Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia Lietuvoje

Šeštadienį Kaune į diakonus pirmą kartą įšventinti penki vedę vyrai

Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra - RV

2017/06/26 14:49

Šeštadienį Bažnyčia Lietuvoje šventimais įgaliojo studijų ir dvasinio ugdymo programą baigusius, savo profesijas, darbus ir šeimas turinčius vedusius vyrus patarnauti tikinčiųjų bendruomenėms, pranešama Kauno arkivyskupijos svetainėje.  

Kauno Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, dalyvaujant dideliam tikinčiųjų būriui, penki vedę vyrai įšventinti diakonais, kurie nuo 2012-ųjų metų šiems šventimams ruošėsi studijuodami Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre. Tai istorinis įvykis Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, nes šie šventimai vedusiems vyrams teikiami pirmą kartą.

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas diakonais įšventino Pranciškonų ordino narį, šaulį, buvusį Klaipėdos tarybos narį Nerijų Čapą, auginantį du sūnus; Kauno arkivyskupijos kurijos atstovą spaudai, Informacijos tarnybos vadovą, penkių vaikų tėvą Darių Chmieliauską; dukras auginančius Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje ginkluotės instruktorių Audrių Jesinską ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekaną Beną Ulevičių  bei Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos mokytoją dviejų vaikų tėvą Darių Venčkauską. 

„Nuoširdžiai sveikinu Jus, atsiliepusius į Viešpaties šaukimą. Mano malda apima ir Jūsų žmonas bei vaikus, kurie tam tikru būdu dalyvauja Jūsų pašaukimo gyvenime. Dėkoju Jums už Jūsų drąsų tikėjimą ir palaikančią meilę“, – šventimų liturgijoje pristačius šventinamuosius ir paliudijus jų vertumą priimti šventimus sakė arkivyskupas homilijoje. Joje padėkojo lydėjusiems pasirengimo kelionę – arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui, kurio iniciatyva Kauno arkivyskupijoje buvo pradėti rengti nuolatiniai diakonai, taip pat Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovams, programos kordinatoriams ir visiems, prisidėjusiems prie jos įgyvendinimo.

Po šventimų 3 naujai įšventintieji diakonai bus paskirti diakonų tarnystei Kauno arkivyskupijos parapijose ar institucijose, o 2 - Lietuvos kariuomenės ordinariate.

Nuolatinis diakonatas atkurtas Vatikano II Susirinkimo, tad diakonais vedę katalikai gali tapti nuo 1964 metų. Per pastaruosius 30 metų pasaulyje nuolatiniais diakonais įšventinta labai daug vedusiųjų – 2016 metų pabaigoje jie sudarė apie 10 proc. visų lotynų apeigų Katalikų bažnyčios dvasininkų, jų skaičius viršijo 45 tūkst. ir toliau auga. (Vatikano radijas)

2017/06/26 14:49