Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežius Pranciškus: Migrantai yra turtas juos priimančioms valstybėms (+video)

Penktadienio vidudienį popiežius Pranciškus priėmė Romoje nuo pirmadienio vykusio pasaulinio migrantų sielovados kongreso dalyvius. Šia proga sakytojoje kalboje jis dar kartą ragino migracijos reiškinyje matyti pozityvius dalykus, o ne tik grėsmę savo ramybei ir susikurtam patogiam gyvenimui.

Nepaisant sunkumų ir kartais dramatiškų situacijų, ir šiandien emigracija daugeliui žmonių teikia geresnio gyvenimo viltį, - sakė popiežius Pranciškus. Visų pirma neišsivysčiusiose planetos zonose, kur bedarbystė neleidžia žmonėms ir šeimoms oriai gyventi, į migraciją žiūrima kaip į galimybę susikurti geresnę ateitį, net ir žinant, kad gresia didelė nesėkmės ar nusivylimo rizika, nes ekonominė krizė, nors ir skirtingu laipsniu, yra palietusi visas pasaulio šalis.

Audiencijos metu sakytoje kalboje  ...»Pranciškus FAO: Pripažinkime badaujančių orumą ir mūsų pareigas (+video)

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus apsilankė Maisto ir Žemės ūkio Organizacijos (FAO), vienos iš JTO agentūrų, būstinėje, kuri yra Romoje. Šis vizitas nebuvo ilgas, jis truko apie pusantros valandos. Vizito metu Šventasis Tėvas kreipėsi II Tarptautinės konferencijos apie mitybą  ...»


Popiežiaus katechezė: Visuotinis pašaukimas į šventumą

Vienas svarbiausių dalykų, kuriuos mums padovanojo Vatikano II Susirinkimas, buvo Bažnyčios kaip bendruomenės vizijos sugrąžinimas, o tuo pačiu ir naujas požiūris į Bažnyčios valdymą ir hierarchiją. Tai mums padeda geriau suprasti, jog visi krikščionys, visi pakrikštytieji, yra Viešpaties apdovanoti vienodu orumu  ...»


Popiežius priėmė Senegalo prezidentą

Antradienio rytą su Šventuoju Tėvu Vatikane susitiko Senegalo prezidentas Macky Sall. Kalbant apie gerai besiklostančius dvišalius Šventojo Sosto ir Senegalo santykius, buvo pabrėžtas svarbus indėlis, kuriuo Katalikų Bažnyčia prisideda prie šalies gyventojų gerovės kūrimo švietimo ir sveikatos apsaugos srityse, o taip pat skatindama susitaikinimą ir stiprindama taiką. Kalbėta taip pat apie  ...»


Popiežius Pranciškus: nepasiduokime šeimos ideologinio apibūdinimo spąstams

Pirmadienį popiežius Pranciškus priėmė, pasveikino ir palinkėjo gerų darbų tarptautinei ir tarpreliginei konferencijai apie „vyro ir moters papildomumą“, kurios darbuose aktyviai dalyvauja keturios Šventojo Sosto dikasterijos, ypač Tikėjimo mokymo  ...»


Sekmadienio vidudienio malda. Nelaikykite malonės užrakintos seife (+video)

„Jėzus neprašo mūsų laikyti malonės seife... Jis nori, kad mes naudotume ją kitų labui“. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus sekmadienį į Viešpaties Angelo maldą susirinkusiems piligrimams. Popiežiaus apmąstymų ašis buvo sekmadienio Evangelijoje minėtas Jėzaus palyginimas apie  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Ukrainoje kariaujantieji toliau nepaiso paliaubų susitarimo

Ukrainoje ginkluotuose susirėmimuose krašto šiaurės rytuose žuvo vos ne tūkstantis žmonių nuo Minske rugsėjo 5 dienos pasirašytų paliaubų susitarimo, praneša JT žmogaus teisių agentūra. Padėtis Donbase ir Luhanske yra rimta, nesilaikoma tvarkos nei įstatymų. Susitarimą pažeidinėja abi pusės, praneša penktadienį italų kalba Vatikano radijas, laidoje priminęs, jog Ukrainos premjeras iš naujo  ...»


Gazoje tūkstantis mažamečių karo invalidų

Šventojoje Žemėje, karo veiksmai Gazos ruože suluošino šimtus mažamečių palestiniečių. Maždaug tūkstantis vaikų, sužeistų per Izraelio bombardavimus, tapo amžinais invalidais, praneša Italijoje veikianti žmogaus teisių organizacija Euro-Mediterraneo, pasak kurios Izraelio karinės pajėgos naudoja nelegalius šaudmenis su vinimis, kurie perskrodžia kūną sunkiai sužeisdami. Be naujų aukų, dar prieš  ...»


Malavyje prieš vaikus panaudotos ašarinės dujos

Malavyje policija išvaikė moksleivių protesto akciją panaudodama ašarines dujas. Maždaug penki šimtai vaikų per eitynes didžiausiame mieste Blantyre skundėsi, kad negali mokytis. Tuo metu daugiau kaip šeši tūkstančiai Malavio mokytojų boikotuoja pamokas todėl, kad jiems jau nuo gegužės mėnesio nemokomi atlyginimai. Policija teisino kraštutinių priemonių panaudojimą todėl, kad vaikai su pagaliais  ...»


Į Goą atlaidus keliaus milijonai katalikų maldininkų

Indijos Goa salos gyventojai laukia įspūdingo maldininkų antplūdžio: penkių milijonų maldininkų, norinčių pagerbti šv. Pranciškų Ksaverą. Šventojo relikvijos išstatymas rengiamas kartą kas dešimt metų. XVI amžiaus misionieriaus ir jėzuito šv. Pranciškaus Ksavero atlaidai prasideda šios savaitės pabaigoje ir tęsiasi keturiasdešimt dienų. Įvykis reikalauja glaudaus Bažnyčios ir Valstybės  ...»


Įsteigta nauja Brazilijos jėzuitų provincija

Naują provinciją įsteigė Jėzaus draugijos vyresnysis, kuris tuo tikslu praėjusią savaitę nuvyko į Braziliją. Steigimo ceremonija lapkričio 16 d. įvyko šv. Jono XXIII centre, Rio de Žaneire. Vizito metu t. Nikolas SJ susitiko su jėzuitų bendruomenės nariais kituose Brazilijos miestuose. (Vatikano radijas)

  ...»Manilos arkivyskupijoje „Vargšų metai“.

Manilos arkivyskupijoje lapkričio 29, pirmojo Advento sekmadienio išvakarėse, prasidės „Vargšų metai“. Filipinų Bažnyčiai besiruošiant krikščionybės 500 metų jubiliejui, kuris bus švenčiamas 2021 metais, arkivyskupija paragino per ateinančius naujus Liturginius metus susimąstyti apie visuomenėje skurstančiuosius ir stengtis labiau padėti vargstantiesiems. Prisiminsime, kad Jėzus gyveno neturte,  ...»


Sparčiai išaugo emigracija iš Eritrėjos

Vis daugiau Eritrėjos jaunimo emigruoja į kaimyninę Etiopiją. JTO Aukščiausiojo pabėgėlių komisariato duomenimis, spalio mėnesį į Etiopiją atvyko 5000 eritrėjiečių, tuo tarpu atvystančiųjų vidurkis ankstesniais šių metų mėnesiais buvo 2000. Tuo metu Europoje skaičius ateivių eritrėjiečių, šiemet paprašiusių prieglobsčio išaugo tris kartus. Šiemet 37 000 paprašė prieglobsčio per pirmuosius dešimt  ...»


Vatikane vyksta kongresas apie migraciją ir migrantus

Nuo lapkričio 17 iki 21 dienos Romoje vyksta VII pasaulinis Migrantų sielovados kongresas, kurį rengia Popiežiškoji migrantų ir keliaujančiųjų sielovados taryba, bendradarbiaujant Popiežiškajam Urbono  ...»


Paroda apie šv. Pranciškų JTO būstinėje ir JAV

Lapkričio 13 ir lapkričio 17 dienomis dviejuose atskiruose renginiuose buvo pristatyta paroda apie šventąjį Pranciškų Asyžietį, kuri lapkričio 17 – 28 dienomis bus eksponuojama Jungtinių Tautų Organizacijos būstinėje Niujorke  ...»


Slovakijos ganytojai: Aksominės revoliucijos paveldas – gyventi oriai

Praėjus dvidešimt penkeriems metams nuo Aksominės revoliucijos Čekoslovakijoje, katalikų ganytojai pakvietė prisiminti komunistinės santvarkos persekiotus ir kalintus tikinčiuosius. Slovakijos katalikų vyskupai jubiliejui skirtame laiške paragino visus  ...»BENDROJI: Kad vieniši žmonės jaustų Dievo ir brolių artumą. EVANGELIZAVIMO: Kad seminaristai, vienuoliai ir vienuolės turėtų išmintingus ir gerai pasirengusius ugdytojus.
 ...»


Vyskupų Sinodo tarybos pranešimas

Gruodžio pradžioje vyskupų konferencijoms bus išsiųstas būsimo sinodo apie šeimą gairių dokumentas „Lineamenta“, pranešė ketvirtadienį Vyskupų Sinodo ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Pinigus mėgstantys kunigai piktina Dievo tautą

Penktadienio Mišių Evangelijoje buvo kalbama apie Jėzų, išvarantį prekiautojus iš Jeruzalės šventyklos. Komentuodamas šį epizodą, popiežius Pranciškus penktadienio homilijoje kalbėjo apie ...»


Marija – beribio Dievo grožio ikona

Visi pastarojo šimtmečio popiežiai pasižymėjo ypatingu pamaldumu į Švč. Mergelę Mariją. Šv. Jonas Paulius II net buvo įrašęs Marijos vardo pirmąją raidę į savo herbo skydą. Popiežius Pranciškus trečiadienį per bendrąją audienciją priminė, jog yra daug labai paprastų kelių į šventumą ...»


Vatikano II Susirinkimo dekretui apie ekumenizmą - 50 metų

Popiežius Pranciškus ketvirtadienį po pietų susitiko su Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos nariais, dalyvaujančiais lapkričio 18-21 dienomis vystančioje Tarybos plenarinėje sesijoje, skirtoje Vatikano II Susirinkimo dekreto apie ekumenizmą „Unitatis redintegratio“ ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Viešpats beldžiasi į uždarytas širdis ir verkia (+video)

Jėzus verkia, nes Jeruzalė neatpažino to, kuris atnešė jai ramybę, sakoma ketvirtadienio Mišių Evangelijoje. Viešpats verkia, nes Šventasis miestas uždarė savo vartus, išrinktosios tautos ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškaus katechezė: Kokie turi būti Bažnyčios ganytojai?
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie hierarchiją Bažnyčioje
›  Popiežiaus katechezė: Regimoji ir dvasinė Bažnyčia
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčia – Kristaus kūnas
›  Praniškaus katechezė: Kas laukia Dievo tautos?
›  Pranciškaus katechezė apie Bažnyčią: Krikščionių vienybė
›  Pranciškus: Ką reiškia „visuotinė“ ir „apaštalinė“ Bažnyčia?
›  Pranciškus: Charizmų įvairovė ir vienybė Bažnyčioje
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo
›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Lapkričio 19 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija. Joje dvasininkams itin profesionaliu žvilgsniu pristatyti teisiniai Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimo ...»


Lapkričio 18 d., Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko tradicinis kasmėnesinis vyskupijos kunigų ...»


2014 m. lapkričio 18 dieną Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Tą dieną buvo minimas skaudus įvykis ...»


Panevėžio vyskupijos Šeimos centras informuoja, kad lapkričio 22 d. Panevėžyje vyks šventinis Šeimos metų renginys ...»


Prieš kelias dienas įvykusiame Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ paramos koncerte „Degu kaip žvakė“ ne tik spindėjo ryškios klasikinės muzikos ...»


Apie visą savaitę Vilniuje vykusius Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidus ir apie juos užbaigiančią gailestingumo Motino šventę ...»


Lapkričio 15 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Klopienė ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising