Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas: „Esame atsakingi už taikos ir ramybės kūrimą“

Šeštadienį popiežius Pranciškus pagerbė Pirmojo pasaulinio karo ir visų bet kada pasaulyje vykusių karių aukas aukodamas Mišias paminklinėse karių kapinėse, esančiose Redipulja miestelyje, Italijos šiaurės rytų provincijoje. Su Šventuoju Tėvu Mišias koncelebravo kelios dešimtys kardinolų ir vyskupų, kurių dauguma – popiežiaus į iškilmę pakviesti Europos šalių kariuomenių ordinarai.
Prie mūsų radijo mikrofono – iškilmėse dalyvavęs Lietuvos Kariuomenės ordinariato apaštalinis administratorius, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kurio paprašėme plačiau papasakoti apie šio minėjimo reikšmę.

Vilniaus  ...»Sekmadienio Vidudienio malda: Karas tik didina blogį ir daugina mirtį! (+video)

Po Mišių, kurių metu palaimino dvidešimties porų santuoką, popiežius Pranciškus vadovavo vidudienio maldos susitikimui Šv. Petro aikštėje. Šventasis Tėvas prieš maldą aptardamas Šventojo Kryžiaus šventės reikšmę prisiminė ir kvietė melstis už pasaulyje dėl ištikimybės Kristui persekiojamus ir žudomus tikėjimo brolius ir seseris. Popiežius paminėjo pirmadienį švęsimą Marijos sopulingosios  ...»


Popiežius Pranciškus: Karas yra beprotybė. Šiandien laikas verkti dėl visų karų aukų

Popiežius Pranciškus pagerbė Pirmojo pasaulinio karo ir visų bet kada pasaulyje vykusių karių aukas. Pagerbimo iškilmė įvyko šeštadienio rytą paminklinėse karių kapinėse Redipulja miestelyje, Italijos šiaurės rytų provincijoje Goricijoje, netoli Slovėnijos. Karių pagerbimo iškilmė surengta minint Pirmojo pasaulinio karo pradžios 1914 m. šimtąsias metines.

Popiežius Redipuljoje privačiai pasimeldė  ...»Popiežius Kongo DR vyskupams: Taika, šeima, jaunimas (+video)

Šiuos tris dalykus popiežius Pranciškus pabrėžė savo kalboje Kongo Demokratinės Respublikos vyskupams jų vizito Ad limina proga. Kaip įprasta, Šventasis Tėvas su jais ilgokai bendravo neformaliai, o vizitą apibendrinanti kalba buvo vyskupams įteikta raštu.

Daugiausia dėmesio Popiežius skiria jaunosios kartos problemoms. Dėl pilietinį karą išgyvenusios šalies labai blogos socialinės ir ekonominės  ...»Popiežius Pranciškus: Egzegezė būtina, kad suprastume Bibliją (+video)

Penktadienį Šventasis Tėvas susitiko su Italijos Biblijos draugijos nariais, užbaigiančiais šiomis dienomis vykusią 43-ąją nacionalinę biblinę savaitę, skirtą Vatikano II Susirinkimo konstitucijai „Dei  ...»


Šventasis Tėvas keliaus į Turkiją

Numatoma dar viena popiežiaus Pranciškaus kelionė. Šventojo Sosto Spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ pranešė, kad penktadienį gautas Turkijos prezidento Recepo Tayypo Erdoano kvietimas. Tad bus pradėti pasirengimai kelionei paskutinėmis lapkričio dienomis. Kelionės trukmė ir programa bus paskelbtos vėliau. (Vatikano radijas)
  ...»Bažnyčia ir pasaulis 
JAV vyskupų piligrimystė į Šventąją Žemė

„Melstis labiau nei bet kada už Šventąją Žemę, už taiką Jėzaus Kristaus gimtinėje“. To paprašė JAV Vyskupų konferencijos tarptautinio teisingumo ir taikos reikalų komisijos direktorius vyskupas Richard E.  ...»


Kardinolo Nichols pareiškimas po humanitarinio darbuotojo nužudymo Sirijoje

Islamistinė teroristinė grupuotė „IS“ Sirijoje nukirsdino, po dviejų amerikiečių žurnalistų, škotą humanitarinį darbuotoją David Haines.

Tai gali būti apsakyta, savo rugsėjo 15 dienos pareiškime rašo britų kardinolas Vincent Nichols, tik kaip pasibjaurėtina ataka prieš žmogaus gyvybę, kuri savo barbariškumu išreiškia blogiausius ir paklydusius žmogaus prigimties aspektus. Priešingai, David Haines,  ...»Ukrainos ir Rusijos religijų lyderiai: ypač dabar reikia melstis už taiką Ukrainoje

Ukrainos ir Rusijos Bažnyčių ir religijų atstovai išsakė gilų skausmą dėl įvykių rytų Ukrainoje ir paprašė melstis už visus nukentėjusius nuo konflikto Donetsko ir Luhansko regionuose. Bažnyčių atstovai, krikščionių, musulmonų ir žydų  ...»


Ukraina. Trijų pagrobtų kunigų pasakojimas.

Katalikų kunigams draudžiama melstis už taiką vadinamojoje Naujojoje Rusijoje. Net trys kunigai, organizavę maldą už taiką Ukrainoje, arba ketinę tokiame susitikime dalyvauti, buvo prorusiškų kovotojų pagrobti ir keletą dienų bauginami mirtimi  ...»


Ukrainos graikų apeigų katalikų vyskupai: Ukraina pasruvusi krauju

Rugsėjo 10-14 dienomis Lvove vyksta Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios sinodas. Dalyvauja keturios dešimtys unitų vyskupų iš Ukrainos ir diasporos. Pirmąją Sinodo dieną, šį trečiadienį, vyskupai paskelbė kreipimąsi į pasaulio bendruomenę, dramatiška antrašte:  ...»


Kongo DR vyskupų vizitas Ad limina

Kongo Demokratinės Respublikos vyskupai pradeda nuo rugsėjo 11 iki 15 d. truksiantį vizitą Ad limina. Su Popiežiumi ir Romos Kurijos institucijų vadovais susitiks vienos didžiausių Afrikos valstybių  ...»


Prasidėjo Strasbūro katedros tūkstantmečio minėjimas

Sekmadienį Prancūzijos Strasbūro vyskupija pradėjo švęsti savo katedros tūkstantmečio jubiliejų, kuris bus minimas ištisus metus, iki ateinančių metų rugsėjo. Pradėdamas jubiliejinius metus, sekmadienio Mišių homilijoje  ...»


Kard. Rainer Maria Woelki atsisveikino su Berlynu

Buvęs Berlyno arkivyskupas kard. Rainer Maria Woelki sekmadienį Berlyno katedroje aukojo atsisveikinimo su arkivyskupija Mišias. Jau liepos 11 d. popiežius Pranciškus jį paskyrė naujuoju Kelno  ...»


Lesotas: popiežiaus ir Lesoto vyskupų raginimas užtikrinti taiką šalyje

Kreipdamasis į tikinčiųjų minią, susirinkusią Šv. Petro aikštėje po sekmadienio vidudienio maldos popiežius Pranciškus paragino melstis už taiką  ...»


Burundyje nužudytos trys misionierės

Sekmadienį Burundyje buvo nužudytos trys italės misionierės, Ksaveriečių kongregacijos vienuolės Olga Raschietti, Lucia Pulici ir Bernardetta Boggian. Iš pradžių skelbta, kad seseris vienuoles nužudė į jų  ...»BENDROJI: Kad psichikos ligomis sergantys žmonės būtų mylimi ir aprūpinti viskuo, ko reikia oriam gyvenimui. EVANGELIZAVIMO: Kad krikščionys, įkvėpti Dievo Žodžio, tarnautų vargstantiesiems ir kenčiantiesiems.
 ...»


Popiežius Pranciškus: Bažnyčia yra mūsų Motina taip, kaip Motina Marija (+video)

Jėzus atėjo į pasaulį, kad išmoktų būti žmogumi, kad būdamas žmogumi, eitų su žmonėmis. Jis atėjo, kad būtų paklusnus ir paklusnumo mokėsi per ...»


Prasidėjo šeštasis Kardinolų Patarėjų Tarybos susitikimas

Pirmadienį Vatikane prasidėjo šeštasis Popiežiaus Kardinolų Patarėjų Tarybos susitikimas. Tarybai pavesta padėti Šventajam Tėvui vadovauti Visuotinei ...»


Romoje vyksta kursai neseniai paskirtiems vyskupams

Kaip kasmet rudenį, Romoje šiomis dienomis vyksta per pastaruosius vienerius metus visame pasaulyje paskirtų naujų vyskupų susitikimas. Kursus naujiems vyskupams iš šalių, kuriose veikia savarankiškos vietinės ...»


Popiežius Pranciškus: Jėzaus meilė palaiko jaunavedžių meilę ir gali ją atnaujinti net tada, kai žmogiškai ji pasiklysta, susižeidžia ir išsisemia. (+video)

Popiežius Pranciškus sekmadienį Šventojo Kryžiaus išaukštinimo šventės Mišiose vadovavo santuokos apeigoms. Apeigų metu Šventojo Petro bazilikoje ...»


Paskelbtos šiemet kanonizuotų popiežių liturginių minėjimų datos

Viešpats Jėzus, amžinasis Ganytojas, savo kaimenės neapleidžia, o prižiūri ir veda ją per savo vikarus, o tarp tų, kurie susitapatino su visų ganytojų Ganytoju ir nuoširdžiai pamilo kaimenės avis spindi šventieji popiežiai: ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Patarimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Supratimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Išmintis
›  Pranciškus: Katechezė apie santuokos sakramentą
›  Pranciškus: Dvasinis vidutiniškumas kenkia Bažnyčiai
›  Pranciškus: Rūpinkitės, kad vaikai augtų išmintimi, amžiumi ir malone
›  Pranciškus: Gavėnia - proga pakeisti kryptį
›  Pranciškus: Ligonio patepimas nėra blogas ženklas!
›  Pranciškus: Nebijokite išpažinties
›  Pranciškus: Ar mes gerai suprantame kas yra Eucharistija?
›  Pranciškus: Svarbu sekmadieniais dalyvauti Mišiose
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


Brangūs broliai,
Gerbiami Valdžios atstovai,
Mieli broliai ir seserys!

Šį rytą švęsdami Eucharistinę Auką, mes, atvykę iš daugybės skirtingų vietovių, išgyvename gilią vienybę ir džiaugsmą, nes šiame mūsų didžiuliame būryje kartu yra ir Šventojo Tėvo ...»


Vilniaus arkivyskupo emerito, kardinolo Audrio Juozo Bačkio homilija Šiluvoje:

Brangūs tikintieji,

Nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius pagerbti Dievo Motiną Jos Gimimo šventėje ir drauge su Ja pasimelsti už mūsų šeimas, prašyti joms gilaus ...»


2014 metų rugsėjo 13 dieną Šiluvos Marijos šventovėje švenčiant Lietuvos „Caritas“ atkūrimo 25-ąsias metines, popiežius patvirtina savo artumą bei žada prisiminti maldoje. Linki, kad visos dovanos ir malonės, gautos per šiuos vaisingos tarnystės ...»


Atsakomybė už Lietuvą

Šiandien Šiluvoje meldžiamės už Lietuvai labai svarbius žmones, ypač už aktyviai dalyvaujančius šalies politiniame gyvenime, nes šių žmonių sprendimai ir veikla daug ką lemia Lietuvos gyvenime. Šventajame Rašte taip pat ...»


Rugsėjo 13 dieną, šeštadienį, Šiluva buvo gausiai lankoma piligrimų nuo pat ankstyvo ryto, o pagrindinėse pamaldose jų buvo pilna aikštė priešais Baziliką. Šią dieną Šiluvoje buvo paminėtas „Caritas“ atsikūrimo Lietuvoje bei gyvavimo 25-metis. Ta ...»


Rugsėjo 12-ąją Šiluvos Dievo Motinos, kuri nuo seno turi ir Ligonių Sveikatos titulą, užtarimui buvo pavesti ...»


Rugsėjo 11-ąją Šiluvoje buvo švenčiama Katalikiškų bendruomenių diena. Šv. Mišiose, be savo asmeniškų vilčių ir prašymų, atsivežamų į piligriminę Marijos ...»


Prabėgus vasarai Vilkaviškio vyskupijos kunigai vėl pradėjo tradicinius kiekvieną mėnesį vykstančius susirinkimus, ...»


Po vasaros „Artuma“ grįžta pas savo skaitytojus su VII Dekalogo įsakymu: Nevok! ...»


Rugsėjo 13 d. Kastantas Lukėnas: RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus Sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising