Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Vatikanas / Dokumentai ir potvarkiai

Paskirtas naujas Maltos arkivyskupas


Vyskupas Charles Scicluna, nuo praėjusių metų rudens kaip apaštališkasis administratorius vadovavęs Maltos arkivyskupijai, penktadienį paskelbtu popiežiaus Pranciškaus dekretu paskirtas Maltos arkivyskupu.

Prieš 56 metus Kanadoje gimęs maltietis Charles Scicluna prieš keletą metų buvo pagarsėjęs kaip popiežiaus Benedikto XVI paskelbtos griežtos linijos prieš kunigus pedofilus vykdytojas. Eidamas Tikėjimo mokymo kongregacijos Teisingumo gynėjo pareigas, jis nagrinėjo vadinamuosius graviora delicta – sunkiuosius nusikaltimus, kuriems priskiriami kunigų lytiniai nusikaltimai prieš nepilnamečius.

Charles Scicluna Maltoje baigęs kunigų seminariją, 1986 m. priėmė kunigo šventimus. Romoje apsigynęs kanonų teisės daktaratą, nuo 1990 m. dirbo Maltos arkivyskupijos teisme. Nuo 1995 m. dirbo Apaštališkosios Signatūros teisme Vatikane, o vėliau Tikėjimo mokymo kongregacijos Teisingumo gynėju, tuo pat metu dėstydamas ir Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Bažnyčios teisės fakultete.

2012 m. spalį jis buvo paskirtas Maltos augziliaru, o pernai spalį atsistatydinus buvusiam Maltos arkivyskupui, vadovavo arkivyskupijai kaip laikinas administratorius. Prieš mėnesį arkivysk. Charles Scicluna buvo paskirtas Tikėjimo mokymo kongregacijos kompetencijai priklausančias teisimo bylas tiriančios kolegijos prezidentu. (Vatikano radijas)