Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Romoje įšventintas lietuvis diakonas

Šv. Pauliaus bazilika - ANSA

2016/06/16 16:14

Trečiadienį Romos Šv. Pauliaus bazilikoje diakonato šventimai buvo suteikti devyniems Šv. Bedos kolegijos studentams, tarp jų ir lietuviui broliui Elijui Černiauskui.

Brolis Elijas – buvęs verslininkas, radikaliai atsivertęs ir pasirinkęs vienuolio atsiskyrėlio kelią – studijuoja Romos Popiežiškojoje Šv. Bedos kolegijoje, kurios specifika – paruošti kunigystei ne jaunuolius, bet jau brandaus amžiaus kandidatus.

Kartu su broliu Eliju, diakonato šventimus priėmė ir kiti aštuoni kolegijos studentai iš Anglijos, Afrikos, Indijos, Artimųjų Rytų. Diakonato šventimus jiems suteikė Liverpulio arkivyskupas Maclom McMahon OP. Šventimų iškilmėje dalyvavo ir Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, nes brolis Elijas inkardinuotas Šiaulių vyskupijoje. (Vatikano radijas)

2016/06/16 16:14