzuitų žurnalas „America“ paskelbė pokalbį su seserim Prudence Allen, Almos gailestingumo seserų kongregacijos nare. Visai neseniai ją popiežius Pranciškus paskyrė Tarptautinės teologinės komisijos nare.  ...»


Meksikoje atpažinti ir pagrobto kunigo palaikai, Sudane nužudyta pirmoji moteris merė, aktyvi krikščionė

Lapkričio 14 dieną pranešta, kad Meksikoje, Guerrero valstijoje, spalio 30 dieną policiją anonimiškai informavus apie bendrą masinį kapą su trylikos asmenų palaikais, atlikti tyrimai parodė, kad tarp jų yra ir kunigo iš Ugandos, priklausiusio Komboniečių misionierių  ...»


Artėja pranciškonų kankinių, nužudytų Peru maoistų, beatifikacija

Vyskupas Luis Bambaren Gastelumendi, Chimbote vyskupijos Peru ganytojas emeritas, lapkričio pradžioje pranešė gavęs žinią iš Vatikano, jog kankinių pranciškonų, misionierių iš Lenkijos, byla stipriai pasistūmėjo pirmyn ir jau galima ruoštis jų beatifikacijai netolimoje  ...»BENDROJI: Kad vieniši žmonės jaustų Dievo ir brolių artumą. EVANGELIZAVIMO: Kad seminaristai, vienuoliai ir vienuolės turėtų išmintingus ir gerai pasirengusius ugdytojus.
 ...»


Marija – beribio Dievo grožio ikona

Visi pastarojo šimtmečio popiežiai pasižymėjo ypatingu pamaldumu į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Jonas Paulius II net buvo įrašęs Marijos vardo pirmąją raidę į savo herbo skydą. Popiežius Pranciškus trečiadienį per bendrąją audienciją priminė, jog yra daug labai paprastų kelių į šventumą ...»


Vatikano II Susirinkimo dekretui apie ekumenizmą - 50 metų

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį po pietų susitiko su Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos nariais, dalyvaujančiais lapkričio 18-21 dienomis vystančioje Tarybos plenarinėje sesijoje, skirtoje Vatikano II Susirinkimo dekreto apie ekumenizmą „Unitatis redintegratio“ ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Viešpats beldžiasi į uždarytas širdis ir verkia (+video)

Jėzus verkia, nes Jeruzalė neatpažino to, kuris atnešė jai ramybę, sakoma ketvirtadienio Mišių Evangelijoje. Viešpats verkia, nes Šventasis miestas uždarė savo vartus, išrinktosios tautos ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Atsivertimas ne tik širdyje, bet ir piniginėje (+video)

Atsivertimas tai malonė, tai „Dievo apsilankymas“. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo antradienio ryto Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos skaitinį iš Apreiškimo Jonui knygos ir Evangeliją, pasakojančią apie Jėzaus susitikimą su muitininku ...»


Arkivyskupas Chaput. Šventojo Tėvo dalyvavimas visus įelektrins

Pirmadienį konferencijoje apie vyro ir moters papildomumą ir apie šeimą Pranciškui pranešus apie ketinimą vykti į VIII Pasaulinį šeimos ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškaus katechezė: Kokie turi būti Bažnyčios ganytojai?
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie hierarchiją Bažnyčioje
›  Popiežiaus katechezė: Regimoji ir dvasinė Bažnyčia
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčia – Kristaus kūnas
›  Praniškaus katechezė: Kas laukia Dievo tautos?
›  Pranciškaus katechezė apie Bažnyčią: Krikščionių vienybė
›  Pranciškus: Ką reiškia „visuotinė“ ir „apaštalinė“ Bažnyčia?
›  Pranciškus: Charizmų įvairovė ir vienybė Bažnyčioje
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo
›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Lapkričio 19 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija. Joje dvasininkams itin profesionaliu žvilgsniu pristatyti teisiniai Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimo ...»


Lapkričio 18 d., Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko tradicinis kasmėnesinis vyskupijos kunigų ...»


2014 m. lapkričio 18 dieną Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Tą dieną buvo minimas skaudus įvykis ...»


Panevėžio vyskupijos Šeimos centras informuoja, kad lapkričio 22 d. Panevėžyje vyks šventinis Šeimos metų renginys ...»


Prieš kelias dienas įvykusiame Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ paramos koncerte „Degu kaip žvakė“ ne tik spindėjo ryškios klasikinės muzikos ...»


Apie visą savaitę Vilniuje vykusius Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidus ir apie juos užbaigiančią gailestingumo Motino šventę ...»


Lapkričio 15 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising