Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  

Sekmadienio Vidudienio malda: Karas tik didina blogį ir daugina mirtį! (+video)

Po Mišių, kurių metu palaimino dvidešimties porų santuoką, popiežius Pranciškus vadovavo vidudienio maldos susitikimui Šv. Petro aikštėje. Šventasis Tėvas prieš maldą aptardamas Šventojo Kryžiaus šventės  ...»


Popiežius Pranciškus: Karas yra beprotybė. Šiandien laikas verkti dėl visų karų aukų

Popiežius Pranciškus pagerbė Pirmojo pasaulinio karo ir visų bet kada pasaulyje vykusių karių aukas. Pagerbimo iškilmė įvyko šeštadienio rytą paminklinėse karių kapinėse Redipulja miestelyje, Italijos šiaurės rytų  ...»


Popiežius Kongo DR vyskupams: Taika, šeima, jaunimas (+video)

Šiuos tris dalykus popiežius Pranciškus pabrėžė savo kalboje Kongo Demokratinės Respublikos vyskupams jų vizito Ad limina proga. Kaip įprasta, Šventasis Tėvas su jais ilgokai bendravo neformaliai, o vizitą apibendrinanti kalba  ...»


Popiežius Pranciškus: Egzegezė būtina, kad suprastume Bibliją (+video)

Penktadienį Šventasis Tėvas susitiko su Italijos Biblijos draugijos nariais, užbaigiančiais šiomis dienomis vykusią 43-ąją nacionalinę biblinę savaitę, skirtą Vatikano II Susirinkimo konstitucijai „Dei  ...»


Šventasis Tėvas keliaus į Turkiją

Numatoma dar viena popiežiaus Pranciškaus kelionė. Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ pranešė, kad penktadienį gautas Turkijos prezidento Recepo Tayypo Erdoano kvietimas. Tad bus pradėti pasirengimai kelionei paskutinėmis lapkričio dienomis. Kelionės trukmė ir programa bus paskelbtos vėliau. (Vatikano radijas)
  ...»Bažnyčia ir pasaulis 
Nigerijos vyskupų komisijos įspėjimas: „Nigerijoje vyksta karas“

Nigerijos katalikų vyskupai ypač susirūpinę dramatiškų poslinkių raida krašto šiaurės rytuose. Pagrindinė susirūpinimo priežastis – islamistinės sektos Boko Haram teroristiniai  ...»


Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas: „Esame atsakingi už taikos ir ramybės kūrimą“

Šeštadienį popiežius Pranciškus pagerbė Pirmojo pasaulinio karo ir visų bet kada pasaulyje vykusių karių aukas aukodamas Mišias paminklinėse karių kapinėse, esančiose Redipulja  ...»


JAV vyskupų piligrimystė į Šventąją Žemė

„Melstis labiau nei bet kada už Šventąją Žemę, už taiką Jėzaus Kristaus gimtinėje“. To paprašė JAV Vyskupų konferencijos tarptautinio teisingumo ir taikos reikalų komisijos direktorius vyskupas Richard E.  ...»


Kardinolo Nichols pareiškimas po humanitarinio darbuotojo nužudymo Sirijoje

Islamistinė teroristinė grupuotė „IS“ Sirijoje nukirsdino, po dviejų amerikiečių žurnalistų, škotą humanitarinį darbuotoją David  ...»


Ukrainos ir Rusijos religijų lyderiai: ypač dabar reikia melstis už taiką Ukrainoje

Ukrainos ir Rusijos Bažnyčių ir religijų atstovai išsakė gilų skausmą dėl įvykių rytų Ukrainoje ir paprašė melstis už visus nukentėjusius nuo konflikto Donetsko ir Luhansko regionuose. Bažnyčių atstovai, krikščionių, musulmonų ir žydų  ...»


Ukraina. Trijų pagrobtų kunigų pasakojimas.

Katalikų kunigams draudžiama melstis už taiką vadinamojoje Naujojoje Rusijoje. Net trys kunigai, organizavę maldą už taiką Ukrainoje, arba ketinę tokiame susitikime dalyvauti, buvo prorusiškų kovotojų pagrobti ir keletą dienų bauginami mirtimi  ...»


Ukrainos graikų apeigų katalikų vyskupai: Ukraina pasruvusi krauju

Rugsėjo 10-14 dienomis Lvove vyksta Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios sinodas. Dalyvauja keturios dešimtys unitų vyskupų iš Ukrainos ir diasporos. Pirmąją Sinodo dieną, šį trečiadienį, vyskupai paskelbė kreipimąsi į pasaulio bendruomenę, dramatiška antrašte:  ...»


Kongo DR vyskupų vizitas Ad limina

Kongo Demokratinės Respublikos vyskupai pradeda nuo rugsėjo 11 iki 15 d. truksiantį vizitą Ad limina. Su Popiežiumi ir Romos Kurijos institucijų vadovais susitiks vienos didžiausių Afrikos valstybių  ...»


Prasidėjo Strasbūro katedros tūkstantmečio minėjimas

Sekmadienį Prancūzijos Strasbūro vyskupija pradėjo švęsti savo katedros tūkstantmečio jubiliejų, kuris bus minimas ištisus metus, iki ateinančių metų rugsėjo. Pradėdamas jubiliejinius metus, sekmadienio Mišių homilijoje  ...»


Kard. Rainer Maria Woelki atsisveikino su Berlynu

Buvęs Berlyno arkivyskupas kard. Rainer Maria Woelki sekmadienį Berlyno katedroje aukojo atsisveikinimo su arkivyskupija Mišias. Jau liepos 11 d. popiežius Pranciškus jį paskyrė naujuoju Kelno  ...»BENDROJI: Kad psichikos ligomis sergantys žmonės būtų mylimi ir aprūpinti viskuo, ko reikia oriam gyvenimui. EVANGELIZAVIMO: Kad krikščionys, įkvėpti Dievo Žodžio, tarnautų vargstantiesiems ir kenčiantiesiems.
 ...»


Ruošiantis VIII Pasauliniam šeimų susitikimui

Antradienį, rugsėjo 16 dieną, Šventojo Sosto spaudos salėje buvo surengtas pristatymas apie pasiruošimus VIII Pasauliniam šeimų susitikimui, kuris vyks po metų, 2015 rugsėjo 22 – 27 dienomis Filadelfijoje, ...»


Pranciškus: Skelbti Dievo Žodį be artumos ir atjautos yra tuštybė (+video)

Galime sakyti gražius pamokslus, bet jei nesame arti žmonių, tokie pamokslai bereikalingi, tai - tuštybė, pasakė antradienio ryto Mišių homilijoje šv. Mortos namuose popiežius ...»


Popiežius Pranciškus: Bažnyčia yra mūsų Motina taip, kaip Motina Marija (+video)

Jėzus atėjo į pasaulį, kad išmoktų būti žmogumi, kad būdamas žmogumi, eitų su žmonėmis. Jis atėjo, kad būtų paklusnus ir paklusnumo mokėsi per kentėjimus. Adomas paliko rojų su pažadu, kuris tęsėsi daugelį ...»


Prasidėjo šeštasis Kardinolų Patarėjų Tarybos susitikimas

Pirmadienį Vatikane prasidėjo šeštasis Popiežiaus Kardinolų Patarėjų Tarybos susitikimas. Tarybai pavesta padėti Šventajam Tėvui vadovauti Visuotinei Bažnyčiai ir parengti Romos kurijos ...»


Romoje vyksta kursai neseniai paskirtiems vyskupams

Kaip kasmet rudenį, Romoje šiomis dienomis vyksta per pastaruosius vienerius metus visame pasaulyje paskirtų naujų vyskupų susitikimas. Kursus naujiems vyskupams iš šalių, kuriose veikia savarankiškos vietinės ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo


›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Bendroji audiencija. Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
›  Pranciškus: Ar mes gerai suprantame kas yra Eucharistija?
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Vilniuje šiomis dienomis susitiko Europos šalyse apsigyvenusių lietuvių sielovada besirūpinantys ...»


Baigiamąją atlaidų dieną, rugsėjo 15-ąją, su visa Bažnyčia švenčiant Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją, Šilinių piligrimai ne tik iš Lietuvos, ...»


Šį šeštadienį rugsėjo 13d. gausus Vilniaus , Kaišiadorių bei Panevėžio arkivyskupijos jaunimo būrys tradiciškai keliavo pėsčiomis iš Aušros Vartų į Trakų ...»


Brangūs broliai, Gerbiami Valdžios atstovai, Mieli broliai ir ...»


Vilniaus arkivyskupo emerito, kardinolo Audrio Juozo Bačkio homilija ...»


Rugsėjo 13 d. Kastantas Lukėnas: RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą“. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising