Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Prieš 17 metų Jorge Mario Bergoglio paskirtas kardinolu

šv. popiežius Jonas Paulius II skiria arkivyskupą Jorge Mario Bergoglio kardinolu 2001 metų vasario 21 dienos konsistorijoje

2018/02/21 15:13

Jorge Mario Bergoglio prieš 17 metų vasario 21 dieną buvo šv. popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas kardinolu, o vasario 28 dieną sukanka dvidešimt metų kai arkivyskupas Bergoglio tapo Argentinos sostinės Buenos Airių arkivyskupu metropolitu. Bergoglio Argentinoje buvo misionieriškas ganytojas, jis pagal jėzuitų dvasingumą kvietė atpažinti Viešpaties buvimo pasaulyje ženklus, ragino krikščionių bendruomenę būti misionieriška, atsiveriančia pasauliui, skelbiančia Evangeliją kiekvienam žmogui. Romoje, popiežiui Benediktui XVI pranešus apie pasitraukimą iš Visuotinės Bažnyčios ganytojo pareigų, arkivyskupas Bergoglio su kitais kardinolais dalyvavo konklavoje, kurioje 2013 metų kovo 13 dieną jo laukė išrinkimas naujuoju Romos vyskupu, Pranciškumi. (Vatikano radijas)

2018/02/21 15:13