Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežiaus užuojautą Irake nužudyto JAV žurnalisto tėvams

Popiežius Pranciškus telefonu pareiškė užuojautą Islamo valstybės kovotojų Irake barbariškai nukirsdinto JAV žurnalisto Jameso Foley tėvams. Apie Šventojo Tėvo skambutį ketvirtadienį papasakojo JAV jėzuitas t. James Martin. Pasak jo, popiežiaus paliudytas artumas sujaudino Ričmonde, Naujajame Hampšyre gyvenančius Foley sutuoktinius. 40 metų James, katalikas, buvęs jėzuitų „Marquette University“ Viskonsino valstijoje studentas, palaikė nuolatinius ryšius su savo tėvais, juos informuodavo apie savo veiklą karo zonoje Irake ir humanitarines misijas, kurias lydėdavo. James Foley buvo pamaldus tikintis, ypač brangino Rožinio maldą. Viename laiške jis papasakojo, kaip Rožinis jį išgelbėjo Libijoje, kur keletą mėnesių buvo kalinamas, kaip ir Sirijoje, kur sykį buvo pagrobtas.

Video pranešimai apie  ...»Bendroji audiencija. Popiežius kalbėjo apie savo kelionę į Korėją (+video)

Trečiadienio rytą susitikęs su keliais tūkstančiais maldininkų, dalyvavusių Pauliaus VI salėje Vatikane vykusioje bendrojoje audiencijoje, popiežius Pranciškus pasakojo apie ką tik pasibaigusią savo apaštališkąją kelionę į Korėją. Šventasis Tėvas visų pirma dėkojo  ...»


Popiežius Pranciškus: Būti misionieriumi – tai liudyti Jėzų savo gyvenimu (+video)

Popiežius Pranciškus trečiadienį Šv. Mortos namuose priėmė grupę katalikų pasauliečių misionierių, priklausančių „Nazareto draugijai“. Ši, dabar jau tarptautinė katalikų organizacija buvo įkurta  ...»


Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve: Nesakau „bombarduoti“, bet reikia sustabdyti agresorių (+video)

Pirmadienio pavakare, apie 18 val., Popiežius parskrido iš Seulo. Iš Romos Ciampino oro uosto grįždamas į Vatikaną, kaip po visų savo apaštališkųjų kelionių ir prieš jas, užsuko į Didžiąją Švč. Mergelės Marijos baziliką ir padėkojo Dievo  ...»


Popiežius aukojo Mišias už Korėjos susitaikinimą: Dievas gali užgydyti visas žaizdas (+video)

Baigėsi Šventojo Tėvo apaštališkasis vizitas Korėjoje. Pirmadienį apie pirmą valandą po pietų vietos laiku (Lietuvoje buvo dar tik aštuonios ryto) popiežiaus lėktuvas iš Seulo išskrido atgal į Romą. Oro uoste Popiežių išlydėjo Korėjos valstybės ir Bažnyčios  ...»


Šventasis Tėvas uždarė Azijos jaunimo dienas: „Kelkis, Azijos jaunime!“ (+video)

Sekmadienį po pietų (Korėjos laiku) aikštėje Haemi pilies teritorijoje, kur devynioliktojo amžiaus pradžioje, didžiųjų persekiojimų laikais, buvo kalinami, kankinami ir žudomi krikščionys, popiežius Pranciškus aukojo šiomis dienomis Korėjoje vykusių Šeštųjų Azijos jaunimo dienų uždarymo  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Šiemetiniame Ratzingerio mokinių susitikime kalbama apie Kryžiaus teologiją

Kastelgandolfe, tame pačiame miestelyje, kuriame yra popiežiaus Pranciškaus nenaudojama popiežių vasaros rezidencija, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio vyksta „Ratzinger Schuelerkreis“ – profesoriaus Josefo Ratzingerio – popiežiaus Benedikto XVI buvusių mokinių  ...»


Pietų Afrikos katalikų vyskupai pasmerkė nusikaltimus prieš žmoniją Irake

Pietų Afrikos katalikų vyskupai pasisakė dėl neraminančių dramatiškų poslinkių Irake ypač krikščionių bendruomenės atžvilgiu. Krikščionių bendruomenės, gyvuojančios Irake vos ne du tūkstančius metų, ištrėmimą ganytojai pavadino pasibaisėtinu  ...»


Rytų Bažnyčių patriarchai aplankė iš namų išvarytus Irako krikščionis

Libano maronitų patriarchas Bechara Boutros Rai, Antiochijos sirų patriarchas Ignacijus Juozapas III Younan bei keli kiti katalikiškųjų rytų Bažnyčių ganytojai lankėsi Irako Kurdistane ir susitiko su krikščionimis, džihadistų brutaliai išvarytais iš namų.  ...»


Islamo Valstybės lyderius – į Tarptautinį Baudžiamąjį tribunolą

Teisti Islamo Valstybės lyderius už nusikaltimus prieš žmoniją Tarptautiniame Baudžiamajame tribunole. To paprašė Jungtinės Karalystės religijų lyderiai bendrame laiške britų premjerui Davidui  ...»


Bahreine statoma Arabijos Dievo Motinos katedra. Sklypą katalikams padovanojo karalius

Bahreino karalius padovanojo žemės sklypą katalikų katedrai. Būsima šventovė bus dedikuota Arabijos Dievo Motinai. Šiaurinės Arabijos Apatališkasis vikaras Camillo Ballin pasakė Vatikano radijui, kad žinia jį labai  ...»


Mosulo chaldėjų arkivyskupas Nona paprašė skubios tarptautinės paramos Irake

Dėl skaudaus smūgio Irako krikščionims kalti ne vien islamistai, o visa Irako visuomenė! Tai pareiškė Mosulo katalikų ganytojas, chaldėjų arkivyskupas Emil Shimoun Nona per susitikimą su fondo „Kirche in Not“ delegacijos nariais, kurie lankėsi keliuose kurdų kaimuose šiauriniame Irake rugpjūčio 13-17 dienomis. Pasak arkivyskupo, nuo 2003 metų iki dabar irakiečių krikščionių diskriminavimas  ...»


Interviu su kard. F. Filoni. „Irako žmonėms ypatingai reikia palaikymo“

Popiežiaus pasiuntinys kardinolas Fernando Filoni, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas, tęsia savo misiją lankydamas pabėgėlius Irake. Antradienį Bagdade jis perdavė popiežiaus žinią Irako prezidentui Fuadui Masumui.  ...»


Kolumbijoje vyko Pasaulinis apaštališkasis Gailestingumo kongresas. Kard. A.J. Bačkio kalba.

Nuo rugpjūčio 15 d. Kolumbijos sostinėje Bogotoje vyko trečiasis Pasaulinis apaštališkasis Gailestingumo kongresas. Dalyvavo daugiau kaip pusantro tūkstančio žmonių iš viso pasaulio, dauguma – Lotynų Amerikos Bažnyčių atstovai. Popiežiui Pranciškui atstovavo jo paskirtas specialus legatas, Čilės Santjago  ...»


Seulo katedroje buvo meldžiamasi ir už Iraką

Seulo katedroje Popiežiaus aukotų Mišių už Korėjos susitaikinimą metu buvo meldžiamasi ir už taiką Irake. Po visuotinės maldos intencijų už taiką ir Korėjos susitaikinimą, pats Šventasis Tėvas pridėjo trumpą maldą už Iraką, kur šiuo metu lankosi jo asmeninis pasiuntinys  ...»


Chaldėjų patriarchato kreipimasis: „Neleiskite mirti žmonių vilčiai“

Irake besitęsiantys susirėmimai, nemažėjantis islamistų žiaurumas, vykdomas prieš religines mažumas sėja nerimą. Šeštadienį apsiskelbusios Islamo valstybės kovotojai vėl užpuolė jazidų bendruomenę: dešimtys vyrų nužudyti, keli šimtai moterų pagrobtos. Nors kurdų kovotojams, padedamiems amerikiečių aviacijos, pavyko atgauti Mosulo užtvanką, buvo sunaikinta nemažai vadinamojo kalifato ginkluotės,  ...»BENDROJI: Kad pabėgėliai, prievarta išvaryti iš savo namų, būtų svetingai priimami ir kad būtų ginamos jų teisės. EVANGELIZAVIMO: Kad Okeanijos krikščionys džiugiai skelbtų tikėjimą savo žemyno žmonėms.
 ...»


Mirė kardinolas Edmund Casimir Szoka

Jungtinėse Valstijose mirė buvęs Detroito arkivyskupas ir buvęs Popiežiškosios Vatikano Miesto Valstybės komisijos ir Vatikano Miesto Valstybės Gubernatūros prezidentas kard. Edmund Casimir ...»


Popiežiaus asmeninis pasiuntinys Filoni: be tarptautinio „saugos diržo“ irakiečiai nesugrįš į savo tėviškes (+video)

Grįžęs iš Korėjos popiežius Pranciškus priėmė savo asmeninį pasiuntinį Irake kardinolą Filoni. Kardinolas irgi ką tik sugrįžo iš jam pavestos ...»


Paskelbta 2015 m. pasaulinės taikos dienos tema: „Jau ne vergai, bet broliai“

„Jau ne vergai, bet broliai“ – tokią temą popiežius Pranciškus pasiūlė būsimai Pasaulinei taikos diena, kuri bus minima 2015 m. sausio 1-ąją. Popiežiškoji teisingumo ir taikos taryba ketvirtadienį pranešdama būsimosios Taikos dienos temą, šia proga paskelbtame komunikate ...»


T. F. Lombardi SJ apie apaštališkąjį vizitą Korėjoje: „Popiežius paliečia širdis, nes neša gyvą Evangeliją“

Pasibaigus apaštalinei kelionei į Korėją, Vatikano Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi apžvelgia kelionę, paminėdamas popiežiaus vizito ...»


Popiežius meldžiasi už autoavarijoje žuvusius savo giminaičius

Gedulas Bergoglio šeimoje Argentinoje. Pirmadienį vėlų vakarą įvykusioje autoavarijoje žuvo popiežiaus Pranciškaus sūnėno žmona ir du vaikai. Automobilį vairavęs Popiežiaus sūnėnas sunkiai ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Pranciškus: Gavėnia - proga pakeisti kryptį
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
›  Pranciškus: Ar mes gerai suprantame kas yra Eucharistija?
›  Pranciškus: Svarbu sekmadieniais dalyvauti Mišiose
›  Pranciškus: Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Melskimės, kad išnyktų skandalingas susiskaldymas
›  Pranciškus: Niekas neišsigelbsti pats vienas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba skelbia, kad ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d. Kauno katedroje buvo meldžiamasi už monsinjorą Alfonsą Svarinską minint 30 dieną po ...»


Trečiadienis Krekenavos Žolinės atlaiduose buvo skirtas kunigams ir vienuoliams. Sumos šv. mišioms vadovavo ir pamokslą apie „pašauktųjų misiją“, komentuodamas šv. Rašto dienos skaitinius, pasakė Apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkiv. Pedro Lopez ...»


Iškilmingas jubiliejaus minėjimas prasidėjo 12 val. Tytuvėnų bažnyčioje šv. Mišiomis. Eucharistijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Koncelebravo Kelmės klebonas dek. Arūnas Urbelis, ir br. Astijus Kungys ...»


Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė kasmet daug maldininkų sutraukia į pagrindines Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų šventoves – Pivašiūnus ir Krekenavą. Nuo ketvirtadienio, Žolinės išvakarių, abiejose šventovėse minimos Marijos ...»


Rugpjūčio 13 dieną į Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo tarybos narius kreipėsi Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE). Ją pasirašė ganytojai iš visos Europos, atstovaujantys Bažnyčioms savo ...»


Rugpjūčio 15 d., Kastantas Lukėnas: RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama!“ Jėzus ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising