Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežius Pranciškus Turkijoje. Oficialūs susitikimai sostinėje Ankaroje (+video)

Prasidėjo šeštoji popiežiaus Pranciškaus tarptautinė apaštališkoji kelionė. Pagrindinis jos tikslas – susitikimas su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi ir malda apaštalo šv. Andriejaus šventės proga. Petras keliauja pas brolį Andriejų, - taip popiežius Pranciškus prieš porą dienų kalbėjo apie šį ekumeniniams katalikų ir ortodoksų Bažnyčių santykiams svarbų įvykį. Simonas Petras ir Andriejus buvo tikri broliai. Dabar Petro įpėdinis Pranciškus keliauja pas Andriejaus įpėdinį Baltramiejų. Greta šio svarbiausio ekumeninio kelionės dėmens, Stambule popiežius susitiks ir su mažąja katalikų bendruomene, o penktadienį, pirmąją kelionės dieną, įvyko oficialūs susitikimai su Turkijos prezidentu ir pagrindinių valstybinių institucijų vadovais.

Iš Romos išskridęs penktadienio rytą, Turkijos  ...»Popiežiaus kelionė į Turkiją: meilės ir tiesos piligrimystė

Popiežius Pranciškus penktadienį vyksta į Turkiją trijų savo pirmtakų pramintu keliu: atvykęs sutiks valstybės atstovus Ankaroje, šeštadienį aplankys katalikų bendruomenę Stambule, su kuria švęs Eucharistiją Šv. Dvasios katedroje, sekmadienį patriarcho Baltramiejaus asmenyje pasveikins ortodoksus jų globėjo Šv. Andriejaus šventės  ...»


Popiežius pasveikino Pauliečių šeimą, kultūros evangelizuotoją (+video)

Ketvirtadienio vidudienį Pranciškus Pauliaus VI salėje, Vatikane, pasveikino Pauliečių šeimą, kurią sudaro kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai. Salėje jo laukė per 7 tūkstančius žmonių. Pauliečiai šiomis dienomis mini savo šimtąsias  ...»


Pranciškus: Bažnyčia, keliautoja link Karalystės (+video)

Trečiadienį Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie Bažnyčią ir šį kartą kalbėjo apie jo tikslą. Bažnyčia nėra sustingusi tikrovė ir nėra tikslas pati sau. Ji keliauja per istoriją link galutinio ir nuostabaus tikslo, Dangaus Karalystės. Tuo pat metu ji pati yra šios Karalystės sėkla šiame pasaulyje, priminė Vatikano II Susirinkimo dogminę konstituciją „Lumen Gentium“  ...»


Pranciškus: valstybinis terorizmas yra pavojinga anarchijos rūšis

Popiežius Pranciškus patvirtino, jog planuoja kelionę į Prancūziją. Dar nėra programos, ji derinama, Aplankyti Paryžių neišvengiama, paprašiau aplankyti dar kurią nors vyskupiją, kurios dar nėra lankę Romos vyskupai. Kai kas siūlo aplankyti Lurdą, tvirtino antradienį Šventasis Tėvas susitikime su žurnalistais lėktuve  ...»


Popiežiaus dovanos Europos parlamentui ir Europos Tarybai

Popiežius Pranciškus, apsilankymo Europos Parlamente proga, jos pirmininkui Martinui Schulzui įteikė dovaną: Europos taikos balandžio mozaiką. Europos Sąjungos vėliavos fone pavaizduotas baltas balandis atkartoja V amžiaus  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Prancūzų vyskupas: pamiršome, kad mes visi perėjome embriono stadiją?

Lapkričio 26 dieną Prancūzijos parlamentinėje Nacionalinėje Asamblėjoje bus svarstoma rezoliucija, skirta paminėti debatams, kurie prasidėjo prieš keturiasdešimt metų ir baigėsi abortų įteisinimu 1975 metais.  ...»


Kardinolas Tauran Teherane. Smurto teisinimas religijos vardu jau savaime yra nusikaltimas prieš religiją

Lapkričio 25 dieną Irano sostinėje Teherane buvo surengtas krikščionių ir musulmonų susitikimas, kurį organizavo, iš vienos pusės, Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba, iš kitos pusės, Islamo kultūros ir santykių organizacijos Centras tarpreliginiam dialogui.  ...»


Įteiktos šiemetinės Ratzingerio premijos

Šeštadienį Vatikane buvo pagerbti šiemetinės Ratzingerio premijos laureatai prancūzė kalbotyros specialistė ir biblistė Anne-Marie Pelletier ir lenkas biblistas Waldemar Chrostowski. Apdovanojimus laureatams įteikė kardinolas Gerhard Ludwig  ...»


Šventojo Sosto ordinas vardan taikos buvusiam Libano prezidentui

Popiežius Pranciškus apdovanojo buvusį Libano prezidentą generolą Michel Suleiman Pijaus IX ordino Riterio didžiuoju kryžiumi. Šventasis Sostas apdovanojimu įvertino buvusio Libano prezidento asmenines pastangas vardan taikos  ...»


Libano maronitų patriarchas: mes nenorite tapti Vakarų protektoratu

Italų dienraštis „La Stampa“ kalbino Libano maronitų apeigų patriarchą Bechara Boutros Rai, kuris šiomis dienomis lankėsi Milane, maronitų apeigų parapijos šiame mieste atidarymo proga. Kardinolas Rai komentavo situaciją  ...»


Patriarchas Sako apie musulmonus ir smurtą Artimuosiuose Rytuose: atsakymas turi ateiti iš jūsų

Lapkričio 17-19 dienomis Vienoje vyko konferencija, kurią organizavo karaliaus Abdullah Bin Abdulaziz tarptautinis centras tarpreliginiam ir tarpkultūriniam dialogui (KAICIID). Joje dalyvavo apie 200 dalyvių iš krikščioniško ir musulmoniško  ...»


Mirė kardinolas Fiorenzo Angelini

Romoje penktadienio naktį mirė kardinolas F. Angelini. Vienintelis dabartinės Kardinolų kolegijos narys gimęs Romoje, kard. Angelini, mirė savo namuose netoli Vatikano eidamas 99 metus. Velionis visą savo kunigišką ir vyskupišką gyvenimą buvo glaudžiai susijęs  ...»


Manilos arkivyskupijoje „Vargšų metai“.

Manilos arkivyskupijoje lapkričio 29, pirmojo Advento sekmadienio išvakarėse, prasidės „Vargšų metai“. Filipinų Bažnyčiai besiruošiant krikščionybės 500 metų jubiliejui, kuris bus švenčiamas 2021 metais, arkivyskupija paragino per ateinančius naujus Liturginius metus susimąstyti apie visuomenėje skurstančiuosius ir stengtis labiau padėti vargstantiesiems. Prisiminsime, kad Jėzus gyveno neturte,  ...»


Ukrainoje kariaujantieji toliau nepaiso paliaubų susitarimo

Ukrainoje ginkluotuose susirėmimuose krašto šiaurės rytuose žuvo vos ne tūkstantis žmonių nuo Minske rugsėjo 5 dienos pasirašytų paliaubų susitarimo, praneša JT žmogaus teisių agentūra. Padėtis Donbase ir Luhanske yra rimta, nesilaikoma tvarkos nei įstatymų. Susitarimą pažeidinėja abi pusės, praneša penktadienį italų kalba Vatikano radijas, laidoje priminęs, jog Ukrainos premjeras iš naujo  ...»


Gazoje tūkstantis mažamečių karo invalidų

Šventojoje Žemėje, karo veiksmai Gazos ruože suluošino šimtus mažamečių palestiniečių. Maždaug tūkstantis vaikų, sužeistų per Izraelio bombardavimus, tapo amžinais invalidais, praneša Italijoje veikianti žmogaus teisių organizacija Euro-Mediterraneo, pasak kurios Izraelio karinės pajėgos naudoja nelegalius šaudmenis su vinimis, kurie perskrodžia kūną sunkiai sužeisdami. Be naujų aukų, dar prieš  ...»BENDROJI: Kad vieniši žmonės jaustų Dievo ir brolių artumą. EVANGELIZAVIMO: Kad seminaristai, vienuoliai ir vienuolės turėtų išmintingus ir gerai pasirengusius ugdytojus.
 ...»


Popiežius laiškas pašvęstiesiems Dievui: „Laukiu, kad pažadintumėte pasaulį!“

Popiežius Pranciškus Pašvęstojo gyvenimo metų proga parašė laišką moterims ir vyrams, gyvenimą pašventusiems Dievui. Laiške Šventais Tėvas į ...»


Visuotiniai atlaidai Pašvęstojo gyvenimo metų proga

Penktadienį paskelbtas Didžiojo penitenciarijaus kard. Mauro Piacenza dekretas, kuriuo popiežius Pranciškus prasidedančių Pašvęstojo gyvenimo metų proga suteikia galimybę vienuoliams ir visiems tikintiesiems pelnyti visuotinius atlaidus ...»


Šventasis Tėvas vienuoliams: struktūros gali suteikti netikrą saugumą ir suvaržyti meilės veržlumą (+video)

Toje Viešpaties vynuogyno dalyje, kuriai atstovauja pasirinkusieji sekti Kristų evangelinių patarimų laikymusi, naujos vynuogės subrendo ir naujas vynas buvo išspaustas. Šiomis dienomis norite nustatyti kokybę ir subrendimą to „naujojo ...»


Popiežius Pranciškus: Reikia ne reliatyvistinės sielovados, bet Evangelijos skelbimo (+video)

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko su 25 kardinolais ir vyskupais, vadovaujančiais vyskupijoms, kurių centrai yra didmiesčiuose. Šie vietinių Bažnyčių ganytojai iš penkių kontinentų ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Neišsigąsti blogio, gyventi su viltimi (+video)

Ketvirtadienio Mišių skaitiniuose buvo kalbama apie dviejų miestų – Babilono ir Jeruzalės – žlugimą. Babilonas, Babelė yra nuodėmės simbolis. Šis miestas dėjosi esąs pasaulio centras ir sužlugo dėl savo ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Popiežiaus katechezė: Visuotinis pašaukimas į šventumą
›  Pranciškaus katechezė: Kokie turi būti Bažnyčios ganytojai?
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie hierarchiją Bažnyčioje
›  Popiežiaus katechezė: Regimoji ir dvasinė Bažnyčia
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčia – Kristaus kūnas
›  Praniškaus katechezė: Kas laukia Dievo tautos?
›  Pranciškaus katechezė apie Bažnyčią: Krikščionių vienybė
›  Pranciškus: Ką reiškia „visuotinė“ ir „apaštalinė“ Bažnyčia?
›  Pranciškus: Charizmų įvairovė ir vienybė Bažnyčioje
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo
›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Lapkričio 22 d. Panevėžyje vyko šventinis Šeimos metų renginys „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“. 11 val. Panevėžio vysk. Lionginas Virbalas SJ, vysk. emer. Jonas Kauneckas ir 4 kunigai – Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rekt. kun. Simas ...»


Lapkričio 21 dieną Katalikų Bažnyčios liturgijoje minimas Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas. Ši diena, popiežiaus Pijaus XII sprendimu nuo 1953 metų yra paskelbta klauzūrinių (kontempliatyvių) vienuolynų diena. Tą dieną, naujųjų Liturginių ...»


Lapkričio 19 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija. Joje dvasininkams itin profesionaliu žvilgsniu pristatyti teisiniai Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimo ...»


Lapkričio 18 d., Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko tradicinis kasmėnesinis vyskupijos kunigų ...»


2014 m. lapkričio 18 dieną Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Tą dieną buvo minimas skaudus įvykis ...»


Lapkričio 21 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising