Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Bažnyčia \ Bažnyčia pasaulyje

Popiežiaus maldos intencija sausiui: už religines mažumas Azijoje

Popiežius Pranciškus - AFP

2018/01/05 14:53

Azijos kultūrų įvairovėje Bažnyčios misija nelengva ir ją dar labiau apsunkina tai, jog dažnai katalikai yra mažuma. Su panašiais sunkumais ir rizika susiduria ir kitos mažumų religinės bendruomenės, su kuriomis mus vienija išminties, tiesos ir šventumo troškimas. Atsimindami persekiojamus dėl tikėjimo žmones, nežiūrime tarp mūsų esančių tikybos ir apeigų skirtumų, bet vienijamės su visais, kurie kovoja, gindami savo religinę tapatybę. Melskimės, kad Azijos šalyse krikščionys, kaip ir kitos religinės mažumos, galėtų laisvai gyventi pagal savo tikėjimą.

2018/01/05 14:53