Pagrindinis puslapisVatikano radijas
Vatikano radijas   
kitos kalbos  
Popiežius Pranciškus: Neišmeskime duonos! (+video)

Šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė Italijos žemdirbių konfederacijos atstovus. Ši konfederacija, viena pagrindinių šio sektoriaus organizacijų Italijoje, prieš kelis mėnesius minėjo savo įsikūrimo 70-ąsias metines ir šia proga jos nariai paprašė susitikimo su Šventuoju Tėvu.

Konfederacijos atstovams sakytoje kalboje popiežius Pranciškus visų pirma paminėjo bado problemą, su kuria kiekvieną dieną susiduria labai daug šiandieninio pasaulio gyventojų. Dėlto nemaža dalimi kaltas ir rinkos taisyklių absoliutinimas, ir nepateisinamas proporcijas pasiekęs išmetamo maisto kiekis. Pranciškus priminė senolių anksčiau dažnai kartotą posakį, kad su duona nevalia juokauti. Jei duonos riekė nukrisdavo ant grindų, reikėdavo su pagarba ją pakelti ir pabučiuoti. Duona buvo suvokiama kaip žmogaus  ...»Popiežius Rytų ortodoksams: Kuo greičiau tepasibaigia karas Artimuosiuose Rytuose

Penktadienį popiežius Pranciškus susitiko su Tarptautinės bendros Katalikų ir Rytų Ortodoksų Bažnyčių teologinio dialogo komisijos nariais, užbaigiančiais šiomis dienomis vykusį savo  ...»


Popiežius apie tėvų vaidmenį: vaikai šeimoje kartais jaučiasi kaip našlaičiai (+video)

Trečiadienį bendrosios audiencijos metu, pasveikinęs susirinkusius piligrimus, popiežius tęsė katechezių apie šeimą ciklą, šį kartą kalbėdamas apie tėvo figūrą. „Brangūs broliai ir seserys, toliau eikime katechezių apie šeimą keliu. Šiandien leiskimės vedami žodžio „tėvas“.  ...»


Popiežiaus žinia Gavėnios proga: Sustiprinkite savo širdis

Antradienio rytą Šventojo Sosto spaudos salėje buvo pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų Gavėnios proga. Jos tema – apaštalo šv. Jokūbo raginimas: „Sustiprinkite savo širdis“ (Jok 5,8). Šiemet Gavėnios liturginis laikotarpis prasidės  ...»


Popiežius Pranciškus užbaigė maldų savaitę už krikščionių vienybę (+video)

Sausio 25-ąją, minint apaštalo šv. Pauliaus atsivertimą, užbaigiama tradicinė maldų už krikščionių vienybę savaitė. Šia proga popiežius Pranciškus sekmadienio vakarą vadovavo mišparams Romos Šv. Pauliaus už mūrų  ...»


Pranciškus: „Blogai, kad krikščionys pasidalinę“. Sekmadienį popiežius taip pat prašė nutraukti kovas Ukrainoje (+video)

Sekmadienio vidudienį, prieš Viešpaties Angelo maldą, kalbėdamas keliems tūkstančiams tikinčiųjų susirinkusių į Šv. Petro aikštę, popiežius Pranciškus šios dienos Evangeliją apie pirmųjų apaštalų pašaukimą susiejo su šiomis dienomis švęsta ir šį sekmadienį pasibaigusia maldų savaite už krikščionių  ...»


Bažnyčia ir pasaulis 
Europos Vyskupų konferencijų katechetikos komisijų susitikimas Vatikane. Interviu su vysk. Kęstučiu Kėvalu

Sausio 27-29 dienomis Vatikane vyko Europos Vyskupų konferencijų komisijų, kurios rūpinasi katecheze, susitikimas. Popiežiškosios Naujosios evangelizacijos tarybos būstinėje susirinko nacionalinių katechetikos centrų atsakingieji iš įvairių Europos šalių. Lietuvai atstovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Kauno arkivyskupijos  ...»


Vatikano diplomatas: moterys neproporcingai nukenčia konfliktuose

Šventojo Sosto delegacijos vadovas Janusz Urbanczyk sausio 30 dieną kalbėjo Jungtinių Tautų Organizacijos Saugumo tarybos posėdyje, pasisakydamas civilių, ypač moterų ir merginų, saugumo tema ginkluotuose konfliktuose ir po  ...»


Alepo arkivyskupas: mirsiu su savo tikinčiaisiais

Maldos už krikščionių vienybės savaitės renginių rėmuose Sicilijoje, Monrealio arkivyskupijoje, lankėsi Aleppo graikų – melkitų apeigų katalikų arkivyskupas Jean-Clément Jeanbart, kuris dar kartą liudijo apie krikščionių situaciją Artimuosiuose Rytuose ir ypač  ...»


Vyskupas iš Afrikos: dirbkime su vyriausybėmis, tačiau neužmerkime akių

Šią savaitę baigėsi Rytų Afrikos vyskupų konferencijų asociacijos (AMECEA) Teisingumo ir taikos komisijos koordinatorių susitikimas. Šiai regioninei asociacijai priklauso aštuonių šalių episkopatai: Malavio, Etiopijos, Eritrėjos, Sudano, Kenijos, Tanzanijos, Zambijos ir  ...»


Europos Tarybos rezoliucijos apie netoleranciją krikščionims ir apie teisę įžeisti bei šokiruoti

Plačiai nuskambėjo Europos Tarybos žiemos sesijoje, vykusioje sausio 26 – 30 dienomis, priimtas sprendimas iki balandžio „užšaldyti“ Rusijos Federacijos balso teisę, dėl jos elgesio Ukrainos atžvilgiu, tačiau joje priimta ir kitų sprendimų. Dvi rezoliucijos, sausio 28 ir sausio 29 dienos, rodo apie nelengvas vertybių pusiausvyros paieškas demokratinėje, nuomonių įvairove pasižyminčioje  ...»


Keturi artimo meilės keliai

Kambodžos sostinės katalikų bendruomenė neseniai pratęsė „Baltosios nakties už pašaukimus“ tradiciją. Kasmetinė, jau 34-oji, maldų už pašaukimus diena įvyko Kūdikėlio Jėzaus parapijoje, Kambodžos sostinė Pnompenio pietiniame  ...»


Pakistane dėl žurnalo „Charlie Hebdo“ užpulta krikščioniška gimnazija

Smurto banga kilusi dėl prancūzų satyrinio žurnalo „Charlie Hebdo“ neatslūgsta Pakistane. Grupė 300 musulmonų studentų, ginkluotų strypais ir lazdomis, sausio 27 dieną užpuolė krikščionišką gimnaziją, sužeisdami keturis moksleivius. Musulmonų studentai protestavo prieš prancūzų žurnalą,  ...»


Liuksemburge stabdomas tikybos dėstymas

Liuksemburgo vyriausybė drastiškai sumažino išlaidas religijų reikalams. Pavyzdžiui, mokyklose nebebus dėstoma tikyba. Liuksemburgo katalikų arkivyskupas po pirmadienį pasirašytos konvencijos pareiškė, kad nuo dabar jo Bažnyčia bus neturtingesnė, tačiau to nereikia bijoti.  ...»


JAV religijų atstovų laiškas prezidentui Obamai dėl Artimųjų Rytų taikos

JAV religijų atstovai paprašė prezidento Baracko Obamos vyriausybės ryžtingai siekti izraeliečių-palestiniečių konflikto užbaigimo. Nacionalinė tarpreliginė iniciatyvinė grupė už taiką Artimuosiuose rytuose (NILI) savo prašymą prezidentui išdėstė atvirame  ...»


Šiaurės Korėjos komunistinis režimas leido surengti tarpreliginį susitikimą

Korėjos religijų konferencija už taiką gavo Šiaurės Korėjos komunistinės valdžios leidimą surengti tarpreliginį susitikimą Pchenjane. Susitikimas, kurio metu bus meldžiamasi už taiką, turėtų įvykti antroje metų dalyje  ...»VISUOTINĖ: Kad kaliniai, ypač jauni, turėtų galimybę susikurti naują orų gyvenimą. EVANGELIZAVIMO: Kad krikščionių bendruomenė priimtų išsiskyrusius sutuoktinius ir jiems padėtų.
 ...»


Papildytas Šventojo Tėvo liturginis kalendorius

Popiežius Pranciškus kovo 7-osios pavakare aukos Šv. Mišias Romos Visų Šventųjų parapijos bažnyčioje. Vatikano dienraštis praneša, jog popiežius ...»


Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos

Taip pat ir šiemet Gavėnios rekolekcijos, kuriose dalyvauja popiežius ir Romos Kurija, vyks ne Vatikane, bet rekolekcijų namuose Aričia miestely, į pietus nuo ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: Atsiminkime pirmą susitikimą su Jėzumi (+video)

Krikščionis privalo saugoti pirmo susitikimo su Kristumi atminimą ir pasitikėti Kristumi, suteikiančiu jėgų kiekvieną dieną drąsiai eiti tikėjimo keliu. Kas rimtai myli, visada atsimena pirmąsias įsimylėjimo ...»


Keičiasi palijaus suteikimo arkivyskupams tvarka

Popiežius Pranciškus nusprendė, kad palijaus uždėjimo naujiems arkivyskupams metropolitams iškilmės nuo dabar vyks ne Romoje, bet arkivyskupų vadovaujamose vietinėse ...»


Popiežiaus Pranciškaus homilija: „Neprivatizuokime“ išganymo (+video)

Neseka Jėzumi, neina Jėzaus nurodytu nauju keliu tie, kurie „privatizuoja“ išganymą, kurie niekina kitus ir apie save galvoja, kad priklauso kažkokiems ...»


Popiežius Pranciškus, raktas į jo mokymą
Bendrųjų audiencijų katechezės 
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie Šventąją šeimą
›  Pranciškus: Bažnyčia keliauja link Karalystės
›  Popiežiaus katechezė: Visuotinis pašaukimas į šventumą
›  Pranciškaus katechezė: Kokie turi būti Bažnyčios ganytojai?
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie hierarchiją Bažnyčioje
›  Popiežiaus katechezė: Regimoji ir dvasinė Bažnyčia
›  Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčia – Kristaus kūnas
›  Praniškaus katechezė: Kas laukia Dievo tautos?
›  Pranciškaus katechezė apie Bažnyčią: Krikščionių vienybė
›  Pranciškus: Ką reiškia „visuotinė“ ir „apaštalinė“ Bažnyčia?
›  Pranciškus: Charizmų įvairovė ir vienybė Bažnyčioje
›  Pranciškus: Motina Bažnyčia mus moko gailestingumo
›  Pranciškus: Bažnyčia - Motina, kurią mylime
›  Pranciškus: Krikščionių nesantaika yra viena rimčiausių nuodėmių
›  Popiežiaus bendroji audiencija. Naujoji sandora ir nauja tauta
›  Pranciškus: Jei „krikščionis“ yra mūsų vardas, tai pavardė – „aš priklausau Bažnyčiai“
›  Popiežiaus katechezė apie Bažnyčią. Dievas suformavo savo tautą
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Dievo baimė
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Maldingumas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Pažinimas
›  Pranciškus: Šventosios Dvasios dovanos. Tvirtumas
Jonas Paulius II Lietuvoje, 1993 rugs. 4-8  
›  „Lietuva, girdžiu tavo balsą!“ Jonas Paulius II Lomžoje 1991 m.
›  Pirmoji diena - šeštadienis, 1993 rugsėjo 4: pasisveikinimas Vilniaus oro uoste; susitikimas su kunigais, vienuoliais, vienuolėmis ir klierikais; Rožinis Aušros Vartuose
›  Antroji diena – sekmadienis, 1993 rugsėjo 5: malda Antakalnio kapinėse; Mišios Vingio parke; susitikimas su diplomatiniu korpusu; susitikimas su inteligentija; susitikimas su lenkų bendruomene
›  Trečioji diena – pirmadienis, 1993 rugsėjo 6: Šv. Mišios Santakoje Kaune; susitikimas su Lietuvos vyskupais; Susitikimas su jaunimu
›  Ketvirtoji diena – antradienis, 1993 rugsėjo 7: Mišios Kryžių kalne; susitikimas jėzuitų namuose Šiauliuose; Žodžio liturgija Šiluvoje.
›  Penktoji diena - trečiadienis 1993 rugsėjo 8: atsisveikinimas
Bažnyčia Lietuvoje 


„Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra Dangaus Karalystė“ (Mt 5, 3). Vargdieniai ir dar palaiminti – kodėl čia taip?! Kokia prasme neturtą galime suvokti kaip palaiminimą?! Vasarį „Artuma“ kviečia pabandyti suprasti, kas tie dvasios ...»


Ateinančią savaitę Katalikų Bažnyčios Lietuvoje ganytojai lankysis Romoje. Tai bus visiems vyskupams kas keletą metų privalomas vizitas „Ad limina apostolorum“, ...»


Sausio 25 d. kai Katalikų Bažnyčia šventė Viešpaties dieną – sekmadienį ir prisiminė šv. apaštalo Pauliaus atsivertimą bei baigė maldų už krikščionių vienybę ...»


Sausio 27 d. buvo švenčiamas pal. Jurgio Matulaičio liturginis minėjimas. Marijampolėje minėjimas prasidėjo ...»


Šią savaitę ypatingai meldžiamės už visų krikščionių vienybę. Ta proga Vatikano radijo ...»


Sausio 31 d., Kastantas Lukėnas RealAudioMP3
 ...»

Šventadienio homilija 

Kafarnaume šeštadienį nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti: „Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? ...»


Apie mus Laidų tvarkaraštis Retransliacijos Lietuvoje Rašyk redakcijai Vatikano radijo reklama Nuorodos Šventasis Sostas Vatikano Miesto Valstybė Popiežiaus liturginės apeigos
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal conditions / Advertising