Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežius Europos Parlamente: Europa, drąsiai apkabink savo praeitį, su pasitikėjimu žiūrėk į ateitį, su viltimi gyvenk dabartyje!

Šiandien trokštu kreiptis vilties ir padrąsinimo žinia į visus Europos piliečius, - sakė popiežius Pranciškus, pradėdamas gana ilgą kalbą, antradienio rytą sakytą Europos Parlamente. Vilties žinia remiasi tikėjimu, jog sunkumai gali virsti galingais vienybės ugdymo veiksniais, padėti įveikti visas baimes, su kuriomis šiuo metu susiduria Europa ir visas pasaulis. Noriu taip pat padrąsinti sugrįžti prie Europos Sąjungos tėvų steigėjų ambicingo politinio projekto, kurio pagrindas yra pasitikėjimas žmogumi, ne tik žmogumi kaip piliečiu ar ekonomikos subjektu, bet visų pirma žmogumi kaip asmeniu, apdovanotu transcendentiniu orumu.

Visų pirma noriu pabrėžti tą glaudų ryšį, kuris jungia šiuos du žodžius: „orumas“ ir „transcendentinis“, - sakė Pranciškus, primindamas, kad žodis „orumas“ buvo tapęs  ...»Pranciškus Europos Taryboje: Europos ateitis priklauso nuo atminties ir sveikos utopijos

Europos tarybos, kuriai priklauso 47 valstybės narės, būstinėje Pranciškus sveikino ir dėkojo jos vadovams ir nariams, kitoms su Europos taryba susijusioms institucijoms, kaip kad Europos žmogaus teisių teismas, už svetingą  ...»


Popiežius kelionę į Europą pavedė Marijai Snieginei

Popiežius savo 5-ąją Apaštališkąją kelionę, kuri antradienio rytą jį nuvedė į Europinių institucijų politinį centrą Strasbūrą, pradėjo dvasiniu susikaupimu Didžiojoje Marijos bazilikoje. Kelionės išvakarėse Romos vyskupas Pranciškus maždaug pusę valandos praleido koplyčioje priešais Marijos paveikslą „Salus Populi Romani“. Pasak t. Lombardi, Spaudos salės direktoriaus, Pranciškus pasimeldė  ...»


Popiežiaus vizitas į Strasbūrą: akstinas atsigręžti į Sąjungos prasmę, permąstyti jos misiją

Popiežiaus vizitas į Strasbūrą lapkričio 25 dieną aplankant Europos Parlamentą ir Europos Tarybą dar kartą skatina prisiminti iššūkius, kuriuos patiria Europos vienybės idėja, kokia Europos misija ateityje. Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin  ...»


Popiežius veikla pirmadienį. Posėdis su diskasterijų vadovais

Pirmadienio rytą Šventasis Tėvas Pranciškus susitiko su Romos kurijos dikasterijų vadovais. Tris valandas trukusio susitikimo tema buvo Romos kurijos reforma, kurią su popiežiumi rengia Kardinolų patarėjų taryba, vadinamoji „Devynių taryba“. Panašaus pobūdžio popiežiaus susitikimai su dikasterijų prefektais ir prezidentais, kardinolais ir arkivyskupais, vyksta reguliariai, kas pusę metų. Devynių  ...»


Popiežius paskelbė šešis šventuosius (+video)

Sekmadienio rytą Šv. Petro aikštėje aukodamas liturginius metus užbaigiančios Kristaus – Visatos Valdovo iškilmės Mišias, popiežius Pranciškus paskelbė šešis naujus  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Šventojo Sosto ordinas vardan taikos buvusiam Libano prezidentui

Popiežius Pranciškus apdovanojo buvusį Libano prezidentą generolą Michel Suleiman Pijaus IX ordino Riterio didžiuoju kryžiumi. Šventasis Sostas apdovanojimu įvertino buvusio Libano prezidento asmenines pastangas vardan taikos  ...»


Libano maronitų patriarchas: mes nenorite tapti Vakarų protektoratu

Italų dienraštis „La Stampa“ kalbino Libano maronitų apeigų patriarchą Bechara Boutros Rai, kuris šiomis dienomis lankėsi Milane, maronitų apeigų parapijos šiame mieste atidarymo proga. Kardinolas Rai komentavo situaciją  ...»


Patriarchas Sako apie musulmonus ir smurtą Artimuosiuose Rytuose: atsakymas turi ateiti iš jūsų

Lapkričio 17-19 dienomis Vienoje vyko konferencija, kurią organizavo karaliaus Abdullah Bin Abdulaziz tarptautinis centras tarpreliginiam ir tarpkultūriniam dialogui (KAICIID). Joje dalyvavo apie 200 dalyvių iš krikščioniško ir musulmoniško  ...»


Mirė kardinolas Fiorenzo Angelini

Romoje penktadienio naktį mirė kardinolas F. Angelini. Vienintelis dabartinės Kardinolų kolegijos narys gimęs Romoje, kard. Angelini, mirė savo namuose netoli Vatikano eidamas 99 metus. Velionis visą savo kunigišką ir vyskupišką gyvenimą buvo glaudžiai susijęs  ...»


Manilos arkivyskupijoje „Vargšų metai“.

Manilos arkivyskupijoje lapkričio 29, pirmojo Advento sekmadienio išvakarėse, prasidės „Vargšų metai“. Filipinų Bažnyčiai besiruošiant krikščionybės 500 metų jubiliejui, kuris bus švenčiamas 2021 metais, arkivyskupija paragino per ateinančius naujus Liturginius metus susimąstyti apie visuomenėje skurstančiuosius ir stengtis labiau padėti vargstantiesiems. Prisiminsime, kad Jėzus gyveno neturte,  ...»


Ukrainoje kariaujantieji toliau nepaiso paliaubų susitarimo

Ukrainoje ginkluotuose susirėmimuose krašto šiaurės rytuose žuvo vos ne tūkstantis žmonių nuo Minske rugsėjo 5 dienos pasirašytų paliaubų susitarimo, praneša JT žmogaus teisių agentūra. Padėtis Donbase ir Luhanske yra rimta, nesilaikoma tvarkos nei įstatymų. Susitarimą pažeidinėja abi pusės, praneša penktadienį italų kalba Vatikano radijas, laidoje priminęs, jog Ukrainos premjeras iš naujo  ...»


Gazoje tūkstantis mažamečių karo invalidų

Šventojoje Žemėje, karo veiksmai Gazos ruože suluošino šimtus mažamečių palestiniečių. Maždaug tūkstantis vaikų, sužeistų per Izraelio bombardavimus, tapo amžinais invalidais, praneša Italijoje veikianti žmogaus teisių organizacija Euro-Mediterraneo, pasak kurios Izraelio karinės pajėgos naudoja nelegalius šaudmenis su vinimis, kurie perskrodžia kūną sunkiai sužeisdami. Be naujų aukų, dar prieš  ...»


Malavyje prieš vaikus panaudotos ašarinės dujos

Malavyje policija išvaikė moksleivių protesto akciją panaudodama ašarines dujas. Maždaug penki šimtai vaikų per eitynes didžiausiame mieste Blantyre skundėsi, kad negali mokytis. Tuo metu daugiau kaip šeši tūkstančiai Malavio mokytojų boikotuoja pamokas todėl, kad jiems jau nuo gegužės mėnesio nemokomi atlyginimai. Policija teisino kraštutinių priemonių panaudojimą todėl, kad vaikai su pagaliais  ...»


Į Goą atlaidus keliaus milijonai katalikų maldininkų

Indijos Goa salos gyventojai laukia įspūdingo maldininkų antplūdžio: penkių milijonų maldininkų, norinčių pagerbti šv. Pranciškų Ksaverą. Šventojo relikvijos išstatymas rengiamas kartą kas dešimt metų. XVI amžiaus misionieriaus ir jėzuito šv. Pranciškaus Ksavero atlaidai prasideda šios savaitės pabaigoje ir tęsiasi keturiasdešimt dienų. Įvykis reikalauja glaudaus Bažnyčios ir Valstybės  ...»


Įsteigta nauja Brazilijos jėzuitų provincija

Naują provinciją įsteigė Jėzaus draugijos vyresnysis, kuris tuo tikslu praėjusią savaitę nuvyko į Braziliją. Steigimo ceremonija lapkričio 16 d. įvyko šv. Jono XXIII centre, Rio de Žaneire. Vizito metu t. Nikolas SJ susitiko su jėzuitų bendruomenės nariais kituose Brazilijos miestuose. (Vatikano radijas)

  ...»
BENDROJI: Kad vieniši žmonės jaustų Dievo ir brolių artumą. EVANGELIZAVIMO: Kad seminaristai, vienuoliai ir vienuolės turėtų išmintingus ir gerai pasirengusius ugdytojus.
 ...»


Šv. Jonas Paulius II Strasbūre: krikščionybė neprieštarauja Europos suvienijimo siekiams

Antradienį, popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Strasbūre priminė šv. Jono Pauliaus II apsilankymą Europos institucijose Strasbūre prieš 26 metus. ...»


Egipto prezidentas Vatikane

Popiežius Pranciškus priėmė Vatikane apsilankiusį Egipto prezidentą Abdel Fattah Al Sisi. Po susitikimo su popiežiumi garbų svečią iš Kairo priėmė ...»


Pranciškus pasveikino sirų malabarų apeigų tikinčiuosius (+video)

Pirmadienio ryte šv. Petro bazilikoje Pranciškus susitiko ir pasveikino sirų malabarų apeigų tikinčiuosius, kurie sekmadienį dalyvavo jo vadovautose ...»


Pranciškus: „Ne!“ turtams ir tuštybei Bažnyčioje (+video)

Bažnyčia privalo būti neturtinga ir nuolanki, priminė popiežius pirmadienio Mišiose šv. Mortos namuose. Kalbėdamas apie Evangelijos vargšę našlę, kuri ...»


Popiežius Pranciškus paskyrė naują Kulto ir Sakramentų kongregacijos prefektą.

Naujuoju Kulto ir Sakramentų kongregacijos prefektu Šventasis Tėvas sekmadienį paskyrė kardinolą Robert Sarah, ligi šiol buvusį Popiežiškosios tarybos ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Popiežiaus katechezė: Visuotinis pašaukimas į šventumą
›  Pranciškaus katechezė: Kokie turi būti Bažnyčios ganytojai?
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie hierarchiją Bažnyčioje
›  Popiežiaus katechezė: Regimoji ir dvasinė Bažnyčia
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčia – Kristaus kūnas
›  Praniškaus katechezė: Kas laukia Dievo tautos?
›  Pranciškaus katechezė apie Bažnyčią: Krikščionių vienybė
›  Pranciškus: Ką reiškia „visuotinė“ ir „apaštalinė“ Bažnyčia?
›  Pranciškus: Charizmų įvairovė ir vienybė Bažnyčioje
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo
›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Lapkričio 21 dieną Katalikų Bažnyčios liturgijoje minimas Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas. Ši diena, popiežiaus Pijaus XII sprendimu nuo 1953 metų yra paskelbta klauzūrinių (kontempliatyvių) vienuolynų diena. Tą dieną, naujųjų Liturginių ...»


Lapkričio 19 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija. Joje dvasininkams itin profesionaliu žvilgsniu pristatyti teisiniai Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimo ...»


Lapkričio 18 d., Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre, vyko tradicinis kasmėnesinis vyskupijos kunigų ...»


2014 m. lapkričio 18 dieną Telšiuose vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Tą dieną buvo minimas skaudus įvykis ...»


Prieš kelias dienas įvykusiame Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ paramos koncerte „Degu kaip žvakė“ ne tik spindėjo ryškios klasikinės muzikos ...»


Apie visą savaitę Vilniuje vykusius Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidus ir apie juos užbaigiančią gailestingumo Motino šventę ...»


Lapkričio 21 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising