Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:

Vatikanas \ Įvykiai

Popiežius priėmė Komunikacijos sekretoriato prefekto atsistatydinimą

Mons. Dario E. Vigano - REUTERS

2018/03/21 16:05

Popiežius Pranciškus priėmė Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriato prefekto mons. Dario Edoardo Vigano prašymą jį atleisti iš pareigų. Laiške pranešdamas monsinjorui Vigano apie savo sprendimą popiežius pažymėjo, kad jam nebuvo lengva priimti prašymą atleisti iš prefekto pareigų. Kaip žinia, dar ne iki galo užbaigtas Kardinolų patarėjų tarybos pradėtas Šventojo Sosto komunikacijų reformų projektas, kurį patvirtino ir parėmė pats Šventasis Tėvas.

Komunikacijos sekretoriatas, popiežiaus 2015 metais įkurta nauja Šventojo Sosto dikasterija, ligi šiol sujungė ir integravo septynias buvusias savarankiškas Vatikano institucijas: Popiežiškąją socialinių komunikacijų tarybą, Šventojo Sosto spaudos salę, Vatikano interneto tarnybą, Vatikano Radiją, Vatikano Televizijos centrą, Fotografijų tarnybą ir Vatikano knygų leidyklą. Popiežius Pranciškus laiške monsinjorui Vigano prisiminė netrukus įvyksiančią paskutiniąją reformų projekto fazę, kuomet Šventojo Sosto Komunikacijos sekretoriatas prijungs Vatikano dienraštį „l’Osservatore Romano“ ir integruos Vatikano spaustuvę. Komunikacijų reformų procesas, kuriam popiežius nurodė ketverių metų laikotarpį, turėtų būti užbaigtas 2019 metais.

Priėmęs Vigano prašymą atleisti iš dikasterijos prefekto pareigų, popiežius paprašė monsinjorą toliau dirbti dikasterijoje, jį paskirdamas Komunikacijos sekretoriato aksesoriumi, kad naujose pareigose savo įnašu padėtų būsimam dikasterijos prefektui užbaigti Šventojo Sosto komunikacijos reformą.

Iki naujojo prefekto paskyrimo laikinai einančiu prefekto pareigas paskirtas Komunikacijos sekretoriato sekretorius, monsinjoras Lucio Adrian Ruiz. (Vatikano radijas)

2018/03/21 16:05