Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežius dalyvavo kardinolo Francesco Marchisano laidotuvėse (+video)

Trečiadienio rytą Šv. Petro bazilikoje buvo aukojamos kardinolo Francesco Marchisano laidotuvių Mišios. Joms vadovavo Kardinolų kolegijos dekanas Angelo Sodano; koncelebravo kiti Romoje gyvenantys kardinolai. Dalyvavo ir popiežius Pranciškus, kuris po Mišių vadovavo atsisveikinimo apeigoms prie velionio karsto.

Popiežiškosios Šv. Petro bazilikos arkikunigas emeritas, anksčiau taip pat buvęs Popiežiškosios bažnytinio kultūros paveldo komisijos pirmininkas kard. Francesco Marchisano mirė sekmadienį Romoje, sulaukęs 85 metų.

Laidotuvių Mišių homilijoje Kardinolų kolegijos dekanas priminė, kad iš 62 kunigiškosios tarnystės metų, net 58 metus velionis kardinolas paaukojo tarnystei Šventajam Sostui. Jį, jauną kunigą, 1956 m. popiežius Pijus XII pakvietė dribti tuometinėje Seminarijų ir  ...»Krikščionybės grožis – vienybė įvairovėje. Popiežiaus kalba sekmininkų bažnyčioje Kazertoje (+video)

Pirmadienį popiežius Pranciškus buvo nuvykęs į Italijos Kazertos miestą, šalia Neapolio, susitikti su savo pažįstamu iš Buenos Airių laikų, pastoriumi Giovanni Traettino, kuris šiuo metu vadovauja Kazertos sekmininkų  ...»


Popiežius Pranciškus Kazertos kunigams: Jei kunigas apkartęs, vadinasi, jo dvasingumui kažko trūksta

Šeštadienio pavakare popiežius Pranciškus buvo nuvykęs į pietinės Italijos Kazertos miestą ir aukojo Mišias aikštėje priešais didingus, aštuonioliktajame amžiuje Neapolio karių statydintus užmiesčio rūmus. Prieš tai, rūmų koplyčioje, Šventasis Tėvas susitiko su Kazertos vyskupijos  ...»


Popiežius vėl paragino melstis už Artimuosius Rytus, Iraką ir Ukrainą (+video)

Po vidudienio maldos popiežius Pranciškus priminė liepos 28 d. sukankančias Pirmojo pasaulinio karo pradžios šimtąsias metines. Šia proga taip pat dar kartą paragino melstis už taiką  ...»


Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Teateinie Dievo meilės, teisingumo ir taikos karalystė

Sekmadienio vidudienį, įprastinėje kalboje prieš Viešpaties angelo maldą, popiežius Pranciškus komentavo Septynioliktojo eilinio sekmadienio Evangelijoje girdėtus Jėzaus palyginimus apie Dangaus karalystę.  ...»


Popiežius Pranciškus Kazertoje: Drąsiai sakykite „ne“ blogiui, smurtui, visoms korupcijos ir nelegalumo formoms (+video)

Šeštadienį po pietų popiežius Pranciškus išsiruošė į labai trumpą apaštališkąją kelionę į Italiją: aplankė netoli Neapolio esantį Kazertos miestą, susitiko su sielovadoje tarnaujančiais kunigais, šventė Eucharistiją kartu su vyskupijos tikinčiaisiais ir maldininkais iš viso  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Bažnyčios Prancūzijoje delegacija Irake: padėti krikščionims išlikti savo šalyje

Blogos žinios apie krikščionių situaciją Irake ir Sirijoje yra kasdienybė, ypač teritorijose, kurias kontroliuoja sunitų ekstremistų įsteigtas „kalifatas“, islamiška valstybė. Nors daugybė Irako žmonių jaučiasi bejėgiai, apleisti ir neginami, krikščionys,  ...»


Katalikų parapijos klebonas apie padėtį Gazoje

Gazos ruože nuo konflikto pradžios palestiniečių aukų skaičius jau pasiekė 1300. Žuvusių izraeliečių – 53 kariai ir 3 civiliai. Daug nevyriausybinių organizacijų, teikusių pagalbą Gazos gyventojams, atšaukė savo darbuotojus. Tarp nedaugelio pasilikusiųjų užsieniečių yra argentinietis kun. Jorge Hernandez, vadovaujantis vienintelei Gazos ruože Šventosios Šeimos katalikų parapijai, kuri taip pat  ...»


Trečiadienį paminėta pirmoji JTO diena prieš prekybą žmonėmis

Liepos 30 dieną, trečiadienį, buvo paminėta pirmoji JTO diena prieš prekybą žmonėmis. Ja siekiama atkreipti valstybių ir visuomenių dėmesį į tai, kad vienų žmonių prekiavimas kitais žmonėmis nėra vien  ...»


Metai nuo jėzuito t. Paolo Dall‘Oglio pagrobimo Sirijoje

Sirijoje prieš metus liepos 27 dieną buvo pagrobtas jėzuitas kunigas, t. Paolo Dall‘Oglio. 59 metų jėzuitą Rakos mieste šiaurės Sirijoje pagrobė islamistų grupuotė bendradarbiaujanti su Al Qaedos teroristine organizacija. t. Paolo  ...»


Jeruzalės lotynų patriarchas prašo padėti Šventosios Žemės krikščionims

Šiomis dienomis Jungtinėse Amerikos Valstijose lankosi Šventosios Žemės lotynų apeigų katalikų bendruomenės vadovas Jeruzalės patriarchas Fouad Twal. Baltuosiuose Rūmuose jį priėmė JAV prezidentūros vadovas ir vienas iš prezidento  ...»


Sudane krikščionims nepalankus sprendimas

Sudano ministras religijų klausimams paskelbė, jog krašto vyriausybė krikščionims nebeleis statyti naujų bažnyčių. Pasak ministro Shalil Abdallah, dabar esančių bažnyčių skaičius yra pakankamas krikščionims aptarnauti po to, kai atsiskyrė Pietų Sudano Respublika  ...»


Liepos vidury Rytų Ukrainoje pagrobtas kunigas jau laisvas

Šeštadienį separatistai Rytų Ukrainoje paleido katalikų kunigą Viktorą Vonsovičių, kurį buvo sulaikę prieš dešimtį dienų. Lenkų kilmės 39 metų amžiaus kunigas, Horlivkos, netoli Donecko, Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas,  ...»


Prancūzijos vyskupų solidarumas Irako krikščionims

Bagdado chaldėjų patriarchas, Vatikano radijui ketvirtadienį kalbėdamas apie krikščionių situaciją Irake po Mosulo krikščionių išvarymo, be kita ko pasidžiaugė Prancūzijos vyskupų liudijamu solidarumu. Pav. Liono arkivyskupas kardinolas Phillipe Barbarin pakvietė savo ganomuosius  ...»


Šv. Jokūbo šventė Santjago šventovėje

Liepos 25 d. Bažnyčios liturgijoje buvo minimas šv. Jokūbas Vyresnysis, vienas iš dvylikos Kristaus apaštalų, vėliau Jeruzalės krikščionių bendruomenės vadovas ir vienas iš pirmųjų kankinių. Apie jo nukirsdinimą kalbama Apaštalų darbų knygoje  ...»


Trijų Karalių relikvijų jubiliejus Kelne

Vokietijos Kelno mieste trečiadienį, liepos 23 d. buvo švenčiamos Trijų karalių relikvijų atgabenimo į šį miestą 850-osios metinės. Šia proga buvo aukojamos Mišios Kelno katedroje, kuri, beje ir buvo pastatyta, kaip šių relikvijų saugojimo  ...»Paskelbtos popiežiaus maldos intencijos liepos mėnesiui. Pranciškus melsis už jas ir kviečia prie šio maldos apaštalavimo prisijungti kitus tikinčiuosius.

Bendroji maldos intencija yra skirta sportui: Tegul sportas visada būna broliškumo ir žmogiškumo augimo galimybė.

Kita maldos intencija už evangelizavimą: Tegu Šventoji Dvasia remia darbą pasauliečių, kurie skelbia Evangeliją neturtingiausiose ...»


Šventasis Sostas ir karai Artimuosiuose Rytuose. Arkiv. Mamberti interviu Vatikano radijui

Popiežiaus Valstybės sekretoriatas pasiuntė prie Šventojo Sosto akredituotoms ambasadoms verbalinę notą, kurioje primenami pastarųjų savaičių popiežiaus Pranciškaus pasisakymai apie padėtį Artimuosiuos Rytuose, raginimai atkurti taiką, gerbti tenykščių krikščionių teises, o taip pat viso pasaulio tikintiesiems ...»


Sausį Šventasis Tėvas keliaus į Šri Lanką ir Filipinus

Šventojo Sosto spaudos salė antradienio vidudienį paskelbtu oficialiu pranešimu patvirtino, jog ateinančių metų pradžioje popiežius Pranciškus aplankys Šri Lanką ir Filipinus. „Priimdamas civilinės valdžios ir vyskupų kvietimus, Šventasis Tėvas Pranciškus ...»


Mirė kardinolas Francesco Marchisano

Sekmadienio rytą Romoje mirė kardinolas Francesco Marchisano, Popiežiškosios Šv. Petro bazilikos arkikunigas emeritas, anksčiau taip pat buvęs Popiežiškosios bažnytinio kultūros paveldo komisijos pirmininkas. Kardinolo laidotuvių Mišios bus aukojamos trečiadienio rytą Šv. Petro ...»


Popiežius Pranciškus dalyvaus Pasauliniame šeimų susitikime

Popiežius Pranciškus dalyvaus ateinančiais metais, 2015-ųjų rugsėjo 22-25 dienomis Filadelfijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, vyksiančiame Pasauliniame šeimų susitikime. Apie tai paskelbė Filadelfijos arkivyskupas Charles ...»


Šv. Onos liturginis minėjimas. Vatikano parapijos šventė

Liepos 26 d. Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minimi šventieji Ona ir Joakimas, Švenčiausiosios Mergelės Marijos tėvai. Šis minėjimas kasmet ypatingai švenčiamas Vatikane, nes šv. Onai yra dedikuota visą Vatikano Miesto Valstybės teritoriją apimančios parapijos ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Pranciškus: Gavėnia - proga pakeisti kryptį
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
›  Pranciškus: Ar mes gerai suprantame kas yra Eucharistija?
›  Pranciškus: Svarbu sekmadieniais dalyvauti Mišiose
›  Pranciškus: Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Melskimės, kad išnyktų skandalingas susiskaldymas
›  Pranciškus: Niekas neišsigelbsti pats vienas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Kaišiadorių vyskupijos kurija informuoja, kad šį pirmadienį, liepos 28 d. staiga mirė kunigas Arūnas Kazlauskas, Skudutiškio ir Suginčių parapijų ...»


Šeštadienį ir sekmadienį Kryžių kalne vyko tradiciniai atlaidai, kurie šiemet sutapo ir su Pasaulio jaunimo dienų kryžiaus buvimu Šiaulių ...»


Lietuvoje švenčiant 2014-uosius – Šeimos metus – liepos 18–20 dienomis Telšių dekanato šeimos centras savanorių ir talkininkų šeimas pakvietė į kūrybinę-dvasinę stovyklą ...»


Vyskupo Jono Kaunecko paraginimą, išsakytą per mons. Alfonso Svarinsko laidotuves, savo vyskupijos tikintiesiems atvirame laiške – kreipimesi išsakė Šiaulių vyskupijos ganytojas. Priminęs neblaivių vairuotojų siaubingai skaudų ir neatsakingą elgesį ...»


Po Šv. Mišių Vilniaus katedroje, laidotuvių kortežas išvyko į Ukmergės kapines, kur jau laukė keletas tūkstančių ...»


Pirmadienio vidudienį Vilniaus katedroje aukotos liepos 17 d. mirusio monsinjoro Alfonso Svarinsko laidotuvių ...»


Liepos 27 d., Dalia Žemaitytė RealAudioMP3

Šią savaitę Lietuvos žiniasklaida pradėjo pagerbdama pirmadienį į paskutinę kelionę išlydėto monsinjoro Alfonso ...»

Šventadienio homilija 

Jėzus bylojo minioms: „Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą. Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visa, ką turi, ir nusiperka ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising