Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežius priėmė nuo mirties išgelbėtą sudanietę krikščionę

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį priėmė iš Sudano į Romą atvykusią Meriam Yahia Ibrahim Ishag su šeima. Ši moteris Sudane buvo apkaltinta islamo išsižadėjimu ir nuteista mirties bausme. Jos atvejis sulaukė didelio tarptautinio atgarsio. Už ją meldėsi popiežius ir katalikai visame pasaulyje, jos išlaisvinimu rūpinosi keleto šalių diplomatinės tarnybos. Dabar, atgavusi laisvę, ir šį ketvirtadienį Italijos vyriausybės lėktuvu atskraidinta į Romą, Meriam Yahia Ibrahim Ishag tiesiai iš oro uosto atvyko į Vatikaną padėkoti popiežiui Pranciškus.

Susitikimas popiežiaus namuose truko apie pusę valandos. Kartu su mirties išvengusia ir laisvę atgavusia Meriam Yahia Ibrahim Ishag, dalyvavo jos vyras Daniel Wani ir jų du vaikai – pusantrų metų berniukas Martin ir prieš du mėnesius kalėjime gimusi  ...»Popiežius Pranciškus užjaučia Irake prievarta iš namų varomus krikščionis

Popiežius Pranciškus sekmadienį pokalbyje telefonu su Antiochijos sirų katalikų patriarchu Ignacijumi Youssefu III Younanu užtikrino, jog atidžiai ir susirūpinęs seka išvaromų Mosulo krikščionių  ...»


Popiežius Pranciškus: Melskimės už Irako krikščionis, už taiką Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje (+video)

Po vidudienio maldos popiežius Pranciškus dar kartą prašė melstis už Irako krikščionis ir už taiką Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje. „Man kelia susirūpinimą žinios apie krikščionių bendruomenes Mosule, Irake, ir kituose Artimųjų Rytų kraštuose,  ...»


Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Sekime Dievo kantrybe (+video)

Sekmadienio vidudienį, kreipdamasis į Viešpaties angelo maldos proga į Šv. Petro aikštę susirinkusius tūkstančius žmonių, popiežius Pranciškus komentavo Mišių Evangelijoje šią dieną girdėtą Kristaus palyginimą apie kviečius ir rauges  ...»


Popiežiaus žinia pasikėsinimo prieš Argentinos žydų bendruomenę dvidešimtųjų metinių proga

Šiomis dienomis Argentinoje buvo minimos pasikėsinimo į Argentinos žydų bendruomenės būstinę Buenos Airėse dvidešimtosios metinės. Sprogus iki šiol nenustatytų asmenų padėtas bombai 1994 m. žuvo 85  ...»


Šventasis Tėvas meldžiasi už žuvusius lėktuvo keleivius

Šventojo Sosto spaudos salė informuoja, kad „Šventąjį Tėvą Pranciškų sukrėtė žinia apie nelaimę, kuri ištiko Malaizijos avialinijų lėktuvą Ukrainos rytiniame regione, slegiamame didelės įtampos. Popiežius meldžiasi už žuvusius ir už jų artimuosius, vėl karštai kviesdamas konflikto dalyvius į taiką ir dialogą, kad būtų išvengta kitų nekaltų aukų.“ (Vatikano radijas)
  ...»Bažnyčia ir pasaulis 
Tautų Evangelizavimo kongregacija: Jėzus toliau įpareigoja eiti ir daryti jo mokiniais visų tautų žmones

Daugiau kaip 250 Afrikos ganytojų šiomis dienomis posėdžiauja Malavio sostinėje Lilongvėje. Jie susirinkę į regioninės Rytų Afrikos vyskupų konferencijų asociacijos plenarinę asamblėją, kuri tęsis dešimt dienų iki šio sekmadienio, liepos 27 dienos. Ganytojų iš Eritrėjos, Etiopijos, Kenijos, Sudano, Pietų Sudano, Tanzanijos, Ugandos ir Zambijos, taip pat iš Malavio, asamblėjos tema: „Naujoji  ...»


Indijoje žinomas Indijos saleziečių teologas

Sekmadienį Indijoje nelauktai mirė 83 metų kun. Sebastijonas Karotemprel, žinomas Indijos saleziečių teologas, buvęs Popiežiškosios teologijos komisijos narys. Jis prieš tris savaites pargriuvo ir nuo tada gydėsi vienoje Shillongo  ...»


Pasirengimai Pasauliniam šeimų susitikimui Filadelfijoje

Šv. Jonas Paulius II ir šv. Joana Beretta Molla paskelbti ateinančiais metais Filadelfijoje vyksiančio Pasaulinio šeimų susitikimo dangiškaisiais globėjais. Šv. Jonas Paulius II yra šių pasaulinių šeimų susitikimų tradicijos  ...»


Nepaprastas Bažnyčios gimimas Korėjoje

Apaštalas Paulius, juokauja prancūzų misionierius Renè Dupont, nuo 1969 iki 1990 metų Andongo vyskupijos pirmasis ganytojas, rašydamas Laiške romiečiams, „kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo?! Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo?! Kaip išgirs be skelbėjo?! O kas gi skelbs nesiųstas?“, numatė ne visas situacijas, kaip tai iliustruoja stebinanti ir nepaprasta Bažnyčios Korėjoje istorija.  ...»


Patriarchas Sabbah: Gazoje vyksta bergždžios žudynės

Tai kas vyksta Gazoje nėra karas, o žudynės, bergždžios žudynės, kurios nepadeda Izraeliui pažengti bent vieną žingsnį pirmyn į taiką ir saugumą. Kaip tik atvirkščiai, visos šios aukos pripildė izraeliečių ir palestiniečių širdis nauja neapykanta.  ...»


Prancūzijos religijų lyderiai: Ne Gazos konflikto išnaudojimui pasitelkiant religijas!

Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas ir Marselio arkivyskupas George Pontier pakvietė prancūzus katalikus sekmadienio, liepos 27 dienos, Mišių metu ypač melstis už taiką Šventojoje Žemėje ir konfliktų zonose visame  ...»


Ukrainos jaunimas meldėsi už taiką

Sekmadienį, liepos 20 d., buvo švenčiami atlaidai Zarvanicos Marijos šventoje, kuri yra viena pagrindinių Marijos šventovių visoje Ukrainoje ir tradicinių piligrimysčių tikslas. Šiemetiniai Zarvanicos Marijos atlaidai tapo ypatingu maldos už taiką  ...»


Irako musulmonų užuojauta krikščionims dėl jų išvijimo iš Mosulo

Irako sostinėje Bagdade sekmadienį grupė musulmonų vyrų ir moterų simbolišku aktu pasmerkė užpuolimus, kurias islamistinė grupuotė ISIS privertė krikščionis skubiai apleisti savo namus antrajame Irako mieste Mosule, krašto  ...»


Sirijoje raketa pataikė į pranciškonų vienuolyną. Nuostoliai dideli. Sužeistas vienas brolis.

Sekmadienį, liepos 20 d., Sirijoje iššauta raketa pataikė ir smarkiai nuniokojo pranciškonų vienuolyną Yacoubieh kaime, Sirijos šiaurės vakaruose, prie pat Turkijos sienos, praneša Šventosios Žemės Kustodijos  ...»


Islamistai privertė evakuoti vienuolius iš seniausio sirų katalikų vienuolyno

Pagal naujausias žinias, pasiekiančias Romą iš šiaurės Irako, apsiskelbusio islamistų kalifato kovotojai sekmadienį išvijo vienuolius iš vieno seniausių sirų katalikų vienuolynų, Mar Behnam, esančio prie pat Karakošo  ...»Paskelbtos popiežiaus maldos intencijos liepos mėnesiui. Pranciškus melsis už jas ir kviečia prie šio maldos apaštalavimo prisijungti kitus tikinčiuosius.

Bendroji maldos intencija yra skirta sportui: Tegul sportas visada būna broliškumo ir žmogiškumo augimo galimybė.

Kita maldos intencija už evangelizavimą: Tegu Šventoji Dvasia remia darbą pasauliečių, kurie skelbia Evangeliją neturtingiausiose ...»


Šventojo Sosto atstovas pasisakė JT Žmogaus teisių tarybos sesijos, skirtoje karui Gazoje

Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijos institucijose Ženevoje arkiv. Silvano Tomasi dalyvavo ir pasisakė liepos 23 d. Žmogaus teisių tarybos neeilinėje sesijoje, skirtoje padėčiai Gazos ...»


Dievo tarnas Jonas Paulius I – šventumo kelyje

„Positio“ (pozicija) termino paminėjimas šventųjų bylose Romoje paprastai reiškia, kad jau priartėjęs vienas iš svarbiausių bylos sprendimo etapų: ...»


Popiežiaus namų pamokslininkui 80 metų

Kapucinui t. Raniero Cantalamessa šį antradienį, liepos 22 d., sukako 80 metų. Popiežiaus namų pamokslininku jis buvo paskirtas prieš daugiau kaip tris dešimtmečius – 1980 m. Tradicinius Advento ir Gavėnios ...»


Popiežius pakviestas aplankyti Meksiką

Meksikos prezidentas Enrique Peña Nieto, prieš porą dienų susitikęs su Popiežiaus Valstybės sekretoriumi kard. Pietro Parolinu, paprašė perduoti kvietimą popiežiui Pranciškui atvykti į Meksiką. Prezidentas taip pat ir asmeniškai pakvietė Šventąjį Tėvą aplankyti Meksiką pats lankydamasis prieš kelias savaites ...»


Popiežius aplankys Italijos Kazertos miestą

Jau buvo skelbta, jog popiežius Pranciškus ketina aplankyti pietinės Italijos Kazertos mieste gyvenantį savo bičiulį iš Argentinos, evangelikų pastorių Giovanni Traettino. Dabar Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi patikslino, kad ta pačia proga, ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Pranciškus: Gavėnia - proga pakeisti kryptį
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
›  Pranciškus: Ar mes gerai suprantame kas yra Eucharistija?
›  Pranciškus: Svarbu sekmadieniais dalyvauti Mišiose
›  Pranciškus: Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Melskimės, kad išnyktų skandalingas susiskaldymas
›  Pranciškus: Niekas neišsigelbsti pats vienas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Vyskupo Jono Kaunecko paraginimą, išsakytą per mons. Alfonso Svarinsko laidotuves, savo vyskupijos tikintiesiems atvirame laiške – kreipimesi išsakė Šiaulių vyskupijos ganytojas. Priminęs neblaivių vairuotojų siaubingai skaudų ir neatsakingą elgesį ...»


Šiaulių vyskupijos kurija praneša, jog liepos 23 d. mirė kun. jubiliatas mons. Juozas ...»


Po Šv. Mišių Vilniaus katedroje, laidotuvių kortežas išvyko į Ukmergės kapines, kur jau laukė keletas tūkstančių ...»


Liepos 15-21 dienomis Nemunaityje, Alytaus rajone, jau dvyliktą kartą vyko Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro organizuojama stovykla, skirta Vilkaviškio vyskupijos ministrantams, ...»


Pasaulio jaunimo dienų kryžius ir Dievos Motino ikona tęsia kelionę per Lietuvos vyskupijas. Prieš pusantros savaitės kryžių iš Baltarusijos jaunimo perėmė Lietuvos ...»


Pirmadienio vidudienį Vilniaus katedroje aukotos liepos 17 d. mirusio monsinjoro Alfonso Svarinsko laidotuvių ...»


Liepos 15 d. sukako 100 metų nuo poeto, pranciškono, kunigo Leonardo Andriekaus gimimo. Šimtosios gimimo metinės sekmadienį, liepos 20 d., buvo minimos ...»


2014 metų liepos 17 dieną, eidamas 90-uosius metus, Vilniuje po sunkios ligos mirė monsinjoras Alfonsas ...»


Liepos 19 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Jėzus pateikė minioms palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant, atėjo jo ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising