Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežius Pranciškus užbaigė maldų savaitę už krikščionių vienybę

Sausio 25-ąją, minint apaštalo šv. Pauliaus atsivertimą, užbaigiama tradicinė maldų už krikščionių vienybę savaitė. Šia proga popiežius Pranciškus sekmadienio vakarą vadovavo mišparams Romos Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje, kuriuose dalyvavo ekumeninę savaitę užbaigiantys katalikai ir kitų konfesijų atstovai. Pamaldose dalyvavo Konstantinopolio patriarchato atstovas metropolitas Gennadios ir Kenterberio arkivyskupo atstovas anglikonų kunigas David Moxon.

Šia proga sakytoje homilijoje Šventasis Tėvas komentavo evangelisto Jono pasakojimą apie Jėzaus susitikimą su samariete prie šulinio. Iš šios Evangelijos vietos paimta ir šiemetinės maldų už krikščionių vienybę savaitės tema: „Duok man gerti“.

Keliaudamas iš Judėjos į Galilėją Jėzus kerta Samariją. Jis nebijo bendrauti su samariečiais,  ...»Pranciškus: „Blogai, kad krikščionys pasidalinę“. Sekmadienį popiežius taip pat prašė nutraukti kovas Ukrainoje (+video)

Sekmadienio vidudienį, prieš Viešpaties Angelo maldą, kalbėdamas keliems tūkstančiams tikinčiųjų susirinkusių į Šv. Petro aikštę, popiežius Pranciškus šios dienos Evangeliją apie pirmųjų apaštalų pašaukimą susiejo su šiomis dienomis švęsta ir šį sekmadienį pasibaigusia maldų savaite už krikščionių  ...»


Popiežiaus laiškas būsimiems kardinolams: Pašauktieji naujai tarnystei

Popiežius Pranciškus parašė laišką būsimiems kardinolams, kurie vasario 14-osios iškilmingos konsistorijos metu bus priimti į Kardinolų kolegiją. Kaip žinoma, tą dieną kardinolais taps dvidešimt Bažnyčios ganytojų.  ...»


Popiežius audiencijoje priėmė kongreso „Dignitas connubii“ dalyvius (+video)

Šeštadienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė tarptautinio kongreso apie santuokos orumą dalyvius. Kongresą surengė Popiežiškojo Grigaliaus universiteto kanonų teisės fakultetas minint dokumento „Dignitas connubii“ paskelbimo  ...»


Popiežius priėmė ekumeninio vienuolių kolokviumo dalyvius (+video)

Popiežiškajame patristikos institute, šalia Vatikano, nuo ketvirtadienio vyko ekumeninis vienuolių kolokviumas, skirtas Dievui pašvęsto gyvenimo vaidmeniui ugdant krikščionių vienybę, surengtas kaip tik šiomis dienomis švenčiamos ekumeninės savaitės  ...»


Popiežius Pranciškus: Dialogas yra geriausias priešnuodis religijų nesusipratimams (+video)

Susitikti ir klausyti ką kitas sako – tai svarbiausios islamo ir krikščionybės išpažinėjų dialogo sąlygos, o skirtingumo pripažinimas yra geriausias atsakas į smurtą. Tai popiežius Pranciškus pabrėžė šeštadienio rytą priimdamas daugiau kaip du šimtus žmonių, dalyvavusių suvažiavime, kuriuo minimos Popiežiškojo arabiškųjų studijų ir islamistikos instituto veiklos  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Kard. F. Filoni Vietnamo tikintiesiems: „Kiek žmonių laukia, kad šiandien galėtų pažinti Kristų“

Kardinolas Fernando Filoni, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas, šią savaitę su pastoraciniu vizitu lankėsi Vietname. Ketvirtadienį jis susitiko su kai kuriais valdžios atstovais, šeštadienį aukojo Mišias pastoraciniame Da Nang centre.  ...»


Karas Sirijoje ir Irake naikina žmonijos kultūrinį paveldą, taip pat ir krikščioniškąjį

Karas Sirijoje ir Irake naikina ne vien gyvybes, ne vien žmonių turtą, bet ir istorinį paveldą, senųjų civilizacijų pėdsakus, kurie priklauso visos žmonijos lobynui. Šis regionas yra vienų iš seniausių civilizacijų židinys, čia yra šimtai svarbių archeologinių  ...»


Krikščionių vienybė: koks yra ekumenizmo tikslas?

Šiomis dienomis švenčiant Maldų už krikščionių vienybę savaitę, vieną iš svarbiausių ekumeninių iniciatyvų metų eigoje, vyksta daug susitikimų, konferencijų, apmąstymų, bendros maldos sueigų. Šie susitikimai, viena vertus, yra spontaniški, kylantys iš pačių  ...»


Vietnamas. Jėzuitai paminėjo 400 metų atvykimo jubiliejų

Šiomis dienomis Vietnamo jėzuitai įvairiose vyskupijose ir parapijose mini savo konfratrų atvykimą į šią šalį prieš 400 metų, 1615-aisiais, jubiliejų. Pagrindinis minėjimo renginys buvo surengtas, dalyvaujant porai šimtų Vietname esančių jėzuitų  ...»


Prieš Prancūziją ir „Charlie Hebdo“ nukreipti protestai tapo išpuoliais prieš krikščionis Nigeryje

Po Prancūzijos satyrinio dienraščio „Charlie Hebdo“ redakcijos ir atsitiktinai pasitaikiusių žmonių išžudymo sausio 7 dieną, po išpuolio prieš žydų supermarketą, po susišaudymų su policija Paryžiuje, žuvus dvidešimčiai žmonių, tarp kurių trims teroristams, Prancūzijos piliečiams, keršijusiems už islamo ir pranašo Mahometą įžeidimą, iš viso pasaulio sklido solidarumo ir paramos pareiškimai  ...»


Centrinės Afrikos Respublikoje pagrobti du katalikų humanitariniai darbuotojai

Pirmadienį, sausio 19 dieną, Centrinės Afrikos respublikoje buvo pagrobti du katalikiškos humanitarinės organizacijos (CDS), teikiančios medicininę pagalbą, darbuotojai – 67 metų prancūzė savanorė ir vienas šalies gyventojas. Pagrobimas surengtas sostinėje Bangui. Pagal pasirodžiusias žinias atrodo, kad pagrobėjai, keturi ginkluoti vyrai, siekia įkaitus iškeisti į šeštadienį areštuotą Rodrigue  ...»


Kardinolas Kurt Koch. Dvasinis atsivertimo ekumenizmas

Sausio 18 -25 dienomis tradiciškai minima Maldų už krikščionių vienybę savaitė, kurios tema „Duok man gerti“. Kardinolas Kurt Koch, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, šia proga Vatikano dienraštyje „L‘Osservatore Romano“ paskelbtoje publikacijoje kalba apie dvasinį atsivertimo ekumenizmą. Jis primena 1965 m. gruodžio 4 dieną vykusius pirmuosius ekumeninius mišparus Šv.  ...»


Maldų savaitė už krikščionių vienybę

Prasidėjo maldų už krikščionių vienybę savaitė, kasmet švenčiama sausio 18-25 dienomis. Šiemet jos tema: „Duok man gerti“ – Kristaus žodžiai ištarti prie šulinio sutiktai samarietei. Šią tema, ją palydintį trumpą apmąstymą ir ekumeninės maldos tekstus šiemet parengė Brazilijos nacionalinė Bažnyčių  ...»


Manilos arkivyskupas apie popiežių Filipinuose: su vargšais, tarp vargšų

Kardinolas Luis Antonio Tagle, Manilos arkivyskupas, yra tarsi šeimininkas, kuris priima popiežių Pranciškų jo kelionės Filipinuose metu. Šventajam Tėvui atvykus į šią Azijos kontinento šalį, vienintelę, kurioje katalikų dauguma, Vatikano radijas dar kartą paprašė komentaro apie šį  ...»


Šri Lankos Madhu Dievo Motinos šventovė, tarp karo ir susitaikymo

Viena iš pagrindinių popiežiaus vizito Šri Lankoje, buvusiame Ceilone, stotelių yra Madhu Dievo Motinos šventovė. Atsimenant pastarųjų trisdešimties metų istoriją, Pranciškaus malda šioje vietoje bus skirta taikai ir  ...»VISUOTINĖ: Kad įvairių religinių tradicijų tikintieji ir visi geros valios žmonės bendradarbiaudami ugdytų taiką. EVANGELIZAVIMO: Kad šiais Pašvęstojo gyvenimo metais vienuoliai ir vienuolės džiugiai sektų Kristumi ir uoliai tarnautų vargšams. ...»


Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai

Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Angelo Amato ir suteikė jam leidimą skelbti ...»


Popiežiaus žinia brazilų jaunimui: „Nepraraskite vilties, siekite didelių idealų“

„Nepraraskite vilties ir svajonių, esate vilties pranašai, esate visuomenės ir mūsų mylimos Bažnyčios dabartis. Jūs galite sukurti naują meilės civilizaciją“: taip rašo popiežius Pranciškus ...»


Paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia 49-ajai Pasaulinei visuomenės komunikavimo priemonių dienai

Penktadienį, minint šv. Pranciškaus Salezo dieną, kuris žinomas kaip žurnalistų globėjas, spaudos konferencijoje Vatikane tradiciškai pristatyta žinia Pasaulinei visuomenės komunikavimo priemonių dienai. ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Dievas visada atleidžia (+video)

Išpažintis tai ne „teismas“, bet susitikimas su Dievu, kuris atleidžia ir užmiršta kiekvieną pasigailėjimo prašančio žmogaus nuodėmę, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą aukotų Mišių homilijoje ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Išganymas svarbiau už sveikatą (+video)

Ketvirtadienio Mišių Evangelijoje kalbama apie didelę minią žmonių ne tik iš Galilėjos ir Judėjos, bet ir iš tolimesnių regionų, iš šiaurės ir iš užjordanės, kuri seka Jėzų, klauso jo ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie Šventąją šeimą
›  Pranciškus: Bažnyčia keliauja link Karalystės
›  Popiežiaus katechezė: Visuotinis pašaukimas į šventumą
›  Pranciškaus katechezė: Kokie turi būti Bažnyčios ganytojai?
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie hierarchiją Bažnyčioje
›  Popiežiaus katechezė: Regimoji ir dvasinė Bažnyčia
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčia – Kristaus kūnas
›  Praniškaus katechezė: Kas laukia Dievo tautos?
›  Pranciškaus katechezė apie Bažnyčią: Krikščionių vienybė
›  Pranciškus: Ką reiškia „visuotinė“ ir „apaštalinė“ Bažnyčia?
›  Pranciškus: Charizmų įvairovė ir vienybė Bažnyčioje
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo
›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Šią savaitę ypatingai meldžiamės už visų krikščionių vienybę. Ta proga Vatikano radijo ...»


Maldos už krikščionių vienybę savaitę Kaune, paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, sausio 23 d. vakare į Ekumenines pamaldas susirinkę kelių krikščioniškų Bažnyčių ...»


Sausio 19 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Susirinkimo pradžioje buvo bendrai meldžiamasi Liturginių valandų Rytmetine malda, ...»


Maldų už pasaulio krikščionių vienybę savaitės metu, sausio 21 d., Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaryta ekumeninė Lietuvos krikščionių menininkų paroda „Per Jį, su Juo ir Jame“, kurioje tapybos, fotografijos, skulptūros darbus ir ...»


2015 m. sausio 17 d. Lietuvos pašvęstojo gyvenimo vyrai ir moterys susirinko į neeilinį renginį Kaune – Simpoziumą, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams. Jame dalyvavo daugiau nei trys šimtai seserų ir brolių iš beveik visų Lietuvoje veikiančių ...»


Sausio 24 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ Eidamas palei Galilėjos ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising