Soc. tinklai:

RSS:

Vatikano radijas

Popiežiaus ir Bažnyčios balsas

Kalba:
Vatikano radijas

Pagrindinis puslapis / Bažnyčia / Bažnyčia pasaulyje

Vilties pavasaris Rygoje


Kun. Algirdas Dauknys iš Rygos: 

Brolis Aloyzas penktadienio vakarą pasidžiaugė, dėkojo priėmusioms piligrimus šeimoms ir priminė, jog neramu Europoje ir pasaulyje. Jis pastebėjo, kad latvių svetingumas primena brolybės ilgesį, kuomet gerbiami mūsų skirtingumai, kuomet girdimas kiekvienos tautos balsas. Mes įpareigojami nutiesti draugystės ryšius Europoje ir anapus sienų. “Mums krikščionims brolybė turi kitą vardą - komunija, širdžių bendrystė. Kristus mus jungia su visais mūsų krikščioniškų kultūrų ir tradicijų skirtingumais. Ateinantys metai bus 500-ųjų Reformacijos metų sukaktis. Tai davė naują įkvėpimą. Kita vertus, deja, nuvedė į gilų skilimą… Kaip pirmieji krikščionys mes norime būti vienos širdies ir vienos sielos. Mūsų bendroje kelionėje, kuomet viltis ateina iš Kristaus, tai aiškiai paliudija. Jis, nugalėjęs mirtį ir neapykantą, sujungia visus pakrikštytuosius širdžių bendrystėje - komunijoje.

Jei mes esame susivieniję Kristuje, mes galime būti taikos ženklu žmonijai. Mūsų komunija - širdžių bendrystė gali paruošti kelią taikai. Leiskite augti draugystei, kad paruoštume taiką. Net kukliomis priemonėmis, mes galime būti taikos nešėjai.

Dabar turiu konkretų pasiūlymą. Po apsilankymo Sirijoje pernai per Kalėdas mes priėmėme sirų ir irakiečių iš Bartello (netoli Mosulo) šeimas. Manuel ir Noor, irakiečiai vaikai, šiandien yra čia. Aš jiems sakau, tai Dievas mums jus atsiuntė…

Siaubingos tragedijos akivaizdoje yra tokių sirų, kurie išlieka nepajudinami ir daro, ką gali, kad palengvintų kentėjimus. Todėl aš pasakiau sau: mes turime jiems padėti. Per mūsų Vilties akciją - Taizé rinkliavą, mes norime finansiškai paremti Alepo Sirijoje ir Mosulo Irake bendruomenėms. Bendruomenės rūpinasi vaikais, kurie patiria traumas bei prisideda, atstatydami namus. Ši pagalba leidžia žmonėms pasilikti savo šalyse. Jūs galite prisidėti prie šios akcijos.

2017 tęsime Vilties piligrimystę žemėje. Taizé priimsime grupes kiekvieną savaitę. Mes organizuojame keletą regioninių susitikimų. Kitų metų Europos Vilties piligrimystės susitikimas bus Bazelyje.

Penktadienio rytmetį Rygos Galerijoje vyko Taizé spaudos konferencija, kurioje dalyvavo katalikų Rygos arkiv. Zbignevs Stankevičs, liuteronų arkiv. Janis Vanags, Baptistų kunigas Edgars Mažis, br. Aloyzas, bei Bazelio reformatų ir katalikų vyskupai.

Rygos arkiv. Zbignevs Stankevičs pasidžiaugė Taizé jaunimo susitikimu, prisiminė, kad, iš tiesų, buvo neramu dėl priėmimo šeimose. “Tuomet pasitelkėme ir pasaulietiškus institutus ir kitas konfesijas, nevyriausybines organizacijas. Ir žmonės atidarė savo namus piligrimams. Antra. Tai buvo tam tikra revoliucija žmonių mentalitete, nes sovietiniais laikais buvo uždaryti namai užsieniečiams ir nežinomiems žmonėms.

Liuteronų vysk. J. Vanags pastebėjo, kad Taizé kviečia nauju būdu melstis. Tai naujas įkvėpimas. “Ačiū labai už tą patirtį, kuri paremta ne konfrontacija, bet geranoriškumu.

Br. Aloyzas sakė: “Džiaugiuosi priėmimo, maldos kartu grožiu. Mūsų gyvenimas įgauna naują viltį, viltį pasauliu, kuomet agresyvumas auga, nestabilumas didėja. Mes turime įsišaknyti tikėjime, kad atlaikytume sunkumuose.

Vatikano radijui kun. Algirdas Dauknys iš Rygos