Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių (+video)

Trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vykusioje bendrojoje popiežiaus Pranciškaus audiencijoje dalyvavo apie 12 tūkst. maldininkų. Šventasis Tėvas jiems kalbėjo apie Bažnyčios vienybę ir šventumą. Tai buvo ketvirtoji dalis katechezių apie Bažnyčią ciklo, pradėto dar prieš vasarą, birželio mėnesį.

Kiekvieną kartą kai atnaujiname savo tikėjimo išpažinimą kalbėdami „Credo“, mes sakome, kad Bažnyčia yra „viena“ ir „šventa“, - pradėjo katechezę popiežius Pranciškus. Bažnyčia viena, nes ji kilusi iš Triasmenio Dievo vienybės ir tobulos bendrystės slėpinio. Bažnyčia yra šventa, nes ją įkūrė Jėzus Kristus, jos gyvybę palaiko Šventoji Dvasia, pripildydama ją meilės ir išganymo. Bažnyčia yra šventa, tačiau jos nariai esame mes, nusidėjėliai, kurie kiekvieną dieną jaučiame savo silpnumą ir skurdą. Tad  ...»


VATICAN AGENDA

AUG
27
Wed
h: 10:15
AUG
31
Sun
h: 12:00
SEP
1
Mon
h: 07:00
 

VATICAN PLAYER

 
LIETUVIŲ mp3 icona podcast
 

MOBILE & TABLET

link to android app link to apple app wphone-icon
 

Popiežius Pranciškus pagerbs Pirmojo pasaulinio karo aukas

Šventasis Tėvas Pranciškus Pirmojo pasaulinio karo pradžios šimtųjų metinių proga lankysis paminklinėse Redipulja karo kapinėse Goricijos provincijoje, šiaurės Italijoje. Popiežiaus kelionė į Redipulją rugsėjo 13 d. bus trumpa,  ...»


Pranciškus: Mūsų santykį su Jėzumi "stato" Bažnyčia (+video)

Sekmadienio Vidudienio susitikime popiežius Pranciškus kalbėjo apie Mišių Evangelijoje skaitytą žinomą ir labai svarbų Mato Evangelijos pasakojimą apie tai, kaip Simonas dvylikos apaštalų vardu išpažino savo tikėjimą į Jėzų, kaip į Kristų, gyvąjį Dievo  ...»


Popiežius paragino melstis už Ukrainą, mininčią Nepriklausomybės šventę (+video)

Sekmadienį, po Viešpaties Angelo maldos, popiežius pakvietė melstis už Ukrainą ir jos žmones, kurie mini nacionalinę  ...»


Popiežiaus užuojauta Irake nužudyto JAV žurnalisto tėvams

Popiežius Pranciškus telefonu pareiškė užuojautą Islamo valstybės kovotojų Irake barbariškai nukirsdinto JAV žurnalisto Jameso Foley tėvams. Apie Šventojo Tėvo skambutį ketvirtadienį papasakojo JAV jėzuitas t. James  ...»


Ar Popiežius keliaus į Ispaniją 2015?

Po Šventojo Tėvo kelionės į Korėją, artimiausia jau patvirtinta kelionė už Italijos ribų įvyks jau po mėnesio. Rugsėjo 21-ąją, tik vieną dieną, popiežius Pranciškus lankysis Albanijos sostinėje Tiranoje. Po to, ateinančių metų sausį Popiežius  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Kard. A. M. Vegliò: Reikia daugiau jautrumo žmonių likimui

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą priėmė Popiežiškosios migrantų ir keliaujančiųjų sielovados tarybos pirmininką kard. Antonio Maria Vegliò. Pokalbyje daugiausia dėmesio skirta Irako krikščionių  ...»


Rytų Bažnyčių patriarchai kreipėsi į Vakarų valstybes

Rugpjūčio 27 d. Libano maronitų patriarchate Bkerke, šalia Beiruto, dar kartą buvo susitikę Rytų Bažnyčių patriarchai. I jų susitikimą buvo taip pat pakviesti Beirute reziduojantys Vakarų šalių  ...»


Kardinolo Szoka laidotuvės

Antradienį Detroite, Jungtinėse Amerikos Valstijose, vyko kardinolo Edmundo Kazimiero Szokos laidotuvės. Detroito arkivyskupas emeritas, keliolika metų taip pat ėjęs atsakingas pareigas Vatikane, mirė rugpjūčio 20  ...»


Romoje vyksiančiose tarpreliginėse futbolo varžybose už taiką – pasaulinio lygio žaidėjai

Rugsėjo 1 d. vakare Romos Olimpiniame stadione vyks pirmosios tarpreliginės futbolo rungtynės už taiką. Pasaulinio lygio futbolininkai ir treneriai padės įgyvendinti šią popiežiaus Pranciškaus įkvėptą idėją, kuri turi ypatingą simbolinę  ...»


Didysis Arkivyskupas Ševčiukas prašo melstis už Ukrainos taiką

Popiežius Pranciškus sekmadienį kvietė visą Bažnyčią melstis už mylimą Ukrainos šalį, jos sūnus ir dukras, jų taikos ir ramybės troškimą, kurį užtemdė besitęsianti įtampa ir konfliktas, sukeldami civilių gyventojų kančias. Po Šventojo Tėvo paraginimo, kurį jis išsakė sekmadienio vidudienio susitikime su maldininkais Romoje, Vatikano radijas pakalbino Kijevo ir Haličo Didįjį arkivyskupą apie  ...»


Australijos katalikai sekmadienį melsis už persekiojamus Irako krikščionis

Australijos vyskupai pareiškė solidarumą su šiaurės Irake persekiojamais krikščionimis. Kelia pasibaisėjimą, jog dešimtys tūkstančių krikščionių buvo priversti skubiai pasitraukti iš savo namų Mosule, Karakoše ir iš kitų regiono vietovių. Ganytojai taip pat reiškė susirūpinimą, jog Irako vyriausybė nesugeba apginti savo piliečių nuo islamistų užpuolimų. Australijos vyskupų konferencija pareiškime,  ...»


Italijos Alpėse inauguruota šv. Jono Pauliaus II šventovė

Šv. popiežiui Jonui Pauliui II šiaurės Italijos Alpėse dedikuota nauja šventovė po atviru dangumi. Šventovę Lorenzago di Cadore vietovėje sekmadienį inauguravo Vatikano valstybės sekretorius, kardinolas Pietro Parolin. Kardinolas šventės dalyviams priminė lenko popiežiaus meilę gamtai ir gebėjimą ypatingu būdu skleisti krikščionišką džiaugsmą.

Pasak kardinolo Parolin, Jono Pauliaus II mokymas itin  ...»Nigerijoje iškilmingai minimas augustinų ordino įsikūrimo šalyje 75-metis

Šiais metais augustinų ordinas iškilmingai pažymi veiklos Nigerijoje septyniasdešimtpenkmetį rugpjūčio 28 dieną, kai Bažnyčios liturgija mini Hipono vyskupą. Džose vyks iškilminga Eucharistija, kuriai vadovaus arkivyskupas Ignatius Ayau Kaigama, Nigerijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Mišiose, kurios vyks po naujos vidurinės mokyklos, Šv. Monikos akademijos, inauguravimo, dalyvaus augustinų  ...»


Vokietijos vyskupai: Būtina sustabdyti terorą Irake

Vokietijos vyskupų konferencijos nuolatinė taryba paskelbė pareiškimą, kuriuo reikalaujama sustabdyti smurtą Irake ir sudaryti galimybes visiems brutaliai išvarytiems sugrįžti į savo namus. Vokietijos vyskupai paskelbė  ...»


Bagdado arkivyskupas meldėsi Čenstakavoje

Pagrindinėje Lenkijos katalikų šventovėje Čenstakavoje antradienį kartu su Lenkijos vyskupais Mišias koncelebravo Bagdado lotynų apeigų katalikų arkivyskupas Jean Benjamin Sleiman. Pagrindinę atlaidų Čenstakavos šventovėje dieną  ...»BENDROJI: Kad psichikos ligomis sergantys žmonės būtų mylimi ir aprūpinti viskuo, ko reikia oriam gyvenimui. EVANGELIZAVIMO: Kad krikščionys, įkvėpti Dievo Žodžio, tarnautų vargstantiesiems ir kenčiantiesiems.
 ...»


Ispanijos Bažnyčios naujienos: paskirti nauji ganytojai Madride ir Valensijoje

Popiežius paskyrė Ispanijos vyskupų konferencijos vicepirmininką arkivyskupą Carlos Osoro Sierra naujuoju Madrido ganytoju. 69 metų arkivyskupas Osoro, šiuo metu Valensijos arkivyskupas, užims svarbiausią Ispanijos Bažnyčios sostą, ...»


Kubos Globėjos statula Vatikano soduose

Ketvirtadienio rytą buvo pašventinta vienoje Vatikano sodų alėjų pastatyta Kubos vyskupų padovanota Mergelės Marijos statula – nacionalinėje El Cobre Meilės Mergelės šventovėje esančios statulos kopija. Dalyvaujant Kubos Bažnyčios atstovams ir Vatikano ...»


Dar kartą apie eksnuncijų Wesolowskį

Šventojo Sosto spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ, atsakydamas į žurnalistų klausimus, patikslino koks dabar iš Šventojo Sosto diplomatinės tarnybos pašalinto buvusio nuncijaus ...»


Popiežius pasiuntė telegramą Metodistų ir valdiečių Bažnyčių sinodo dalyviams

Italijos Torė Peličės mieste, šalia Turino, rugpjūčio 24-29 dienomis vyksta Metodistų ir valdiečių bažnyčių sinodas. Ta proga Valstybės sekretorius Pietro Parolin pasiuntė sveikinimo telegramą popiežiaus Pranciškus vardu, perdavė sinodo dalyviams Romos vyskupo brolišką ...»


Popiežius emeritas Benediktas vadovavo „Ratzinger Schülerkreis“ susitikimo Mišioms

Popiežius emeritas Benediktas vadovavo „Ratzinger Schülerkreis“ susitikimo pabaigos Mišioms sekmadienį, Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje Vatikane. Metinis susitikimas nuo ketvirtadienio iki sekmadienio įvyko Mariapolio centre, Kastelgandolfe, ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Pranciškus: Gavėnia - proga pakeisti kryptį
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
›  Pranciškus: Ar mes gerai suprantame kas yra Eucharistija?
›  Pranciškus: Svarbu sekmadieniais dalyvauti Mišiose
›  Pranciškus: Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Melskimės, kad išnyktų skandalingas susiskaldymas
›  Pranciškus: Niekas neišsigelbsti pats vienas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Garsi ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų, Šiluvos šventovė ir šiemet tęs jau nuo XV a. vidurio piligrimų pamėgtąją Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų tradiciją. ...»


Tikintieji bursis maldai prie stebuklingo Marijos, Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos, atvaizdo Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ...»


Rugsėjo 8 dieną Vilniaus Šv. Juozapo parapija švenčia įsteigimo 15 metų jubiliejų. Tai progai atminti, parapijos bendruomenė rengia ...»


Rugpjūčio 13 dieną į Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo tarybos narius kreipėsi Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE). Ją pasirašė ganytojai iš visos Europos, atstovaujantys Bažnyčioms savo ...»


Rugpjūčio 23 d., Kastantas Lukėnas: RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“  ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising